Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en in principe is dus uw donatie aftrekbaar voor de belasting.

16 februari 2012: Bron:  International Stroke Conference (ISC) 2012: Abstracts 8 en 9

Kinderen die kanker overleven maar in hun babytijd  en kindertijd werden behandeld met craniale radiotherapie - bestraling (CRT) lopen een hoog risico op het krijgen van een of herhaalde beroertes later in hun leven. Een beroerte kan zich al voordoen als deze kinderen begin twintig zijn. Hoe ouder deze kinderen worden hoe groter het risico op een beroerte. Dit zijn de uitkomsten van twee
grote langjarige studies.

De eerste studie was gebaseerd op gegevens van de Childhood Cancer Survivor Study, een langjarige cohortstudie van 14.358 kinderen die hun kanker hebben overleefd en werden gediagnosticeerd tussen 1970 en 1986 en 4023 willekeurig gekozen broers of zussen voor de de controlegroep. 40% van de overlevende kinderen waren gediagnosticeerd voor of op de leeftijd van 4 jaar,  42% was gediagnosticeerd tussen de 5 en 14 jaar en 17% was gediagnosticeerd tussen 15 en 20 jaar oud.

De voor leeftijd gecorrigeerde incidentie van een zelf gerapporteerde eerste vorm van een beroerte  (≥ 5 jaar na de diagnose kanker) werden berekend voor de overlevenden en vergeleken met broers en zussen en onafhankelijke voorspellende factoren van de beroerte werden bepaald na multivariabele analyse.

Tijdens een gemiddelde follow-up van 23,3 jaar, meldden 292 overlevenden een beroerte. De mediane tijd van diagnose tot een beroerte was 18,6 jaar (range, 5 - 38 jaar), en de gemiddelde leeftijd op het moment van de beroerte was 28,5 jaar (range, 6 - 53 jaar). Van de 292 gemeldde beroertes, traden er 125 (42,8%) op bij overlevenden van kanker van het centrale zenuwstelsel (CNS), die 13% uitmaakten van alle overlevenden van kanker.

De voor leeftijd gecorrigeerde aantal beroertes per 100.000 personenjaren op de leeftijd van 23 jaar was 77 beroertes voor alle kinderen die kanker overleefden en 292 beroertes voor kinderen die een CNS tumor overleefden. Voor broers en zussen was het aantal beroertes conform algemene statistische cijfers 9.3.

Craniale radiotherapie - bestraling (CRT) verhoogde het risico op een beroerte in relatie tot de hoogte van de gebruikte dosis bestraling en het optreden van een beroerte bleef elke tien jaar ouder na de diagnose stijgen. Behandeling met 30 tot 49 Gy CRT had een relatief risico op een beroerte van 5,9 tegen 11,0 voor een dosis met 50 + Gy CRT (P <0,0001).
De kans op een beroerte 20 jaar na de diagnose kanker was 0,7% voor de kinderen die geen CRT hadden gehad, 2,9% voor een CRT met 30 tot 69,9 Gy en 4,9% voor een CRT met 50 Gy of meer. Voor de 50 + groep Gy was het optreden van een beroerte 1,1% al 10 jaar na de diagnose, oplopend tot 11,9% na 30 jaar.. Ook een hoge bloeddruk en diabetes in combinatie met een eerdere CRT vergroten de kans op een beroerte op latere leeftijd bij kinderen die kanker overleefden. Als diabetes aanwezig was samen met een hoge bloeddruk nam het relatieve risico toe van 2,9 % alleen voor hoge bloeddruk tot 14,4% voor diabetes plus hoge bloeddruk.

In een andere retrospectieve cohort studie werd het risico en de incidentie van een herhaalde beroerte (CVA) onderzocht.  384 kinderen die kanker overleefden en die Craniale radiotherapie - bestraling (CRT) hadden gekregen tussen 1980 en 2009 aan de Universiteit van Californië, San Francisco, werden onderzocht. De gemiddelde leeftijd was 8 jaar. Hiervan was 57,5% behandeld voor een hersentumor.

Het gemiddelde jaarlijkse aantal beroertes was 625 per 100.000 personenjaren, mediane leeftijd bij eerste beroerte was 23,6 jaar, en de mediane tijd tot een beroerte zich voordoend na een Craniale radiotherapie - bestraling (CRT) was 12 jaar. De studie vond een hoge mate van recidiverende CVA, die ook stegen na verloop van tijd en bleven voorkomen tientallen jaren na de behandeling. De mediane leeftijd op het moment van een herhalende CVA was 27,3 jaar. Het voordoen van een herhaalde CVA was 16% in het eerste jaar na de eerste beroerte, 26% na 5 jaar na de eerste beroerte en 32% na 10 jaar na de eerste beroerte..

De conclusie van de onderzoekers is dat het risico op een beroerte en een herhaalde beroerte hoog blijft, zelfs tientallen jaren na de Craniale radiotherapie - bestraling (CRT).  De bevindingen wijzen op de noodzaak voor therapeutische interventies om het risico op een beroerte te beperken in deze kwetsbare bevolkingsgroep, aldus de onderzoekers

Als u hier klikt kunt u het originele artikel lezen in Medscape  waaruit ik bovenstaande vertaling heb gemaakt.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Algemeen: Kinderen die kanker overleven maar in hun babytijd en kindertijd werden behandeld met craniale radiotherapie - bestraling lopen een hoog risico op het krijgen van een of herhaalde beroertes later in hun leven"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Open studie: Herstel mobiliteit >> 5 bestralingen blijken net >> Radiologische interventietechieken >> Hersentumoren: Richtlijnen >> Bestralen van de borst voor >> Amifostine - Ethyol injecties >> Algemeen: Kinderen die kanker >> Brachytherapie in combinatie >> Operatie plus bestraling van >> Ontstaan van tweede vorm van >>