9 december 2017: Bij het opschonen van bepaalde rubrieken kwam ik ook dit artikel tegen. Wie in aanmerking wilt komen voor een vorm van chemo embollisatie of radio embolisatie kan het beste eerst contact opnemen met Opereren zonder Snijden voordat u naar het buitenland gaat. .

13 februari 2012: in onze nieuwsbrief van 8 februari 2012 heb ik ook aangegeven dat er in Nederland meer en meer ook RFA - Radio Frequency Ablation en TACE - Trans Arteriële Chemo Embolisatie wordt gegeven.

Onderstaande informatie is nog steeds relevant en actueel.

3 september 2012: Bron: NtvG

In Nederland is inmiddels voor levertumoren vanuit verschillende vormen van kanker vergelijkbaar met TACE, LITT en andere ablatietechnieken met radiologische interventietechnieken mogelijk. Dit wordt radio-embolisatie genoemd en wordt uitgevoerd met een injectie met radioactieve yttriummicrosferen. Dr. Volg schreef ons dat ook hij deze techniek incidenteel wel toepast maar dat dit maar eenmalig mogelijk is en daarna is LITT heel moeiljk nog uit te voeren. Hij prefereert TACE, RFA en LITT.
Het is dan ook wel vreemd dat het CVZ - College van Zorgverzekeraars recent nog een schrijven heeft doen uitgaan dat TACE en LITT voor levertumoren vanuit darmkanker  niet meer vergoed zouden moeten worden. In Nederland worden vergelijkbare technieken dus nu ook toegepast en ik neem toch aan dat deze wel vergoed zullen worden. Zelfs bij levertumoren vanuit nierkanker en longkanker en borstkanker. zo te lezen in dit artikel. Wij hebben het volledige artikel beschikbaar. Stuurt u ons maar een mailtje en we sturen u dit digitaal toe. Hier enkele citaten uit een groot artikel uit het NvTG van augustus 2009. 
Daaronder abstracten van de radio-embolisatietechniek.
In Nederland is inmiddels voor levertumoren vanuit verschillende vormen van kanker vergelijkbaar met TACE, LITT en andere ablatietechnieken met radiologische interventietechnieken mogelijk. Dit wordt radio-embolisatie genoemd en wordt uitgevoerd met een injectie met  radioactieve yttriummicrosferen. Dr. Volg schreef ons dat ook hij deze techniek incidenteel wel toepast maar dat dit maar eenmalig moglejik is en daarna is LITT heel moeiljk nog uit te voeren. Hij prefereert TACE, RFA en LITT.
 
Het is dan ook wel vreemd dat het CVZ - College van Zorgverzekeraars recent nog een schrijven heeft doen uitgaan dat TACE en LITT voor levertumoren vanuit darmkanker  niet meer vergoed zouden moeten worden. In Nederland worden vergelijkbare technieken dus nu ook toegepast en ik neem toch aan dat deze wel vergoed zullen worden. Zelfs bij levertumoren vanuit nierkanker en longkanker en borstkanker. zo te lezen in dit artikel. Wij hebben het volledige artikel beschikbaar. Stuurt u ons maar een mailtje en we sturen u dit digitaal toe. Hier enkele citaten uit een groot artikel uit het NvTG van augustus 2009. Daaronder abstracten van de radio-embolisatietechniek
 
Belang voor de patiënt
De radioloog als behandelaar bij kanker
 
Oncologische interventie radiologie
 
Maurice A.A.J. van den Bosch, Warner Prevoo, Edwin van der Linden, Martijn R. Meijerink, Otto M. van Delden, Willem P.Th.M. Mali en Jim A. Reeker
 
Interventieradiologie is een specialisme dat zich bezighoudt
met beeldgestuurde minimaal invasieve behandelingen
voor een breed scala van ziekten en afwijkingen.
Sinds de introductie van de seldingermethode in 1953
voert men de meeste van deze behandelingen uit met
katheters; deze brengt men via een klein steekgat door
de huid in in de A. femoralis en van daaruit in het arteriële
vaatstelsel.
waarmee endovasculaire ballondilatatie, stentplaatsing,
trombolyse of embolisatie mogelijk is, kan men tegenwoordig
diverse vaatafwijkingen succesvol behandelen.
1 Door gebruik te maken van katheters2,3
Vanuit deze achtergrond heeft de oncologische interventieradiologie
zich ontwikkeld, een nieuw specialisme
dat zich toelegt op beeldgestuurde minimaal invasieve
behandeling van patiënten met kanker.
4
Radiologische interventies bij kanker worden ingedeeld
in 3 categorieën: intra-arteriële technieken, technieken
voor tumorablatie en palliatieve ingrepen:
(a) Intra-arteriële technieken, zoals transarteriële embolisatie
(TAE), transarteriële chemo-embolisatie (TACE)
en radio-embolisatie met radioactieve yttriumbolletjes
(
behandelt men voornamelijk levertumoren. Van levertumoren
is bekend dat ze gevasculariseerd worden door
de leverslagader, terwijl het gezonde leverweefsel overwegend
via de poortader wordt gevoed. Door via een
katheter chemotherapeutica of radioactieve microsferen
in de leverslagader te injecteren, beschadigt men alleen
de tumor terwijl het gezonde leverweefsel gespaard
blijft.
90Y-microsferen). Met deze intra-arteriële technieken5,6
(b) Tumorablatietechnieken, zoals radiofrequente ablatie
(RFA), lasertherapie, ‘microwave’ en ‘high intensity
focused
ultrasound’ (HIFU). Deze technieken verhitten
tumoren en bewerkstelligen op die manier lokale necrose.
Cryoablatie is een techniek waarbij weefsel bevroren
wordt om celdood te veroorzaken. Met deze technieken
behandelt men tumoren in longen, nieren, lever, borst en
skelet.
7,8
(c) Palliatieve ingrepen. Voorbeelden zijn galweginterventies,
zoals percutane transhepatische cholangiografie
(PTC) en biliaire drainage (PTBD) of plaatsing van een
biliaire stent; urineweginterventies, zoals nefrostomie of
plaatsing van een ureterstent; gastro-intestinale interventies,
waaronder percutane gastrostomie of plaatsing
van een jejunostomie; en ossale interventies, zoals vertebroplastiek
en percutane osteoplastiek.
9,10
Belang voor de patiënt
Traditioneel berust de behandeling van een kankerpatiënt
op drie pijlers: chirurgie, chemotherapie en radiotherapie.
Radiologische interventies vormen een nieuwe,
vierde vorm van behandeling. Deze interventies hebben
de volgende voordelen ten opzichte van de traditionele
behandelingstechnieken: (a) ze maken het mogelijk om
patiënten te behandelen bij wie vanwege leeftijd of
comorbiditeit een operatie niet mogelijk is; (b) ze hebben
een lokaal aangrijpingspunt, waardoor er nagenoeg geen
systemische bijwerkingen zijn; (c) ze kunnen meestal
poliklinisch worden uitgevoerd; (d) ze leiden tot snel
herstel met relatief lage kosten. Men zal de juiste behandeling
per patiënt in een multidisciplinaire oncologische
bespreking moeten bepalen. Het is belangrijk dat hierbij
ook een interventieradioloog aanwezig is.
In eerste instantie zal men radiologische interventies
toepassen bij patiënten bij wie de traditionele behandelingen
niet of niet meer mogelijk zijn. Net als bij de vasculaire
geneeskunde is te verwachten dat radiologische
interventies de bestaande chirurgische, chemotherapeutische
of radiotherapeutische behandelingen deels gaan
vervangen.
Om de oncologische interventieradiologie binnen Nederland
vorm te geven en klinische richtlijnen voor de
procedures te ontwikkelen is vanuit het Nederlands
Genootschap voor Interventie Radiologie (NGIR) de
werkgroep Oncologische Interventie opgericht.
Met dit artikel willen wij artsen van andere disciplines
informeren over de nieuwe radiologische interventietechnieken
bij kanker. Als eerste gaan wij in op het
belang van nauwkeurige beeldsturing tijdens het uitvoeren
van de behandelingen. Vervolgens bespreken wij
een ablatietechniek en een intra-arteriële techniek; beide
technieken
zijn momenteel beschikbaar in Nederlandse
centra.
 
1: Ann Oncol. 2001 Dec;12(12):1711-20.Click here to read Links
Randomised trial of SIR-Spheres plus chemotherapy vs. chemotherapy alone for treating patients with liver metastases from primary large bowel cancer.
Royal Perth Hospital, Sir Charles Gairdner Hospital, University of Western Australia, Australia. bgray@sirtex.com
PURPOSE: SIR-Spheres are radioactive yttrium90 microspheres (SIR-Spheres, Sirtex Medical Limited, Australia) used to selectively target high levels of ionising radiation to tumors within the liver. This trial was designed to measure any increased patient benefit by adding a single administration of SIR-Spheres to a regimen of regional hepatic artery chemotherapy (HAC) administered as a 12 day infusion of floxuridine and repeated at monthly intervals, vs. the same chemotherapy alone.
 
PATIENTS AND METHODS: A phase III randomised clinical trial entering 74 patients was undertaken on patients with bi-lobar non-resectable liver metastases from primary adenocarcinoma of the large bowel. Patient benefit criteria assessed in the trial were tumor response, time to disease progression in the liver, overall survival, quality of life, and treatment related toxicity. Tumor response was measured by serial changes in both cross-sectional tumor areas and total tumor volumes, provided any response lasted not less than three months as well as changes in serum carcino-embryonic antigen (CEA).
 
RESULTS: The partial and complete response rate (PR + CR) was significantly greater for patients receiving SIR-Spheres when measured by tumor areas (44%) vs. 17.6%, P = 0.01) tumor volumes (50% vs. 24%, P = 0.03) and CEA (72% vs. 47%, P = 0.004). The median time to disease progression in the liver was significantly longer for patients receiving SIR-Spheres in comparison to patients receiving HAC alone when measured by either tumor areas (9.7 vs. 15.9 months, P = 0.001), tumor volumes (7.6 vs. 12.0 months, P = 0.04) or CEA (5.7 vs. 6.7 months, P = 0.06). The one, two, three and five-year survival for patients receiving SIR-Spheres was 72%, 39%, 17% and 3.5%, compared to 68%, 29%, 6.5% and 0% for HAC alone. Cox regression analysis suggests an improvement in survival for patients treated with SIR-Spheres who survive more than 15 months (P = 0.06). There was no increase in grade 3-4 treatment related toxicity and no loss of quality of life for patients receiving SIR-Spheres in comparison to patients receiving HAC alone.
 
CONCLUSION: The combination of a single injection of SIR-Spheres plus HAC is substantially more effective in increasing tumor responses and progression free survival than the same regimen of HAC alone.

: J Surg Oncol. 2004 Nov 1;88(2):78-85.Click here to read Links

Randomised phase 2 trial of SIR-Spheres plus fluorouracil/leucovorin chemotherapy versus fluorouracil/leucovorin chemotherapy alone in advanced colorectal cancer.
Mount Hospital, Western Australia, Australia.
PURPOSE: Selective internal radiation therapy (SIRT) with SIR-Spheres(R) is a new technique for selectively targeting high doses of radiation to tumours within the liver. The primary objectives of this randomised trial were to compare the response rate, time to progressive disease (PD), and toxicity of a regimen of systemic fluorouracil/leucovorin chemotherapy versus the same chemotherapy plus a single administration of SIR-Spheres in patients with advanced colorectal liver metastases. The trial was designed to presage a larger trial that would have survival as the primary outcome.
 
PATIENTS AND METHODS: Twenty-one patients with previously untreated advanced colorectal liver metastases, with or without extrahepatic metastases, were randomised into the study.
 
RESULTS: Using RECIST criteria, the response rate for 11 patients receiving the combination treatment was significantly greater than for 10 patients receiving chemotherapy alone (First Integrated Response; 10 PR, 1 SD vs. 0 PR, 6 SD, 4 PD, P < 0.001 and Best Confirmed Response; 8 PR, 3 SD vs. 0 PR, 6 SD, 4 PD P < 0.001). The time to PD was greater for patients receiving the combination treatment (18.6 months vs. 3.6 months, P < 0.0005). Median survival was significantly longer for patients receiving the combination treatment (29.4 months vs. 12.8 months, P = 0.02). One patient in the combination arm died from chemotherapy induced neutropenic sepsis after the fourth chemotherapy cycle. There were more Grade 3 and 4 toxicity events in patients receiving the combination treatment. There was no difference in quality-of-life over a 3 month period between the two treatments when rated by patients (P = 0.96) or physicians (P = 0.98).
 
CONCLUSIONS: This small phase 2 randomised trial demonstrated that the addition of a single administration of SIR-Spheres to a regimen of systemic fluorouracil/leucovorin chemotherapy significantly increased both treatment related response, time to PD, and survival with acceptable toxicity. The combination of SIR-Spheres plus systemic chemotherapy is now the subject of ongoing trials to further define patient benefit. (c) 2004 Wiley-Liss, Inc
1: J Clin Oncol. 2007 Mar 20;25(9):1099-106.Click here to read Links
Radioembolization of liver metastases from colorectal cancer using yttrium-90 microspheres with concomitant systemic oxaliplatin, fluorouracil, and leucovorin chemotherapy.
Department of Radiation Oncology and Biology, University of Oxford, Churchill Hospital, Oxford, UK. ricky.sharma@rob.ox.ac.uk
PURPOSE: Liver metastases represent the principal cause of death in patients with advanced colorectal cancer (CRC). Injection of resin microspheres (SIR Spheres)--containing the beta-emitter, yttrium-90--into the arterial supply of the liver can cause radioembolization of metastases. This treatment has not been tested with the radiosensitizing chemotherapy, oxaliplatin, which appears synergistic in the treatment of CRC when combined with fluorouracil and leucovorin (FOLFOX). PATIENTS AND METHODS: A phase I study of SIR-Spheres therapy with modified FOLFOX4 systemic chemotherapy was conducted in patients with inoperable liver metastases from CRC who had not previously received chemotherapy for metastatic disease. Oxaliplatin (30 to 85 mg/m2) was administered for the first three cycles with full FOLFOX4 doses from cycle 4 until cycle 12. The primary end point was toxicity. RESULTS: Twenty patients were enrolled onto the study. Five patients experienced National Cancer Institute (NCI; Bethesda, MD) grade 3 abdominal pain, two of whom had microsphere-induced gastric ulcers. The dose-limiting toxicity was grade 3 or 4 neutropenia, which was recorded in 12 patients. One episode of transient grade 3 hepatotoxicity was recorded. Mean splenic volume increased by 92% following 6 months of protocol therapy. Partial responses were demonstrated in 18 patients and stable disease in two patients. Two patients underwent partial hepatic resection following protocol therapy. Median progression-free survival was 9.3 months, and median time to progression in the liver was 12.3 months. CONCLUSION: The maximum-tolerated dose was 60 mg/m2 of oxaliplatin for the first three cycles, with full FOLFOX4 doses thereafter. This chemoradiation regime merits evaluation in phase II-III trials.

Plaats een reactie ...

Reageer op "Radiologische interventietechieken vergelijkbaar met Pei, TACE, LITT en Cryosurgery wordt nu ook in Nederland uitgevoerd bij levertumoren vanuit verschillende vormen van kanker, zoals bv. darmkanker, nierkanker, borstkanker en longkanker"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Radiologische interventietechieken >> Hersentumoren: Richtlijnen >> Bestralen van de borst voor >> Amifostine - Ethyol injecties >> Algemeen: Kinderen die kanker >> Brachytherapie in combinatie >> Operatie plus bestraling van >> Ontstaan van tweede vorm van >> Wie als baby/kind bestraald >> Algehele radiotherapie - bestraling >>