Zie ook literatuurlijst niet-toxische stoffen en weinig belastende behandelingen specifiek bij nierkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar.

29 juli 2023: Bron: 2023 May 11;388(19):1767-1778

Uit de COSMIC-313 studie, een gerandomiseerde placebo gecontroleerde fase III studie bij patiënten met nog onbehandelde uitgezaaide nierkanker met gemiddelde en slechte prognose blijkt dat toevoeging van cabozantinib aan een behandeling met immuuntherapie met de anti-PD medicijnen nivolumab en ipilimumab betere progressievrije overleving en betere ziektecontrole geeft in vergelijking met een placebo plus nivolumab en ipilimumab.

De studie loopt nog om de overall overleving vast te stellen.

De driedubbele behandeling gaf wel meer graad 3 en 4 bijwerkingen dan de dubbele behandeling met twee medicijnen (79 versus 56 procent). En nogal wat patiënten stopten of moest de dosis verlaagd worden wegens de bijwerkingen.

En ik vermoed dat het prijskaartje dat aan deze behandeling hangt ook een rol kan spelen in wel of niet toedienen. Alle drie de medicijnen zijn hele dure medicijnen. 

Uit het abstract vertaald:

 • Patiënten werden willekeurig toegewezen aan dagelijks 40 mg cabozantinib naast nivolumab en ipilimumab (experimentele groep) of een gematchte placebo naast nivolumab en ipilimumab (controlegroep).
 • Nivolumab (3 mg per kilogram lichaamsgewicht) en ipilimumab (1 mg per kilogram) werden eenmaal per 3 weken gedurende vier cycli toegediend.
 • Vervolgens kregen de patiënten nivolumab-onderhoudstherapie (480 mg eenmaal per 4 weken) gedurende maximaal 2 jaar.
 • Het primaire eindpunt was progressievrije overleving, zoals bepaald door geblindeerde onafhankelijke beoordeling volgens de Response Evaluation Criteria in Solid Tumors, versie 1.1, en werd beoordeeld bij de eerste 550 patiënten die randomisatie hadden ondergaan.
 • Het secundaire eindpunt was overall overleving, beoordeeld bij alle patiënten die randomisatie hadden ondergaan.


RESULTATEN:

 • In totaal ondergingen 855 patiënten randomisatie: 428 werden toegewezen aan de experimentele groep en 427 aan de controlegroep.
 • Van de eerste 550 patiënten die randomisatie hadden ondergaan (276 in de experimentele groep en 274 in de controlegroep), was de kans op progressievrije overleving na 12 maanden 0,57 in de experimentele groep en 0,49 in de controlegroep (hazard ratio for disease progressie of overlijden, 0,73, 95% betrouwbaarheidsinterval, 0,57 tot 0,94, P = 0,01);
 • 43% van de patiënten in de experimentele groep en 36% in de controlegroep had een respons, (complete remissie of gedeeltelijke remissie).
 • Graad 3 of 4 bijwerkingen kwamen voor bij 79% van de patiënten in de experimentele groep en bij 56% in de controlegroep.
 • Follow-up voor algehele overleving (OS) loopt nog.


Conclusie:

De belangrijkste conclusie van de COSMIC-313-studie is dat de toevoeging van cabozantinib aan nivolumab en ipilimumab een langere ziekteprogressievrije tijd (PFS) aantoonde ten opzichte van nivolumab plus ipilimumab.

Het volledige studieverslag is tegen betaling in te zien. Klik op de titel van het abstract:

 
 doi: 10.1056/NEJMoa2212851.

Cabozantinib plus Nivolumab and Ipilimumab in Renal-Cell Carcinoma

Collaborators, Affiliations 

Abstract

Background: The efficacy and safety of treatment with cabozantinib in combination with nivolumab and ipilimumab in patients with previously untreated advanced renal-cell carcinoma are unknown.

Methods: In this phase 3, double-blind trial, we enrolled patients with advanced clear-cell renal-cell carcinoma who had not previously received treatment and had intermediate or poor prognostic risk according to the International Metastatic Renal-Cell Carcinoma Database Consortium categories. Patients were randomly assigned to receive 40 mg of cabozantinib daily in addition to nivolumab and ipilimumab (experimental group) or matched placebo in addition to nivolumab and ipilimumab (control group). Nivolumab (3 mg per kilogram of body weight) and ipilimumab (1 mg per kilogram) were administered once every 3 weeks for four cycles. Patients then received nivolumab maintenance therapy (480 mg once every 4 weeks) for up to 2 years. The primary end point was progression-free survival, as determined by blinded independent review according to Response Evaluation Criteria in Solid Tumors, version 1.1, and was assessed in the first 550 patients who had undergone randomization. The secondary end point was overall survival, assessed in all patients who had undergone randomization.

Results: Overall, 855 patients underwent randomization: 428 were assigned to the experimental group and 427 to the control group. Among the first 550 patients who had undergone randomization (276 in the experimental group and 274 in the control group), the probability of progression-free survival at 12 months was 0.57 in the experimental group and 0.49 in the control group (hazard ratio for disease progression or death, 0.73; 95% confidence interval, 0.57 to 0.94; P = 0.01); 43% of the patients in the experimental group and 36% in the control group had a response. Grade 3 or 4 adverse events occurred in 79% of the patients in the experimental group and in 56% in the control group. Follow-up for overall survival is ongoing.

Conclusions: Among patients with previously untreated, advanced renal-cell carcinoma who had intermediate or poor prognostic risk, treatment with cabozantinib plus nivolumab and ipilimumab resulted in significantly longer progression-free survival than treatment with nivolumab and ipilimumab alone. Grade 3 or 4 adverse events were more common in the experimental group than in the control group. (Funded by Exelixis; COSMIC-313 ClinicalTrials.gov number, NCT03937219.).

Similar articles

See all similar articles   

References

  1. Motzer, R. J. et al. Nivolumab plus ipilimumab versus sunitinib in advanced renal-cell carcinoma. N. Engl. J. Med. 378, 1277–1290 (2018). - DOI PubMed PMC
  1. Rini, B. I. et al. Pembrolizumab plus axitinib versus sunitinib for advanced renal-cell carcinoma. N. Engl. J. Med. 380, 1116–1127 (2019). - DOI PubMed
  1. Motzer, R. et al. Lenvatinib plus pembrolizumab or everolimus for advanced renal cell carcinoma. N. Engl. J. Med. 384, 1289–1300 (2021). - DOI PubMed
  1. Williams, S. D., Loehrer, P. J., Nichols, C. R. & Einhorn, L. N. Chemotherapy of male and female germ cell tumors. Semin. Oncol. 19(Suppl 5), 19–23 (1992). discussion 23–24. - PubMed
  1. Choueiri, T. K. et al. Cabozantinib plus nivolumab and ipilimumab in renal-cell carcinoma. N. Engl. J. Med. 388, 1767–1778 (2023). - DOI PubMed
  1. Apolo, A. B. et al. Phase I study of cabozantinib and nivolumab alone or with ipilimumab for advanced or metastatic urothelial carcinoma and other genitourinary tumors. J. Clin. Oncol. 38, 3672–3684 (2020). - DOI PubMed PMC
  1. Apolo, A. B. et al. Nivolumab plus ipilimumab plus cabozantinib triplet combination for patients with previously untreated advanced renal cell carcinoma: results from a discontinued arm of the phase III CheckMate 9ER trial. Eur. J. Cancer 177, 63–71 (2022). - DOI PubMed
  1. Motzer, R. J. et al. Nivolumab plus cabozantinib versus sunitinib in first-line treatment for advanced renal cell carcinoma (CheckMate 9ER): long-term follow-up results from an open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol. 23, 888–898 (2022). - DOI PubMed
  1. Vano, Y. A. et al. Nivolumab, nivolumab-ipilimumab, and VEGFR-tyrosine kinase inhibitors as first-line treatment for metastatic clear-cell renal cell carcinoma (BIONIKK): a biomarker-driven, open-label, non-comparative, randomised, phase 2 trial. Lancet Oncol. 23, 612–624 (2022). - DOI PubMed
  1. Chen, Y.-W. et al. Optimal treatment by invoking biologic clusters in renal cell carcinoma (OPTIC RCC). J. Clin. Oncol. 41, TPS742 (2023). - DOI


Cited byPlaats een reactie ...

Reageer op "Cabozantinib toegevoegd aan immuuntherapie met nivolumab en ipilimumab geeft betere ziekteprogressievrije tijd en ziektecontrole bij uitgezaaide onbehandelde nierkanker in vergelijking met placebo naast nivolumab en ipilimumab"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Specificiteit van het menselijk >> Immuuntherapie met pembrolizumab >> Cabozantinib toegevoegd aan >> Immuuncheckpointremmers nivolumab >> Clostridium butyricum (CBM >> Immuuntherapie met avelumab >> Combinatiebehandelingen met >> Immuuntherapie met combinatiebehandeling >> NLR meting - veranderende >> Immuuntherapie met Atezolizumab >>