9 juni 2013: ik heb onderaan het originele abstract van onderstaande studie uit The Lancet toegevoegd. Voor het inzien van volledige studierapport moet u nog steeds betalen.

12 juli 2011: ik ben kanker-actueel aan het herzien en heb dit artikel geplaatst onder chemo algemeen omdat dit soort problemen eigenlijk altijd speelt bij alle vormen van kanker en niet alleen bij longkanker. Of neutropenie ook bij andere vormen de effectiviteit voorspelt durf en kan ik niet zeggen omdat daar voor zover ik weet geen gericht onderzoek naar is verricht.

7 september 2005: Bron: Lancet Oncol 2005;6:669-677

Het optreden van neutropenie - verlaging van aantal witte bloedlichaampjes - leucocyten - in bloed - veroorzaakt door chemokuren lijkt wel de effectiviteit van de toegediende chemokuren bij longkanker - niet-klein-cellig - te voorspellen. Wanneer er geen sprake is van neutropenie zou dat kunnen betekenen dat de dosis chemo te laag is gedoseerd. Althans dat is de conclusie uit een onderzoek dat drie gerandomiseerde studies van chemo bij longkanker - niet-klein-cellig (NSCLC) - analyseerde op optredende neutropenia en de therapeutische effecten daarvan. We hebben zo goed als letterlijk een artikel over deze studie analyse in Medscape vertaalt in het Nederlands. Een tip vooraf: met bepaalde voeding en bepaalde voedingstoffen - orthomoleculaire middelen - kan optreden van neutropenia worden tegengegaan zonder de efectiviteit te verminderen vertelde een orthomoleculaire arts mij.

U zult wel daarvoor een consult moeten doen voor het voorschrijven van deze middelen stellen deze artsen, omdat welke middelen en welke dosering toch vaak ook persoonlijk is. Al valt het ons op dat veel patiënten vaak allemaal dezelfde bepaalde orthomoleculaire middelen krijgen voorgeschreven en voedingsvoorschriften samenvallen met bv. het Houtsmullerdieet of het Moermandieet wat iedereen op zich zonder voorschrift van een arts kan gaan volgen. Al lijkt het ons nog altijd raadzaam om wel altijd een deskundige hierin te raadplegen omdat allergiën en uw stadium van de ziekte enz. altijd een rol kunnen spelen in de dosering en keuze voor bepaalde middelen en de overgang naar zo'n leefwijze vaak wel moeite kost. Voor onze donateurs hebben we zoals u waarschijnlijk wel weet ca. 500 recepten op basis van het dr. Houtsmullerdieet gratis ter inzage of kunt u downloaden

Voor hulp bij het begrijpen van onderstaand artikel gaf Gert mij, waarvoor dank, via website: Consumed.nl de vertaling van wat neutropenia is:

Neutropenie
Abnormaal gering aantal witte bloedcellen (= leucocyten) in het bloed, met name het aantal neutrofiele granulocyten (= 70% van het aantal witte bloedcellen). Hierdoor wordt het afweersysteem van het lichaam verzwakt, zodat de kans op infecties toeneemt.
De mogelijke verschijnselen (o.a.): Verhoogd risico op infecties met micro-organismen (o.a. bacteriën, virussen, schimmels en parasieten).
Mogelijke behandeling (o.a.) - medicijnen: o.a. Granocyte® Lenograstim, Leucomax®, molgramostim, Neulasta®, Neupogen®, pegfilgastrim

Hier de vertaling van het artikel uit Medscape:

Neutropenia voorspelt effectiviteit van chemotherapie van longkanker

De bevindingen van een nieuwe studie wijzen uit dat door chemotherapie veroorzaakte neutropenia met verhoogde overleving in patiënten met niet-klein-cellige longkanker (NSCLC) wordt geassocieerd. Dit lijkt te wijzen op de noodzaak van een nauwkeuriger dosering van de chemo. Grotere prospectieve studies zijn nodig om te bepalen of de mate van neutropenia kan worden gebruikt om chemotherapie beter te stroomlijnen.

De huidige resultaten, die in de Lancet van september 2005 worden gepubliceerd, zijn gebaseerd op een samengevoegde analyse van gegevens van drie dubbelblind gerandomiseerde studies die diverse chemotherapie regimes voor longkanker - NSCLC bekeken. De studie concentreerde zich op 436 patiënten die alle zes geplande chemotherapeutische behandelingen ontvingen en minstens 6 maanden na de gerandomiseerde studie nog in leven waren.

Vergeleken met patiënten zonder optredende neutropenia, hadden de patiënten met milde of ernstige neutropenia respectievelijk 26% en 35% minder kans op sterven, rapporteren Dr. Cesare Gridelli en collega's, van het Nationale Kanker Instituut in Napels, Italië. De mediane tijd van overleving na het startpunt van 6 maanden was met 43 weken voor patiënten met neutropenia, beduidend langer dan de 31,4 weken die voor patiënten zonder neutropenia werden gezien (p = 0.0118).

De onderzoekers merken op dat een gebrek aan neutropenia een signaal voor onderdosering van chemo kan betekenen.
Dr. Howard Gurney, een editorialist van de Universiteit van Sydney in Australië, bestigt dit, door toe te voegen dat achteloze onderdosering waarschijnlijk veel vaker voorkomt dan wij denken. De bepaalde dosis chemo wordt niet gegeven omwille van het veroorzaken van giftige gevolgen - ernstige bijwerkingen - het is omwille van het krijgen van de juiste dosis."

Lancet Oncol 2005;6:669-677.

Hier het originele artikel uit Medscape.

Neutropenia Predicts Efficacy of Lung Cancer Chemotherapy

NEW YORK (Reuters Health) Sept 02 - Findings from a new study suggest that chemotherapy-induced neutropenia is associated with increased survival in patients with non-small-cell lung cancer (NSCLC), possibly reflecting more optimal dosing. Prospective studies, however, are needed to determine if neutropenia can be used to guide therapy.

The present results, which appear in the September issue of The Lancet Oncology, are based on a pooled analysis of data from three randomized trials that looked at various chemotherapy regimens for NSCLC. The study focused on 436 patients who received all six planned chemotherapy cycles and survived at least 6 months after randomization.

Compared with patients without neutropenia, those with mild or severe neutropenia were 26% and 35% less likely to die, respectively, Dr. Cesare Gridelli, from the National Cancer Institute in Naples, Italy, and colleagues report.

The median period of survival after the 6-month point was around 43 weeks for patients with neutropenia, significantly longer than the 31.4 weeks seen for patients without neutropenia (p = 0.0118).
The researchers note that a lack of neutropenia may suggest underdosing of chemotherapy.
Dr. Howard Gurney, an editorialist from the University of Sydney in Australia, concurs, adding that "inadvertent underdosing is probably a lot more common than we think. It is not about inducing toxic effects for the sake of it - it is about getting the right dose."

Lancet Oncol 2005;6:669-677.

Neutropenia during chemotherapy is associated with increased survival of patients with advanced non-small-cell lung cancer, and its absence might be a result of underdosing

The Lancet Oncology, Volume 6, Issue 9, Pages 669 - 677, September 2005
doi:10.1016/S1470-2045(05)70255-2Cite or Link Using DOI
Published Online: 01 August 2005

Chemotherapy-induced neutropenia and treatment efficacy in advanced non-small-cell lung cancer: a pooled analysis of three randomised trials

Summary

Background

Chemotherapy is the standard treatment for advanced non-small-cell lung cancer, and myelosuppression is a common side-effect. We aimed to assess whether haematological toxic effects could be a biological measure of drug activity and a marker of efficacy.

Methods

We analysed data for 1265 patients who received chemotherapy (vinorelbine, gemcitabine, gemcitabine and vinorelbine, cisplatin and vinorelbine, or cisplatin and gemcitabine) within three randomised trials. Primary landmark analyses were restricted to 436 patients who received all six planned chemotherapy cycles and who were alive 180 days after randomisation. Neutropenia was categorised on the basis of worst WHO grade during chemotherapy: absent (grade 0), mild (grade 1—2), or severe (grade 3—4). All statistical analyses were stratified by treatment allocation. Analyses were repeated in the out-of-landmark group (829 patients), stratifying by treatment allocation and number of chemotherapy cycles. The primary endpoint was overall survival.

Findings

In the landmark group, hazard ratios of death were 0·65 (0·46—0·93) for patients with severe neutropenia and 0·74 (0·56—0·98) for those with mild neutropenia. Median survival after the landmark time of 180 days was 31·4 weeks (95% CI 25·7—39·6) for patients without neutropenia compared with 42·0 weeks (32·7—59·7) for patients with severe neutropenia, and with 43·7 weeks (36·6—66·0) for those with mild neutropenia (severe vs mild vs no neutropenia p=0·0118). Findings were much the same for the out-of-landmark group.

Interpretation

Neutropenia during chemotherapy is associated with increased survival of patients with advanced non-small-cell lung cancer, and its absence might be a result of underdosing. Prospective trials are needed to assess whether drug dosing guided by the occurrence of toxic effects could improve efficacy of standard regimens.

Plaats een reactie ...

Reageer op "Neutropenie - te lage witte bloedlichaampjes - leucocyten - veroorzaakt door chemokuren, voorspelt effectiviteit van chemokuren bij longkanker - (NSCLC = niet-klein-cellig)"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Visolie vermindert de bijwerkingen >> DNA mutatie (DPYD genmutatie) >> Roken zou effectiviteit van >> Neutropenie - te lage witte >> Chemokuren en effect op kanker: >> Chemokuren als behandeling >> Chemokuren en hoe misselijkheid >> Onderzoekers ontdekken waarom >> Taxotere, wat is het? hoe >>