Aan dit artikel is vele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, op de website plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie in principe aftrekbaar voor de belasting

16 augustus 2015: Bron: Blood

Resiquimod gel laat tumoren bij patiënten met non-Hodgkin met zogeheten perifere T-cel lymfomen - cutane lymfomen snel en veilig verdwijnen. 90% van de deelnemers reageerden positief op de gel met 50% tot 75% gedeeltelijke en totale remissies. Alle patiënten waren vooraf al vele malen behandeld met andere behandelingen waaronder PDT - Photo Dynamische therapie, maar ook al met chemo enz. Maar zonder echt resultaat.

Interessant is dat de resiquimod gel ook effect blijkt te hebben op de werking van het immuunsysteem want ook onbehandelde tumoren verdwijnen juist door die immuunreactie die de resiquimod oproept.

huid lymfomen rug man

Studie resultaten:

Beginnende cutane T cell lymfomen (CTCL) is een vorm van lymfklierkanker - huidlymfoom genoemd - die in principe niet te genezen is behalve met een stamceltransplantatie. In deze studie werden 12 patiënten met cutane T-cell lymfomen stadium IA-IIA (CTCL) behandeld met  0.03% en 0.06% resiquimod gel, een TLR7/TLR8 agonist. Behandelde tumoren verdwenen voor meer dan 50% bij 75% van de patiënten en bij 30% verdwenen alle behandelde tumoren.

Resiquimod veroorzaakte ook een remissie van onbehandelde tumoren. 92% van de patiënten bereikte een remissie van 50% of meer van alle tumoren en 2 patiënten bereikten een totale remissie. Vastgesteld door  een zogeheten mSWAT analyse.

Vier van de vijf patiënten met de zogeheten "folliculotropic" ziekte verbeterden significant.  Bijwerkingen waren er amper en beperkt tot de oppervlakkige huid. TCR metingen van de T-cellen toonden een vermindering van de kwaadaaardige T-cellen bij 90% van de patiënten en bij 30% verdwenen ze helemaal.

Uitstekende reacties waren gerelateerd aan het ontstaan en uitbreiding van goede T-cellen in de behandelde tumoren, verbeterde immuunreacties via goede T-cellen in de huid en een trend tot verbetering van de NK-killercell functies.

Bij patiënten die een totale remissie bereikten of bijna totale remissie viel op dat de ontstekingen gepaard gingen met de productie van goede T-cellen. 50% van de patiënten had een verhoogde activiteit van dendritische cellen consistent gerelateerd aan een systemische reactie op de behandeling: oftewel de behandeling activeerde de dendritische cellen tot een immuunreactie.

Conclusie:
Samenvattend zeggen de onderzoekers dat op de buitenkant aangebrachte resiquimod gel veilig en effectief is bij beginnende cutane T cell lymfomen (CTCL) en zij beweren dat dit de eerste behandeling van buitenaf is die kan leiden tot het verdwijnen van onbehandelde tumoren en complete remissies bij sommige patiënten. 

Omdat de resultaten zo positief waren is al snel overgeschakeld naar een fase II studie die nog loopt.

Het volledige studierapport: Topical resiquimod can induce disease regression, eradicate malignant T cells and enhance T cell effector functions in cutaneous T cell lymphoma is tegen betaling in te zien.

Hier het abstract van de studie:

Topical resiquimod is safe and effective in early stage cutaneous T cell lymphoma (CTCL) and the first topical therapy to our knowledge that can induce clearance of untreated lesions and complete remissions in some patients.

Source: Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania and Blood

Topical resiquimod can induce disease regression, eradicate malignant T cells and enhance T cell effector functions in cutaneous T cell lymphoma

 1. Alain H. Rook1,
 2. Joel C. Gelfand1,
 3. Maria Wysocka1,
 4. Andrea B. Troxel1,
 5. Bernice Benoit1,
 6. Christian Surber2,
 7. Rosalie Elenitsas1,
 8. Marie A. Buchanan1,
 9. Deborah S. Leahy1,
 10. Rei Watanabe3,
 11. Ilan Kirsch4,
 12. Ellen J. Kim1, and
 13. Rachael A. Clark5,*
Author Affiliations
 1. * Corresponding author; email: rclark1@partners.org

Key points

 • Topical resiquimod is a safe, effective therapy for early stage CTCL that can clear both treated and untreated skin lesions.

 • Responding patients had T cell recruitment into skin, enhanced T cell effector functions and eradication of the malignant T cell clone.

Abstract

Early stage cutaneous T cell lymphoma (CTCL) is a skin limited lymphoma with no cure aside from stem cell transplantation. Twelve patients with stage IA-IIA CTCL were treated in a phase I trial of 0.03% and 0.06% topical resiquimod gel, a TLR7/TLR8 agonist. Treated lesions significantly improved in 75% of patients and 30% had clearing of all treated lesions. Resiquimod also induced regression of untreated lesions. 92% of patients had over a 50% improvement in body surface area involvement by mSWAT analysis and two patients experienced complete clearing of disease. Four of five patients with folliculotropic disease also improved significantly. Adverse effects were minor and largely skin limited. TCR sequencing and flow cytometry studies of T cells from treated lesions demonstrated decreased clonal malignant T cells in 90% of patients and complete eradication of malignant T cells in 30%. High responses were associated with recruitment and expansion of benign T cell clones in treated skin, increased skin T cell effector functions, and a trend towards increased NK cell functions. In patients with complete or near eradication of malignant T cells, residual clinical inflammation was associated with cytokine production by benign T cells. 50% of patients had increased activation of circulating dendritic cells, consistent with a systemic response to therapy.

In summary, topical resiquimod is safe and effective in early stage CTCL and the first topical therapy to our knowledge that can induce clearance of untreated lesions and complete remissions in some patients.

 • Submitted February 23, 2015.
 • Accepted July 20, 2015.

Plaats een reactie ...

Reageer op "resiquimod gel laat tumoren van huid T-cell lympfomen - non-Hdogkin snel en pijnloos verdwijnen, zelfs bij eerder vruchteloos behandelde patiënten."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Algemeen: kans op het krijgen >> Aanbevolen abstracten van >> resiquimod gel laat tumoren >> Belangrijke abstracten van >> Bestraling - Radiotherapie >> Chemo en effecten bij lymfklierkanker: >> Immuuntherapie bij lymfklierkanker: >> PDT - fotodynamische therapie >> Pixantrone zorgt voor opmerkelijk >> Radio-immuuntherapie met Zevalin >>