Raadpleeg ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij baarmoederhalskanker en baarmoederkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar.

Zie ook in gerelateerde artikelen

3 augustus 2023: Bron:  2022 Feb; 14(3): 656.Published online 2022 Jan 27.

eEHT = gemoduleerde electro hyperthermie naast chemoradiotherapie (chemo met cisplatine - schema van radiotherapie staat verderop beschreven) verbetert ziektevrije overall overleving en kwaliteit van leven bij patiënten met lokaal gevorderde baarmoederhalskanker. Dat blijkt uit een gerandomiseerde fase III studie bij totaal 210 patiënten (106 vs 104) met lokaal gevorderde baarmoederhalskanker met bij de meesten een hoog risico op overlijden door een aanwezige HIV besmetting

Hier een grafiek van de deelnemers en de resultaten per groep: Onder de 1e grafiek heb ik de resultaten vertaald in het Nederlands. Andere grafieken zijn te vinden onder Table 4Figure 2a, Table 5Figure 2b, Figure 3a, Table 6Figure 3b, Table 7

An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is cancers-14-00656-g001.jpg

2-jaars overleving (mEHT-groep 100 patiënten en 102 patiënten uit de controlegroep) was 53 (53%) van de mEHT-groep en 43 (42%) van de controlegroep
.
Wanneer patiënten met ziektestadium II en stadium III afzonderlijk werden beschouwd, was het risico op overlijden binnen twee jaar na de behandeling, gecorrigeerd voor leeftijd, ziektestadium en HIV-status, significant lager in de mEHT-groep met ziektestadium III in vergelijking met de controlegroep met stadium III-ziekte (mEHT-groep: 34 van de 61 patiënten [56%]; en van de controlegroep: 27 van de 67 patiënten [40%]).

Tweejarige ziektevrije overleving werd significant vaker gezien in de mEHT-groep (36 van de 99 patiënten [36,4%]) dan in de controlegroep (14 van de 102 patiënten [13,7%]), waarbij patiënten behandeld met mEHT 33% minder risico hadden op het ontwikkelen van een recidief gedurende de eerste twee jaar na de start van de behandelingen dan de controlegroepdeelnemers (gecorrigeerd voor leeftijd, stadium en hiv-status).

Overall overleving op drie jaars meting werd bereikt door 33,7% (34 van de 101 patiënten) uit de controlegroep en 44% (44 van de 100 patiënten) van de mEHT-groep.
Het risico op overlijden in de eerste drie jaar was 28% lager voor de patiënten die mEHT kregen (gecorrigeerd voor leeftijd, ziektestadium en HIV-status) en wanneer alleen de patiënten met ziektestadium III werden overwogen, was het risico significant lager (38%) in de mEHT-groep (gecorrigeerd voor leeftijd en hiv-status).

Toxiciteit - bijwerkingen:

Er was geen significant verschil in frequenties van gerapporteerde late toxiciteit - bijwerkingen (gegroepeerd volgens graad I/II en graad III/IV), tussen de twee behandelingsgroepen of tussen de HIV-positieve en HIV-negatieve patiënten na 9 maanden, 12 maanden, 18 maanden en 24 maanden na de behandeling.
Multivariate Cox proportionele gevarenmodellen, inclusief groep, hiv-status en cisplatinedoses, toonden geen significante voorspellers van graad I/II of graad III/IV late toxiciteit.

Kwaliteit van het leven:

Er waren geen statistisch significante verschillen in QLQ-scores tussen de twee groepen bij de nulmeting. Bij het vergelijken van de veranderingen in scores van baseline tot 24 maanden tussen groepen, was de vermindering van pijn significant hoger in de mEHT-groep, was de cognitieve functie significant verbeterd in de mEHT-groep en rapporteerden patiënten in de controlegroep een vermindering van het dagelijks actief functioneren, terwijl de patiënten uit de mEHT-groep rapporteerden een verbetering in het Toxiciteit:

Hoe werd er behandeld?

Alle patiënten kregen 50 Gy uitwendige radiotherapie (EBRT) in 25 fracties, toegediend aan het hele bekken, met behulp van 2D-planning met virtuele simulatie. Hoge dosis (HDR) brachytherapie (BT) (Iridium-192) werd toegediend in drie fracties van 8 Gy voor een totale equivalente dosis van 2 Gy fracties van 86 Gy.
Alle patiënten kregen twee doses van 80 mg/m2 cisplatine voorgeschreven, toegediend 21 dagen na elkaar, tijdens EBRT (niet toegediend op BT-dagen of mEHT-dagen).
Patiënten in de onderzoeksgroep kregen twee mEHT-behandelingen per week (EHY2000+) met minimaal 48 uur tussen de mEHT-behandelingen, met een doelvermogen van 130 W gedurende minimaal 55 minuten. De EBRT startte binnen dertig minuten na voltooiing van mEHT-behandelingen.

Conclusies betreffende overall overleving aldus de onderzoekers:

  • We schatten aanvankelijk een vermindering van de tweejaarlijkse mortaliteit van 50% om een power van 90% te bereiken op basis van onze studie. Hoewel de OS-percentages na twee jaar niet significant verbeterden, was de vermindering van ziekterecidief na twee jaar in de mEHT-groep significant en meer dan 50% (36,4% DFS in de mEHT-groep en slechts 13,7% DFS in de controlegroep). Een statistisch vermogen van >90% voor de DFS-beoordeling.
  • Het effect van mEHT op de resultaten werd significanter gezien in de tweejarige en driejarige DFS-analyses dan in de OS-analyses, en de significantie bleef bij zowel de HIV-positieve als -negatieve deelnemers en bij het beschouwen van deelnemers op basis van leeftijdscategorie.
  • De betekenis ging echter verloren wanneer alleen de deelnemers met de ziekte van stadium II in aanmerking werden genomen. In de OS-analyses was de significantie van de effecten van mEHT op de uitkomsten minder consistent. Dit kan het gevolg zijn van de opname van niet-kankergerelateerde sterfgevallen in de OS-analyse, die waarschijnlijk de effecten van mEHT in de OS-analyses maskeerde.
  • In onze studie was de meerderheid van de hiv-positieve deelnemers jonger dan 50 jaar, en dit kan bijdragen aan de verbeterde OS-uitkomsten die worden waargenomen bij deelnemers ouder dan 50 jaar, in vergelijking met deelnemers jonger dan 50 jaar. Dit suggereert dat, terwijl mEHT nog steeds de OS van hiv-positieve deelnemers verbetert, het effect groter is bij hiv-negatieve deelnemers, zoals gezien in de oudere groep met voornamelijk hiv-negatieve vrouwen.
  • In de groep deelnemers van 50 jaar en ouder was mEHT een consistent significante voorspeller van ziektevrije overleving, ongeacht de hiv-status.

Het volledige studierapport is gratis in te zien met gedetailleerde grafieken en beschrijving van hoe er is behandeld. Klik op de titel van het abstract:

 2022 Feb; 14(3): 656.
Published online 2022 Jan 27. doi: 10.3390/cancers14030656
PMCID: PMC8833695
PMID: 35158924

Effects of Modulated Electro-Hyperthermia (mEHT) on Two and Three Year Survival of Locally Advanced Cervical Cancer Patients

Stephan Bodis, Academic Editor, Pirus Ghadjar, Academic Editor, and Gerard C. Van Rhoon, Academic Editor

Abstract

Simple Summary

More than 80% of global cervical cancer cases and deaths occur in Low-to-Middle-Income Countries. Improving the efficacy of treatments without increasing the costs in these regions is therefore imperative. The aim of our Phase III Randomised Controlled Trial was to investigate the effects of the addition of a mild heating technology, modulated electro-hyperthermia, to chemoradiotherapy protocols for the management of locally advanced cervical cancer patients in a resource-constrained setting. We previously reported on the positive outcomes on local disease control, quality of life, and early toxicity. Our recent results showed a significant improvement in two and three year disease free survival, without any significant changes to the toxicity profile, and with an improvement in quality of life, alongside a cost saving over three years. The effect was most significant in patients with Stage III disease, and a significant systemic effect was observed in patients with distant nodal metastases.

Abstract

(1) Background: Modulated electro-hyperthermia (mEHT) is a mild to moderate, capacitive-coupled heating technology that uses amplitude modulation to enhance the cell-killing effects of the treatment. We present three year survival results and a cost effectiveness analysis from an ongoing randomised controlled Phase III trial involving 210 participants evaluating chemoradiotherapy (CRT) with/without mEHT, for the management of locally advanced cervical cancer (LACC) in a resource constrained setting (Ethics Approval: M120477/M704133; ClinicalTrials.gov ID: NCT033320690). (2) Methods: We report hazard ratios (HR); odds ratio (OR), and 95% confidence intervals (CI) for overall survival and disease free survival (DFS) at two and three years in the ongoing study. Late toxicity, quality of life (QoL), and a cost effectiveness analysis (CEA) using a Markov model are also reported. (3) Results: Disease recurrence at two and three years was significantly reduced by mEHT (HR: 0.67, 95%CI: 0.48–0.93, p = 0.017; and HR: 0.70, 95%CI: 0.51–0.98, p = 0.035; respectively). There were no significant differences in late toxicity between the groups, and QoL was significantly improved in the mEHT group. In the CEA, mEHT + CRT dominated the model over CRT alone. (4) Conclusions: CRT combined with mEHT improves QoL and DFS rates, and lowers treatment costs, without increasing toxicity in LACC patients, even in resource-constrained settings.

Acknowledgments

The modulated electro-hyperthermia device was sponsored by Oncotherm GMBh, for the duration of the trial. 18F-FDG was supplied at a reduced rate by NTP Radioisotopes SOC. The Radiation Oncology and Nuclear Medicine Department and all supportive staff involved in the patient care and management at the hospital at which the study took place, Charlotte Maxeke Johannesburg Academic Hospital, are acknowledged. We acknowledge and thank all of the participants, without whom this study would not be possible, who showed courage, grace, and determination throughout their journey, despite the difficulties that were faced with this under-resourced and poor socio-economic setting.

Author Contributions

Conceptualization, J.A.K. and C.A.M., methodology, J.A.K. and C.A.M.; software, C.A.M.; validation, A.B. and C.A.M.; formal analysis, I.M. and C.A.M.; investigation, C.A.M. and J.A.K.; resources, A.B. and J.A.K.; data curation, C.A.M.; writing—original draft preparation, C.A.M. and I.M.; writing—review and editing, C.A.M., I.M., J.A.K. and A.B.; visualization, J.A.K., A.B. and C.A.M.; supervision, A.B. and J.A.K.; project administration, A.B.; funding acquisition, J.A.K. All authors have read and agreed to the published version of the manuscript.

Funding

This research was funded by the National Research Foundation, Grant No. TP12082710852, awarded to J.A. Kotzen. The funder did not have any involvement in the protocol development, data collection, data analysis, or reporting.

Institutional Review Board Statement

The study was conducted according to the guidelines of the Declaration of Helsinki, and approved by the Institutional Review Board of the Charlotte Maxeke Johannesburg Academic Hospital and the Human Research and Ethics Committee of the University of the Witwatersrand on 4 May 2012 (M120477), and renewed on 5 May 2017 (M704133).

Informed Consent Statement

Informed consent was obtained from all subjects involved in the study.

Data Availability Statement

The data presented in this study will be made openly available in (repository name e.g., FigShare) upon acceptance of the paper for review.

Conflicts of Interest

The authors declare no conflict of interest. The funders had no role in the design of the study; in the collection, analyses, or interpretation of data; in the writing of the manuscript, or in the decision to publish the results.

Footnotes

Publisher’s Note: MDPI stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

References

1. International Agency for Research on Cancer . Cancer Today. GLOBOCON; Lyon, France: 2020. [(accessed on 21 January 2022)]. Available online: https://gco.iarc.fr/today/home []
2. Arbyn M., Weiderpass E., Bruni L., De Sanjosé S., Saraiya M., Ferlay J., Bray F. Estimates of incidence and mortality of cervical cancer in 2018: A worldwide analysis. Lancet Glob. Health. 2020;8:191–203. doi: 10.1016/S2214-109X(19)30482-6. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
3. Denny L., Anorlu R. Cervical Cancer in Africa. Cancer Epidemiol. Biomark. 2012;21:1434–1439. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-12-0334. [PubMed] [CrossRef[]
4. Ghebre R.G., Grover S., Xu M.J., Chuang L.T., Simonds H. Cervical cancer control in HIV-infected women: Past, present and future. Gynecol. Oncol. Rep. 2017;21:101–108. doi: 10.1016/j.gore.2017.07.009. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
5. Horsman M.R., Overgaard J. Hyperthermia: A Potent Enhancer of Radiotherapy. Clin. Oncol. 2007;19:418–426. doi: 10.1016/j.clon.2007.03.015. [PubMed] [CrossRef[]
6. Datta N.R., Rogers S., Klingbiel D., Gomez S., Puric E., Bodis S. Hyperthermia and radiotherapy with or without chemotherapy in locally advanced cervical cancer: A systematic review with conventional and network meta-analyses. Int. J. Hyperth. 2016;6736:809–821. doi: 10.1080/02656736.2016.1195924. [PubMed] [CrossRef[]
7. Van Der Zee J., González González D. The Dutch Deep Hyperthermia trial: Results in cervical cancer. Int. J. Hyperth. 2002;18:1–12. doi: 10.1080/02656730110091919. [PubMed] [CrossRef[]
8. Franckena M., Stalpers L.J.A., Koper P.C.M., Wiggenraad R.G.J., Hoogenraad W.J., van Dijk J.D.P., Wárlám-Rodenhuis C.C., Jobsen J.J., van Rhoon G.C., van der Zee J. Long-Term Improvement in Treatment Outcome After Radiotherapy and Hyperthermia in Locoregionally Advanced Cervix Cancer: An Update of the Dutch Deep Hyperthermia Trial. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2008;70:1176–1182. doi: 10.1016/j.ijrobp.2007.07.2348. [PubMed] [CrossRef[]
9. Harima Y., Nagata K., Harima K., Ostapenko V.V., Tanaka Y., Sawada S. A randomized clinical trial of radiation therapy versus thermoradiotherapy in stage IIIB cervical carcinoma. Int. J. Hyperth. 2001;17:97–105. doi: 10.1080/02656730903092018. [PubMed] [CrossRef[]
10. Franckena M., Fatehi D., de Bruijne M., Canters R.A., van Norden Y., Mens J.W., van Rhoon G.C., van der Zee J. Hyperthermia dose-effect relationship in 420 patients with cervical cancer treated with combined radiotherapy and hyperthermia. Eur. J. Cancer. 2009;45:1969–1978. doi: 10.1016/j.ejca.2009.03.009. [PubMed] [CrossRef[]
11. Kroesen M., Mulder H.T., van Holthe J.M., Aangeenbrug A.A., Mens J.W.M., van Doorn H.C., Paulides M.M., Oomen-de Hoop E., Vernhout R.M., Lutgens L.C., et al. Confirmation of thermal dose as a predictor of local control in cervical carcinoma patients treated with state-of-the-art radiation therapy and hyperthermia. Radiother. Oncol. 2019;140:150–158. doi: 10.1016/j.radonc.2019.06.021. [PubMed] [CrossRef[]
12. Crezee H., Kok H.P., Oei A.L., Franken N.A.P., Stalpers L.J.A. The impact of the time interval between radiation and hyperthermia on clinical outcome in patients with locally advanced cervical cancer. Front. Oncol. 2019;9:412. doi: 10.3389/fonc.2019.00412. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
13. Kroesen M., Mulder H.T., van Rhoon G.C., Franckena M. Commentary: The Impact of the Time Interval Between Radiation and Hyperthermia on Clinical Outcome in Patients With Locally Advanced Cervical Cancer. Front. Oncol. 2019;9:1387. doi: 10.3389/fonc.2019.01387. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
14. Wust P., Kortüm B., Strauss U., Nadobny J., Zschaeck S., Beck M., Stein U., Ghadjar P. Non-thermal effects of radiofrequency electromagnetic fields. Sci. Rep. 2020;10:13488. doi: 10.1038/s41598-020-69561-3. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
15. Fiorentini G., Szasz A. Hyperthermia today: Electric energy, a new opportunity in cancer treatment. J. Cancer Res. Ther. 2006;2:41. doi: 10.4103/0973-1482.25848. [PubMed] [CrossRef[]
16. Andocs G., Renner H., Balogh L., Fonyad L., Jakab C., Szasz A. Strong synergy of heat and modulated electromagnetic field in tumor cell killing. Strahlenther. Onkol. 2009;185:120–126. doi: 10.1007/s00066-009-1903-1. [PubMed] [CrossRef[]
17. Yang K.L., Huang C.C., Chi M.S., Chiang H.C., Wang Y.S., Hsia C.C., Andocs G., Wang H.E., Chi K.H. In vitro comparison of conventional hyperthermia and modulated electro-hyperthermia. Oncotarget. 2016;7:84082–84092. doi: 10.18632/oncotarget.11444. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
18. Wust P., Ghadjar P., Nadobny J., Beck M., Kaul D., Winter L., Zschaeck S. Physical analysis of temperature-dependent effects of amplitude-modulated electromagnetic hyperthermia. Int. J. Hyperth. 2019;36:1246–1254. doi: 10.1080/02656736.2019.1692376. [PubMed] [CrossRef[]
19. Tsang Y.W., Huang C.C., Yang K.L., Chi M.S., Chiang H.C., Wang Y.S., Andocs G., Szasz A., Li W.T., Chi K.H. Improving immunological tumor microenvironment using electro-hyperthermia followed by dendritic cell immunotherapy. BMC Cancer. 2015;15:708. doi: 10.1186/s12885-015-1690-2. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
20. Andocs G., Meggyeshazi N., Okamoto Y., Balogh L., Szasz O. Bystander Effect of Oncothermia. Conf. Pap. Med. 2013;2013:953482. doi: 10.1155/2013/953482. [CrossRef[]
21. Meggyeshazi N., Andocs G., Balogh L., Balla P., Kiszner G., Teleki I., Jeney A., Krenacs T. DNA fragmentation and caspase-independent programmed cell death by modulated electrohyperthermia. Strahlenther. Onkol. 2014;190:815–822. doi: 10.1007/s00066-014-0617-1. [PubMed] [CrossRef[]
22. Andocs G., Meggyeshazi N., Balogh L., Spisak S., Maros M.E., Balla P., Kiszner G., Teleki I., Kovago C., Krenacs T. Upregulation of heat shock proteins and the promotion of damage-associated molecular pattern signals in a colorectal cancer model by modulated electrohyperthermia. Cell Stress Chaperones. 2015;20:37–46. doi: 10.1007/s12192-014-0523-6. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
23. Szasz O., Szigeti P.G., Vancsik T., Szasz A. Hyperthermia Dosing and Depth of Effect. Open J. Biophys. 2018;8:31–48. doi: 10.4236/ojbiphy.2018.81004. [CrossRef[]
24. Papp E., Vancsik T., Kiss E., Szasz O. Energy Absorption by the Membrane Rafts in the Modulated Electro-Hyperthermia (mEHT) Open J. Biophys. 2017;7:216–229. doi: 10.4236/ojbiphy.2017.74016. [CrossRef[]
25. Lee S.-Y., Kim J.-H., Han Y.-H., Cho D.-H. The effect of modulated electro-hyperthermia on temperature and blood flow in human cervical carcinoma. Int. J. Hyperth. 2018;34:953–960. doi: 10.1080/02656736.2018.1423709. [PubMed] [CrossRef[]
26. Szasz A.M., Minnaar C.A., Szentmártoni G., Szigeti G.P., Dank M. Review of the Clinical Evidences of Modulated Electro-Hyperthermia (mEHT) Method: An Update for the Practicing Oncologist. Front. Oncol. 2019;9:1012. doi: 10.3389/fonc.2019.01012. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
27. Minnaar C.A., Kotzen J.A., Ayeni O.A., Naidoo T., Tunmer M., Sharma V., Vangu M.D.T., Baeyens A. The effect of modulated electro-hyperthermia on local disease control in HIV-positive and -negative cervical cancer women in South Africa: Early results from a phase III randomised controlled trial. PLoS ONE. 2019;14:e0217894. doi: 10.1371/journal.pone.0217894. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
28. Minnaar C.A., Kotzen J.A., Naidoo T., Sharma V., Vangu M., Baeyens A., Anne C., Kotzen J.A., Naidoo T. Analysis of the effects of mEHT on the treatment- related toxicity and quality of life of HIV-positive cervical cancer patients. Int. J. Hyperth. 2020;37:263–272. doi: 10.1080/02656736.2020.1737253. [PubMed] [CrossRef[]
29. Minnaar C.A., Kotzen J.A., Ayeni O.A., Vangu M., Baeyens A. Potentiation of the Abscopal Effect by Modulated Electro-Hyperthermia in Locally Advanced Cervical Cancer Patients. Front. Oncol. 2020;10:376. doi: 10.3389/fonc.2020.00376. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
30. Koller M., Aaronson N.K., Blazeby J., Bottomley A., Dewolf L., Fayers P., Johnson C., Ramage J., Scott N., West K. Translation procedures for standardised quality of life questionnaires: The European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) approach. Eur. J. Cancer. 2007;43:1810–1820. doi: 10.1016/j.ejca.2007.05.029. [PubMed] [CrossRef[]
31. Fayers P., Bottomley A. Quality of life research within the EORTC—The EORTC QLQ-C30. Eur. J. Cancer. 2002;38:S125–S133. doi: 10.1016/S0959-8049(01)00448-8. [PubMed] [CrossRef[]
32. Aaronson N., Ahmedzai S., Bergman B., Bullinger M., Cull A., Duez N., Filiberti A., Flechtner H., Fleishman S., de Haes J., et al. The European Organisation for Research and Treatment of Cancer QLQ-C30: A quality-of-life instrument for use in international clinical trials in oncology. J. Natl. Cancer Inst. 1993;85:365–376. doi: 10.1093/jnci/85.5.365. [PubMed] [CrossRef[]
33. Fayers P., Aaronson N., Bjordal K., Groenvold M., Curran D., Bottomley A. The EORTC QLQ-C30 Scoring Manual. 3rd ed. European Organisation for Research and Treatment of Cancer; Brussels, Belgian: 2001. []
34. Department of Statistics South Africa . General Household Survey. Volume P0318. Pretoria, South Africa: 2021. [(accessed on 21 January 2022)]. Available online: http://www.statssa.gov.za/publications/P0318/P03182020.pdf []
35. National Department of Health South Africa . Uniform Patient Fee Schedule 2020. Pretoria, South Africa: 2020. [(accessed on 21 January 2022)]. Available online: https://www.health.gov.za/uniform-patient-fee-schedule/ []
36. Coghill A.E., Newcomb P.A., Madeleine M.M., Richardson B.A., Mutyaba I., Okuku F., Phipps W., Wabinga H., Orem J., Casper C. Contribution of HIV infection to mortality among cancer patients in Uganda. AIDS. 2013;27:2933–2942. doi: 10.1097/01.aids.0000433236.55937.cb. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
37. Coghill A.E., Shiels M.S., Suneja G., Engels E.A. Elevated cancer-specific mortality among HIV-infected patients in the United States. J. Clin. Oncol. 2015;33:2376–2383. doi: 10.1200/JCO.2014.59.5967. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
38. Dryden-Peterson S., Bvochora-Nsingo M., Suneja G., Efstathiou J.A., Grover S., Chiyapo S., Ramogola-Masire D., Kebabonye-Pusoentsi M., Clayman R., Mapes A.C., et al. HIV Infection and Survival Among Women With Cervical Cancer. J. Clin. Oncol. 2016;34:3749–3761. doi: 10.1200/JCO.2016.67.9613. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
39. Herd O., Francies F., Kotzen J., Smith T., Nxumalo Z., Muller X., Slabbert J., Vral A., Baeyens A. Chromosomal radiosensitivity of human immunodeficiency virus positive / negative cervical cancer patients in South Africa. J. Mol. Med. Rep. 2016;13:130–136. doi: 10.3892/mmr.2015.4504. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
40. Baeyens A., Slabbert J.P., Willem P., Jozela S., Van Der Merwe D., Vral A. Chromosomal radiosensitivity of HIV positive individuals. Int. J. Radiat. Biol. 2010;86:584–592. doi: 10.3109/09553001003734576. [PubMed] [CrossRef[]
41. Kok H.P., Crezee J. A comparison of the heating characteristics of capacitive and radiative superficial hyperthermia. Int. J. Hyperth. 2017;33:378–386. doi: 10.1080/02656736.2016.1268726. [PubMed] [CrossRef[]
42. D’Ambrosio V., Dughiero F. Numerical model for RF capacitive regional deep hyperthermia in pelvic tumors. Med. Biol. Eng. Comput. 2007;45:459–466. doi: 10.1007/s11517-007-0177-y. [PubMed] [CrossRef[]
43. Andocs G., Rehman M.U., Zhao Q.-L., Tabuchi Y., Kanamori M., Kondo T. Comparison of biological effects of modulated electro-hyperthermia and conventional heat treatment in human lymphoma U937 cells. Cell Death Discov. 2016;2:16039. doi: 10.1038/cddiscovery.2016.39. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
44. Lee S.I., Atri M. 2018 FIGO staging system for uterine cervical cancer: Enter cross-sectional imaging. Radiology. 2019;292:15–24. doi: 10.1148/radiol.2019190088. [PubMed] [CrossRef[]
45. Vancsik T., Forika G., Balogh A., Kiss E., Krenacs T. Modulated electro-hyperthermia induced p53 driven apoptosis and cell cycle arrest additively support doxorubicin chemotherapy of colorectal cancer in vitro. Cancer Med. 2019;8:4292–4303. doi: 10.1002/cam4.2330. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
46. Vancsik T., Kovago C., Kiss E., Papp E., Forika G., Benyo Z., Meggyeshazi N., Krenacs T. Modulated electro-hyperthermia induced loco-regional and systemic tumor destruction in colorectal cancer allografts. J. Cancer. 2018;9:41–53. doi: 10.7150/jca.21520. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
47. Jeon T.W., Yang H., Lee C.G., Oh S.T., Seo D., Baik I.H., Lee E.H., Yun I., Park K.R., Lee Y.H. Electro-hyperthermia up-regulates tumour suppressor Septin 4 to induce apoptotic cell death in hepatocellular carcinoma. Int. J. Hyperth. 2016;32:648–656. doi: 10.1080/02656736.2016.1186290. [PubMed] [CrossRef[]
48. Harima Y., Ohguri T., Imada H., Sakurai H., Ohno T., Hiraki Y., Tuji K., Tanaka M., Terashima H. A multicentre randomised clinical trial of chemoradiotherapy plus hyperthermia versus chemoradiotherapy alone in patients with locally advanced cervical cancer. Int. J. Hyperth. 2016;32:801–808. doi: 10.1080/02656736.2016.1213430. [PubMed] [CrossRef[]
49. Szasz O., Szasz A. Heating, Efficacy and Dose of Local Hyperthermia. Open J. Biophys. 2016;6:10–18. doi: 10.4236/ojbiphy.2016.61002. [CrossRef[]

Articles from Cancers are provided here courtesy of Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)Plaats een reactie ...

Reageer op "mEHT - Gemoduleerde Electro Hyperthermie naast chemoradiotherapie verbetert effectiviteit behandeling en kwaliteit van leven voor lokaal gevorderde baarmoederhalskankerpatiënten"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

mEHT - Gemoduleerde Electro >> hyperthermie in combinatie >> Hyperthermie naast bestraling >> Hyperthermie in combinatie >> Hyperthermie en effect bij >> Hyperthermie in combinatie >> Hyperthermie aanvullend naast >> Hyperthermie blijkt uitstekende >>