15 maart 2012: onderstaande studie werd al in 2004 gepubliceerd. Isoflavonen zouden in vergelijking met placebo geen effect geven op bepaalde parameters bij vrouwen in de overgang die een operatie van borstkanker hadden gehad. Maar in vergelijking met hormoontherapie bljken de isoflavonen dus wel een verschil te bewerkstelligen. Zie voor meer artikelen over isoflavonen in linkerkolom. Interessant is ook de analyse die arts-bioloog drs. Engelbert Valstar maakte van Haelan, een samengesteld sojaproduct met isoflavonen. Klik hier voor Valstar zijn analyse.

d.d. 25 maart 2004: bron: Medscape

Isoflavonen gemaakt van rodeklaver geven in vergelijking met placebo geen significant verschil in bepaalde parameters die met de oestrogeenproductie en overgangsproblematiek heeft te maken bij vrouwen met borstkanker. Wel blijkt een significant verschil in vergelijking met klassieke hormoontherapie dat wel verhoogde parameters geeft die te maken hebben met de oestrogenenproductie enz.. Wel opvallend dus ook dat niets doen een significant beter effect heeft dan extra conventionele hormoontherapie. Met hulp van google vertalingen  dit artikel vertaald maar kunnen fouten inzitten omdat het medische vaktaal is en wij die niet beheersen. Onder Nederlands artikel staat dan ook het Engelstalige abstract ter vergelijking.

Op Medscape is een 6 pagina's groot artikel te lezen over deze studie.

Red Clover-Derived Isoflavones and Mammographic Breast Density: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial Posted 03/15/2004 Charlotte Atkinson; Ruth ML Warren; Evis Sala; Mitch Dowsett; Alison M Dunning; Catherine S Healey; Shirley Runswick; Nicholas E Day; Sheila A Bingham

Abstract en Inleiding:
Van isoflavonen wordt verondersteld dat ze beschermen tegen borstkanker, maar het is niet duidelijk of zij als oestrogenen of anti-oestrogenen in borstweefsel dienst doen. Ons doel was de gevolgen te bepalen van dagelijks het nemen van een rodeklaver afgeleid isoflavoonsupplement voor 1 jaar op mammografische borstdichtheid. De gevolgen werden gemeten voor oestradiol, follikel-bevorderend hormoon (FSH), luteinizing hormoon (LH), de kinaseactiviteit van de lymfocytentyrosine en de symptomen van de menopauze werden ook beoordeeld.

Methodes:
Een totaal van 205 vrouwen (leeftijdsgroep 49-65 jaar) met Wolfe P2 of DY mammografische borstpatronen werden willekeurig (gerandomiseerd) toegewezen om of een rode klaver-afgeleide isoflavoontablet (26 mg biochanin A, 16 mgformononetin, 1 mg genistein en 0,5 mg daidzein) of placebo te ontvangen. De verandering in mammografische borstdichtheid, het serumoestradiol, FSH, het luteinizing hormone (LH), de symptomen van de menopauze en de kinaseactiviteitvan van de lymfocytentyrosine werden 12 maanden beoordeeld.

Resultaten:
Daaruit vloeide voort: Een totaal van 177 vrouwen voltooide de proef. De mammografische borstdichtheid verminderde in beide groepen maar het verschil tussen de behandeling en de placebo was niet statistisch significant. Er was een significante interactie tussen behandelingsgroep en het polymorfisme PvuII van de oestrogeenreceptor (ESR1) voor de verandering in de geschatte dichtheid van de percentageborst (gemiddelde ± standaardafwijking): TT isoflavoon 1,4 ± 12,3% en TT placebo -9,6 ± 14,2%; Ct isoflavoon -5,2 ± 12,0% en CT placebo -2,8 ± 10,3%; en isoflavoon -3,4 ± 9,7% van CC en placebo -1,1 ± 9,5%, van CC Er waren geen statistisch significante behandelingsgevolgen voor oestradiol, FSH, of het luteinizing hormone (LH) (dat slechts in postmenopausale vrouwen wordt beoordeeld), of voor de kinaseactiviteit van de lymfocytentyrosine. Niveaus vanaf de start van de meting van de symptomen van de menopauze waren laag, en er waren geen statistisch significante behandelingsgevolgen voor frequentie van opvliegers of andere symptomen van de menopauze.

Conclusie:
In tegenstelling tot studies die aantonen dat de conventionele hormoonvervanging verhoging geeft van de mammografische borstdichtheid, verhoogde het isoflavoonsupplement geen mammografische borstdichtheid in deze groep vrouwen. Voorts waren er geen gevolgen voor oestradiol, gonadotrophins, de kinaseactiviteit van de lymfocytentyrosine, of de symptomen van de menopauze.

Hier het originele abstract:

Red Clover-Derived Isoflavones and Mammographic Breast Density: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial Posted 03/15/2004
Charlotte Atkinson; Ruth ML Warren; Evis Sala; Mitch Dowsett; Alison M Dunning; Catherine S Healey; Shirley Runswick; Nicholas E Day; Sheila A Bingham

Abstract Introduction:
Isoflavones are hypothesized to protect against breast cancer, but it is not clear whether they act as oestrogens or anti-oestrogens in breast tissue. Our aim was to determine the effects of taking a red clover-derived isoflavone supplement daily for 1 year on mammographic breast density. Effects on oestradiol, follicle-stimulating hormone (FSH), luteinizing hormone (LH), lymphocyte tyrosine kinase activity and menopausal symptoms were also assessed.

Methods:
A total of 205 women (age range 49–65 years) with Wolfe P2 or DY mammographic breast patterns were randomly assigned to receive either a red clover-derived isoflavone tablet (26 mg biochanin A, 16 mg formononetin, 1 mg genistein and 0.5 mg daidzein) or placebo. Change in mammographic breast density, serum oestradiol, FSH, LH, menopausal symptoms and lymphocyte tyrosine kinase activity from baseline to 12 months were assessed.

Results:
A total of 177 women completed the trial. Mammographic breast density decreased in both groups but the difference between the treatment and placebo was not statistically significant. There was a significant interaction between treatment group and oestrogen receptor (ESR1) PvuII polymorphism for the change in estimated percentage breast density (mean ± standard deviation): TT isoflavone 1.4 ± 12.3% and TT placebo -9.6 ± 14.2%; CT isoflavone -5.2 ± 12.0% and CT placebo -2.8 ± 10.3%; and CC isoflavone -3.4 ± 9.7% and CC placebo -1.1 ± 9.5%. There were no statistically significant treatment effects on oestradiol, FSH, or LH (assessed only in postmenopausal women), or on lymphocyte tyrosine kinase activity. Baseline levels of menopausal symptoms were low, and there were no statistically significant treatment effects on frequency of hot flushes or other menopausal symptoms.

Conclusion:
In contrast to studies showing that conventional hormone replacement therapies increase mammographic breast density, the isoflavone supplement did not increase mammographic breast density in this population of women. Furthermore, there were no effects on oestradiol, gonadotrophins, lymphocyte tyrosine kinase activity, or menopausal symptoms.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Isoflavonen geven geen significant verschil in bepaalde waarden in vergelijking met placebo na operatie bij borstkanker. Wel is er een significant verschil met hormoontherapie."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Isoflavonen - soja verminderen >> Soja - Isoflavonen: Inname >> Soja gebruik in voedingspatroon >> Isoflavonen: Zijn fyto-oestrogenen >> Isoflavonen geven geen significant >> Isoflavonen bij borstkanker: >>