3 juni 2018: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/chirurgie-pdt-foto-dynamische-therapie-met-bremachlorin-geeft-veel-betere-overall-overleving-op-5-jaar-dan-alleen-chirurgie-van-melanomen-vanuit-moedervlekken-ontstaan.html

11 mei 2012 : Bron:  Journal of Clinical Oncology, 30 april 2012

Vrouwen hebben 30% grotere kans dan mannen om lokaal gediagnosteerde huidkanker - melanoom te overleven en 30% minder kans op uitzaaiingen in de lymfklieren of andere organen. Dit blijkt uit de resultaten van een meta analyse van 4 gerandomiseeerde studies, uitgevoerd door Nederlandse onderzoekers aan het Erasmus Universitair Medisch Centrum in Rotterdam. De studie werd op 30 april online gepubliceerd in de Journal of Clinical Oncology.

In deze studie werden de  follow-up gegevens van 4 fase III studies geanalyseerd. En waren 2672 patiënten met stadium I / II melanoom - 1274 mannen (47,7%) en 1.398 vrouwen (52,3%) bij betrokken. De onderzoeken werden uitgevoerd in de periode 1984-2005. Na correctie voor leeftijd, Breslow dikte, plaats op het lichaam, ulceratie, uitgevoerde lymfeklierdissectie en de behandeling, bleken vrouwen bij alle onderzochte einddoelen veruit in het voordeel ten opzichte van mannen. In termen van totale overleving (aangepast hazard ratio , 0,70, 95% betrouwbaarheidsinterval , 0,59 tot 0,83), ziekte-specifieke overleving (HR, 0,74, 95% BI, 0,62 tot 0,88), tijd tot lymfeklier metastasen (gecorrigeerde HR, 0,70, 95% BI, 0,51 tot 0,96) en tijd tot metastasen op afstand (gecorrigeerde HR, 0,69, 95% BI, 0,59 tot 0,81).

Deze uitkomsten van een op sexe gebaseerd verschil in overleving sluit aan bij recente gegevens uit andere studies.

Volgens een recent rapport (CA Cancer J Clin 2011;. 61:212-236), waren er naar schatting vorig jaar 70.230 gevallen van invasieve huidkanker -  melanoom in de Verenigde Staten. 43% (30.220 gevallen) daarvan waren bij vrouwen. Echter, van de 8790 aan melanoom gerelateerde sterfgevallen, kwamen sterftegevallen slechts 35% (3040 doden) voor bij vrouwen.

Gedrag of biologie?

Het voordeel voor vrouwen met een melanoom bleek consequent in alle prognostische subgroepen, met mogelijke uitzondering van melanomen in hoofd en hals en in pre-en postmenopauzale leeftijdsgroepen, zeggen de auteurs. Dat vrouwen in de pre- en postmenopauzale leeftijd een min of meer gelijk voordelig resultaat hadden aan mannen van dezelfde leeftijd suggereert dat vrouwelijke hormonen (die dalen na de menopauze) niet gerelateerd lijken aan de gunstige resultaten voor vrouwen in het algemeen, zegt Dr Joosse. Het ontrafelen van de onderliggende oorzaak van het vrouwelijke voordeel zou van therapeutische relevantie kunnen zijn.

In een redactioneel commentaar bij de studie publicatie suggereren andere artsen dat minder bewustzijn, weerstand tegen screening en minder kenniszoekend gedrag onder de mannen als het gaat om huidkanker - melanoom, zou kunnen bijdragen aan het aangetoonde vrouwelijke voordeel. Omdat mogelijk als direct gevolg van deze gedragskenmerken, dat mannen - vooral oudere mannen - pas hulp zoeken bij dikkere tumoren en daarmee gepaard gaande verhoogde sterfterisico, schrijven ze.

Maar de Rotterdamse onderzoekers zijn daar niet zo zeker van. Zij zeggen dat een subgroep analyse dat gedrag niet volledig kan verklaren in het voordeel voor vrouwen. Maar het is volgens de onderzoekers ook nog te vroeg om te zeggen dat mannen anders behandeld zouden moeten worden dan vrouwen. Daartoe is meer onderzoek nodig. "We moeten de oorzaak van dit verschil van 30% eerst weten. Toch kan het nuttig zijn voor de arts om te beseffen dat elke mannelijke patiënt een grotere kans heeft op uitzaaiïngen van een melanoom en het risico eraan te overlijden navenant groter is."

Als u hier klikt kunt U het volledige studierapport tegen betaling inzien. Hier het abstract van de studie, welke in zijn geheel wellicht is op te vragen bij Het Erasmus Medisch Centrum via mede onderzoekster Esther de Vries: e.devries@erasmusmc.nl

Superior Outcome of Women With Stage I/II Cutaneous Melanoma: Pooled Analysis of Four European Organisation for Research and Treatment of Cancer Phase III Trials

Superior Outcome of Women With Stage I/II Cutaneous Melanoma: Pooled Analysis of Four European Organisation for Research and Treatment of Cancer Phase III Trials

  1. Esther de Vries

+ Author Affiliations

  1. Arjen Joosse, Tamar Nijsten, Jan Willem W. Coebergh, and Esther de Vries, Erasmus University Medical Center, Rotterdam, the Netherlands; Sandra Collette and Stefan Suciu, European Organisation for Research and Treatment of Cancer, Brussels, Belgium; Ferdy Lejeune, University Hospital, Lausanne, Switzerland; Ulrich R. Kleeberg, Tagesklinik Struensee-Haus, Hamburg, Germany; and Alexander M.M. Eggermont, Institut de Cancérologie Gustave Roussy, Villejuif, France.
  1. Corresponding author: Esther de Vries, PhD, Department of Public Health, Erasmus University Medical Center, PO Box 2040 3000 CA, Rotterdam, the Netherlands; e-mail: e.devries@erasmusmc.nl.

Abstract

Purpose Several studies observed a female advantage in the prognosis of cutaneous melanoma, for which behavioral factors or an underlying biologic mechanism might be responsible. Using complete and reliable follow-up data from four phase III trials of the European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Melanoma Group, we explored the female advantage across multiple end points and in relation to other important prognostic indicators.

Patients and Methods Patients diagnosed with localized melanoma were included in EORTC adjuvant treatment trials 18832, 18871, 18952, and 18961 and randomly assigned during the period of 1984 to 2005. Cox proportional hazard models were used to calculate hazard ratios (HRs) and 95% CIs for women compared with men, adjusted for age, Breslow thickness, body site, ulceration, performed lymph node dissection, and treatment.

Results A total of 2,672 patients with stage I/II melanoma were included. Women had a highly consistent and independent advantage in overall survival (adjusted HR, 0.70; 95% CI, 0.59 to 0.83), disease-specific survival (adjusted HR, 0.74; 95% CI, 0.62 to 0.88), time to lymph node metastasis (adjusted HR, 0.70; 95% CI, 0.51 to 0.96), and time to distant metastasis (adjusted HR, 0.69; 95% CI, 0.59 to 0.81). Subgroup analysis showed that the female advantage was consistent across all prognostic subgroups (with the possible exception of head and neck melanomas) and in pre- and postmenopausal age groups.

Conclusion Women have a consistent and independent relative advantage in all aspects of the progression of localized melanoma of approximately 30%, most likely caused by an underlying biologic sex difference.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Algemeen: Vrouwen hebben 30 procent grotere kans dan mannen om huidkanker - melanoom te overleven en 30 procent minder kans op uitzaaiingen in de lymfklieren of andere organen, aldus meta analyse van Nederlandse onderzoekers"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Lipidenverlagende medicijnen >> Chirurgie + PDT - Foto Dynamische >> Algemeen: Vrouwen hebben 30 >> Algemeen - melanomen: uitgebreid >>