5 januari 2017: lees ook dit artikel

https://kanker-actueel.nl/NL/pdt-photo-dynamische-therapie-op-in-bloed-circulerende-tumorcellen-lijkt-met-nieuwe-techniek-in-korte-tijd-alle-tumorcellen-te-doden-en-kan-daarmee-uitzaaiingen-en-recidieven-voorkomen.html

18 december 2021: Een recente studie over toepassing van PDT bij prostaatkanker (abstract staat onderaan artikel):  

Prostate-specific membrane antigen (PSMA)-targeted photodynamic therapy enhances the delivery of PSMA-targeted magnetic nanoparticles to PSMA-expressing prostate tumors


Hier nog een wat oudere studie over PDT bij prostaatkanker

Focal Therapy: A New Paradigm for the Treatment of Prostate Cancer5 januari 2017: Bron: The Lancet 16 december 2016 online

PDT - Photo Dynamische Therapy  gericht op in bloed circulerende tumorcellen vermindert sterk de progressie van lokale prostaatkanker  bij patiënten die in een wait-and-see programma zaten in vergelijking met de patienten die geen PDT - Photo Dynamische Therapy kregen maar alleen het wait-and-see beleid volgden. Na 2 jaar bleek er in de PDT groep 58 (28%) van de 206 mannen in de PDT groep progressie van hun ziekte te vertonen tegenover 120 (58%) mannen van de 207 in de wait-and-see controlegroep (adjusted hazard ratio 0·34, 95% CI 0·24–0·46; p<0·0001)

Nog beter waren de cijfers voor een negatieve biopt 2 jaar na de PDT behandeling. 101 (49%) van de 206 mannen uit de PDT groep had een negatieve prostaat biopt vergeleken met 28 (14%) mannen van de 207 uit de wait-and-see controlegroep (adjusted risk ratio 3·67, 95% CI 2·53–5·33; p<0·0001)

Dit blijkt uit een gerandomiseerde Europese fase III studie in 47 ziekenhuizen (waaronder NKI / AvL Amsterdam en het Catharina Ziekenhuis Eindhoven) bij totaal 413 prostaatkankerpatienten. De studie is gepubliceerd in The Lancet Oncology, De studie is uitgevoerd onder leiding van de Franse Prof Abdel-Rahmène Azzouzi.

Onderstaand beeld is uit een andere studie met PDT - Photo Dynamische therapie op in bloed circulerende tumorcellen bij prostaatkankerpatienten. Tekst gaat onder dit beeld verder

PDT bij prostaatkanker

Schematic diagram of treatment plans and corresponding Day-7 MRI results. The three treatment plans for focal therapy of low-risk, early stage prostate cancer by WST11-mediated VTP therapy, which were considered by the Treatment Planning Guidance Committee, are displayed. The possible different fibre configurations used are shown.The red circles indicate the possible location of the fibres; the blue circle indicates the position of the urethra in the prostate gland. The corresponding MRIs, taken on Day-7, are shown underneath.

De studie van Prof. dr. Abdel-Rahmène Azzouzi en collega's werd uitgevoerd in de periode tussen maart 2011 en april 2013 bij zoals gezegd 413 prostaatkankerpatienten die in een wait-and-see beleid zaten. (Zie studieprotocol: https://clinicaltrials.gov/show/NCT01310894)

De PDT - Fotodynamische therapie bestond uit het gebruik van de fotosensitizer padeliporfin (TOOKAD® Soluble Vascular Targeted Photodynamic therapy (VTP)) in een dosis van 4 mg / kg intraveneus gedurende 10 minuten samen met optische vezels ingebracht in de prostaat in de behandelingszone. Daarna werd de behandelingszone belicht door laserlicht van 753 nm met een gefixeerde kracht van 150 mW/cm gedurende 22 minuten en 15 seconden.

Tekst gaat onder beeld verder

Bron foto: producent van padeliporfin

PDT bij prostaatkanker met padeliporfin

Met intervallen van drie maanden werd de PSA gemeten en vond daarnaast een digitale en een handmatige controle plaats. Op 12 maanden volgde een biopt. Na 2 jaar werden de studiersultaten geanalyseerd. Met dus meer dan uitstekende resultaten op ziekteprogressie en negaiteve biopten. Wel waren er wat meer bijwekeringen bij patienten uit de PDT groep maar die waren minimaal en goed behandelbaar.

Conclusie van de onderzoekers is dan ook dat PDT - Photo Dynamische Therapy  gericht op de bloedvaten bij prostaatkankerpatienten in een wait-and-see beleid kan behoeden voor een prostaatverwijdering en verdere radicale behandeling.

Zie voor alle cijfers het abstract hieronder.

Kernpunten uit de studie:

 • Vascular-targeted photodynamic therapy was associated with a lower rate of disease progression in men with low-risk prostate cancer.
 • The treatment approach was well tolerated, and it may allow men to consider a tissue-preserving approach and defer or avoid radical therapy.

Het volledige studierapport: Padeliporfin vascular-targeted photodynamic therapy versus active surveillance in men with low-risk prostate cancer (CLIN1001 PCM301): an open-label, phase 3, randomised controlled trial is tegen betaling in te zien of te downloaden.

Deze reviewstudie van PDT - Photo Dynamische Therapy op de in bloed circulrende tumrocellen : Vascular targeted photochemotherapy using padoporfin and padeliporfin as a method of the focal treatment of localised prostate cancer - clinician’s insight is wel als volledig studierapport in te zien. 

Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor de belasting.

En als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven: 

https://kanker-actueel.nl/NL/voordelen-van-ops-lidmaatschap-op-een-rijtje-gezet-inclusief-hoe-het-kookboek-en-de-recepten-op-basis-van-uitgangspunten-van-houtsmullerdieet-te-downloaden-enof-in-te-zien.html

Hier in schema de studies die in deze review studie zijn geanalyseerd:

Table 2

Vascular targeted photodynamic therapy using padoporfin and padeliporfin in the treatment of localised prostate cancer - clinical trials

Phase No. of patients Photosensitizer Radiation Ref.
I 10 Padoporfin, 0.1-2 mg/kg (0.1, 0.25, 1 and 2 mg/kg) 763 nm, 100-360 J/cm Weersink et al[83]
I 24 Padoporfin, 0.1-2 mg/kg 763 nm, 100, 230 and 360 J/cm Trachtenberg et al[56]
I/II 15 Padoporfin, 0.1-2 mg/kg 763 nm, 100 J/cm Gertner et al[84]
I/II 34 Padoporfin, 2 mg/kg 763 nm, 100-300 J/cm Arumainayagam et al[86]
I/II 30 Padeliporfin, 2, 4 and 6 mg/kg 753 nm, 200 and 300 J/cm https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00946881[87]
II 28 Padoporfin, 2 mg/kg 763 nm, 0.1-1000 J/cm Trachtenberg et al[57]
II 40 Padeliporfin, 2, 4 and 6 mg/kg 753 nm, 200 J/cm Arumainayagam et al[72]
II 40 Padeliporfin, 2-6 mg/kg 753 nm, 200 J/cm Quoraishi et al[74]
II 85 Padeliporfin, 4 mg/kg 753 nm, 200 J/cm Azzouzi et al[88]
II 56 Padeliporfin, 4 mg/kg 753 nm, 200 J/cm Eymerit-Morin et al[89]
II 86 Padeliporfin, 4 and 6 mg/kg 753 nm, 200 and 300 J/cm https://clinicaltrials.gov/ct2/show/-NCT00975429[90]
II 117 Padeliporfin, 4 mg/kg 753 nm, 200 J/cm Azzouzi et al[62]
II 40 Padeliporfin, 2, 4 and 6 mg/kg 753 nm, 200 J/cm Moore et al[67]
II 40 Padeliporfin, 2, 4 and 6 mg/kg 753 nm, 200 and 300 J/cm https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00707356[92]
II/III 86 Padeliporfin, 4 mg/kg 753 nm, 200 J/cm Azzouzi et al[91]
II/III 16 Padoporfin, 2 mg/kg 763 nm, no information on radiation fluence https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/-NCT00312442[93]
II/III 1 Padeliporfin, 4 mg/kg 753 nm, 200 J/cm Azzouzi et al[94]
II/III 19 Padeliporfin, 4 and 6 mg/kg 753 nm, 200 and 300 J/cm Lebdai et al[95]
III 81 Padeliporfin, 4 mg/kg 753 nm, 200 J/cm https://clinicaltrials.gov/ct2/show/-NCT01875393[96]
III 400 Padeliporfin, 4 mg/kg 753 nm, 200 J/cm https://clinicaltrials.gov/show/-NCT01310894[97]

Hier de abstracten van de studies met een referentielijst.

Padeliporfin vascular-targeted photodynamic therapy is a safe, effective treatment for low-risk, localised prostate cancer. This treatment might allow more men to consider a tissue-preserving approach and defer or avoid radical therapy.

Padeliporfin vascular-targeted photodynamic therapy versus active surveillance in men with low-risk prostate cancer (CLIN1001 PCM301): an open-label, phase 3, randomised controlled trial

Prof Abdel-Rahmène Azzouzi, MD
,
Prof Sébastien Vincendeau, MD
,
Prof Eric Barret, MD
,
Prof Antony Cicco, MD
,
François Kleinclauss, MD
,
Henk G van der Poel, MD
,
Prof Christian G Stief, MD
,
Prof Jens Rassweiler, MD
,
Georg Salomon, MD
,
Prof Eduardo Solsona, MD
,
Prof Antonio Alcaraz, MD
,
Prof Teuvo T Tammela, MD
,
Derek J Rosario, MD
,
Francisco Gomez-Veiga, MD
,
Göran Ahlgren, MD
,
Fawzi Benzaghou, MD
,
Bertrand Gaillac, MD
,
Billy Amzal, PhD
,
Frans M J Debruyne, MD
,
Gaëlle Fromont, MD
,
Prof Christian Gratzke, MD
,
Prof Mark Emberton, FMedScicorrespondencePress enter key for correspondence information
on behalf of the PCM301 Study Group

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(16)30661-1

Summary

Background

Vascular-targeted photodynamic therapy, a novel tissue-preserving treatment for low-risk prostate cancer, has shown favourable safety and efficacy results in single-arm phase 1 and 2 studies. We compared this treatment with the standard of care, active surveillance, in men with low-risk prostate cancer in a phase 3 trial.

Methods

This randomised controlled trial was done in 47 European university centres and community hospitals. Men with low-risk, localised prostate cancer (Gleason pattern 3) who had received no previous treatment were randomly assigned (1:1) to vascular-targeted photodynamic therapy (4 mg/kg padeliporfin intravenously over 10 min and optical fibres inserted into the prostate to cover the desired treatment zone and subsequent activation by laser light 753 nm with a fixed power of 150 mW/cm for 22 min 15 s) or active surveillance. Randomisation was done by a web-based allocation system stratified by centre with balanced blocks of two or four patients. Best practice for active surveillance at the time of study design was followed (ie, biopsy at 12-month intervals and prostate-specific antigen measurement and digital rectal examination at 3-month intervals). The co-primary endpoints were treatment failure (histological progression of cancer from low to moderate or high risk or death during 24 months' follow-up) and absence of definite cancer (absence of any histology result definitely positive for cancer at month 24). Analysis was by intention to treat. Treatment was open-label, but investigators assessing primary efficacy outcomes were masked to treatment allocation. This trial is registered with ClinicalTrials.gov, number NCT01310894.

Findings

Between March 8, 2011, and April 30, 2013, we randomly assigned 206 patients to vascular-targeted photodynamic therapy and 207 patients to active surveillance. Median follow-up was 24 months (IQR 24–25). The proportion of participants who had disease progression at month 24 was 58 (28%) of 206 in the vascular-targeted photodynamic therapy group compared with 120 (58%) of 207 in the active surveillance group (adjusted hazard ratio 0·34, 95% CI 0·24–0·46; p<0·0001). 101 (49%) men in the vascular-targeted photodynamic therapy group had a negative prostate biopsy result at 24 months post treatment compared with 28 (14%) men in the active surveillance group (adjusted risk ratio 3·67, 95% CI 2·53–5·33; p<0·0001). Vascular-targeted photodynamic therapy was well tolerated. The most common grade 3–4 adverse events were prostatitis (three [2%] in the vascular-targeted photodynamic therapy group vs one [<1%] in the active surveillance group), acute urinary retention (three [2%] vs one [<1%]) and erectile dysfunction (two [1%] vs three [1%]). The most common serious adverse event in the vascular-targeted photodynamic therapy group was retention of urine (15 patients; severe in three); this event resolved within 2 months in all patients. The most common serious adverse event in the active surveillance group was myocardial infarction (three patients).

Interpretation

Padeliporfin vascular-targeted photodynamic therapy is a safe, effective treatment for low-risk, localised prostate cancer. This treatment might allow more men to consider a tissue-preserving approach and defer or avoid radical therapy.

Funding

Steba Biotech.

References

 1. Mottet, N, Bellmunt, JE, van den Bergh, RCN et al. Guidelines on prostate cancer. European Association of Urology. http://uroweb.org/wp-content/uploads/EAU-Guidelines-Prostate-Cancer-2015-v2.pdf; 2015. ((accessed Nov 15, 2016).)
 2. Klotz, L, Vesprini, D, Sethukavalan, P et al. Long-term follow-up of a large active surveillance cohort of patients with prostate cancer. J Clin Oncol. 2015; 33: 272–277
 3. Klotz, L and Emberton, M. Management of low risk prostate cancer: active surveillance and focal therapy. Curr Opin Urol. 2014; 24: 270–279
 4. van den Bergh, RC, Ahmed, HU, Bangma, CH, Cooperberg, MR, Villers, A, and Parker, CC. Novel tools to improve patient selection and monitoring on active surveillance for low-risk prostate cancer: a systematic review. Eur Urol. 2014; 65: 1023–1031
 5. Ahmed, HU, Hindley, RG, Dickinson, L et al. Focal therapy for localised unifocal and multifocal prostate cancer: a prospective development study. Lancet Oncol. 2012; 13: 622–632
 6. Valerio, M, Ahmed, HU, Emberton, M et al. The role of focal therapy in the management of localised prostate cancer: a systematic review. Eur Urol. 2014; 66: 732–751
 7. Azzouzi, AR, Barret, E, Bennet, J et al. TOOKAD® soluble focal therapy: pooled analysis of three phase II studies assessing the minimally invasive ablation of localized prostate cancer. World J Urol. 2015; 33: 945–953
 8. Azzouzi, AR, Barret, E, Moore, CM et al. TOOKAD(®) Soluble vascular-targeted photodynamic (VTP) therapy: determination of optimal treatment conditions and assessment of effects in patients with localised prostate cancer. BJU Int. 2013; 112: 766–774
 9. Welty, CJ, Cowan, JE, Nguyen, H et al. Extended followup and risk factors for disease reclassification in a large active surveillance cohort for localized prostate cancer. J Urol. 2015; 193: 807–811
 10. Heidenreich, A, Bellmunt, J, Bolla, M et al. EAU guidelines on prostate cancer. Part 1: screening, diagnosis, and treatment of clinically localised disease. Eur Urol. 2011; 59: 61–71
 11. American Urological Association. Guideline for the management of clinically localized prostate cancer: 2007 update. http://www.auanet.org/common/pdf/education/clinical-guidance/Prostate-Cancer.pdf. ((accessed Nov 15, 2016).)
 12. Moore, CM, Azzouzi, AR, Barret, E et al. Determination of optimal drug dose and light dose index to achieve minimally invasive focal ablation of localised prostate cancer using WST11-vascular-targeted photodynamic (VTP) therapy. BJU Int. 2015; 116: 888–896
 13. Azzouzi, AR, Lebdai, S, Benzaghou, F, and Stief, C. Vascular-targeted photodynamic therapy with TOOKAD® Soluble in localized prostate cancer: standardization of the procedure. World J Urol. 2015; 33: 937–944
 14. Barry, MJ, Fowler, FJ Jr, O'Leary, MP et al. The American Urological Association symptom index for benign prostatic hyperplasia. The Measurement Committee of the American Urological Association. J Urol. 1992; 148: 1549–1557
 15. Rosen, RC, Riley, A, Wagner, G, Osterloh, IH, Kirkpatrick, J, and Mishra, A. The international index of erectile function (IIEF): a multidimensional scale for assessment of erectile dysfunction. Urology. 1997; 49: 822–830
 16. Epstein, JI. A new contemporary prostate cancer grading system. Ann Pathol. 2015; 35: 474–476
 17. Panebianco, V, Barchetti, F, Sciarra, A et al. Multiparametric magnetic resonance imaging vs. standard care in men being evaluated for prostate cancer: a randomized study. Urol Oncol. 2015; 33: 17.e1–17.e7
 18. Recabal, P, Assel, M, Sjoberg, DD et al. The efficacy of multiparametric magnetic resonance imaging and magnetic resonance imaging targeted biopsy in risk classification for patients with prostate cancer on active surveillance. J Urol. 2016; 196: 374–381
 19. Jarow, JP, Ahmed, HU, Choyke, PL, Taneja, SS, and Scardino, PT. Partial gland ablation for prostate cancer: report of a Food and Drug Administration, American Urological Association, and Society of Urologic Oncology Public Workshop. Urology. 2016; 88: 8–13
 20. Henderson, DR, de Souza, NM, Thomas, K et al. Nine-year follow-up for a study of diffusion-weighted magnetic resonance imaging in a prospective prostate cancer active surveillance cohort. Eur Urol. 2015; 69: 1028–1033
 21. Godtman, RA, Holmberg, E, Khatami, A, Pihl, CG, Stranne, J, and Hugosson, J. Long-term results of active surveillance in the Göteborg randomized, population-based prostate cancer screening trial. Eur Urol. 2016; 70: 760–766
 22. D'Amico, AV. Personalizing the use of active surveillance as an initial approach for men with newly diagnosed prostate cancer. J Clin Oncol. 2015; 33: 3365–3366
 23. Ahmed, HU, Berge, V, Bottomley, D et al. Can we deliver randomized trials of focal therapy in prostate cancer?. Nat Rev Clin Oncol. 2014; 11: 482–491

These results suggest that PSMA-targeted PDT enhances the delivery of PSMA-targeted MNPs to PSMA(+) tumors by enhancing the vascular permeability of the tumors.

 2021; 5(2): 182–196.
Published online 2021 Jan 19. doi: 10.7150/ntno.52361
PMCID: PMC7868004
PMID: 33564617

Prostate-specific membrane antigen (PSMA)-targeted photodynamic therapy enhances the delivery of PSMA-targeted magnetic nanoparticles to PSMA-expressing prostate tumors

Associated Data

Supplementary Materials

Abstract

Enhanced vascular permeability in tumors plays an essential role in nanoparticle delivery. Prostate-specific membrane antigen (PSMA) is overexpressed on the epithelium of aggressive prostate cancers (PCs). Here, we evaluated the feasibility of increasing the delivery of PSMA-targeted magnetic nanoparticles (MNPs) to tumors by enhancing vascular permeability in PSMA(+) PC tumors with PSMA-targeted photodynamic therapy (PDT).

Method: PSMA(+) PC3 PIP tumor-bearing mice were given a low-molecular-weight PSMA-targeted photosensitizer and treated with fluorescence image-guided PDT, 4 h after. The mice were then given a PSMA-targeted MNP immediately after PDT and monitored with fluorescence imaging and T2-weighted magnetic resonance imaging (T2-W MRI) 18 h, 42 h, and 66 h after MNP administration. Untreated PSMA(+) PC3 PIP tumor-bearing mice were used as negative controls.

Results: An 8-fold increase in the delivery of the PSMA-targeted MNPs was detected using T2-W MRI in the pretreated tumors 42 h after PDT, compared to untreated tumors. Additionally, T2-W MRIs revealed enhanced peripheral intra-tumoral delivery of the PSMA-targeted MNPs. That finding is in keeping with two-photon microscopy, which revealed higher vascular densities at the tumor periphery.

Conclusion: These results suggest that PSMA-targeted PDT enhances the delivery of PSMA-targeted MNPs to PSMA(+) tumors by enhancing the vascular permeability of the tumors.

Discussion

MNP-induced hyperthermia is currently being evaluated as a less morbid focal therapy for intermediate and high-risk localized prostate cancers . However, since the delivery of high concentrations of MNPs to tumors after intravenous administration is still a major challenge, current preclinical and clinical practices involve directly injecting the MNPs into tumors . Direct injection can produce treatment-related morbidity, which can negatively impact the quality of life of patients post-treatment, and will miss metastatic foci .

Previously, we evaluated the feasibility of specifically enhancing the delivery of a PSMA-targeted MNP to PSMA(+) tumors in a preclinical dual PSMA(+) and PSMA(-) human prostate tumor mouse model, with high tumor vascular permeability . Tumor vascular permeability was modulated in that study by using large tumors (~250 mm3). In that study, we observed that although administering high MNP doses [50 mg/kg (30 mg of Fe/kg)] increased the amount of MNPs that accumulated in PSMA(+) tumors, it also increased the concentration of the MNPs that accumulated non-specifically in PSMA(-) tumors and the organs of the reticuloendothelial system (RES).

In this report, we evaluated a different strategy to enhance specifically the delivery of PSMA-targeted MNPs to PC tumors. We used our previously developed low-molecular-weight PSMA-targeted photosensitizer (YC-9) and a PDT pretreatment plan to enhance the vascular permeability of PSMA(+) tumors, with low tumor vascular permeability (~50 mm3), for the increased delivery of our previously developed PSMA-targeted MNPs [50 mg/kg (30 mg of Fe/kg)].

To estimate the contribution from the baseline tumor vascular permeability on MNP delivery in the PSMA(+) and PSMA(-) tumors, respectively, we estimated MNP delivery to the untreated PSMA(+) tumors (Group 3) and the untreated PSMA(-) tumors (Group 5), respectively. Using ex vivo fluorescence imaging (Table S3 and S5), we observed that the delivery of MNPs to the untreated PSMA(-) tumors (Group 5) was ~ 4.5-fold higher than to the untreated PSMA(+) tumors (Group 3). This suggested a higher contribution from the baseline vascular permeability in the PSMA(-) tumors compared to the PSMA(+) tumors. This difference was attributed to larger volumes of the PSMA(-) tumors than the PSMA(+) tumors. Thus, to take into account this baseline difference in the vascular permeability between the PSMA(+) and the PSMA(-) tumors in this study, direct comparisons were not made between the PDT pretreated PSMA(+), and the PDT pretreated PSMA(-) tumors. Instead, an indirect comparison was made as described below.

To evaluate the non-specific contributions from non-targeted PDT to enhance MNP delivery, tumors from PDT pretreated PSMA(-) PC3 flu (Group 4) mice were compared to those from untreated PSMA(-) PC3 flu (Group 5) mice. In vivo fluorescence and MRI results suggested a 3.6 ± 1.6-fold higher delivery of the MNPs in the PDT pretreated PSMA(-) tumors (Group 4), compared to the untreated PSMA(-) tumors (Group 5).

The contribution from PSMA-targeted PDT to enhance MNP delivery to tumors was next indirectly evaluated by comparing the difference between the PSMA(+) PC3 PIP groups versus that between the PSMA(-) PC3 flu groups [(Group 2 versus Group 3) compared to (Group 4 versus Group 5)]. From the in vivo fluorescence and MRI results, a 8.9 ± 2.6-fold higher delivery of the MNPs was detected in the PDT pretreated PSMA(+) tumors (Group 2), compared to the untreated PSMA(+) tumors (Group 3). Thus, by comparing the difference between the PSMA(+) groups to the difference between the PSMA(-) groups, the ~ 2-fold higher difference detected between the PSMA(+) groups was attributed to the specific contribution from PSMA-targeted PDT. These EPR effect enhancement values are comparable to those observed with other previously reported agents, designed for different tumor phenotypes .

Using the ex vivo fluorescence organ biodistribution ratios, we estimated that ~0.34 mg of iron/cm3 of the tumor volume was deposited in the PDT pretreated PSMA(+) tumors versus ~0.07 mg of iron/cm3 of the tumor volume in the non-treated PSMA(+) tumors. That iron concentration determined in the PDT-pretreated PSMA(+) tumors is higher than that reported to be required for efficient hyperthermia therapy (0.27 mg of iron/cm3 of the tumor volume), following direct tumor injections in rodents . However, the intra-tumoral MNP distribution was inhomogeneous. This could leave some tumor areas untreated and subsequently result in tumor regrowth and patient relapse . Consequently, several strategies are currently being developed to homogenously enhance tumor vascular permeability and the delivery of MNPs to tumors . Furthermore, although this PDT pretreatment strategy was effective in enhancing the delivery of PSMA-targeted MNPs to PSMA(+) tumors with low tumor vascular permeability, there is still a need for the development and optimization of MNP delivery strategies to increase the delivery efficiency, by minimizing the accumulation of MNPs in organs of the RES, such as the liver.

Conclusion

We evaluated the feasibility of increasing the delivery of PSMA-targeted MNPs to PSMA(+) tumors with low tumor vascular permeability. Through the use of two complementary imaging techniques, we demonstrated that the delivery of PSMA-targeted MNPs to PSMA(+) tumors could be enhanced by PSMA-targeted PDT using a low-molecular-weight PSMA-targeted photosensitizer via the enhancement of tumor vascular permeability. MNP-induced hyperthermia and vascular-targeted PDT are both focal therapies currently being evaluated for the treatment of localized PC. Consequently, the use of low dose PSMA-targeted PDT to enhance the delivery of PSMA-targeted MNPs could contribute synergistically to effective long-term control of aggressive localized PC lesions. We anticipate that this strategy could be used to deliver drug-loaded, PSMA-targeted MNPs to localized, aggressive, PSMA-expressing, castration-resistant prostate tumors for enhanced MRI/MPI-guided hyperthermia, and sustained drug release.

Acknowledgments

We would like to thank Dr. Jiadi Xu and Ms. Kazi Akhter for their assistance with the MRI acquisitions. This research was sponsored by the National Institutes of Health (grant numbers: R01CA134675, U01CA183031, P50CA058236, P41EB024495, and R21HD097357).

References

1. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2017. CA Cancer J Clin. 2017;67:7–30. [PubMed[]
2. Zerbib M, Zelefsky MJ, Higano CS, Carroll PR. Conventional treatments of localized prostate cancer. Urology. 2008;72:S25–S35. [PubMed[]
3. Capogrosso P, Ventimiglia E, Cazzaniga W, Montorsi F, Salonia A. Orgasmic dysfunction after radical prostatectomy. World J Mens Health. 2017;35:1–13. [PMC free article] [PubMed[]
4. Ouzzane A, Betrouni N, Valerio M, Rastinehad A, Colin P, Ploussard G. Focal therapy as primary treatment for localized prostate cancer: definition, needs and future. Future Oncol. 2017;13:727–41. [PubMed[]
5. Marberger M, Carroll PR, Zelefsky MJ, Coleman JA, Hricak H, Scardino PT. et al. New treatments for localized prostate cancer. Urology. 2008;72:S36–S43. [PubMed[]
6. Johannsen M, Gneveckow U, Eckelt L, Feussner A, WaldöFner N, Scholz R. et al. Clinical hyperthermia of prostate cancer using magnetic nanoparticles: Presentation of a new interstitial technique. Int J Hyperther. 2005;21:637–47. [PubMed[]
7. Johannsen M, Thiesen B, Wust P, Jordan A. Magnetic nanoparticle hyperthermia for prostate cancer. Int J Hyperther. 2010;26:790–5. [PubMed[]
8. Datta N, Krishnan S, Speiser D, Neufeld E, Kuster N, Bodis S. et al. Magnetic nanoparticle-induced hyperthermia with appropriate payloads: Paul Ehrlich's "magic (nano)bullet" for cancer theranostics? Cancer Treat Rev. 2016;50:217–27. [PubMed[]
9. Revia RA, Zhang M. Magnetite nanoparticles for cancer diagnosis, treatment, and treatment monitoring: Recent advances. Mater Today. 2016;19:157–68. [PMC free article] [PubMed[]
10. Johannsen M, Gneveckow U, Taymoorian K, Thiesen B, Waldöfner N, Scholz R. et al. Morbidity and quality of life during thermotherapy using magnetic nanoparticles in locally recurrent prostate cancer: Results of a prospective phase I trial. Int J Hyperther. 2007;23:315–23. [PubMed[]
11. Lise-Marie L, Don H, Shouheng S. Magnetic nanoparticles as both imaging probes and therapeutic agents. Curr Top Med Chem. 2010;10:1184–97. [PubMed[]
12. Nagesh PKB, Johnson NR, Boya VKN, Chowdhury P, Othman SF, Khalilzad-Sharghi V. et al. PSMA targeted docetaxel-loaded superparamagnetic iron oxide nanoparticles for prostate cancer. Colloids Surf B Biointerfaces. 2016;144:8–20. [PMC free article] [PubMed[]
13. Attaluri A, Ma R, Qiu Y, Li W, Zhu L. Nanoparticle distribution and temperature elevations in prostatic tumours in mice during magnetic nanoparticle hyperthermia. Int J Hyperther. 2011;27:491–502. [PubMed[]
14. Rosenblum D, Joshi N, Tao W, Karp JM, Peer D. Progress and challenges towards targeted delivery of cancer therapeutics. Nat Commun. 2018;9:1410. [PMC free article] [PubMed[]
15. Wilhelm S, Tavares AJ, Dai Q, Ohta S, Audet J, Dvorak HF. et al. Analysis of nanoparticle delivery to tumours. Nat Rev Mater. 2016;1:16014. []
16. Thiesen B, Jordan A. Clinical applications of magnetic nanoparticles for hyperthermia. Int J Hyperther. 2008;24:467–74. [PubMed[]
17. Wabler M, Zhu W, Hedayati M, Attaluri A, Zhou H, Mihalic J. et al. Magnetic resonance imaging contrast of iron oxide nanoparticles developed for hyperthermia is dominated by iron content. Int J Hyperther. 2014;30:192–200. [PMC free article] [PubMed[]
18. Vegerhof A, Barnoy EA, Motiei M, Malka D, Danan Y, Zalevsky Z. et al. Targeted magnetic nanoparticles for mechanical lysis of tumor cells by low-amplitude alternating magnetic field. Materials (Basel) 2016;9:943. [PMC free article] [PubMed[]
19. Angelakeris M, Li Z-A, Sakellari D, Simeonidis K, Spasova M, Farle M. Can commercial ferrofluids be exploited in AC magnetic hyperthermia treatment to address diverse biomedical aspects? EPJ Web of Conferences. 2014;75:08002. []
20. Lahiri BB, Ranoo S, Zaibudeen AW, Philip J. Magnetic hyperthermia in magnetic nanoemulsions: Effects of polydispersity, particle concentration and medium viscosity. J Magn Magn Mater. 2017;441:310. []
21. Hua S, de Matos MBC, Metselaar JM, Storm G. Current trends and challenges in the clinical translation of nanoparticulate nanomedicines: Pathways for translational development and commercialization. Front Pharmacol. 2018;9:790. - [PMC free article] [PubMed[]
22. Nakamura Y, Mochida A, Choyke PL, Kobayashi H. Nanodrug delivery: Is the enhanced permeability and retention effect sufficient for curing cancer? Bioconjug Chem. 2016;27:2225–38. [PMC free article] [PubMed[]
23. Stylianopoulos T, Munn LL, Jain RK. Reengineering the Physical Microenvironment of Tumors to Improve Drug Delivery and Efficacy: From Mathematical Modeling to Bench to Bedside. Trends in Cancer. 2018;4:292–319. [PMC free article] [PubMed[]
24. Overchuk M, Zheng G. Overcoming obstacles in the tumor microenvironment: Recent advancements in nanoparticle delivery for cancer theranostics. Biomaterials. 2018;156:217–37. [PubMed[]
25. Kobayashi H, Choyke PL. Super enhanced permeability and retention (SUPR) effects in tumors following near infrared photoimmunotherapy. Nanoscale. 2016;8:12504–9. [PMC free article] [PubMed[]
26. Inagaki FF, Furusawa A, Choyke PL, Kobayashi H. Enhanced nanodrug delivery in tumors after near-infrared photoimmunotherapy. Nanophotonics. 2019;8:1673–88. []
27. Fukumura D, Kloepper J, Amoozgar Z, Duda DG, Jain RK. Enhancing cancer immunotherapy using antiangiogenics: opportunities and challenges. Nat Rev Clin Oncol. 2018;15:325–40. [PMC free article] [PubMed[]
28. Goel S, Duda DG, Xu L, Munn LL, Boucher Y, Fukumura D. et al. Normalization of the vasculature for treatment of cancer and other diseases. Physiol Rev. 2011;91:1071–121. [PMC free article] [PubMed[]
29. Jain RK. Normalizing tumor vasculature with anti-angiogenic therapy: A new paradigm for combination therapy. Nat Med. 2001;7:987–9. [PubMed[]
30. Jain RK. Normalizing tumor microenvironment to treat cancer: Bench to bedside to biomarkers. J Clin Oncol. 2013;31:2205–18. [PMC free article] [PubMed[]
31. Martin JD, Seano G, Jain RK. Normalizing function of tumor vessels: Progress, opportunities, and challenges. Ann Rev Physiol. 2019;81:505–34. [PMC free article] [PubMed[]
32. Sano K, Nakajima T, Choyke PL, Kobayashi H. Markedly enhanced permeability and retention effects induced by photo-immunotherapy of tumors. ACS Nano. 2013;7:717–24. [PMC free article] [PubMed[]
33. Sano K, Nakajima T, Choyke PL, Kobayashi H. The effect of photoimmunotherapy followed by liposomal daunorubicin in a mixed tumor model: A demonstration of the super-enhanced permeability and retention effect after photoimmunotherapy. Mol Cancer Ther. 2014;13:426. [PMC free article] [PubMed[]
34. Nagaya T, Nakamura Y, Okuyama S, Ogata F, Maruoka Y, Choyke PL. et al. Near-infrared photoimmunotherapy targeting prostate cancer with prostate-specific membrane antigen (PSMA) antibody. Mol Cancer Res. 2017;15:1153–62. [PMC free article] [PubMed[]
35. Kobayashi H, Griffiths GL, Choyke PL. Near-infrared photoimmunotherapy: Photoactivatable antibody-drug conjugates (ADCs) Bioconjug Chem. 2020;31:28–36. [PMC free article] [PubMed[]
36. Chames P, Van Regenmortel M, Weiss E, Baty D. Therapeutic antibodies: successes, limitations and hopes for the future. Br J Pharmacol. 2009;157:220–33. [PMC free article] [PubMed[]
37. Ngen EJ, Rajaputra P, You Y. Evaluation of delocalized lipophilic cationic dyes as delivery vehicles for photosensitizers to mitochondria. Bioorg Med Chem. 2009;17:6631–40. [PubMed[]
38. Ngen EJ, Daniels TS, Murthy RS, Detty MR, You Y. Core-modified porphyrins. Part 6: Effects of lipophilicity and core structures on physicochemical and biological properties in vitro. Bioorg Med Chem. 2008;16:3171–83. [PubMed[]
39. Ngen EJ, Xiao L, Rajaputra P, Yan X, You Y. Enhanced singlet oxygen generation from a porphyrin-rhodamine B dyad by two-photon excitation through resonance energy transfer. Photochem Photobiol. 2013;89:841–8. [PubMed[]
40. Castano AP, Demidova TN, Hamblin MR. Mechanisms in photodynamic therapy: part one-photosensitizers, photochemistry and cellular localization. Photodiagnosis Photodyn Ther. 2004;1:279–93. [PMC free article] [PubMed[]
41. Dolmans DEJGJ, Fukumura D, Jain RK. Photodynamic therapy for cancer. Nat Rev Cancer. 2003;3:380–7. [PubMed[]
42. Snyder JW, Greco WR, Bellnier DA, Vaughan L, Henderson BW. Photodynamic Therapy. Cancer Res. 2003;63:8126. [PubMed[]
43. Lepor H. Vascular targeted photodynamic therapy for localized prostate cancer. Rev Urol. 2008;10:254–61. [PMC free article] [PubMed[]
44. Tareen B, Godoy G, Taneja SS. Focal therapy: a new paradigm for the treatment of prostate cancer. Rev Urol. 2009;11:203–12. [PMC free article] [PubMed[]
45. Schülke N, Varlamova OA, Donovan GP, Ma D, Gardner JP, Morrissey DM. et al. The homodimer of prostate-specific membrane antigen is a functional target for cancer therapy. Proc Natl Acad Sci. 2003;100:12590–5. [PMC free article] [PubMed[]
46. Chang SS, Reuter VE, Heston WDW, Bander NH, Grauer LS, Gaudin PB. Five different anti-prostate-specific membrane antigen (PSMA) antibodies confirm PSMA expression in tumor-associated neovasculature. Cancer Res. 1999;59:3192–8. [PubMed[]
47. Banerjee SR, Kumar V, Lisok A, Plyku D, Nováková Z, Brummet M. et al. Evaluation of 111In-DOTA-5D3, a surrogate SPECT imaging agent for radioimmunotherapy of prostate-specific membrane antigen. J Nucl Med. 2019;60:400–6. [PMC free article] [PubMed[]
48. Banerjee SR, Kumar V, Lisok A, Chen J, Minn I, Brummet M. et al. 177Lu-labeled low-molecular-weight agents for PSMA-targeted radiopharmaceutical therapy. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2019;46:2545–57. [PMC free article] [PubMed[]
49. Banerjee SR, Pullambhatla M, Shallal H, Lisok A, Mease RC, Pomper MG. A modular strategy to prepare multivalent inhibitors of prostate-specific membrane antigen (PSMA) Oncotarget. 2011;2:1244–53. [PMC free article] [PubMed[]
50. Chen Y, Chatterjee S, Lisok A, Minn I, Pullambhatla M, Wharram B. et al. A PSMA-targeted theranostic agent for photodynamic therapy. J Photochem Photobiol B. 2017;167:111–6. [PMC free article] [PubMed[]
51. Behnam Azad B, Banerjee SR, Pullambhatla M, Lacerda S, Foss CA, Wang Y. et al. Evaluation of a PSMA-targeted BNF nanoparticle construct. Nanoscale. 2015;7:4432–42. [PMC free article] [PubMed[]
52. Ngen EJ, Benham Azad B, Boinapally S, Lisok A, Brummet M, Jacob D. et al. MRI assessment of prostate-specific membrane antigen (PSMA) targeting by a PSMA-targeted magnetic nanoparticle: Potential for image-guided therapy. Mol Pharm. 2019;16:2060–8. [PubMed[]
53. Nimmagadda S, Pullambhatla M, Chen Y, Parsana P, Lisok A, Chatterjee S. et al. Low-level endogenous PSMA expression in nonprostatic tumor xenografts is sufficient for in vivo tumor targeting and imaging. J Nucl Med. 2018;59:486–93. [PMC free article] [PubMed[]
54. Banerjee SR, Pullambhatla M, Byun Y, Nimmagadda S, Foss CA, Green G. et al. Sequential SPECT and optical imaging of experimental models of prostate cancer with a dual modality inhibitor of the prostate-specific membrane antigen. Angew Chem Int Ed Engl. 2011;50:9167–70. [PMC free article] [PubMed[]
55. Banerjee SR, Ngen EJ, Rotz MW, Kakkad S, Lisok A, Pracitto R. et al. Synthesis and evaluation of Gd(III) -based magnetic resonance contrast agents for molecular imaging of prostate-specific membrane antigen. Angew Chem Int Ed Engl. 2015;54:10778–82. [PMC free article] [PubMed[]
56. Ngen EJ, Wang L, Kato Y, Krishnamachary B, Zhu W, Gandhi N. et al. Imaging transplanted stem cells in real time using an MRI dual-contrast method. Sci Rep. 2015;5:13628. [PMC free article] [PubMed[]
57. Ngen EJ, Wang L, Gandhi N, Kato Y, Armour M, Zhu W. et al. A preclinical murine model for the early detection of radiation-induced brain injury using magnetic resonance imaging and behavioral tests for learning and memory: with applications for the evaluation of possible stem cell imaging agents and therapies. J Neurooncol. 2016;128:225–33. [PubMed[]
58. Ngen EJ, Kato Y, Artemov D. Direct cell labeling to image transplanted stem cells in real time using a dual-contrast MRI technique. Curr Protoc Stem Cell Biol. 2017;42:5A.10.1–5A.9. [PubMed[]
59. Patricia LZ, Camilo AM, Rachel S-E, Mari LG, Michele W, Jana M. et al. Characterization of intratumor magnetic nanoparticle distribution and heating in a rat model of metastatic spine disease. J Neurosurg Spine. 2014;20:740–50. [PubMed[]
60. Luo D, Carter KA, Molins EAG, Straubinger NL, Geng J, Shao S. et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of liposomal chemophototherapy with short drug-light intervals. J Control Release. 2019;297:39–47. [PMC free article] [PubMed[]
61. Huang HS, Hainfeld JF. Intravenous magnetic nanoparticle cancer hyperthermia. Int J Nanomedicine. 2013;8:2521–32. [PMC free article] [PubMed[]
62. Hilger I. In vivo applications of magnetic nanoparticle hyperthermia. Int J Hyperther. 2013;29:828–34. [PubMed[]

Articles from Nanotheranostics are provided here courtesy of Ivyspring International Publisher


Plaats een reactie ...

Reageer op "Prostaatkanker: PDT - Photo Dynamische Therapie op de bloedvaten bij prostaatkankerpatienten met een wait-and-see beleid geeft op 2 jaar verdubbeling 28% vs 58% van progressievrije ziekte in vergelijking met wait-and-see beleid"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Prostaatkanker: PDT - Fotodynamische >>