Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor de belasting.

En als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven: 

https://kanker-actueel.nl/NL/voordelen-van-ops-lidmaatschap-op-een-rijtje-gezet-inclusief-hoe-het-kookboek-en-de-recepten-op-basis-van-uitgangspunten-van-houtsmullerdieet-te-downloaden-enof-in-te-zien.html

26 april 2016: Bron: ASCO 2016

Wanneer bij een recidief van eierstokkanker operatief debulking wordt toegepast waarbij de resttumoren niet groter blijven dan 1 cm. dan stijgt mediaan overall overleving met vele maanden / enkele jaren als tijdens de debulking een hipec wordt toegepast in vergelijking met resttumoren die groter dan 1 cm. blijven / zijn. Dit geldt ook voor primaire buikvlieskanker. 

Debulking plus hipec geeft mediaan 65.1 maanden versus 40.6 maanden overall overleving. Voor de hele groep patiënten waarvan ca. 42% een debulking plus hipec kreeg en de anderen chemo achteraf bleek de mediane overall overleving 54.7 maanden (95% CI = 50.8–58.7 months). De chemo die werd gebruikt is of een hipec of de meest gebruikte chemo bij eierstokkanker taxol plus carboplatin. Zie hier de verschillen uit de vier groepen uit de fase III studie.

eierstokkanker debulking studie 2

Ook ziektevrije tijd was beter voor debulking tot 1 cm. of minder:

eierstokkanker debulking studie

Het is dus alleszins de moeite waard om bij een recidief van eierstokkanker te kijken of er toch een debulking kan worden toegepast, zelfs als bij resistentie na aanvankelijk een goed aanslaan van de chemo de tumormarkers weer oplopen en er kleine tumoren ontstaan.

Bovenstaande resultaten zijn gerelateerd aan drie studies, waarvan de fase III studie op ASCO 2016 als nieuw werd gepresenteerd, klik op de links en u kunt de abstracten lezen. alleen in de eerste link krijgt u alle abstracten van ASCO 2016 en is wel heel veel. Abstract 26 gaat over genoemde atudie.

Bovenstaande heb ik uit dit artikel uit de ASCOpost gehaald: 

http://www.ascopost.com/issues/april-25-2016/study-supports-initial-attempt-at-debulking-surgery-in-stage-iiic-ovarian-fallopian-tube-and-peritoneal-carcinoma/

References

1. Sioulas VD, Schiavone MB, Zivanovic O, et al: The optimal primary management of bulky stage IIIC ovarian, fallopian tube, and peritoneal carcinoma: Are the only options complete gross resection at primary debulking surgery or neoadjuvant chemotherapy? 2016 Society of Gynecologic Oncology’s Annual Meeting on Women’s Cancer. Abstract 27. Presented March 20, 2016. 

2. Vergote I, Tropé CG, Amant F, et al: Neoadjuvant chemotherapy or primary surgery in stage IIIC or IV ovarian cancer. N Engl J Med 363:943-953, 2010.

3. Kehoe S, Nankivell M: Primary chemotherapy versus primary surgery for ovarian cancer. Lancet 386:2143, 2015.

Mutaties bepalen wel of niet aanslaan van behandeling:

Interessanter wordt het nog als er vooraf een receptoren en mutatieonderzoek wordt gedaan, want wie een bepaalde mutatie heeft en daaronder vallen ook BRCA 1 en BRCA 2, hebben meer kans op het aanslaan van bv. chemo plus avastin dan patiënten zonder aanwijsbare mutaties. Zie deze studie die op ASCO 2016 ook werd gepresenteerd: 

1. Norquist BS, Brady MF, Harrell MI, et al: Mutations in homologous recombination genes and response to treatment in GOG 218: An NRG Oncology study. 2016 Society of Gynecologic Oncology Annual Meeting. Abstract 1. Presented March 19, 2016.

In a study exploring the effect of primary debulking surgery in women with bulky stage IIIC ovarian, fallopian tube, and primary peritoneal cancers, cytoreduction to no gross residual disease was associated with the best survival outcomes.1 Cytoreduction to 1 to 10 mm of residual disease was also associated with survival benefit as compared to residual disease greater than 10 mm.

MA Zie abstract no. 26:
A multicenter assessment of surgical findings associated with gross residual disease at primary debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer.
R.S. Suidan
a,b
, P.T. Ramirez
a
, O. Zivanovic
b
, K.C. Long
b
, Q. Zhou
b
, M. Pangasa
b
, C.F. Levenback
a
, G.J. Gardner
b
, Y. Sonoda
b
and D.S. Chi
b
.
a
The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA,
b
Memorial Sloan Kettering Cancer
Center, New York, NY, USA
Objectives:
To identify surgical findings associated with gross residual disease (RD) at primary debulking surgery
(PDS) for advanced epithelial ovarian cancer.
Methods:
A multicenter prospective assessment of patients who underwent PDS for stage III
–IV ovarian, fallopian
tube, and peritoneal cancer previously identified 5 criteria associated with suboptimal (>1 cm residual)
cytoreduction. In that study, surgical findings were recorded by a gynecologic oncologist at laparotomy. This was a
secondary post hoc analysis looking at the ability to predict any RD. Thirteen surgical criteria were assessed, and a
model predictive of RD was developed.
Results:
From July 2001 to Dece
mber 2012, 382 patients met inclusion criteria. Of those, 134 (35%) had complete
gross resection with no RD. On multivariate analysis, 5 criteria were found to be associated with RD: widespread
small bowel serosal involvement (OR 11.2, 95% CI 10.4
–12.1); p
resacral extraperitoneal disease (OR 4.2, 95% CI 1.2
14); lesions in the gallbladder fossa/liver intersegmental fissure (OR 2.2, 95% CI 2
–2.3); disease in the small bowel
mesentery, around its root, or the root of the superior mesenteric artery (OR 2, 95%
CI 1.3–
3); and parenchymal
splenic/perisplenic tumor (OR 1.3, 95% CI 1.3–
1.3). Because of the high association between widespread small bowel
involvement and RD (OR 11.2), a 2
-step predictive model was developed. In the first step, the cohort was assessed for
the presence of widespread small bowel involvement; among the 102 patients with that finding, the rate of having any
RD was 96%. In the second step, among the remaining 280 patients, a ‘predictive score’ was assigned to each of the 4
other criteria, which was based on their multivariate OR. A total predictive score was then calculated for each patient
using their individual findings, and the rate of having any RD for patients who had a total score of 0
–1, 2–
3, 4–
5, and 6
or more was 42%, 63%, 75%, and 89%, respectively (Table 1). A receiver operating characteristic curve generated for
the model showed an AUC of 0.77.
Conclusions:
In 2 high
-volume ovarian cancer centers, we identified 5 surgical criteria associated with RD at
PDS.
We developed a multiva
riate model in which the rate of having any RD was directly proportional to a predictive
score. With further confirmation, this model could form the basis of a laparoscopic assessment to help determine
resectability and triaging to laparotomy and attempted

PDS versus neoadjuvant chemotherapy


Plaats een reactie ...

Reageer op "Debulkingoperatie tot 1 cm of minder plus chemotherapie of hipec geeft veel betere ziektevrije tijd en overall overleving bij recidief van eierstokkanker en primaire buikvlieskanker"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Lymfklieren weghalen bij operatieve >> Debulkingoperatie tot 1 cm >> Nieuwe chirurgische aanpak >> Operatie: Cryosurgery (bevriezen >> Lymfklieren weghalen bij operatieve >> Operatie bij recidief van >>