7 september 2017: In reacties plaatste Job een interessante link die zeker als aanvullend op onderstaand artikel van Deisree kan worden gezien. Is wel Engelstalig maar lijkt me voor artsen en therapeuten geen probleem Beta Glucaan is een van de werkzame stofjes uit bepaalde medicinale paddenstoelen voor alle duidelijkheid.  

Beta-Glucan : Yeast or Mushroom ?

One of the most important bioactive compounds in medicinal mushrooms are (1>3)(1>6)Beta-D-glucans, which are bioactive carbohydrates (a type of polysaccharides).
Beta-glucans are considered important because they can trigger certain receptors in the immune system without any side-effects popping up.

They have the ability to modulate our immune function; to boost it when it’s low and get it back in line when it’s over-reacting (e.g in case of allergies and many auto-immune problems).

Considered a true natural BRM (Biological Response Modifier) beta-glucans are an exceptional powerful tool to gain and maintain good health and quality of life.

Lees verder het hele artikel: >>>>>>>>https://oriveda.wordpress.com/beta-glucan-yeast-or-mushroom/

September 2002: Bron: Dèsirèe L. Röver

Medisch journaliste Dèsirèe L. Röver stuurde ons onderstaand artikel op over Beta 1.3 Glucaan , in de volksmond ook wel Betaglucaan genoemd of als u via internet zoekt Betaglucan. Nu weten we dat dit middel via Internet al langer wordt aangeprezen als een bijzonder middel bij aanvulling in een behandeling van kanker. Bv. als aanvulling bij een bestralingsbehandeling lijkt dit middel het effect te vergroten en de bijwerkingen en kansen op een recidief te verkleinen. We plaatsen dit medische artikel van Dèsirèe ongewijzigd. De verantwoordelijkheid voor dit artikel en ook het copyright ligt volledig bij haar. Dèsirèe vertelde me wel dat zij haar artikel aan arts-bioloog drs. E.Valstar had voorgelegd en daarna pas gepubliceerd. Ook is uiteraard onze disclaimer hier ook op toepassing. Heeft u opmerkingen of vragen, mailt u ze maar en we zullen deze doorsturen naar Desirèe.

Beta 1.3 glucaan is eerder verschenen in de Orthomoleculaire Koerier van augustus 2002, pag. 5-11 Een website die verwijst naar deze producten, is www.aov-vitamines.nl , de directeur hiervan, Ruud Nieuwenhuis, is ook eigenaar van de Orthomoleculaire Koerier dit als volledige informatie. Wij hebben geen enkel commercieel of welk ander belang dan ook bij deze organisatie.

Toegestuurd door Desirèe d.d. 18 oktober 2002

BÈTA 1,3 GLUCAAN
Breedspectrum stimulator van de niet-specifieke lichaamsafweer [en zeer krachtige vrije-radicalenvanger]

In een tijd waarin het immuunsysteem onder grotere druk staat dan ooit tevoren, en antibiotica terrein aan het verliezen zijn op de almaar sneller en tot steeds grotere resistentie muterende pathogenen, wordt het tijd voor een andere benadering voor het creëren en behouden van een goede gezondheid. In plaats van het traditioneel gericht zijn op het afslaan van aanvallen van buitenaf, ligt het antwoord besloten in het van binnenuit versterken van het immuunsysteem als geheel. Voor het bereiken van dit doel lijkt bèta 1,3 glucaan de kandidaat bij uitstek.

Désirée L. Röver,
medisch journaliste

Gangmaker
Bèta 1,3 glucaan - een polysaccharide gewonnen uit de celwand van bakkersgist - is een natuurlijke (voeding)stof die al van oudsher meer dan uitstekend op deze taak is berekend. Door de andersoortige koppeling van glucose-eenheden, een drievoudige helix, dient deze stof niet als energiebron voor het lichaam, maar zijn de moleculen ervan in werking specifiek gericht op het activeren van de macrofagen. Niet toevallig blijken zij naadloos te passen op receptoren van deze afweercellen. Behalve dat (door bèta 1,3 glucaan) geactiveerde macrofagen het vermogen bezitten om bacteriën, virussen, parasieten, kankercellen, en andere ongewenste, toxische en/of lichaamsvreemde organismen en substanties op te ruimen, produceren deze afweercellen diverse immuunregulerende stoffen. Twee onderzoeken hebben aangetoond dat bèta 1,3 glucaan de stikstofoxide- (NO) productie bevordert van peritoneale macrofagen en Kupffercellen, een type macrofagen in de lever. Tevens bleek dat de cytostatische werking van de Kupffer-cellen tegen lymfoomcellen van het type EL-4 samenhangt met het vermogen van deze macrofagen om stikstofoxide te synthetiseren [ref. 1, 2].

Bèta 1,3 glucaan blijkt een uiterst krachtig werkend voedingsupplement met een breedspectrum systemisch effect: een non-specifieke immuunstimulator, alsook een anti-oxidant met groot radioprotectief effect. De stof kent geen bijwerkingen of giftige effecten en is bovendien veilig te gebruiken voor mensen met een allergie of intolerantie voor gist.

Toepassing
Het leven in deze tijd betekent per definitie blootstelling aan allerlei geziene en ongeziene vormen van belasting, zoals chemische toxiciteit, elektromagnetische en UV-straling en stress, met als gevolg een meer of minder ernstige immuunsuppressie. Daarnaast zijn sommige mensen vanwege hun leeftijd, door chronische aandoeningen, en/of vanuit deficiënte voeding maar al te gemakkelijk het slachtoffer van een slecht functionerend immuunsysteem. Dit alles opent de deur naar tal van lichamelijke problemen, zoals artritis, slechte wondheling, chronische infecties, een afname in beenmergproliferatie met als resultaat een vermindering in witte bloedcellen en bloedarmoede, en verder een toename in de incidentie van verschillende soorten kanker en van virale-, bacteriële- of schimmelinfecties.
Bèta 1,3 glucaan activeert het immuunsysteem ingeval van blootstelling van het lichaam aan bacteriën, virussen, schimmels, parasieten en/of radioactiviteit. De stof zet de macrofagen aan om iedere ongenode en of infectieve substantie te herkennen, in de tentakels te nemen en in hun binnenste met behulp van caustische enzymen te vernietigen. Daarnaast heeft de geactiveerde macrofaag het vermogen om diverse immuunregulerende stoffen te produceren. Dat zijn onder meer interferon, voor de virale afweer, en interleukine-1, een substantie die op zijn beurt niet alleen de T-helpercellen in staat stelt om antistof-vormende B-lymfocyten te activeren, maar ook de insulineproductie stimuleert. 
De literatuur beschrijft onder meer bijzondere resultaten in de voorkoming van sepsis bij traumapatiënten die dagelijks Bde overigens uiterst bescheiden dosis van 30B60 mgB bèta 1,3 glucaan kregen toegediend. De infectieratio van 65% in de controlegroep stak schril af bij de 14% van de Bèta 1,3 glucaangroep [ref. 3].

Bèta 1,3 glucaan is een stof met een 'breedspectrum vliegwielfunctie' en kan orthomoleculair worden ingezet bij een heel scala van aandoeningen:
- als adjuvant bij de antibiotische behandeling van infectieziekten;
- bij de behandeling van het postviraal syndroom (chronisch vermoeidheidssyndroom);
- bij de nutritionele behandeling van diabetes mellitus;
- bij ziektebeelden door overmatige oxidatieve stress;
- bij niet-toxische behandelingen van maligne aandoeningen;
- als adjuvant bij chemo- en radiotherapie;
- ter ondersteuning bij immuunsuppressie door ernstige emotionele stress of zware fysieke belasting.

Geschiedenis
Onder de glucanen is bèta 1,3 glucaan de variant met de sterkst macrofaag-activerende eigenschappen. De stof is een polysacharide en een component van de celwand van bepaalde granen, paddestoelen en gisten. Synthese van de lineaire polymeer wordt gekatalyseerd door UDP-glucose bèta (1,3)-D-glucaan bèta(3)-D-glucotransferase. Een van de beste bronnen voor het winnen van bèta 1,3 glucaan is bakkersgist. 
In 1940 beschreven Pillimer en zijn collega's een ruw gistcelpreparaat, Zymosan geheten. Ze stelden vast dat deze stof non-specifieke immuniteit kon stimuleren [ref. 4]. Het zou echter nog ruim twintig jaar duren voordat wetenschappelijk onderzoeker Nicholas DiLuzio, verbonden aan het Department of Physiology van de Amerikaanse Tulane University, tijdens zijn experimenten met bèta 1,3 glucaan kon vaststellen dat het dit specifieke element in Zymosan is, dat verantwoordelijk is voor die geconstateerde verhoging in de immuniteit [ref . 5]. DiLuzio: "Het brede spectrum van immunofarmacologische activiteiten van glucaan houdt niet alleen de modificatie in van sommige bacteriële, virale, parasitaire en schimmelinfecties, maar ook een inhibitie van tumorgroei". 
Dr. Joyce Czop van de Harvard University beschreef in 1985 de specifieke manier waarop de stimulering van het immuunsysteem plaatsvindt: "...via de specifieke receptoren voor bèta 1,3 glucaan op macrofagen, die, eenmaal geactiveerd, een cascade van gebeurtenissen in gang zetten waardoor het lichaam in een waar verdedigingsarsenaal verandert" [ref. 6]. Zoals te verwachten, is DiLuzio sindsdien niet opgehouden onderzoek te doen naar de effecten van bèta 1,3 glucaan. Zo ontdekte hij dat de overlevingsratio van muizen met geïnduceerde leukemie verbetert naarmate de dosering van bèta 1,3 glucaan toeneemt [ref. 7]. Verder constateerde hij gedurende een proefperiode van twee weken dat er een teruggang van 50 tot 80% in tumoren voorkwam [ref 8, 9].
______________________________________________________________________________
Eigenschappen van bèta 1,3 glucaan:
* zeer krachtige vrije-radicalenvanger;
* activeert macrofagen en witte bloedcellen tot het onschadelijk te maken van afval en cellulaire afbraakstoffen door straling. De geactiveerde cellen beginnen een geheel natuurlijk in gang gezette cascade van effecten dat het gehele immuunsysteem waarschuwt en mobiliseert, met als resultaat een vergrote immuunrespons totdat de 'indringers' zijn verslagen;
* vergroot de werkzaamheid van andere substanties, zoals antibiotica, antischimmel- en antiparasitaire middelen (adjuvant effect);
* activeert macrofagen om gemuteerde cellen te herkennen en te vernietigen (anti-neoplastisch effect);
* reduceert cholesterol door cel-activering en anti-oxidant activiteit;
* verhoogt de lysosyme-concentratie (tot 7 x).
______________________________________________________________________________

Macrofagen
In het ontstaan en het onderhouden van de immuunrespons spelen macrofagen een cruciale rol. Evolutionair gezien zijn ze niet alleen de oudste en meest consistent bewaard gebleven, maar immunologisch - voor zover bekend - ook de meest competente cellen. Dit geldt zowel voor de mens en de hogere diersoorten, als ook voor de primitieve ongewervelden, zoals de Hydra. Deze laatste heeft voor de zekerstelling van zijn immuniteit niets anders dan alleen macrofagen tot zijn beschikking.
Voordat zij hun defensieve taken pro-actief kunnen aanvangen, moeten macrofagen eerst door een activeringsfase heen. Deze verloopt via een aantal stappen van morfologische verandering. Daarnaast - en wel zo belangrijk - vindt er een hele sequentie plaats van metabolische veranderingen, resulterend in de productie van een serie cytokinen (glycoproteïnen met hormoonachtige werking, waaronder interferon; deze doen dienst als interne regulatoren van het immuunsysteem). Het activeringsproces van de macrofagen kan door verschillende stimuli in gang worden gezet, waaronder endotoxinen, bacteriën, virussen of chemicaliën.
Waar deze activators soms te toxisch of te pathogeen zijn om dit proces te instigeren, is de orale vorm van bèta 1,3 glucaan een effectief, totaal veilig en niet-toxisch middel gebleken, vrijwel zeker de meest krachtige stimulator van de immuunrespons. Van alle vormen van bèta glucaan is bèta 1,3 glucaan, onttrokken aan binnenwand van bakkersgistcellen, de meest actieve. 

De gerenommeerde immunoloog dr. M.L. Patchen, verbonden aan het Department of Experimental Hematology and Radiation Sciences van het Armed Forces Radiobiology Institute in de Verenigde Staten [ref. 10, 11], beschrijft bèta 1,3 glucaan als volgt: "Bèta 1,3 glucaan is werkelijk een wonder van de natuur. Vanwege de uitgesproken moleculaire structuur (een drievoudige helix) produceert de stof een dynamische immuunrespons. Door deze unieke vorm is bèta 1,3 glucaan in staat om zich perfect passend te binden aan een receptor op de macrofaag. Eenmaal door deze stof geactiveerd, zijn macrofagen geweldige uitroeiers van ziekten. Naast de meeste pathogenen kunnen macrofagen ook tal van tumorcellen herkennen en doden. In feite is elke vorm van kanker speelbal voor een geactiveerde macrofaag".
Het vermogen van bèta 1,3 glucaan uit gist om macrofagen te activeren is uniek. Macrofagen hebben receptoren die moeten worden 'aangezet' om volledig te worden geactiveerd. Waar andere voedingsstoffen slechts een of twee van deze receptoren weten te activeren - met als resultaat een maar gedeeltelijk geactiveerde macrofaag - sluit bèta 1,3 glucaan op ten minste zeven (!) verschillende receptoren aan en creëert daarmee een volledig operationele macrofaag. Vanuit evolutionair standpunt bezien is bèta glucaan de meest wijd verbreide en de meest algemeen voorkomende macrofaag-activator in de natuur, voorzover bekend. 

Immuuncascade en anti-oxidant functie
Niet alleen is een (door bèta 1,3 glucaan) geactiveerde macrofaag een ware turbo-krachtcentrale, zoals gezegd kan hij non-specifieke tumorcellen herkennen en doden, lichaamsvreemde substanties opruimen én essentiële cytokinen aanmaken om het immuunsysteem in algemene zin te versterken. Daarnaast kan hij de productie van beenmerg verhogen door de vorming van colony stimulating factors. Verder heeft onderzoek aangetoond dat bèta 1,3 glucaan de NO-productie bevordert door peritoneale macrofagen en Kupffer-cellen [ref. 1, 2]. Stikstofoxide is betrokken bij zowel de antimicrobiële als de antitumor-werking van macrofagen. Daarbij bleek tevens dat de cytostatische werking van de Kupffer-cellen tegen lymfoomcellen van het type EL-4 samenhangt met het vermogen van deze macrofagen om stikstofoxide te synthetiseren.
Naast die immuunstimulerende werking kent bèta 1,3 glucaan ook anti-oxidatieve eigenschappen, die als een verklaring worden beschouwd voor de radioprotectieve werking van de stof. In een dierexperiment bleek deze polysacharide op de volgende wijze krachtig bescherming te bieden tegen een dodelijke dosis straling:
1. Bèta 1,3 glucaan beschermt de macrofagen tegen aantasting door vrije radicalen vanuit bestraling;
2. De macrofagen behouden hun vermogen om beenmergstimulerende stoffen te produceren;
3. De schade van de bestraling aan het beenmerg wordt beperkt.

Onderzoekers aan het woord
"Onderzoekers hebben (in dieronderzoek) bovendien kunnen concluderen dat bèta 1,3 glucaan niet alleen over antitumor-eigenschappen beschikt, maar ook de ontwikkeling van diabetes verhindert, cholesterolverlagend werkt, het opnieuw oplaaien van kanker voorkomt, een vrije-radicalenvanger is, en, in combinatie met zwavel, een rol speelt bij het bij HIV-positieven doen afnemen van de kans om aids te ontwikkelen". Aan het woord is dr. Joe Brownholtz, onderzoeker en professor in 'Sports and Nutritional Medicine', tijdens een discussie over de effecten van bèta 1,3 glucaan op het immuunsysteem.
"Glucaan verhoogt de immuunrespons door de macrofagen te stimuleren om toe te nemen in aantal, grootte en functie. De stof stimuleert de secretie van lysozym en TNF (tumor necrose factor) door geactiveerde macrofagen, het doet de fagocytose van antigenen toenemen, het activeert de vorming van de kolonies van granulocyten en monocyten, en bewerkstelligt een toename van de activiteit van zowel T- en B-lymfocyten als de complement-activering", aldus dr. D.A. Meira, Department of Tropical Diseases, Department of Microbiology, State University of Sao Paulo, Brazil. 
Dr. R. Seljelid, Department of Experimental Pathology van het Institute of Medical Biology, University in Tromsö, Noorwegen [ref. 12], formuleert het als volgt: "Macrofagen, gestimuleerd door een onoplosbaar bèta 1,3 glucaan uit bakkersgist, waren in staat tumorcellen te vernietigen. Dit werd gemeten door de afgifte van het radioactieve label in radioactief voorbewerkte thymidine-cellen. Doel waren B-16 melanoomcellen, P-1815 mastocytomen en de IL-929 cellijn. Daartoe aangezet door bèta 1,3 glucaan, bleken macrofagen na 72 tot 96 uur een aanzienlijk aantal van de bedoelde cellen te hebben gedood".
Tijdens een discussie over de werking van het immuunsysteem bij ziekte en bèta 1,3 glucaan als verstandige behandelkeuze, zei dr. James Shortt: "Bèta 1,3 glucaan heeft in labstudies bewezen het natuurlijke proces van vernietiging te verbeteren van tumorcellen, bacteriën, fungi en door virussen geïnfecteerde cellen. Vanwege de aard van deze immuunrespons ten opzichte van bèta 1,3 glucaan treedt er geen resistentie op. De stof roept op tot het vernietigen van tumorcellen en heeft laten zien een uitstekend adjuvant middel te zijn bij vele vormen van chemotherapie, bestraling en chirurgie".
Dr. W. Browder, Department of Surgery and Physiology, Tulane University School of Medicine in Los Angeles [ref. 13]: "Eerdere studies hebben aangetoond dat glucaan Been bèta 1,3-gelinkte glucopyranose polymeer geïsoleerd uit de binnenzijde van de celwand van Saccharomyces CerevisiæB een krachtige macrofaagstimulator is en heilzaam in de therapie van experimentele bacteriële, virale en schimmelziekten. In een studiemodel met muizen waarvan de achterpoot was gekneusd, liet gebruik van glucaan een afname zien in het prostaglandine E2-gehalte van macrofagen, terwijl de beenmergproliferatie werd gestimuleerd".

MEDLINE-citaten
Het resistent worden van vele verschillende micro-organismen tegen tal van antibiotica heeft een zoektocht in gang gezet naar oplossingen buiten de traditionele, medische benaderingswijzen. Daarbij is gebleken dat bèta 1,3 glucaan als immuunmodulator in staat is om de microbe-dodende activiteiten van neutrofielen en macrofagen selectief te verbeteren, zonder de pro-inflammatoire cytokineproductie te stimuleren. Bèta 1,3 glucaan is een krachtige modulator van het reticulo-endotheliaal systeem (RES), waarvan de immunobiologische activiteit ten dele wordt gemedieerd door een toename in zowel het aantal als in het functioneren van macrofagen.
Een greep uit de overvloed aan citaten in MEDLINE [ref. 14], een van =s werelds grootste medische onderzoeksarchieven:
Daaruit blijkt dat bèta 1,3 glucaan:
- beschermt tegen infectie met Babesia microti, een intra-erytrocyte protozoë parasiet;
- renale necrose, geassocieerd met systemische infectie met stafylokokken aanzienlijk beperkt, en meer kans geeft op overleving;
- perifere leukocyten doet toenemen;
- fagocytose doet toenemen en hyperplasia van macrofagen induceert;
- de kans op overleving doet toenemen bij systemische belasting door Staphylococcus aureus;
- (bij dieren) oraal toegediend interleukine-2 doet toenemen;
- de weerstand tegen systemische Candida albicans infectie door Staphylococcus aureus aanzienlijk doet toenemen;
- profylactisch toegepast in combinatie met antibiotica de bescherming verhoogt tegen dodelijke infecties door Escherichia coli of Staphylococcus aureus, ten opzichte van gebruik van antibiotica alleen.

_____________________________________________________________________________
Toepassingsgebieden voor bèta 1,3 glucaan
Allergieën
Longontsteking
Ziekte van Crohn
HIV
Diabetes
Tumoren
M.S.
(Top)sport
Cholesterol
Verkoudheid
Chemotherapie
Atherosclerose
(Schimmel)infecties
Lupus
(Be)straling/zonlicht
Emotionele stress
_____________________________________________________________________________

Zuiverheid en dosering
Oorspronkelijk waren de productiekosten voor bèta 1,3 glucaan astronomisch en dit maakte dat de stof alleen bereikbaar was voor wetenschappelijk onderzoek. Concurrentie en innovaties in extractietechnieken brachten daarin verandering. 
De zuiverheidsgraad van bèta 1,3 glucaan is voor het bereiken van het gewenste effect van het hoogste belang. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze 90% of hoger dient te zijn, aangezien bèta 1,3 glucaan pas door de receptoren wordt herkend vanaf dit zuiverheidsgehalte. Bij een concentratie van minder dan 90% kunnen de vetten en eiwitten die deel uitmaken van het product, stoffen zijn die een allergische reactie kunnen oproepen, of - erger nog - kunnen zij de immuunreceptoren bezetten en zo de macrofagen verhinderen bèta 1,3 glucaan op te nemen. Bij eenmalige toediening van bèta 1,3 glucaan, heeft de macrofaagactiviteit na 72 uur zijn piek bereikt. Na weer 72 uur is de activiteit terug op het oorspronkelijk niveau.
Er zijn onderzoeken die bij intraveneuze toediening gebruikmaakten van 5B10 mg per kilo lichaamsgewicht. Andere studies stellen voor dat enkele microgrammen een paar keer door de dag heen alle receptoren zullen verzadigen en dat een hogere dosis daarom geen hoger rendement zal opleveren. Echter, sommige patiënten met chronische vermoeidheid nemen een dosis van 4 g per dag of meer en melden dat grotere hoeveelheden wel degelijk verschil maken.

____________________________________________________________________________
Praktijkvoorbeelden
Een jonge man die chemotherapie had moeten ondergaan, had zeer veel last van misselijkheid. Voor- en nadat hij een maand lang bèta 1,3 glucaan had ingenomen, werden er röntgenfoto's gemaakt. Op de laatste was van zijn tumor geen spoor meer te bekennen.
Een jonge vrouw had via haar vriend een herpesinfectie opgelopen en had al twee jaar last van hardnekkige en pijnlijke zweren. Na twee weken bèta 1,3 glucaan te hebben gebruikt waren zowel zweren als pijn verdwenen.
Een jonge vrouw met lupus leed veel pijn en had last van ontstekingen. Na een maand bèta 1,3 glucaan rapporteerde zij in beide klachten dramatische verbeteringen.
____________________________________________________________________________

Onderzoek
Een onderzoek aan de Harvard Medical School, uitgevoerd onder chirurgiepatiënten met een hoog risico, liet zien dat de patiënten die glucaan toegediend hadden gekregen met aanzienlijk minder complicaties door infectie te kampen hadden (3,4 infecties per geïnfecteerde patiënt versus 1,4 infecties per geïnfecteerde patiënt, p = 0,05). Daarnaast konden zij met minder intraveneus toegediende antibiotica toe (10,3 dagen versus 0,4 dagen, p = 0,04) en verbleven zij bovendien korter in de intensive care unit (3,3 dagen versus 0,1 dagen, p = 0,03). De conclusie van het onderzoek was dat glucaan veilig is en effectief lijkt voor een verdere reductie in morbiditeit en de kosten van grote operaties.

Het Amerikaanse National Cancer Institute bestudeerde 9 patiënten met kwaadaardige melanomen, adenosquamous longcarcinomen of borstcarcinomen. De laesies in de controle- en proefpersonen werden geïnjecteerd en vervolgens werden er op uiteenlopende momenten biopten afgenomen voor histologische evaluatie. Telkens wanneer glucaan of glucaan en RF (releasing factor) waren toegediend, bleek de grootte van de laesie niet alleen aanzienlijk te zijn afgenomen, maar bovendien binnen de verrassend korte periode van slechts vijf dagen. Dit werd in verband gebracht met de necrose van de tumor en een monocyt-infiltraat. Kleine laesies bleken compleet verdwenen te zijn, grotere laesies gedeeltelijk. Er lijkt een relatie te bestaan tussen de hoeveelheid geïnjecteerde glucaan en de kwantiteit van de overgebleven tumor. De geïnduceerde tumornecrose werd geassocieerd met een toename van circulerende niveaus van RF-activiteit in het plasma.

In een onderzoek aan het Baylor College of Medicine ('Beta-1,3-glucan activity in mice: intraperitoneal and oral applications') stelde men vast dat bèta 1,3 glucaan een serie verdedigingssystemen stimuleert, waardoor in het lichaam eerder en betere ondersteuning ontstaat voor de primaire eigenschap tot vernietiging van het conventionele medicijn.

Onder traumapatiënten die tijdens een onderzoek in de Tulane University bèta 1,3 glucaan kregen toegediend, was de mortaliteitsratio beduidend lager (0% versus 29%; p < 0,05), terwijl de mortaliteitsratio door sepsis statistisch niet verschilde (0% versus 17,6%). Therapie met glucaan deed de sepsis-morbiditeit duidelijk afnemen (9,5% versus 49%; p < 0,05). Op de derde dag na het trauma bleek bij de glucaangroep het serum IL-1 verder te zijn toegenomen (143,4 +/- 19,3% versus 78,6 +/- 11,7%; p < 0,05).

Toepassing op de huid
Bèta 1,3 glucaan wordt niet alleen oraal en intraveneus gebruikt, maar kan ook op de huid worden toegepast. Bèta glucaanmoleculen passeren de epidermis en zijn door hun (geringe) omvang ook uitstekend in staat om tot diep in de dermis door te dringen. Zij bewegen zich vrijelijk door het netwerk van dendrietcellen (Langerhans-cellen en melanocyten), aanwezig in zowel de epidermis als in de dermis. Bij toepassing op de huid is bèta 1,3 glucaan echter alleen effectief indien het vergezeld gaat van de eveneens in bakkersgist aanwezige stof mannoproteïne, een glycoproteïne met een hormonaal effect en een gelijkende groeifactor, selectief voor Langerhans (immuun)cellen. Daarom zijn op de lange termijn effecten op de huid ook alleen dan te verwachten, als het desbetreffende product een mannoproteïne/bèta glucaan-complex is.

Onder immuunstress 'gedragen' de blanke - Kaukasische - en de zwarte huid zich verschillend. Dit staat in verband met het feit dat het 'zwarte' immuunsysteem meer op alternatieve wegen stoelt dan op de directe route van ontsteking. Omdat daarom de zwarte huid niet zo snel in de ontstekingsmodus vervalt als manier om zich van vreemde stoffen, zoals die van een insectenbeet, te ontdoen, is deze hierin meer weerbaar. Veel van de immuunstress wordt door de zwarte huid door de pigmentatie geabsorbeerd, terwijl de blanke huid dit vooral doet via haar proteïneplatform. Dit verklaart waarom in de zwarte huid vaker pigmentstoornissen voorkomen, terwijl de Kaukasische huid meer een leeftijdgerelateerde problematiek laat zien die met elastine en collageen in verband staat. Plaatselijke toepassing van bèta 1,3 glucaan vermindert de immuunstress door in de immuuncellen de eigenschappen tot herkenning te verbeteren. In de zwarte huid uit zich dit in een afname in pigmentproblemen, in de Kaukasische huid leidt dit tot minder zichtbare veroudering. Echter, de kracht van bèta 1,3 glucaan berust vooral op het buitengewone vermogen om de alternatieve immuunroutes te versterken. Daarom zal deze stof meer effect sorteren in het oplossen van pigmentstoornissen in de zwarte huid, dan in het verminderen van rimpels in de Kaukasische huid.

Conclusie
Bèta 1,3 glucaan kent verschillende wijzen van toepassing: oraal, intraveneus en uitwendig. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) plaatst bèta 1,3 glucaan in de meest veilige categorie voor voedingsstoffen, gespecificeerd onder nummer 21CFR184.1983 -- Sec. 184.1983. En hoewel bèta 1,3 glucaan aan bakkersgist wordt onttrokken, is het - in de juiste concentratie - een pure, geïsoleerde stof met daarin te weinig gisteiwitten om een allergische reactie te kunnen veroorzaken. Bèta 1,3 glucaan is een ongekend effectieve substantie voor het van binnenuit versterken van het immuunsysteem als geheel en daarom is de stof effectief inzetbaar bij tal van verschillende aandoeningen.

Referenties
1. Ohno N et al: 'Effect of beta-glucans on the nitric oxide synthesis by peritonial macrophage in mice'; Biol. & Pharmac. Bull. 19(4):608B612, april 1996.
2. Adachi et al: 'Activation of murine kupffer cells by administration with gel-forming 1,3-beta-D-glucan from Grifola frondosa'; Biol. & Pharmac. Bull. 21(3):278B283, maart 1998.
3. Felippe, Silva, Maciel, Sores, Mendes: 'Infection Prevention In Trauma Patients With Severe Multiple Trauma With The Immunomodulator Beta 1-3 Polyglucose (Glucan)'; Surgery, Gynecology & Obstetrics, oktober 1993.
4. Fitzpatrick FW, DiCarlo JF: 'Zymosan' in: Annals of the New York Academy of Sciences; V.118, 233B262, 1964.
5. Di Luzio NR: 'Immunopharmacology of glucan: a broad spectrum enhancer of host defense mechanisms'; Trends in Pharmacol. Sc. 4:344B347, 1983.
6. Czop JK, Austen KF: 'A b-glucan inhibitable receptor on human monocytes: its identity with the phagocytic receptor for particulate activators of the alternative complement pathway'; J. Immunol. 134:2588B2593, 1985.
7. DiLuzio, Williams: 'Protective Effect of Glucan Against Systemic Stapyloccocus aureau Septicemia in Normal and Leukemic Mice'; Infection and Immunity, juni 1978.
8. Mansell, DiLuzio, McNamee: 'Recognition Factors and Nonspecific Macrophage Activation in the Treatment of Neoplastic Disease'; Rowden & Proctor, Annals New York Academy of Sciences.
9. DiLuzio, McNamee, Edwards, Kitahama: 'Comparative Tumor-Inhibitory and Anti-Bacterial Activity of Soluble and Particulate Glucan'; Int. J. Cancer 24, 1979.
10. Patchen ML, McVittie TJ: 'Stimulated hemopoesis and enhanced survival following glucan treatment in sublethally and lethally irradiated mice'; Int. J. Immunopharmac. 7:923B932, 1985.
11. Patchen ML, McVittie TJ: 'Hemopoietic effects of intravenous soluble glucan administration'; J. Immunopharmacol. 8(3):407B425, 1986.
12. Seljelid R: 'Tumor regression after treatment with aminated beta 1-3D Polyglucose is initiated by circulatory failure'; Scand. J. Immunol. 29(2):181192, febr. 1989.
13. Browder W, Williams D, Pretus H et al: 'Beneficial Effect of Enhanced Macrophage Function in the Trauma Patients'; Ann. Surg. Vol. 211:605B613, 1990.
14. MEDLINE: http://medlineplus.gov
Plaats een reactie ...

5 Reacties op "Betaglucaan (Bèta 1.3 Glucaan) , waarom dit natuurlijke middel zo bijzonder is in een behandeling van kanker."

 • mar :
  beta glucanen activeren macrofagen. dit is uiterst gevaarlijk omdat je dan een cytokinestorm kunt krijgen in het lichaam. met de dood als gevolg
 • e.valstar :
  Veel beter is een origineel paddestoelextract: bij Shiitake : Lentinan of gewoon de gemalen paddestoel ; bij de Maitake is dat de D-fractie van de Maitake en het allerbest onderbouwd is PSK uit Coriolus versicolor ; dan moet je nog weten bij welke kanker welk extract al is beproefd en of er interessante interacties zijn van bepaalde extracten met bepaalde therapieen.
  Dan zijn er ook nog interacties van bepaalde paddstoelextracten met bepaalde nutrienten!
 • Stephanie :
  Ik heb familie leden die ook kanker hebben en immuunsysteem ziekten welke nu een supplement nemen waarbij de Betaglucan hoog gedoseerd is. Het merk heet natriche immune. www.natriche.com Ik denk ik deel het even.
 • Job De Bruckere :
  Ik kwam onderstaand artikel tegen -engelstalig maar goed te volgen- wat me een goede aanvulling lijkt op het geplaatste artikel. De kern is dat beta-glucan uit bakkersgist minder bioactief is dan beta-glucan uit medicinale paddenstoelen.

  Dat wordt aannemelijk gemaakt met research artikelen waar m.i. weinig tegenin te brengen is !

  https://oriveda.wordpress.com/beta-glucan-yeast-or-mushroom/
 • Hans :
  Beta-Glucanen uit haver zijn door de EFSA erkend als middel met cholesterol verlagende/regulerende eigenschappen. De immuun regulerende eigenschappen werden onbewezen geacht.

  Je vraagt je af wie daar de wetenschappelijke studies zitten te beoordelen...

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Betaglucaan (Bèta 1.3 Glucaan) >> Carboxymethyl-glucan (CM-G), >> Betaglucaan (Bèta 1.3 Glucaan) >> Mycamine - Micafungin sodium >> Beta Glucan stimuleert monocyten >> Beta 1.3 Glucaan, een aantal >>