Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor de belasting.

En als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven: 

https://kanker-actueel.nl/NL/voordelen-van-ops-lidmaatschap-op-een-rijtje-gezet-inclusief-hoe-het-kookboek-en-de-recepten-op-basis-van-uitgangspunten-van-houtsmullerdieet-te-downloaden-enof-in-te-zien.html

15 augustus 2016: OK-432 / sapylin (merknaam Picibanil) heeft al in vele studies bewezen een meerwaarde te kunnen zijn bij verschillende vormen van kanker - longkanker, maagkanker, borstkanker, darmkanker, levertumoren enz. , maar ook bij kinderen met kanker die stamceltransplantatie moeten ondergaan geeft OK-432 - Sapynil een meerwaarde en remt of zelfs voorkomt lymfoedeemvorming en seromen (wondvocht ophoping na operatie) na operatie van borstkanker bv.. Voor dit laatste is zelfs al vanaf 1995 toestemming van Japanse Gezondheidsorganisaties om OK-432 / Saphylin officieel te gebruiken. Zoek op OK-432 in onze zoekmachine rechtsboven voor artikelen met OK-432 of Sapylin of zie gerelateerde artikelen.

Echter het is bijna onmogelijk om OK-432 - Sapynil naar Nederland en België te halen, al staan beide landen wel op de lijst van de producent waarmee zij contacten hebben. Misschien kunt u contact opnemen met de Natuurapotheek, zij hebben veel contacten in Azië en misschien hebben zij ook de mogelijkheid OK-432 te bestellen. 

Anders, deze organisatie probeert via een stichting OK-432 - Sapynil beschikbaar te krijgen voor een groter aantal patiënten. Deze organisatie is echter georiënteerd op Amerika. Maar wellicht kunnen mensen toch proberen via die organisatie toegang te krijgen tot OK-432 - Sapylin.

OK-432 - sapylin

Foto: injectie van OK-432 - Sapylin

3 mei 2012: Bron: Cancer Invest. 2011 Feb;30(2):126-30. Epub 2011 Dec 7

Wanneer longkankerpatiënten met een vergevorderd stadium van longkanker (stadium IV) en met kankercellen in het longvocht naast een behandeling van OK-432 plus cisplatin ook aanvullend hyperthermie krijgen dan verbetert dat hun kwaliteit van leven beduidend en wordt de mediane levensduur significant langer dan zonder hyperthermie. Dit blijkt uit een gerandomiseerde langjarige studie bij 358 longkankerpatiënten. We hebben voor u het abstract vertaald:

Abstract:

Doel:
De huidige
prospectieve gerandomiseerde studie was opgezet om de veiligheid en werkzaamheid van gecombineerde intrapleurale cisplatin en OK-432 (picibanil) plus hyperthermie bij patiënten met maligne pleurale effusie (MPE) te evalueren.


Methode:
Een totaal
van 358 patiënten met een maximaal toelaatbaar eindstadium van hun ziekte  werden toegelaten en willekeurig verdeeld in twee groepen, A en B: de intrapleurale combinatie van cisplatin en OK-432 met hyperthermie (n = 179) of zonder hyperthermie behandeling (n = 179) respectievelijk. Milde bijwerkingen zoals misselijkheid, braken of anorexia, beenmergdepressie, en koorts waren vergelijkbaar in beide groepen.

Resultaten:
Patiënten in groep A (met hyperthermie) toonde een significant hogere totale respons (93,4%) vergeleken met die in groep B (79,8%,? (2) = 43.11, p <.05). De mediane overlevingsduur voor patiënten in groep A en groep B waren respecteivelijk 8,9 en 6,2 maanden (p> .05). Na de behandeling wwas de kwaliteit van leven significant verhoogd in beide groepen vergeleken met voorafgaande behandelingen (p <0,05).

Conclusie:
 Onze studie suggereert dat gecombineerde intrapleurale cisplatine en OK-432, gevolgd door hyperthermie effectief is bij de bestrijding van MPE en verbetert van patiënten de kwaliteit van leven.
Hieronder het originele engelstalige abstract. Als u hier klikt kunt u het volledige studie rapport tegen betaling inzien.

Combined intrapleural cisplatin and OK-432 followed by hyperthermotherapy are more effective in the control of malignant pleural effusion - MPE - and improves patients' quality of life.

Cancer Invest. 2011 Feb;30(2):126-30. Epub 2011 Dec 7.

Intrapleural chemo- and hyperthermotherapies for malignant pleural effusion: a randomized prospective study.

Source

Cancer Center, The Third Affiliated Hospital of Wenzhou Medical College, Wenzhou, Zhejiang, China. cwj2233@126.com

Abstract

OBJECTIVE:

The current prospective randomized study was designed to evaluate the safety and efficacy of combined intrapleural cisplatin and OK-432 (picibanil) plus hyperthermotherapy in patients with malignant pleural effusion (MPE).

METHODS:

A total of 358 patients with MPE due to end-stage malignancies were enrolled and randomly divided into two groups, A and B: the intrapleural combination of cisplatin and OK-432 with hyperthermotherapy (n = 179) or without hyperthermotherapy (n = 179), respectively. Mild toxicities such as nausea, vomiting or anorexia, bone marrow depression, and pyrexia were similar in both groups.

RESULT:

Patients in Group A (with hyperthermotherapy) showed a significantly higher overall response (93.4%) compared to those in Group B (79.8%, χ(2) = 43.11, p < .05). The median survival time for patients in Group A and Group B were 8.9 and 6.2 months, respectively (p > .05). After treatment, the quality of life scores were significantly increased in both groups as compared to prior treatment (p < .05).

CONCLUSION:

In conclusion, our study suggests that combined intrapleural cisplatin and OK-432 followed by hyperthermotherapy are more effective in the control of MPE and improve patients' quality of life.

PMID:
22148972
[PubMed - in process]


Plaats een reactie ...

Reageer op "Hyperthermie naast OK-432 plus cisplatin verbetert significant de bestrijding van pleurale effusie - kankercellen in longvocht - bij patienten met vergevorderde longkanker en verhoogt levensduur en kwaliteit van leven significant"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

OK-432 - Sapylin naast chemo >> OK-432 bij longkanker geeft >> OK-432 - een streptococcen-extract >> Hyperthermie naast OK-432 >> OK-432 - Sapylin, een streptococcen-extract >>