9 juni 2013: Bron: J Clin Oncol. Published online April 8, 2013

Het toevoegen van cetuximab - erbitux aan een standaard behandeling met chemo (mFOLFOX6 of FOLFIRI)  geeft significant betere resultaten op alsnog operabel worden van inoperabele leveruitzaaiingen en geeft significant betere ziektevrije tijd en bijna verdubbeling van mediane overlevingstijd (46,4 versus 25,7 maanden, p <0,01) bij patiënten met uitgezaaide darmkanker met KRAS wild type mutatie als een leveroperatie alsnog kon plaatsvinden.

De FOLFIRI kuur bestond uit 5-FU - fluorouracil, leucovorin en irinotecan. De mFOLFOX6 kuur bestond uit 5-FU-  fluorouracil, leucovorin en oxaliplatin. blijkt uit een gerandomiseerde langjarige Chinese studie, die gepubliceerd werd in The Journal of Clinical Oncology.

Deze studie gegevens zijn bemoedigend om het toevoegen van cetuximab - erbitux aan patiënten met uitgezaaide darmkanker met het KRAS wild type door te voeren, zegt Gary K. Schwartz, MD, van het Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York. "Het meest interessante aspect van deze studie is dat het een belangrijke verbetering van de overleving laat zien, in feite is de verbetering veel hoger dan je zou verwachten bij het gebruik van cetuximab - erbitux."

Dr. Schwartz benadrukt wel dat hoewel de resultaten veelbelovend zijn, dit een studie is die werd uitgevoerd in een Chinese populatie. "We weten niet of deze gegevens kunnen worden geëxtrapoleerd naar een Amerikaanse of Europese bevolking,", aldus dr. Schwartz. "We weten dat er verschillen zijn in de manier waarop medicijnen werkzaam zijn in verschillende etnische groepen." "Bovendien is dit een kleine studie, met slechts 70 patiënten. Het moet worden gevalideerd met een grotere studie en in een niet-Aziatische bevolking.", aldus dr. Schwartz

"Echter, de studieresultaten versterken het beeld wat al wordt gezien in andere klinische settings, voegt hij eraan toe. "Het is nog niet zover dat we op basis hiervan de praktijk moeten veranderen, maar het geeft wel aan
dat er een belangrijke respons zou kunnen zijn van cetuximab - erbitux bij patiënten met uitzaaiingen in de lever."

Studieresultaten:

De onderzoekers, onder leiding van Xu Jianmin, MD, PhD, van het Zhongshan Ziekenhuis, Fudan University, Shanghai, China, hielden er rekening mee dat de meeste studies die rapporteren over de toevoeging van cetuximab - erbitux op een combinatie behandeling bij uitgezaaide darmkanker  zijn ofwel gericht op de impact van een KRAS mutatie status of de werkzaamheid van een gecombineerde chemotherapie. Zij onderzochten of een in wezen genezende leveroperatie ook nog tot de mogelijkheden zou behoren. (red: let wel deze patiëntengroep wordt standaard in Europa en Nederland in principe als onbehandelbaar geclassificeerd en komt alleen nog in aanmerking voor palliatieve chemo)

Hun intent-to-treat studie populatie bestond uit 138 patiënten met bevestigde wild-type KRAS darmkanker met een adenocarcinoom met daarnaast beperkte leveruitzaaiingen.die echter inoperabel werden geacht. Patiënten werden gerandomiseerd - willekeurig toegewezen aan 1 of 2 groepen: een groep die mFOLFOX6 kregen of FOLFIRI plus cetuximab - erbitux (initiële startdosis van 400 mg / m² en 250 mg / m² daarna), of mFOLFOX6 of alleen FOLFIRI (controlegroep). Afhankelijk van de reactie van de patiënt op de behandeling en optredende toxiciteit (bijwerkingen)
tijdnes de chemokuren tot aan het moment dat er progressie optrad of niet meer acceptabele toxiciteit werd dan beslist of de patiënt een geschikte kandidaat zou zijn voor een leveroperatie.

Voor het gehele studiegroep bleek de mediane progressievrije overleving 7,3 maanden, mediane overlevingsduur was 24,4 maanden en de 3-jaars overleving was 30%.

20 patiënten in de groep die cetuximab - erbitux kreeg en 9 patiënten uit de controlegroep kwamen alsnog in aanmerking voor een leverresectie. Uiteindelijk ondergingen 18 patiënten uit de cetuximab groep en 5 uit de controlegroep alsnog een volledige leveroperatie. De overlevingstijd voor de patiënten van de in opzet curatieve operatiegroep was significant hoger in de cetuximab-groep dan in de controlegroep (odds ratio , 4.37, P <0,01).

Voor de 18 patiënten in de groep die cetuximab kregen bleek een radicale leverresectie te leiden tot een mediane ziektevrije overleving van 10,7 maanden en de mediane overleving was 46,4 maanden. Twaalf patiënten (66,7%) kregen toch een recidief. Dit recidief deed zich dan voor of opnieuw in de lever en/of ook in andere organen zoals in de longen en in de buik en buikvlies.

Mediane overleving (P = 0,050) en de progressievrije overleving (P = 0,028) waren ook beter bij de patiënten in de groep die cetuximab - erbitux kregen maar geen leveroperatie ondergingen.  Echter, in vergelijking met degenen die wel een leverresectie ondergingen, waren er geen statistisch significante verschillen in de algemene overleving of de progressie vrije overleving tussen de 2 groepen.

Interessant is het editorial dat bij deze studie is geschreven en ook gratis is te lezen. Ik heb nog geen tijd gehad dit te vertalen: Read more in editorial: Treatment of Metastatic Colon Cancer: “The Times They Are A-Changing” .

De studie werd gepresenteerd op ASCO 2013. Het volledige studieverslag: Randomized Controlled Trial of Cetuximab Plus Chemotherapy for Patients With KRAS Wild-Type Unresectable Colorectal Liver-Limited Metastases is als PDF gratis in te zien. Hier het abstract van de studie:

For patients with initially unresectable KRAS wild-type CLMs, cetuximab combined with chemotherapy improved the resectability of liver metastases and improved response rates and survival compared with chemotherapy alone.

  1. JCOJCO.2012.44.8308

Randomized Controlled Trial of Cetuximab Plus Chemotherapy for Patients With KRAS Wild-Type Unresectable Colorectal Liver-Limited Metastases

  1. Jianmin Xu

+ Author Affiliations

  1. Zhongshan Hospital, Fudan University, Shanghai, People's Republic of China.
  1. Corresponding author: Jianmin Xu, MD, PhD, Department of General Surgery, Zhongshan Hospital, Fudan University, 180 Fenglin Rd, Shanghai, 200032, People's Republic of China; e-mail: xujmin@yahoo.com.cn.
  1. L.-C.Y., T.-S.L., L.R., and Y.W. contributed equally to this work.

Abstract

Purpose To assess the effects of cetuximab plus chemotherapy as first-line treatment for unresectable colorectal liver metastases (CLMs).

Patients and Methods After resection of their primary tumors, patients with KRAS wild-type synchronous nonresectable liver-limited metastases from colorectal cancer were randomly assigned to receive chemotherapy (FOLFIRI [fluorouracil, leucovorin, and irinotecan] or mFOLFOX6 [modified fluorouracil, leucovorin, and oxaliplatin]) plus cetuximab (arm A) or chemotherapy alone (arm B). The primary end point was the rate of patients converted to resection for liver metastases. Secondary end points included tumor response and survival.

Results The intent-to-treat population comprised 138 patients; 70 patients were randomly assigned to arm A and 68 to arm B. After a median of 25.0 months of follow-up, the 3-year overall survival (OS) rate and median survival time (MST) for all patients were 30% and 24.4 months, respectively. The R0 resection rates for liver metastases were 25.7% (18 of 70 patients) in arm A and 7.4% (five of 68 patients) in arm B, which were significantly different (P < .01). Patients in arm A had improved objective response rates (57.1% v 29.4%; P < .01), increased 3-year OS rate (41% v 18%; P = .013) and prolonged MST (30.9 v 21.0 months; P = .013) compared with those in arm B. In addition, in arm A, patients who had resection of liver metastases had a significantly improved MST (46.4 v 25.7 months; P < .01) compared with those who did not undergo surgery.

Conclusion For patients with initially unresectable KRAS wild-type CLMs, cetuximab combined with chemotherapy improved the resectability of liver metastases and improved response rates and survival compared with chemotherapy alone.

Read more in editorial: Treatment of Metastatic Colon Cancer: “The Times They Are A-Changing”


Plaats een reactie ...

Reageer op "Cetuximab - erbitux toegevoegd aan standaard chemo geeft significant betere resultaten op alsnog operabel worden van inoperabele in lever uitgezaaide darmkanker met wild type KRAS mutatie en verlengt overlevingstijd met 21 maanden."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Cetuximab - erbitux toegevoegd >> Panitumumab - Vectibix en >> Cetuximab - Erbitux aanvullend >> Erbitux - Cetuximab of panitumumab >> Darmkankerpatienten die naast >> Ralph Moss, wetenschapsjournalist >> Erbitux - Cetuximab officieel >> Erbitux - Cetuximab geeft >> Erbitux - Cetuximab, een overzicht >>