Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie aftrekbaar voor de belasting.

25 maart 2015: Lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/opereren-zonder-snijden-met-bv-tace-rfa-nanoknife-yttrium-90-cryoablatie-enz-doe-een-consult-bij-specialistisch-team-in-nederland-voordat-u-naar-het-buitenland-op-zoek-gaat-copy-1.html 

11 juli 2012: vanaf volgende week wordt de nanoknife - IRE - Irreversible electroporation in gebruik genomen in een Nederlands academisch ziekenhuis. Wie denkt daarvoor in aanmerking te komen kan informatie opvragen bij het VUmc, afd. interventieradiologie: http://www.vumc.nl/afdelingen/RadNuc/afdelingsinfo/interventierad_alg/wie_zijn_wij/

Lees wel eerst de algemene informatie over de beperkingen van de nanoknife aub om teleurstellingen te voorkomen. Tumoren groter dan 5 cm. in doorsnee komen bv. niet in aanmerking

20 januari 2012: Bron: Medscape

Het verwijderen van tumoren in andere organen vanuit primaire eierstokkanker (epitheliaal) met cryosurgery (bevriezen of verhitten) blijkt voor uitstekende resultaten te zorgen op de overleving en kwaliteit van leven. Uit een fase II studie met 21 patiënten bleek de 5 jaars overlevingskans 30%, mediane overelving bedroeg 56,9 maanden. Deze aanpak  blijkt ook nog eens goedkoper in vergelijking met andere vormen van palliatieve aanvullende behandelingen. De cryosurgery werd percutaan (holle naald door de huid) uitgevoerd of onder CT dan wel echo begeleiding. Dit meldden onderzoekers van de Wayne State University / Detroit Medical Center in Michigan.

Resultaten:

In deze studie werden bij 21 patiënten met uitgezaaide eierstokkanker 48 tumoren verwijderd d.m.v. percutane cryosurgery onder CT of echo begeleiding. De tumoren bevonden zich in de buikholte, maar ook in longen, lever, en botten. Ernstige complicaties deden zich voor bij 7% van de gevallen (bij 3 van de 21 patiënten), en het optreden van een lokaal recidief was slechts 2% (bij 1 van de behandelde 48 tumoren). Bij 98% van de tumoren werden deze voor 100% verwijderd. De 5 jaarsoverleving was ca. 30% en de mediane overleving was 56,9 maanden. Er was een periode van gemiddeld 37,8 maanden tussen de diagnose van de uitgezaaide ziekte en de toepassing van de cryosurgery. 

De gemiddelde kosten-batenverhouding werd geschat op 26.806 dollar per gewonnen levensjaar tegenover gemiddeld 100.000 dollar per gewonnen levensjaar met andere palliatieve behandelingen. De mediane overlevng van deze groep patiënten ligt min of meer gelijk aan de mediane overleving waargenomen bij patiënten met een recidief, die een tweede operatie hebben gehad,
aldus hoofdonderzoeker Dr. Bang. Maar het grootste verschil tussen de twee verschillende operatie technieken is dat cryoablation in staat was om de tumor volledig te verwijderen in 98% van de gevallen, terwijl de patiënten die na een tweede operatie in slechts 43% van de gevallen volledig klinisch ziektevrij waren, aldus drie recente studies. Voor de resterende 57% van de patiënten met een recidief van hun eierstokkanker varieerde hun mediane overleving mediaan van 7,2 tot 31.1 maanden, met de status van het recidief (hoe meer en hoe groter de tumoren) als sterkste prognostische factor voor de uiteindelijke overlevingsduur.    

Daarom kan cryoablation een aantrekkelijke behandelingsoptie zijn voor eierstokkankerpatiënten met overblijvende uitzaaiïngen na een eerste of tweede cytoreductie (verkleining van de tumoren na chemotherapie) Deze behandeling is strikt bedoeld om de symptomen toegeschreven aan ziekteprogressie op een kosten effectieve manier te verlichten," zegt Dr Bang.
De verlenging van de overlevingstijd had slechts een direct effect door de behandeling met cryoablation, waar die in staat was om met succes de tumoren in 98% van de gevallen volledig te verwijderen.

Deze behandeling is over het algemeen gegeven aan patiënten die al eerder een eerste, tweede of soms zelfs een derde chemokuur hebben ondergaan, maar waarbij geen totale remissie werd bereikt. Ons doel was om lokale controle te verkrijgen over de overgebleven chemo resistente uitzaaiïngen, zodat latere systemische behandelingen effectiever kunnen zijn, zegt dr. Bang.
Op dit moment is onze behandeling gericht op palliatieve aanpak van de symptomen, het is niet curatief bedoeld.

Conclusie:
Cryoablation wordt vaak over het hoofd gezien, maar op basis van het hoge overlevingspercentage, kosteneffectiviteit, consistente lokale controle, en de veiligheid van de behandeling, moeten we cryoablation als een reeële optie voor vrouwen met uitgezaaide eierstokkanker gaan zien,  zegt Dr Bang.

Als u hier klikt kunt u het originele artikel uit Medscape  lezen, waarvan bovenstaand artikel een gedeeltelijke vertaling is.

Als u hier klikt kunt u het abstract lezen van de effecten van operatieve debulking bij patiënten met eierstokkanker in stadium IIIc en IV

Als u hier klikt kunt u gratis het volledige studierapport lezen in welke situaties een operatieve debulking operatie volgens de artsen zinvol lijkt bij eierstokkanker stadium III en IV. Het abstract daarvan staat hieronder met lange referentielijst erbij:

When Should Surgical Cytoreduction in Advanced Ovarian Cancer Take Place?

J Oncol. 2010; 2010: 852028.
Published online 2009 October 25. doi:  10.1155/2010/852028
PMCID: PMC2766504
Copyright © 2010 I. E. Martinek and S. Kehoe.
Initial surgical management is commonly accepted to date as paramount in the treatment of women presenting with epithelial ovarian cancer and permits the assessment of the disease (staging), the histological confirmation of disease type and grade, and the practice of maximal debulking preceding platinum-based chemotherapy. Many studies have shown that the volume of residual disease after initial surgical cytoreduction inversely correlates with survival. Thus, women with optimal debulking performed by a trained specialist have improved median survival. In this review, we will focus on the answers gleaned from clinical trials on primary and interval surgery, which prompts the question on the timing of surgery in respect to chemotherapy. Interval debulking surgery (IDS) is secondary cytoreduction following primary debulking and is carried out in between the courses of chemotherapy. The major clinical trials and the latest systematic reviews seem unable to give any definitive guidance or recommendation for clinical practice. The choice of aggressive primary cytoreduction or upfront chemotherapy followed by second line surgical cytoreduction seems among others to have to be individualized according to tumour load, prediction of its resectability, and response to chemotherapy. The role of tumour biology must also be kept in mind. Finally, concrete answers are awaited on the timing of surgery from the ongoing prospective randomized control trials (CHORUS and EORTC 55971) though preliminary data from the latter have already been presented at major meetings (IGCS 2008; SGO 2009) and ignited strong debate.
Conclusion:
This paper has reviewed only RCTs and large series, which do reflect the findings of many other reports on the specific debates surrounding the role and timing of surgery in ovarian carcinoma. There is agreement that one of the most important prognostic factors for survival in the treatment of ovarian cancer is the amount of residual tumour after cytoreduction [4, 16]. It is welcome to note that in more recent times surgical approaches have undergone scrutiny in RCTs. Indeed there is evidence of a shift from debulking for all to debulking for a select group, or put another way increased individualisation of therapy. Unlike in previous decades the use of neoadjuvant chemotherapy seems to have gained some popularity, though the real impact requires the formal publication of the randomized trials EORTC 55971 and CHORUS. The EORTC study has been presented at the IGCS in Bangkok and generated a lot of debate, as to the role of neoadjuvant chemotherapy. The finalised peer-reviewed publication is awaited with interest.
Another factor which cannot be ignored in the debate is the inherent tumour biology where the question, raised by some [32] and still requiring an answer, is to know if it is the surgeon's skills or tumour biology which determines survival outcome. In this respect, opinions vary regarding its impact on the ability to surgically debulk [21]. On the other hand, others have put forward the strong expression of the p53 tumour suppressor gene correlating with reduced likelihood of achieving complete cytoreduction [33]. The progress and accessibility to novel technologies applied to biology will make possible in the future the assessment of new prognostic profilesbased on genetic and/or proteomic tumour characteristics. The future also relies on the identification of predictive factors of response to treatment [34].
References:
1. Permuth-Wey J, Sellers TA. Epidemiology of ovarian cancer. Methods in Molecular Biology. 2009;472:413–437. [PubMed]
2. Hunter RW, Alexander NDE, Soutter WP. Meta-analysis of surgery in advanced ovarian carcinoma: is maximum cytoreductive surgery an independent determinant of prognosis? American Journal of Obstetrics and Gynecology. 1992;166(2):504–511. [PubMed]
3. Allen DG, Heintz APM, Touw FWMM. A meta-analysis of residual disease and survival in stage III and IV carcinoma of the ovary. European Journal of Gynaecological Oncology. 1995;16(5):349–356. [PubMed]
4. Bristow RE, Tomacruz RS, Armstrong DK, Trimble EL, Montz FJ. Survival effect of maximal cytoreductive surgery for advanced ovarian carcinoma during the platinum era: a meta-analysis. Journal of Clinical Oncology. 2002;20(5):1248–1259. [PubMed]
5. van der Burg MEL, van Lent M, Buyse M, et al. The effect of debulking surgery after induction chemotherapy on the prognosis in advanced epithelial ovarian cancer. Gynecological Cancer Cooperative Group of the European Organization for Research and Treatment of Cancer. The New England Journal of Medicine. 1995;332(10):629–634. [PubMed]
6. Rose PG, Nerenstone S, Brady MF, et al. Secondary surgical cytoreduction for advanced ovarian carcinoma. The New England Journal of Medicine. 2004;351(24):2489–2497+2567. [PubMed]
7. Redman CWE, Warwick J, Luesley DM, Varma R, Lawton FG, Blackledge GRP. Intervention debulking surgery in advanced epithelial ovarian cancer. British Journal of Obstetrics and Gynaecology. 1994;101(2):142–146. [PubMed]
8. Tangjitgamol S, Manusirivithaya S, Laopaiboon M, Lumbiganon P. Interval debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2009;(2) Article ID CD006014.
9. Morrison J, Swanton A, Collins S, Kehoe S. Chemotherapy versus surgery for initial treatment in advanced ovarian epithelial cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2007;(4) Article ID CD005343.
10. Colombo P-E, Mourregot A, Fabbro M, et al. Aggressive surgical strategies in advanced ovarian cancer: a monocentric study of 203 stage IIIC and IV patients. European Journal of Surgical Oncology. 2009;35(2):135–143. [PubMed]
11. Oksefjell H, Sandstad B, Tropé C. The role of secondary cytoreduction in the management of the first relapse in epithelial ovarian cancer. Annals of Oncology. 2009;20(2):286–293. [PubMed]
12. Hegazy MAF, Hegazi RAF, Elshafei MA, et al. Neoadjuvant chemotherapy versus primary surgery in advanced ovarian carcinoma. World Journal of Surgical Oncology. 2005;3, article 57
13. Le T, Faught W, Hopkins L, Fung-Kee-Fung M. Can surgical debulking reverse platinum resistance in patients with metastatic epithelial ovarian cancer? Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada. 2009;31(1):42–47. [PubMed]
14. Rafii A, Deval B, Geay J-F, et al. Treatment of FIGO stage IV ovarian carcinoma: results of primary surgery or interval surgery after neoadjuvant chemotherapy: a retrospective study. International Journal of Gynecological Cancer. 2007;17(4):777–783. [PubMed]
15. Vergote I, De Wever I, Tjalma W, Van Gramberen M, Decloedt J, van Dam P. Neoadjuvant chemotherapy or primary debulking surgery in advanced ovarian carcinoma: a retrospective analysis of 285 patients. Gynecologic Oncology. 1998;71(3):431–436. [PubMed]
16. Griffiths CT. Surgical resection of tumor bulk in the primary treatment of ovarian carcinoma. National Cancer Institute Monograph. 1975;42:101–104. [PubMed]
17. Magrath IT, Lwanga S, Carswell W, Harrison N. Surgical reduction of tumour bulk in management of abdominal Burkitt's lymphoma. British Medical Journal. 1974;2(914):308–312. [PMC free article] [PubMed]
18. Griffiths CT, Fuller AF. Intensive surgical and chemotherapeutic management of advanced ovarian cancer. Surgical Clinics of North America. 1978;58(1):131–142. [PubMed]
19. Covens AL. A critique of surgical cytoreduction in advanced ovarian cancer. Gynecologic Oncology. 2000;78(3):269–274. [PubMed]
20. Hoskins WJ, Bundy BN, Thigpen JT, Omura GA. The influence of cytoreductive surgery on recurrence-free interval and survival in small-volume stage III epithelial ovarian cancer: a Gynecologic Oncology Group study. Gynecologic Oncology. 1992;47(2):159–166. [PubMed]
21. Eisenkop SM, Spirtos NM. Procedures required to accomplish complete cytoreduction of ovarian cancer: is there a correlation with “biological aggressiveness” and survival? Gynecologic Oncology. 2001;82(3):435–441. [PubMed]
22. Chi DS, Eisenhauer EL, Lang J, et al. What is the optimal goal of primary cytoreductive surgery for bulky stage IIIC epithelial ovarian carcinoma (EOC)? Gynecologic Oncology. 2006;103(2):559–564. [PubMed]
23. Hoskins WJ. Epithelial ovarian carcinoma: principles of primary surgery. Gynecologic Oncology. 1994;55(3):S91–S96. [PubMed]
24. Eisenkop SM, Spirtos NM, Lin W-CM. “Optimal” cytoreduction for advanced epithelial ovarian cancer: a commentary. Gynecologic Oncology. 2006;103(1):329–335. [PubMed]
25. Berek JS, Hacker NF, Lagasse LD, Nieberg RK, Elashoff RM. Survival of patients following secondary cytoreductive surgery in ovarian cancer. Obstetrics and Gynecology. 1983;61(2):189–193. [PubMed]
26. Kehoe S, Powell J, Wilson S, Woodman C. The influence of the operating surgeon's specialisation on patient survival in ovarian carcinoma. British Journal of Cancer. 1994;70(5):1014–1017. [PMC free article] [PubMed]
27. Morris M, Gershenson DM, Wharton JT. Secondary cytoreductive surgery in epithelial ovarian cancer: nonresponders to first-line therapy. Gynecologic Oncology. 1989;33(1):1–5. [PubMed]
28. Chi DS, Venkatraman ES, Masson V, Hoskins WJ. The ability of preoperative serum CA-125 to predict optimal primary tumor cytoreduction in stage III epithelial ovarian carcinoma. Gynecologic Oncology. 2000;77(2):227–231. [PubMed]
29. Memarzadeh S, Lee SB, Berek JS, Farias-Eisner RP. CA125 levels are a weak predictor of optimal cytoreductive surgery in patients with advanced epithelial ovarian cancer. International Journal of Gynecological Cancer. 2003;13(2):120–124. [PubMed]
30. Bristow RE, Duska LR, Lambrou NC, et al. A model for predicting surgical outcome in patients with advanced ovarian carcinoma using computed tomography. Cancer. 2000;89(7):1532–1540. [PubMed]
31. Vergote I, van Gorp T, Amant F, Leunen K, Neven P, Berteloot P. Timing of debulking surgery in advanced ovarian cancer. International Journal of Gynecological Cancer. 2008;18(supplement 1):11–19. [PubMed]
32. Kehoe S. Maximal cytoreductive surgery in advanced ovarian cancer. Reviews in Gynaecological Practice. 2005;5(4):207–211.
33. Eltabbakh GH, Mount SL, Beatty B, Simmons-Arnold L, Cooper K, Morgan A. Factors associated with cytoreducibility among women with ovarian carcinoma. Gynecologic Oncology. 2004;95(2):377–383. [PubMed]
34. Boudou-Rouquette P, Pautier P, Morice P, Lhommé C. Prognostic and predictive factors in epithelial ovarian cancer. Bulletin du Cancer. 2009;96(4):425–437. [PubMed]

Plaats een reactie ...

Reageer op "Operatie: Cryosurgery (bevriezen of verhitten) van uitzaaiingen - ook in andere organen - blijkt voor uitstekende resultaten te zorgen op de overlevingsduur en kwaliteit van leven bij patienten met eierstokkanker stadium 3 en 4"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Lymfklieren weghalen bij operatieve >> Debulkingoperatie tot 1 cm >> Nieuwe chirurgische aanpak >> Operatie: Cryosurgery (bevriezen >> Lymfklieren weghalen bij operatieve >> Operatie bij recidief van >>