Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie aftrekbaar voor de belasting.

25 maart 2015: Lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/opereren-zonder-snijden-met-bv-tace-rfa-nanoknife-yttrium-90-cryoablatie-enz-doe-een-consult-bij-specialistisch-team-in-nederland-voordat-u-naar-het-buitenland-op-zoek-gaat-copy-1.html 

2 januari 2012: uit onderstaande studie rapporten blijkt dat een tweede of wellicht derde operatie bij eierstokkanker zinvol kan zijn. Zeker als u dat daarna koppelt aan een gezonde leefwijze met vooral vegetarische voeding enz. kunt u wellicht deze vorm van kanker lang onder controle houden. Zie ook de ervaringen van enkele vrouwen met eierstokkanker, zoals Marjan en Inge.

12 mei 2005: Bron: Br J Cancer. 2005 Mar 28;92(6):1026-32.

Een zo goed als letterlijke vertaling van nieuwe Japanse studie, waarin vooraf geselecteerde eierstokkankerpatiënten met een recidief alsnog voorafgegaan door chemokuur om tumorgrootte te reduceren, daarna een tweede operatieve ingreep kregen met langdurige levensverlenging. Daaronder originele studieabstract en twee andere studies - uit 2000 - gedaan met tweede cytoreductieve operatie en met zelfde positieve resultaten.

: Tweede cytoreductieve operatie voor recidief van epitheel eierstokkanker: is mogelijkheid voor geselecteerde patiënten

Onda T, Yoshikawa H, Yasugi T, Yamada M, Matsumoto K, Taketani Y.
Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8655, Japan. taonda@ncc.go.jp

De waarde van tweede cytoreductieve operatie (SCS) (red: vooraf wordt chemo gegeven om tumorgrootte kleiner te maken en eventueel niet zichtbare uitzaaiïngen uit te schakelen) voor recidief van eierstokkanker is nog steeds controversieel. Het doel van deze studie was duidelijk te maken welke kandidaten wel voor ScS in aanmerking zouden kunnen komen. Tussen januari 1987 en september 2000 hebben we Scs bij 44 patiënten met recidief van eierstokkanker uitgevoerd conform onze selectie criteria: ziektevrije interval van meer dan 6 maanden, performance status kleiner dan 3, geen zichtbare andere ziektes, leeftijd jonger dan 75 jaar en geen progressie van de ziekte tijdens voorafgaande chemokuren, wanner tweede operatie wordt gepland. De variabelen werden vastegesteld door algemene en meervoudige analyses. The value of secondary cytoreductive surgery (SCS) for recurrent ovarian cancer is still controversial. The aim of this study was to clarify candidates for SCS. Between January 1987 and September 2000, we performed SCS in 44 patients with recurrent ovarian cancer, according to our selection criteria, disease-free interval (DFI) >6 months, performance status <3, no apparent multiple diseases, age <75 years and no progressive disease during preoperative chemotherapy, if undertaken. The variables were investigated by univariate and multivariate analyses. Van de 44 patiënten , bereikten 26 (59,1%) een complete verwijdering van alle zichtbare tumorweefsel. Tweede cytoreductieve operatie effect, complete of incomplete verwijdering was significant gerelateerd aan overall overleving (P=0.0019). Wanneer de variabelen waren vastgesteld voor SCS als volgt: ziektevrije tijd langer dan 12 maanden, geen lever uitzaaiïngen, een enkele tumor en tumorgrootte neit groter dan 6 cm. dan werd dit onafhankelijk geassocieerd met uitstekende overall overleving na terugkoppeling aan de multivariabele analyses. Patiënten die voldeden aan drie of alle vier de multivariabelen (n=31) hadden significant betere overleving vergeleken met de andere patiënten (n=13) (47 vs 20 maanden in mediane overleving, P<0.0001). Bij deze patiënten, redelijk goede mediane overleving (40 maanden) werd bereikt, zelfs bij patiënten met incomplete tumorweefsel resectie.

Conclusie: Tweede cytoreductieve operatie had een grote impact op de overleving van patiënten met een recidief van epitheel eierstokkanker wanneer zij aan drie of vier van eerder genoemde variabelen voldeden. Deze patiënten zouden ideale kandidaten zijn voor een tweede cytoreductieve operatie - SCS. Wie via dieet en extra suppletie haar lichamelijke conditie op peil kan houden en recideif zo lang mogeljik uit kan stgellen zou van deze nieuwe mogelijkheid wel eens gebruik kunnen maken voor aanzienlijke levensverlenging

Br J Cancer. 2005 Mar 28;92(6):1026-32.

Secondary cytoreductive surgery for recurrent epithelial ovarian carcinoma: proposal for patients selection.

Onda T, Yoshikawa H, Yasugi T, Yamada M, Matsumoto K, Taketani Y.
Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8655, Japan. taonda@ncc.go.jp

The value of secondary cytoreductive surgery (SCS) for recurrent ovarian cancer is still controversial. The aim of this study was to clarify candidates for SCS. Between January 1987 and September 2000, we performed SCS in 44 patients with recurrent ovarian cancer, according to our selection criteria, disease-free interval (DFI) >6 months, performance status <3, no apparent multiple diseases, age <75 years and no progressive disease during preoperative chemotherapy, if undertaken. The variables were investigated by univariate and multivariate analyses. Of 44 patients, 26 (59.1%) achieved complete removal of all visible tumours at SCS. Secondary cytoreductive surgery outcome, complete or incomplete resection, was significantly related to overall survival (P=0.0019). As for variables determined before SCS, DFI >12 months, no liver metastasis, solitary tumour and tumour size <6 cm were independently associated with favourable overall survival after recurrence in the multivariate analysis. Patients with three or all four variables (n=31) had significantly better survival compared with the other patients (n=13) (47 vs 20 months in median survival, P<0.0001). In these patients, fairly good median survival (40 months) was obtained even in patients with incomplete resection. Secondary cytoreductive surgery had a large impact on survival of patients with recurrent ovarian cancer when they had three or all of the above-mentioned four factors at recurrence. These patients should be considered as ideal candidates for SCS.

PMID: 15770211 [PubMed - indexed for MEDLINE]

J Surg Oncol. 2000 Sep;75(1):24-30. Related Articles, Links Effect of cytoreductive surgery on survival of patients with recurrent epithelial ovarian cancer. Zang RY, Zhang ZY, Li ZT, Chen J, Tang MQ, Liu Q, Cai SM. Department of Gynecological Oncology, Cancer Hospital, Shanghai Medical University, Shanghai, China. BACKGROUND AND OBJECTIVES: The value of secondary cytoreductive surgery is still controversial, especially in patients with recurrent epithelial ovarian cancer. In this retrospective study, we investigated the effect on survival of secondary cytoreduction for recurrent disease and variables influencing redebulking surgical outcome.

METHODS: Between 1986 and 1997, 60 patients who received primary cytoreductive surgery and platinum-based chemotherapy for stage III and IV epithelial ovarian cancer experienced disease recurrence at least 6 months after completion of primary therapy, and secondary surgical cytoreduction was performed. The optimal residual disease cutoff was 1.0 cm. The Cox proportional regression model and Logistic stepwise regression were used in statistical processing of the data.

RESULTS: The median progression-free interval between the two operations was 13 months (range, 6-56 months). Optimal secondary cytoreduction was achieved in 23 patients (38.33%). There was a significant difference in survival between patients who were optimally cytoreduced compared to those suboptimally cytoreduced, with an estimated median survival in the optimal group of 19 months vs. 8 months in the suboptimal group (chi(2) = 22.04, P = 0.0000). Prognosis of survival for individuals with progression-free interval >12 months was better than that of those with the interval
CONCLUSIONS: Secondary cytoreductive surgery significantly lengthened survival for patients with recurrent epithelial ovarian cancer. Patients with ascites at disease recurrence, however, were not suitable for aggressive secondary surgery, and redebulking surgery for those with residual disease of >1.0 cm after primary operation should be considered prudently. Copyright 2000 Wiley-Liss, Inc.

PMID: 11025458 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Eur J Surg Oncol. 2000 Dec;26(8):798-804.

Comment in:
Eur J Surg Oncol. 2001 Aug;27(5):515-6.

Impact of secondary cytoreductive surgery on survival of patients with advanced epithelial ovarian cancer.

Zang RY, Zhang ZY, Li ZT, Cai SM, Tang MQ, Chen J, Liu Q.
Department of Gynecological Oncology, Cancer Hospital, Shanghai, 200032, People's Republic of China. RYzang@hotmail.com

AIMS: To investigate the impact on survival of secondary cytoreduction for advanced epithelial ovarian cancer and variables influencing redebulking surgical outcome.

METHODS: Between 1986 and 1997, 106 patients who received secondary cytoreductive surgery and consequent second-line chemotherapy for stages III and IV epithelial ovarian cancer were retrospectively reviewed. The optimal residual disease cut-off was 1.0 cm. The Cox proportional regression model and logistic stepwise regression were used in statistical processing of the data.

RESULTS: The median age of the patients was 50 years (range, 26-77 years). Optimal secondary cytoreduction was achieved in 46 of 106 patients (43.4%). There was a significant difference in survival between patients who were optimally cytoreduced compared to those suboptimaly cytoreduced, with an estimated median survival in the optimal group of 20 months vs 8 months in the suboptimal group ((2)=42.03, P=0.0000). When factorized, patients had significant survival benefit from optimal secondary cytoreduction for recurrent disease and interval cytoreduction. Survival was adversely influenced by progression-free interval < or =12 months (P=0.0078), residual disease >1 cm (P=0.0001) and presence of refractory ascites (P=0.0001). The probability of successful redebulking surgery was affected by presence of refractory ascites (P=0.0023) in all 106 patients and by the ascites (P=0.0072) and residual disease at initial operation in recurrent disease (P=0.0096).

CONCLUSION: Secondary surgical cytoreduction surgery significantly lengthened survival for patients with recurrent epithelial ovarian cancer or those receiving interval cytoreduction. Patients with refractory ascites, however, were not suitable for aggressive secondary surgery, and redebulking surgery for those with residual disease of >1.0 cm after primary operation should be considered prudently in recurrent disease. Copyright 2000 Harcourt Publishers Ltd.

PMID: 11087649 [PubMed - indexed for MEDLINE]


Plaats een reactie ...

Reageer op "Operatie bij recidief van eierstokkanker (2e operatieve ingreep dus) significant levensverlengend en succesvol uitgevoerd bij ca. 200 patiënten met recidief van eierstokkanker verdeeld over drie gerandomiseerde studies"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Lymfklieren weghalen bij operatieve >> Debulkingoperatie tot 1 cm >> Nieuwe chirurgische aanpak >> Operatie: Cryosurgery (bevriezen >> Lymfklieren weghalen bij operatieve >> Regulier - eierstokkanker: >>