Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor de belasting.

En als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven: 

https://kanker-actueel.nl/NL/voordelen-van-ops-lidmaatschap-op-een-rijtje-gezet-inclusief-hoe-het-kookboek-en-de-recepten-op-basis-van-uitgangspunten-van-houtsmullerdieet-te-downloaden-enof-in-te-zien.html

15 augustus 2016: OK-432 / sapylin (merknaam Picibanil) heeft al in vele studies bewezen een meerwaarde te kunnen zijn bij verschillende vormen van kanker - longkanker, maagkanker, borstkanker, darmkanker, levertumoren enz. , maar ook bij kinderen met kanker die stamceltransplantatie moeten ondergaan geeft OK-432 - Sapynil een meerwaarde en remt of zelfs voorkomt lymfoedeemvorming en seromen (wondvocht ophoping na operatie) na operatie van borstkanker bv.. Voor dit laatste is zelfs al vanaf 1995 toestemming van Japanse Gezondheidsorganisaties om OK-432 / Saphylin officieel te gebruiken. Zoek op OK-432 in onze zoekmachine rechtsboven voor artikelen met OK-432 of Sapylin of zie gerelateerde artikelen.

Echter het is bijna onmogelijk om OK-432 - Sapynil naar Nederland en België te halen, al staan beide landen wel op de lijst van de producent waarmee zij contacten hebben. Misschien kunt u contact opnemen met de Natuurapotheek, zij hebben veel contacten in Azië en misschien hebben zij ook de mogelijkheid OK-432 te bestellen. 

Anders, deze organisatie probeert via een stichting OK-432 - Sapynil beschikbaar te krijgen voor een groter aantal patiënten. Deze organisatie is echter georiënteerd op Amerika. Maar wellicht kunnen mensen toch proberen via die organisatie toegang te krijgen tot OK-432 - Sapylin.

seroma beeld

Foto: Onderhuids ontstaan seroom bij plastische chirurgie ingreep

Aanvullend op onderstaande studie lees ook dit studierapport: 

Effectiveness of OK-432 (Sapylin) to reduce seroma formation after axillary lymphadenectomy for breast cancer.

dat bewijst dat OK-432 - Sapynil het vormen van lymfoedeem na operatie van borstkanker sterk tegengaat.

Andere studie die bewijst dat OK-432- Sapylin effectief is in het voorkomen van lymfoedeem en seroomk vorming is ook deze studie: 

OK-432 (Sapylin) Reduces Seroma Formation After Axillary Lymphadenectomy in Breast Cancer

De resultaten bij totaal 111 patienten met borstkanker uit de eerst genoemde studie: 

Postoperatieve drainage gebruik en duur van drainage was statistisch significant minder in de groep die OK-432 - Sapylin kreeg in vergelijking met de controlegroep  (P = 0.008 and 0.003, respectievelijk). Een week na ontslag uit het ziekenhuis, ontwikkelden minder patiënten een tastbaar seroom (wondvocht in afgesloten ruimte) in de groep van de OK-432 - Sapylin: 10 tegenover 28 in de controlegroep (p = 0,001).

Minder seroma's moesten worden behandeld in de groep van de OK-432 - Sapylin: 1 tegenover gemiddeld 4 (range 1 - 5)  in de controlegroep  (P < 0.001). er waren geen statistische verschillen in het optreden van complicaties tussen de twee groepen met lymfklierverwijdering uit de oksels. (P = 0.941).

Conclusie van de onderzoekers

OK-432 is een haalbare en veilige behandeling voor het verwijderen van lymfeklieren uit de oksel in relatie tot borstkanker. Het gebruik ervan voorkomt niet altijd seroom vorming, maar kan de omvang van de drainage en drainageduur wel verminderen, evenals na het verwijderen van drainage de incidentie van seroma verminderen. Het kan gemakkelijk worden gebruikt tijdens de operatie in de klinieken / ziekenhuizen.

OK-432

Foto: werkingsmechanisme van OK-432 - Sapylin

Onderaan dit artikel staan abstracten van bovenstaande en onderstaande studie's.

23 november 2012: Bron: Ann Surg Oncol. 2012 Oct 28. [Epub ahead of print]

OK-432 - een streptococcen-extract  - vermindert de vorming van lymfoedeem en zorgt voor minder draingebruik na lymfklier operaties in de oksels bij borstkanker. Dit blijkt uit een gerandomiseerde studie bij totaal 111 patiënten met een follow-up studieduur van 15 maanden. Hier het abstract van deze studie zo goed als letterlijk vertaald. Daaronder het oiriginele abstract.

ACHTERGROND:
Het optreden van oedeem na een operatieve verwijdering van de oksel lymfklieren bij patiënten met  borstkanker kan niet worden genegeerd. Diverse benaderingen zijn toegepast in een poging het optreden van oedeem te verlagen, maar deze resultaten staan nog steeds ter discussie. Wij wilden een nieuwe methode proberen door middel van toepassing van OK-432 (Sapylin, warmtebehandeling met Su stam van Streptococcus) om oedeemvorming te verminderen na lymfklier operaties in de oksels bij borstkanker
en de veiligheid en werkzaamheid van OK-432 te bevestigen als een positieve aanvullende behandeling op conventionele chirurgie

METHODEN:
Een prospectieve, gerandomiseerde studie van opeenvolgend quadrantectomy of mastectomie (operatieve ingrepen bij borstkanker) plus operatieve verwijdering van lymfklieren in de oksels bij borstkanker en daarbij OK-432 werd opgezet. Van juli 2010 tot november 2011, namen in totaal 111 patiënten deel aan deze prospectieve, gerandomiseerde studie en voltooiden de studie. In 1 groep van 54 patiënten werd OK-432 aangebracht in de okselholte plus plaatsing van een drain om het vocht weg te zuigen (de experimentele groep). In de controlegroep van 57 patiënten werd alleen een drain geplaatst.

RESULTATEN:
Er waren geen significante statistische verschillen tussen de twee groepen in termen van leeftijd, body mass index, ontvangen behandelingen, tumorgrootte, aantal verwijderde lymfeklieren en lymfeklier status. Postoperatieve drainage omvang en drainage verminderde significant bij de experimentele groep (P = 0,008 en 0,003 respectievelijk). Een week na ontslag uit het ziekenhuis, ontwikkelden minder patiënten een voelbaar oedeem in de experimentele groep: 10 in de experimentele groep tegenover 28 in de controlegroep (P = 0,001). Minder drains waren nodig om vrij te kunnen ademen (gemiddeld 1 [range 0-3] in de experimentele groep ten opzichte van gemiddeld 4 [range 1-5] in de controlegroep, P <0,001).
Er waren geen significante verschillen in het optreden van complicaties na een lymfklier operatie in de oksels (P = 0,941).

CONCLUSIES:
OK-432 is een haalbare en veilige optie voor lymfklieroperaties in de oksels bij borstkanker. Het gebruik kan niet altijd voorkomen dat er oedeem optreed maar het kan wel drainage omvang en drainage duur verminderen en vermindert het vormen van oedeem na de verwijdering van de drainage. Deze behandeling kan ook worden uitgevoerd in dagbehandelings klinieken.

Het volledige studieverslag van Effectiveness of OK-432 (Sapylin) to Reduce Seroma Formation After Axillary Lymphadenectomy for Breast Cancer  is gratis in te zien in Annals of Surgical Oncology. Hier het originele engelstalige abstract:

OK-432 is a feasible and safe option for axillary lymphadenectomy for breast cancer. The use of it does not always prevent seroma formation, but it can reduce drainage magnitude and duration, as well as decrease the incidence of seroma after the removal of drainage

2012 Oct 28. [Epub ahead of print]

Effectiveness of OK-432 (Sapylin) to Reduce Seroma Formation After Axillary Lymphadenectomy for Breast Cancer.

Source

Department of Surgical Oncology, The First Affiliated Hospital of Wenzhou Medical College, Wenzhou, Zhejiang, People's Republic of China.

Abstract

BACKGROUND:

The occurrence of seroma formation after axillary lymphadenectomy for breast cancer cannot be ignored. Various approaches have been used in an effort to reduce it, but these results are still controversial. We aimed to describe a new method of application of OK-432 (Sapylin, heat-treated Su strain of Streptococcus) to reduce seroma formation after axillary lymphadenectomy for breast cancer and to verify the safety and efficacy of it as a beneficial supplement for conventional surgery.

METHODS:

A prospective, randomized analysis of consecutive quadrantectomy or mastectomy plus axillary lymphadenectomy using or not using OK-432 was designed. From July 2010 to November 2011, a total of 111 patients were enrolled in this prospective, randomized study and completed the follow-up. OK-432 applied to the axillary fossa plus placement of closed suction drainage was used in 54 patients (the experimental group); placement of closed suction drainage was used in 57 patients (the control group).

RESULTS:

There were no statistical significance between the two groups in terms of age, body mass index, treatment received, tumor size, number of removed lymph nodes, and lymph node status. Postoperative drainage magnitude and duration were significantly reduced in the experimental group (P = 0.008 and 0.003, respectively). One week after hospital discharge, fewer patients developed a palpable seroma in the experimental group: 10 in the experimental group versus 28 in the control group (P = 0.001). Fewer seromas needed aspiration (mean 1 [range 0-3] in the experimental group vs. mean 4 [range 1-5] in the control group; P < 0.001). There were no significant differences in terms of the incidence of complications associated with axillary lymphadenectomy (P = 0.941).

CONCLUSIONS:

OK-432 is a feasible and safe option for axillary lymphadenectomy for breast cancer. The use of it does not always prevent seroma formation, but it can reduce drainage magnitude and duration, as well as decrease the incidence of seroma after the removal of drainage. It may be increasingly conducted in day surgery clinics.

PMID:
23104710
[PubMed - as supplied by publisher]

OK-432 is a feasible and safe option for axillary lymphadenectomy for breast cancer. The use of it does not always prevent seroma formation, but it can reduce drainage magnitude and duration, as well as decrease the incidence of seroma after the removal of drainage. It may be increasingly conducted in day surgery clinics

Ann Surg Oncol. 2013 May;20(5):1500-4. doi: 10.1245/s10434-012-2728-1. Epub 2012 Oct 28.

Effectiveness of OK-432 (Sapylin) to reduce seroma formation after axillary lymphadenectomy for breast cancer.

Abstract

BACKGROUND:

The occurrence of seroma formation after axillary lymphadenectomy for breast cancer cannot be ignored. Various approaches have been used in an effort to reduce it, but these results are still controversial. We aimed to describe a new method of application of OK-432 (Sapylin, heat-treated Su strain of Streptococcus) to reduce seroma formation after axillary lymphadenectomy for breast cancer and to verify the safety and efficacy of it as a beneficial supplement for conventional surgery.

METHODS:

A prospective, randomized analysis of consecutive quadrantectomy or mastectomy plus axillary lymphadenectomy using or not using OK-432 was designed. From July 2010 to November 2011, a total of 111 patients were enrolled in this prospective, randomized study and completed the follow-up. OK-432 applied to the axillary fossa plus placement of closed suction drainage was used in 54 patients (the experimental group); placement of closed suction drainage was used in 57 patients (the control group).

RESULTS:

There were no statistical significance between the two groups in terms of age, body mass index, treatment received, tumor size, number of removed lymph nodes, and lymph node status. Postoperative drainage magnitude and duration were significantly reduced in the experimental group (P = 0.008 and 0.003, respectively). One week after hospital discharge, fewer patients developed a palpable seroma in the experimental group: 10 in the experimental group versus 28 in the control group (P = 0.001). Fewer seromas needed aspiration (mean 1 [range 0-3] in the experimental group vs. mean 4 [range 1-5] in the control group; P < 0.001). There were no significant differences in terms of the incidence of complications associated with axillary lymphadenectomy (P = 0.941).

CONCLUSIONS:

OK-432 is a feasible and safe option for axillary lymphadenectomy for breast cancer. The use of it does not always prevent seroma formation, but it can reduce drainage magnitude and duration, as well as decrease the incidence of seroma after the removal of drainage. It may be increasingly conducted in day surgery clinics.

[PubMed - indexed for MEDLINE]

Copyright information

© Society of Surgical Oncology 2012

OK-432 not only shortened the suction drainage duration, but also significantly reduced seroma formation as well as the needs for aspiration punctures after modified radical mastectomy.

J Invest Surg. 2016 Jul 18:1-5. [Epub ahead of print]

OK-432 (Sapylin) Reduces Seroma Formation After Axillary Lymphadenectomy in Breast Cancer.

Abstract

PURPOSE/AIM:

Modified radical mastectomy is the standard surgery for breast cancer in developing countries. However, seroma formation regarded as the most frequent postoperative complication limits the therapeutic benefit of mastectomy and axillary surgery. The purpose of this study was to evaluate the efficacy of OK-432 in reducing seroma formation after axillary dissection.

METHODS:

This prospective cohort study included 80 patients with advanced breast cancer who underwent modified radical mastectomy. Patients were randomized into two groups, which differed with the OK-432 administration. N = 40 patients per group were treated with either OK-432 plus closed suction drainage or drainage-only.

RESULT:

In comparison with the drainage-only group, we found that patients in the OK-432 group had a lower drainage volume (p = .030) and a shorter duration of axillary drainage (p < .01). Besides, the use of OK-432 could reduce the incidence of seroma formation (p < .01) and the volume of seroma (p = .040). There were also significant differences in reducing the chance of evacuative punctures (p = .036) and the healing time (p < .01) between control and OK-432 group.

CONCLUSION:

OK-432 not only shortened the suction drainage duration, but also significantly reduced seroma formation as well as the needs for aspiration punctures after modified radical mastectomy.

KEYWORDS:

OK-432; Sapylin; breast cancer; modified radical mastectomy; postoperative complication; seroma formation


Plaats een reactie ...

Reageer op "OK-432 - een streptococcen-extract - vermindert de vorming van lymfoedeem en zorgt voor minder drainagebruik na lymfklieroperaties in de oksels bij borstkanker"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

OK-432 - Sapylin naast chemo >> OK-432 bij longkanker geeft >> OK-432 - een streptococcen-extract >> Hyperthermie naast OK-432 >> OK-432 - Sapylin, een streptococcen-extract >>