2 januari 2019: Bron: o.a. de Volkskrant en NZA

Wie worstelt met obesitas en / of overgewicht kan daarbij de hulp inroepen van een leefstijlcoach. Vanaf 1 januari 2019 wordt een leefstijlcoach die mensen begeleidt in een programma van 2 jaar vergoed vanuit de basisverzekering. 

Op de website van de NZa - Nederlandse Zorgautoriteit staat het officiële persbericht:

Uit Basispakket gaat leefstijlcoach voor twee jaar vergoeden vanaf 2019

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vastgesteld dat zorgverzekeraars een leefstijlcoach voor de duur van twee jaar mogen vergoeden vanuit de basisverzekering. De regels voor deze zogenoemde Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) zijn door de NZa gepubliceerd. Het ministerie van Volksgezondheid kondigde in 2017 al aan dat GLI in het basispakket zou komen in 2019. Dit meldt Skipr.

Zorgverzekeraar CZ experimenteerde al succesvol met een aantal zorgaanbieders met GLI. Het heeft als doel om volwassenen bewust te maken van hun keuzes wat betreft gezonde voeding en beweging. De vergoeding voor een leefstijlcoach wordt alleen door de zorgverzekeraar vergoed als deze als bewezen effectieve behandeling wordt aangemerkt voor de patiënt. Om in aanmerking te komen voor de leefstijlcoach, dient de huisarts de patiënt door te verwijzen. De zorg wordt onder andere gerealiseerd door leefstijlcoaches, diëtisten en fysiotherapeuten.

De Gecombineerde Leefstijl Interventie is alleen bedoeld voor volwassenen. Op dit moment vinden er al experimenten plaats om ook vast te stellen hoe kinderen met overgewicht het beste geholpen kunnen worden. Het Zorginstituut wacht die resultaten af voordat een plan voor kinderen wordt opgesteld.

Nationaal Preventieakkoord

Het ministerie van Volksgezondheid wil een Nationaal Preventieakkoord sluiten met meerdere partijen in de zorg. Het gaat onder andere op patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten, zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties. Het besluit om GLI te vergoeden is daarin een blijk van welwillendheid vanuit de Nza. In het akkoord willen de partijen samenwerken om de gezondheid van mensen en van Nederland als geheel te verbeteren. Daarbij spelen de thema’s roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik een belangrijke rol.

Door: Redactie Nationale Zorggids

Beroepsvereniging leefstijlcoaches hebben ook een website waar u wellicht informatie in kunt winnen. Maar dietisten bv. mogen ook gebruik maken van het programma: 

https://www.blcn.nl/blcn/

In de Volkskrant wordt m.i. goed uitgelegd, middels interview met een leefstijlcoach hoe dit programma in de praktijk eruit ziet:

In 2019 af van uw overgewicht? De gratis leefstijlcoach helpt u op weg

Op kosten van de zorgverzekeraar en met subsidie van het Rijk serieus het gevecht aangaan met uw overgewicht: vanaf 1 januari kan het. Duur van het programma: 2 jaar. De leefstijlcoach helpt u erdoorheen.

Het is voor die mensen dat op 1 januari preventie met voorzichtige stappen z’n intrede doet in het basispakket van de zorgverzekering: in de vorm van de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). Zo’n interventie is een programma van ongeveer twintig (groeps)bijeenkomsten over een periode van twee jaar. Het moet een duurzame gedragsverandering op het gebied van eten en bewegen teweegbrengen. De huisarts kan volwassenen met een bmi tussen 25 en 30 mét een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, en alle personen met een bmi van boven de 30 doorverwijzen naar een erkend GLI-programma, mits zij gemotiveerd zijn iets aan hun leven te veranderen.>>>>>>lees verder het hele artikel


Plaats een reactie ...

Reageer op "Leefstijlcoach wordt vanaf 1 januari 2019 vergoed vanuit de basisverzekering voor mensen met overgewicht"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Nieuwe Europese richtlijn >> Open brief van arts en leefstijl >> Leefstijlcoach wordt vanaf >> Leefstijlgeneeskunde – preventief >> Leefstijlgeneeskunde: wetenschappelijk >>