Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden  Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie aftrekbaar voor de belasting.

12 maart 2012: Bron: Lancet Oncol. Published online March 7, 2012

In tegenstelling tot wat eerder is aangetoond blijkt extra oestrogeen (aanvullende hormonen (HST), maar dan wel zonder progesteron) het risico op borstkanker te verkleinen voor postmenopauzale vrouwen waarbij eerder hun baarmoeder operatief is weggehaald. (Een zogenoemde hysterectomie hebben gehad). Ook bleken er minder vrouwen te zijn overleden aan borstkanker in de oestrogeen groep in vergelijking met de placebo controle groep  Deze nieuwe studiegegevens komen uit de analyse van een subgroep van 10739 postmenopauzale vrouwen uit de Women's Health Initiative (WHI) studie en werden deze week gepubliceerd in The Lancet.  

Volgens de onderzoekers kunnen postmenopauzale vrouwen waarvan voorheen de baarmoeder is verwijderd veilig alleen oestrogeen nemen voor ongeveer 5 jaar om de symptomen behorend bij de overgang te controleren en hoeven deze vrouwen zich geen zorgen te maken over het risico op borstkanker veroorzaakt door extra oestrogeen, zegt Rowan Chlebowski, MD, van het Los Angeles Medical Center in Torrance , Californië.  Ongeveer 30% van de postmenopauzale vrouwen in de Verenigde Staten hebben een hysterectomie gehad.

De Women's Health Initiative (WHI) studie werd berucht nadat bleek dat de schade van de HST (equine oestrogeen plus progesteron) een verhoogd risico op borstkanker liet zien en dit risico niet opweegt tegen de voordelen van de HST.  Het nieuws leidde tot een duidelijke afname van de HST, die werd gevolgd door een daling van de incidentie van borstkanker in de jaren erna. Zie artikelen hierover in linkerkolom.

In de nieuwste analyse werd een subgroep van 10.739 postmenopauzale vrouwen in de WHI studie waarbij voorheen de baarmoeder operatief was verwijderd, gerandomiseerd ingedeeld in twee groepen. ! groep had een behandeling met alleen oestrogeen gehad (Premarin, Pfizer) en een groep die een placebo had gehad. Na een gemiddelde follow-up van 11,8 jaar toonden de resultaten aan dat oestrogeen alleen (genomen gemiddeld gedurende 5,9 jaar) het risico op borstkanker in deze subgroep aanzienlijk had verlaagd in vergelijking met de placebo groep.

In de oestrogeen groep, was de incidentie van borstkanker 0,27% per jaar (151 vrouwen kregen borstkanker van de 5310 vrouwen) voor vrouwen na een hysterectomie, in vergelijking met 0,35% per jaar (199 gevallen uit 5429 vrouwen) voor vrouwen uit de placebogroep (hazard ratio , 0,77, P = 0,02). Daarnaast waren er minder vrouwen overleden aan borstkanker in de oestrogeen groep (6 doden per jaar 0,009%) dan in de placebo groep (16 doden per jaar 0,024%, HR 0,37;. P = 0,03).

Wel werd het gebruik van oestrogeen geassocieerd met een verhoogd risico op een beroerte en veneuze trombose. Maar deze twee gebeurtenissen komen zo weinig voor bij vrouwen na de overgang dat dit nadeel niet opweegt tegen de voordelen van minder risico op borstkanker.. Het risico voor een beroerte en voor venothromboembolism zijn dermate  laag en vergelijkbaar met het risico dat gezien wordt bij orale anti conceptie of tamoxifen, en dit risico verdwijnt na ongeveer een jaar, dus er is een "netto veiligheidsprofiel", aldus de onderzoekers.

Het onderzoeksteam zegt wel dat hun onderzoek alleen betrekking heeft op een bepaalde dosis en een schema van orale equine oestrogenen van 1 bepaald merk (Premarin 0,625 mg per dag).  Of deze bevindingen ook van toepassing zijn op lagere doseringen, andere oestrogeen preparaten, of langere duur van het gebruik is niet bekend, zeggen de onderzoekers.

Een van de onderzoekers, Dr Chlebowski, was ook betrokken bij de recente MAP.3 studie, waaruit bleek dat oestrogeen reductie met de aromataseremmer exemestaan het risico op borstkanker vermindert bij postmenopauzale vrouwen, maar nu hebben we ook laten zien dat oestrogeen aanvulling bij postmenopauzale vrouwen [na een hysterectomie] ook het risico op borstkanker vermindert. Normaal oestrogeen werkt als een mitogeen, en stimuleert het borst epitheel en remt de apoptose, waardoor de borst groter wordt en melk maakt.  Echter, als een vrouw ouder wordt stopt dat signaal. Na een periode van verlies aan oestrogenen, verandert de rol van oestrogeen, zodat het leidt tot apoptose.
Dus het effect verandert de borst, afhankelijk van de omgeving, zegt dr. Chlebowski, als verklaring.

Hier het abstract van de studie. Als u klikt op deze link naar The Lancet kunt u het volledige studierapport inzien tegen betaling.

Conjugated equine oestrogen and breast cancer incidence and mortality in postmenopausal women with hysterectomy: extended follow-up of the Women's Health Initiative randomised placebo-controlled trial

The Lancet Oncology, Early Online Publication, 7 March 2012
doi:10.1016/S1470-2045(12)70075-X

Conjugated equine oestrogen and breast cancer incidence and mortality in postmenopausal women with hysterectomy: extended follow-up of the Women's Health Initiative randomised placebo-controlled trial

Prof Garnet L Anderson PhD a Corresponding AuthorEmail Address, Prof Rowan T Chlebowski MD b, Aaron K Aragaki MS a, Prof Lewis H Kuller MD c, Prof JoAnn E Manson MD d, Prof Margery Gass MD e, Elizabeth Bluhm MD f, Prof Stephanie Connelly MD g, Prof F Allan Hubbell MD h, Prof Dorothy Lane MD i, Lisa Martin MD j, Prof Judith Ockene PhD k, Prof Thomas Rohan MBBS l, Prof Robert Schenken MD m, Prof Jean Wactawski-Wende PhD n

Summary

Background

By contrast with many observational studies, women in the Women's Health Initiative (WHI) trial who were randomly allocated to receive oestrogen alone had a lower incidence of invasive breast cancer than did those who received placebo. We aimed to assess the influence of oestrogen use on longer term breast cancer incidence and mortality in extended follow-up of this cohort.

Methods

Between 1993 and 1998, the WHI enrolled 10 739 postmenopausal women from 40 US clinical centres into a randomised, double-masked, placebo-controlled trial. Women aged 50—79 years who had undergone hysterectomy and had expected 3-year survival and mammography clearance were randomly allocated by a computerised, permuted block algorithm, stratified by age group and centre, to receive oral conjugated equine oestrogen (0·625 mg per day; n=5310) or matched placebo (n=5429). The trial intervention was terminated early on Feb 29, 2004, because of an adverse effect on stroke. Follow-up continued until planned termination (March 31, 2005). Consent was sought for extended surveillance from the 9786 living participants in active follow-up, of whom 7645 agreed. Using data from this extended follow-up (to Aug 14, 2009), we assessed long-term effects of oestrogen use on invasive breast cancer incidence, tumour characteristics, and mortality. We used Cox regression models to estimate hazard ratios (HRs) in the intention-to-treat population. This study is registered with ClinicalTrials.gov, number NCT00000611.

Findings

After a median follow-up of 11·8 years (IQR 9·1—12·9), the use of oestrogen for a median of 5·9 years (2·5—7·3) was associated with lower incidence of invasive breast cancer (151 cases, 0·27% per year) compared with placebo (199 cases, 0·35% per year; HR 0·77, 95% CI 0·62—0·95; p=0·02) with no difference (p=0·76) between intervention phase (0·79, 0·61—1·02) and post-intervention phase effects (0·75, 0·51—1·09). In subgroup analyses, we noted breast cancer risk reduction with oestrogen use was concentrated in women without benign breast disease (p=0·01) or a family history of breast cancer (p=0·02). In the oestrogen group, fewer women died from breast cancer (six deaths, 0·009% per year) compared with controls (16 deaths, 0·024% per year; HR 0·37, 95% CI 0·13—0·91; p=0·03). Fewer women in the oestrogen group died from any cause after a breast cancer diagnosis (30 deaths, 0·046% per year) than did controls (50 deaths, 0·076%; HR 0·62, 95% CI 0·39—0·97; p=0·04).

Interpretation

Our findings provide reassurance for women with hysterectomy seeking relief of climacteric symptoms in terms of the effects of oestrogen use for about 5 years on breast cancer incidence and mortality. However, our data do not support use of oestrogen for breast cancer risk reduction because any noted benefit probably does not apply to populations at increased risk of such cancer.

Funding

US National Heart, Lung, and Blood Institute; Wyeth.

Plaats een reactie ...

1 Reactie op "HST: extra oestrogeen (aanvullende hormonen maar dan wel zonder progesteron vermindert het risico op borstkanker voor postmenopauzale vrouwen waarbij eerder hun baarmoeder operatief is weggehaald. Ook overlijdenskans aan borstkanker is minder."

  • Melanie :
    Intikken van de namen van de deze onderzoekers laat zien de ze lid zijn van een Menopause Society.
    Ivan Wolffers schreef daar al uitgebreid over in het volgende artikel dat op internet te vinden is - Dromen van eeuwig jong zijn -waarin heeft het heeft over de de connecties van deze clubs met de farmaceutisch industrie
    Leden van een Menopause Society zijn dan ook altijd opvallend positief over HST. Kijk maar op hun websites.

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

HST - Hormonengebruik van >> HST: extra oestrogeen (aanvullende >> HST: Hoe meer last vrouwen >> HST - Progestin en niet oestrogeen >> HST - Hormonen: Vrouwen die >>