5 januari 2017: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/pdt-photo-dynamische-therapie-op-in-bloed-circulerende-tumorcellen-lijkt-met-nieuwe-techniek-in-korte-tijd-alle-tumorcellen-te-doden-en-kan-daarmee-uitzaaiingen-en-recidieven-voorkomen.html

5 januari 2017: Bron: The Lancet 16 december 2016 online

PDT - Photo Dynamische Therapy  gericht op in bloed circulerende tumorcellen vermindert sterk de progressie van lokale prostaatkanker  bij patiënten die in een wait-and-see programma zaten in vergelijking met de patienten die geen PDT - Photo Dynamische Therapy kregen maar alleen het wait-and-see beleid volgden. Na 2 jaar bleek er in de PDT groep 58 (28%) van de 206 mannen in de PDT groep progressie van hun ziekte te vertonen tegenover 120 (58%) mannen van de 207 in de wait-and-see controlegroep (adjusted hazard ratio 0·34, 95% CI 0·24–0·46; p<0·0001)

Nog beter waren de cijfers voor een negatieve biopt 2 jaar na de PDT behandeling. 101 (49%) van de 206 mannen uit de PDT groep had een negatieve prostaat biopt vergeleken met 28 (14%) mannen van de 207 uit de wait-and-see controlegroep (adjusted risk ratio 3·67, 95% CI 2·53–5·33; p<0·0001)

Dit blijkt uit een gerandomiseerde Europese fase III studie in 47 ziekenhuizen (waaronder NKI / AvL Amsterdam en het Catharina Ziekenhuis Eindhoven) bij totaal 413 prostaatkankerpatienten. De studie is gepubliceerd in The Lancet Oncology, De studie is uitgevoerd onder leiding van de Franse Prof Abdel-Rahmène Azzouzi.

Onderstaand beeld is uit een andere studie met PDT - Photo Dynamische therapie op in bloed circulerende tumorcellen bij prostaatkankerpatienten. Tekst gaat onder dit beeld verder

PDT bij prostaatkanker

Schematic diagram of treatment plans and corresponding Day-7 MRI results. The three treatment plans for focal therapy of low-risk, early stage prostate cancer by WST11-mediated VTP therapy, which were considered by the Treatment Planning Guidance Committee, are displayed. The possible different fibre configurations used are shown.The red circles indicate the possible location of the fibres; the blue circle indicates the position of the urethra in the prostate gland. The corresponding MRIs, taken on Day-7, are shown underneath.

De studie van Prof. dr. Abdel-Rahmène Azzouzi en collega's werd uitgevoerd in de periode tussen maart 2011 en april 2013 bij zoals gezegd 413 prostaatkankerpatienten die in een wait-and-see beleid zaten. (Zie studieprotocol: https://clinicaltrials.gov/show/NCT01310894)

De PDT - Fotodynamische therapie bestond uit het gebruik van de fotosensitizer padeliporfin (TOOKAD® Soluble Vascular Targeted Photodynamic therapy (VTP)) in een dosis van 4 mg / kg intraveneus gedurende 10 minuten samen met optische vezels ingebracht in de prostaat in de behandelingszone. Daarna werd de behandelingszone belicht door laserlicht van 753 nm met een gefixeerde kracht van 150 mW/cm gedurende 22 minuten en 15 seconden.

Tekst gaat onder beeld verder

Bron foto: producent van padeliporfin

PDT bij prostaatkanker met padeliporfin

Met intervallen van drie maanden werd de PSA gemeten en vond daarnaast een digitale en een handmatige controle plaats. Op 12 maanden volgde een biopt. Na 2 jaar werden de studiersultaten geanalyseerd. Met dus meer dan uitstekende resultaten op ziekteprogressie en negaiteve biopten. Wel waren er wat meer bijwekeringen bij patienten uit de PDT groep maar die waren minimaal en goed behandelbaar.

Conclusie van de onderzoekers is dan ook dat PDT - Photo Dynamische Therapy  gericht op de bloedvaten bij prostaatkankerpatienten in een wait-and-see beleid kan behoeden voor een prostaatverwijdering en verdere radicale behandeling.

Zie voor alle cijfers het abstract hieronder.

Kernpunten uit de studie:

 • Vascular-targeted photodynamic therapy was associated with a lower rate of disease progression in men with low-risk prostate cancer.
 • The treatment approach was well tolerated, and it may allow men to consider a tissue-preserving approach and defer or avoid radical therapy.

Het volledige studierapport: Padeliporfin vascular-targeted photodynamic therapy versus active surveillance in men with low-risk prostate cancer (CLIN1001 PCM301): an open-label, phase 3, randomised controlled trial is tegen betaling in te zien of te downloaden.

Deze reviewstudie van PDT - Photo Dynamische Therapy op de in bloed circulrende tumrocellen : Vascular targeted photochemotherapy using padoporfin and padeliporfin as a method of the focal treatment of localised prostate cancer - clinician’s insight is wel als volledig studierapport in te zien. 

Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor de belasting.

En als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven: 

https://kanker-actueel.nl/NL/voordelen-van-ops-lidmaatschap-op-een-rijtje-gezet-inclusief-hoe-het-kookboek-en-de-recepten-op-basis-van-uitgangspunten-van-houtsmullerdieet-te-downloaden-enof-in-te-zien.html

Hier in schema de studies die in deze review studie zijn geanalyseerd:

Table 2

Vascular targeted photodynamic therapy using padoporfin and padeliporfin in the treatment of localised prostate cancer - clinical trials

Phase No. of patients Photosensitizer Radiation Ref.
I 10 Padoporfin, 0.1-2 mg/kg (0.1, 0.25, 1 and 2 mg/kg) 763 nm, 100-360 J/cm Weersink et al[83]
I 24 Padoporfin, 0.1-2 mg/kg 763 nm, 100, 230 and 360 J/cm Trachtenberg et al[56]
I/II 15 Padoporfin, 0.1-2 mg/kg 763 nm, 100 J/cm Gertner et al[84]
I/II 34 Padoporfin, 2 mg/kg 763 nm, 100-300 J/cm Arumainayagam et al[86]
I/II 30 Padeliporfin, 2, 4 and 6 mg/kg 753 nm, 200 and 300 J/cm https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00946881[87]
II 28 Padoporfin, 2 mg/kg 763 nm, 0.1-1000 J/cm Trachtenberg et al[57]
II 40 Padeliporfin, 2, 4 and 6 mg/kg 753 nm, 200 J/cm Arumainayagam et al[72]
II 40 Padeliporfin, 2-6 mg/kg 753 nm, 200 J/cm Quoraishi et al[74]
II 85 Padeliporfin, 4 mg/kg 753 nm, 200 J/cm Azzouzi et al[88]
II 56 Padeliporfin, 4 mg/kg 753 nm, 200 J/cm Eymerit-Morin et al[89]
II 86 Padeliporfin, 4 and 6 mg/kg 753 nm, 200 and 300 J/cm https://clinicaltrials.gov/ct2/show/-NCT00975429[90]
II 117 Padeliporfin, 4 mg/kg 753 nm, 200 J/cm Azzouzi et al[62]
II 40 Padeliporfin, 2, 4 and 6 mg/kg 753 nm, 200 J/cm Moore et al[67]
II 40 Padeliporfin, 2, 4 and 6 mg/kg 753 nm, 200 and 300 J/cm https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00707356[92]
II/III 86 Padeliporfin, 4 mg/kg 753 nm, 200 J/cm Azzouzi et al[91]
II/III 16 Padoporfin, 2 mg/kg 763 nm, no information on radiation fluence https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/-NCT00312442[93]
II/III 1 Padeliporfin, 4 mg/kg 753 nm, 200 J/cm Azzouzi et al[94]
II/III 19 Padeliporfin, 4 and 6 mg/kg 753 nm, 200 and 300 J/cm Lebdai et al[95]
III 81 Padeliporfin, 4 mg/kg 753 nm, 200 J/cm https://clinicaltrials.gov/ct2/show/-NCT01875393[96]
III 400 Padeliporfin, 4 mg/kg 753 nm, 200 J/cm https://clinicaltrials.gov/show/-NCT01310894[97]

Hier de abstracten van de studies met een referentielijst.

Padeliporfin vascular-targeted photodynamic therapy is a safe, effective treatment for low-risk, localised prostate cancer. This treatment might allow more men to consider a tissue-preserving approach and defer or avoid radical therapy.

Padeliporfin vascular-targeted photodynamic therapy versus active surveillance in men with low-risk prostate cancer (CLIN1001 PCM301): an open-label, phase 3, randomised controlled trial

Prof Abdel-Rahmène Azzouzi, MD
,
Prof Sébastien Vincendeau, MD
,
Prof Eric Barret, MD
,
Prof Antony Cicco, MD
,
François Kleinclauss, MD
,
Henk G van der Poel, MD
,
Prof Christian G Stief, MD
,
Prof Jens Rassweiler, MD
,
Georg Salomon, MD
,
Prof Eduardo Solsona, MD
,
Prof Antonio Alcaraz, MD
,
Prof Teuvo T Tammela, MD
,
Derek J Rosario, MD
,
Francisco Gomez-Veiga, MD
,
Göran Ahlgren, MD
,
Fawzi Benzaghou, MD
,
Bertrand Gaillac, MD
,
Billy Amzal, PhD
,
Frans M J Debruyne, MD
,
Gaëlle Fromont, MD
,
Prof Christian Gratzke, MD
,
Prof Mark Emberton, FMedScicorrespondencePress enter key for correspondence information
on behalf of the PCM301 Study Group

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(16)30661-1

Summary

Background

Vascular-targeted photodynamic therapy, a novel tissue-preserving treatment for low-risk prostate cancer, has shown favourable safety and efficacy results in single-arm phase 1 and 2 studies. We compared this treatment with the standard of care, active surveillance, in men with low-risk prostate cancer in a phase 3 trial.

Methods

This randomised controlled trial was done in 47 European university centres and community hospitals. Men with low-risk, localised prostate cancer (Gleason pattern 3) who had received no previous treatment were randomly assigned (1:1) to vascular-targeted photodynamic therapy (4 mg/kg padeliporfin intravenously over 10 min and optical fibres inserted into the prostate to cover the desired treatment zone and subsequent activation by laser light 753 nm with a fixed power of 150 mW/cm for 22 min 15 s) or active surveillance. Randomisation was done by a web-based allocation system stratified by centre with balanced blocks of two or four patients. Best practice for active surveillance at the time of study design was followed (ie, biopsy at 12-month intervals and prostate-specific antigen measurement and digital rectal examination at 3-month intervals). The co-primary endpoints were treatment failure (histological progression of cancer from low to moderate or high risk or death during 24 months' follow-up) and absence of definite cancer (absence of any histology result definitely positive for cancer at month 24). Analysis was by intention to treat. Treatment was open-label, but investigators assessing primary efficacy outcomes were masked to treatment allocation. This trial is registered with ClinicalTrials.gov, number NCT01310894.

Findings

Between March 8, 2011, and April 30, 2013, we randomly assigned 206 patients to vascular-targeted photodynamic therapy and 207 patients to active surveillance. Median follow-up was 24 months (IQR 24–25). The proportion of participants who had disease progression at month 24 was 58 (28%) of 206 in the vascular-targeted photodynamic therapy group compared with 120 (58%) of 207 in the active surveillance group (adjusted hazard ratio 0·34, 95% CI 0·24–0·46; p<0·0001). 101 (49%) men in the vascular-targeted photodynamic therapy group had a negative prostate biopsy result at 24 months post treatment compared with 28 (14%) men in the active surveillance group (adjusted risk ratio 3·67, 95% CI 2·53–5·33; p<0·0001). Vascular-targeted photodynamic therapy was well tolerated. The most common grade 3–4 adverse events were prostatitis (three [2%] in the vascular-targeted photodynamic therapy group vs one [<1%] in the active surveillance group), acute urinary retention (three [2%] vs one [<1%]) and erectile dysfunction (two [1%] vs three [1%]). The most common serious adverse event in the vascular-targeted photodynamic therapy group was retention of urine (15 patients; severe in three); this event resolved within 2 months in all patients. The most common serious adverse event in the active surveillance group was myocardial infarction (three patients).

Interpretation

Padeliporfin vascular-targeted photodynamic therapy is a safe, effective treatment for low-risk, localised prostate cancer. This treatment might allow more men to consider a tissue-preserving approach and defer or avoid radical therapy.

Funding

Steba Biotech.

References

 1. Mottet, N, Bellmunt, JE, van den Bergh, RCN et al. Guidelines on prostate cancer. European Association of Urology. http://uroweb.org/wp-content/uploads/EAU-Guidelines-Prostate-Cancer-2015-v2.pdf; 2015. ((accessed Nov 15, 2016).)
 2. Klotz, L, Vesprini, D, Sethukavalan, P et al. Long-term follow-up of a large active surveillance cohort of patients with prostate cancer. J Clin Oncol. 2015; 33: 272–277
 3. Klotz, L and Emberton, M. Management of low risk prostate cancer: active surveillance and focal therapy. Curr Opin Urol. 2014; 24: 270–279
 4. van den Bergh, RC, Ahmed, HU, Bangma, CH, Cooperberg, MR, Villers, A, and Parker, CC. Novel tools to improve patient selection and monitoring on active surveillance for low-risk prostate cancer: a systematic review. Eur Urol. 2014; 65: 1023–1031
 5. Ahmed, HU, Hindley, RG, Dickinson, L et al. Focal therapy for localised unifocal and multifocal prostate cancer: a prospective development study. Lancet Oncol. 2012; 13: 622–632
 6. Valerio, M, Ahmed, HU, Emberton, M et al. The role of focal therapy in the management of localised prostate cancer: a systematic review. Eur Urol. 2014; 66: 732–751
 7. Azzouzi, AR, Barret, E, Bennet, J et al. TOOKAD® soluble focal therapy: pooled analysis of three phase II studies assessing the minimally invasive ablation of localized prostate cancer. World J Urol. 2015; 33: 945–953
 8. Azzouzi, AR, Barret, E, Moore, CM et al. TOOKAD(®) Soluble vascular-targeted photodynamic (VTP) therapy: determination of optimal treatment conditions and assessment of effects in patients with localised prostate cancer. BJU Int. 2013; 112: 766–774
 9. Welty, CJ, Cowan, JE, Nguyen, H et al. Extended followup and risk factors for disease reclassification in a large active surveillance cohort for localized prostate cancer. J Urol. 2015; 193: 807–811
 10. Heidenreich, A, Bellmunt, J, Bolla, M et al. EAU guidelines on prostate cancer. Part 1: screening, diagnosis, and treatment of clinically localised disease. Eur Urol. 2011; 59: 61–71
 11. American Urological Association. Guideline for the management of clinically localized prostate cancer: 2007 update. http://www.auanet.org/common/pdf/education/clinical-guidance/Prostate-Cancer.pdf. ((accessed Nov 15, 2016).)
 12. Moore, CM, Azzouzi, AR, Barret, E et al. Determination of optimal drug dose and light dose index to achieve minimally invasive focal ablation of localised prostate cancer using WST11-vascular-targeted photodynamic (VTP) therapy. BJU Int. 2015; 116: 888–896
 13. Azzouzi, AR, Lebdai, S, Benzaghou, F, and Stief, C. Vascular-targeted photodynamic therapy with TOOKAD® Soluble in localized prostate cancer: standardization of the procedure. World J Urol. 2015; 33: 937–944
 14. Barry, MJ, Fowler, FJ Jr, O'Leary, MP et al. The American Urological Association symptom index for benign prostatic hyperplasia. The Measurement Committee of the American Urological Association. J Urol. 1992; 148: 1549–1557
 15. Rosen, RC, Riley, A, Wagner, G, Osterloh, IH, Kirkpatrick, J, and Mishra, A. The international index of erectile function (IIEF): a multidimensional scale for assessment of erectile dysfunction. Urology. 1997; 49: 822–830
 16. Epstein, JI. A new contemporary prostate cancer grading system. Ann Pathol. 2015; 35: 474–476
 17. Panebianco, V, Barchetti, F, Sciarra, A et al. Multiparametric magnetic resonance imaging vs. standard care in men being evaluated for prostate cancer: a randomized study. Urol Oncol. 2015; 33: 17.e1–17.e7
 18. Recabal, P, Assel, M, Sjoberg, DD et al. The efficacy of multiparametric magnetic resonance imaging and magnetic resonance imaging targeted biopsy in risk classification for patients with prostate cancer on active surveillance. J Urol. 2016; 196: 374–381
 19. Jarow, JP, Ahmed, HU, Choyke, PL, Taneja, SS, and Scardino, PT. Partial gland ablation for prostate cancer: report of a Food and Drug Administration, American Urological Association, and Society of Urologic Oncology Public Workshop. Urology. 2016; 88: 8–13
 20. Henderson, DR, de Souza, NM, Thomas, K et al. Nine-year follow-up for a study of diffusion-weighted magnetic resonance imaging in a prospective prostate cancer active surveillance cohort. Eur Urol. 2015; 69: 1028–1033
 21. Godtman, RA, Holmberg, E, Khatami, A, Pihl, CG, Stranne, J, and Hugosson, J. Long-term results of active surveillance in the Göteborg randomized, population-based prostate cancer screening trial. Eur Urol. 2016; 70: 760–766
 22. D'Amico, AV. Personalizing the use of active surveillance as an initial approach for men with newly diagnosed prostate cancer. J Clin Oncol. 2015; 33: 3365–3366
 23. Ahmed, HU, Berge, V, Bottomley, D et al. Can we deliver randomized trials of focal therapy in prostate cancer?. Nat Rev Clin Oncol. 2014; 11: 482–491

Plaats een reactie ...

Reageer op "Prostaatkanker: PDT - Photo Dynamische Therapie op de bloedvaten bij prostaatkankerpatienten met een wait-and-see beleid geeft op 2 jaar verdubbeling 28% vs 58% van progressievrije ziekte in vergelijking met wait-and-see beleid"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Prostaatkanker: PDT - Fotodynamische >>