20 september 2017: lees ook deze artikelen: 

https://kanker-actueel.nl/NL/protonenbestraling-geeft-hele-goede-resultaten-op-5-jaars-overleving-15-procent-en-ziektevrije-tijd-9-procent-bij-prostaatkankerpatienten-in-vergelijking-met-fotonen-imrt-bestraling.html

en deze: 

https://kanker-actueel.nl/NL/protonenbestraling-geeft-uitstekende-resultaten-op-overleving-veroorzaakt-door-prostaatkanker-met-veel-minder-bijwerkingen-bij-prostaatkankerpatienten-met-hoog-en-middelhoog-risico.html

6 augustus 2017: Bron: ASTRO - American Society for Radiation Oncology

In Amerika wordt protonenbestraling veel en steeds vaker toegepast, ook omdat er veel meer centra zijn uiteraard. ASTRO de American Society for Radiation Oncology heeft een update gemaakt van de richtlijnen voor gebruik en vergeodingen van protonenbestraling. Die veel verder gaan dan wat in Nederland en Europa geldt. Maar zijn interessant omdat ze worden ondersteund door wetenschappelijk bewijs. 

Lees de indicaties uit zowel groep 1 als 2 waar o.a. tumoren in het borstgebied, bekkengebied en buikholte onder horen. Inclusief borstkanker, maar ook prostaatkanker, leverkanker, baarmoederhalskanker, mond- en keelkanker enz.

Als u klikt op de volgende PDF klikt:  

https://www.astro.org/uploadedFiles/_MAIN_SITE/Daily_Practice/Reimbursement/Model_Policies/Content_Pieces/ASTROPBTModelPolicy.pdf dan kunt u de volledige richtlijnen lezen van ASTRO die gelden voor gebruik van protonenbgestraling. Bij welke vormen van kanker, in welk stadium enz.

Teskst gaat verder onder beeld van protonenbestralinsruimte

protonenbestraling(3)

De richtlijnen zijn verdeeld in twee groepen gekopieerd uit de richtllijnen:

Groep 1 Indicaties:

Groep 1-indicaties, of de klinische scenario's die vaak het gebruik van protontherapie op basis van medische noodzaak en gepubliceerde klinische gegevens ondersteunen, werden bijgewerkt met vijf toevoegingen en één wijziging. Groep 1-indicaties, met toevoegingen gemarkeerd met sterretjes, omvatten de volgende: (vertaling is gemaakt met google translation. daaronder de orginele Engelse tekst.

 • Kwaadaardige en goedaardige primaire tumoren van het centrale zenuwstelsel (CNS) *
 • Geavanceerde (bijv. T4) en / of inoperabele hoofd- en nekkanker *
 • Kanker van de paranasale sinussen en andere bijbehorende sinussen *
 • Niet uitgezaaide retroperitoneale sarcomen *
 • Bestralings situaties waarbij de cumulatieve kritische structuurdosis de tolerantiedosis zou overschrijden
 • Pimiare leverkanker (hoeft niet meer te worden behandeld met een klassieke bestraling -  een hypofractionatiebehandeling *)
 • Oculaire tumoren - oogtumoren, waaronder intraoculaire melanomen
 • Tumoren die zich aan de basis van de schedel bevinden of daar in de buurt, waaronder maar niet beperkt tot chordoma en chondrosarcomas
 • Primaire of uitgezaaide tumoren van de wervelkolom waar de ruggengraat tolerantie kan worden overschreden met een conventionele behandeling of waar het ruggenmerg al eerder is bestraald
 • Primaire of goedaardige vaste tumoren bij kinderen die behandeld zijn met een curatieve bedoeling en af ​​en toe een palliatieve behandeling van tumoren in de kindertijd wanneer een van de bovengenoemde criteria van toepassing is
 • Patiënten met genetische syndromen maken het totale volume van stralingsminimering van cruciaal belang, zoals maar niet beperkt tot NF-1 patiënten en retinoblastoompatiënten

Group 1 indications:

 • Malignant and benign primary central nervous system (CNS) tumors*
 • Advanced (eg, T4) and/or unresectable head and neck cancers* 
 • Cancers of the paranasal sinuses and other accessory sinuses* 
 • Nonmetastatic retroperitoneal sarcomas* 
 • Reirradiation cases where cumulative critical structure dose would exceed tolerance dose*
 • Hepatocellular cancer (no longer required to be treated in a hypofractionated regimen*)
 • Ocular tumors, including intraocular melanomas 
 • Tumors that approach or are located at the base of skull, including but not limited to chordoma and chondrosarcomas 
 • Primary or metastatic tumors of the spine where the spinal cord tolerance may be exceeded with conventional treatment or where the spinal cord has previously been irradiated 
 • Primary or benign solid tumors in children treated with curative intent and occasional palliative treatment of childhood tumors when one of the criteria noted above apply 
 • Patients with genetic syndromes making total volume of radiation minimization crucial, such as but not limited to NF-1 patients and retinoblastoma patients.

Groep 2 Indicaties:

Het beleid beveelt de dekking aan voor groep 2-indicaties als de patiënt ingeschreven is in een door een Institutioneel Onderzoeksraad (IRB) geaccepteerde studie of in een multi-institutioneel register dat voldoet aan de Medicare-eisen voor Coverage with Evidence Development (CED). Deze indicaties vertegenwoordigen ook de ziekteplaatsen waarvoor bewijs is geleverd en kan de toekomstige groep 1 dekking ondersteunen. Hoewel het beleid specificeert dat er geen aanwijzingen worden geacht ongepast voor CED, specificeert het ook meerdere systemen voor groep 2-indicaties:

 • Niet utigezaaide (T-4 stadium)  en operabele hoofd- en nekkanker (voorheen alle hoofd- en nekkankerstadia *)
 • Niet uitgbezaaide prostaatkanker (eerder ingedeeld met urogenitale carcinomen *)
 • Borstkanker *
 • Kwaadaardigew tumoren in de borst, waaronder niet uitgezaaide primaire long- en slokdarmkanker
 • Abdominale maligniteiten (kwaadaardige tumoren min de buikholte) , waaronder niet uitgezaaide primaire alvleesklierkanker, galwegenkanker en bijniercarcinomen
 • Kwaadaardige tumoren in het bekkengebied, waaronder niet uitgezaaide rectumkanker,, anale kanker, blaaskanker en baarmoederhalskanker.

Group 2 Indications

The policy recommends coverage for Group 2 indications if the patient is enrolled in either an Institutional Research Board (IRB)–approved study or in a multi-institutional registry adhering to Medicare requirements for Coverage with Evidence Development (CED). These indications also represent the disease sites for which evidence is accumulating and may support future Group 1 coverage. While the policy specifies that no indications are deemed inappropriate for CED, it also specifies several systems for Group 2 indications:

 • Non-T4 and resectable head and neck cancers (previously all head and neck malignancies*)
 • Nonmetastatic prostate cancer (previously grouped with genitourinary carcinomas*)
 • Breast cancer*
 • Thoracic malignancies, including nonmetastatic primary lung and esophageal cancers 
 • Abdominal malignancies, including nonmetastatic primary pancreatic, biliary, and adrenal cancers
 • Pelvic malignancies, including nonmetastatic rectal, anal, bladder, and cervical cancers.

“Recent research has expanded our understanding of the types of malignancies and clinical scenarios where proton beam therapy is most advantageous. This policy update reflects the most current knowledge regarding which patients will benefit from—and therefore should have access to—this cutting-edge treatment,” said ASTRO Chair David C. Beyer, MD, FASTRO. “We also remain firmly committed to developing evidence to identify new areas where this technology might be beneficial, as well as situations where it is not needed.”

Zoals eerder geschreven u kunt de volledige riohctlijnen inzien via deze PDF: 

https://www.astro.org/uploadedFiles/_MAIN_SITE/Daily_Practice/Reimbursement/Model_Policies/Content_Pieces/ASTROPBTModelPolicy.pdf

Zie verder ook in gerelateerde artikelen


Plaats een reactie ...

Reageer op "Protonenbestraling wordt in Amerika steeds vaker toegepast en ook vergoed. ASTRO publiceert nieuwe richtlijnen voor gebruikvan protonenbestraling"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Protonenbestraling van patienten >> Protonenbestraling voor patienten >> Protonenbestraling na operatie >> Protonencentra Delft en Groningen >> Protonenbestraling naast chemo >> Protonenbestraling voor neus- >> Protonenbestraling wordt in >> Protonenbestraling blijkt >> Protonenbestraling bij recidief >> Protonen bestraling is significant >>