30 juli 20121: aan onderstaande informatie het abstract The influence of gender, race, and marital status on survival in lung cancer patients: analysis of Radiation Therapy Oncology Group trials. toegevoegd, waarion wordt bevestigd dat vrouwen meer kans hebben hun longkanker te overleven dan mannen. 

16 april 2010: Bron: Reuters en Medscape

Uit een nadere analyse van gecombineerde gegevens van 1365 patiënten met niet-klein-cellige inoperabele longkanker blijkt dat vrouwen op een meting na 2 jaar meer kans hebben hun longkanker te overleven dan mannen. De resultaten waren gecorrigeerd naar ras, leeftijd, stadium enz. Dit blijkt uit een overzichtstudie uitgevoerd door dr. Benjamin Movsas en collega's aan het Henry Ford Health System in Detroit.  Alle longkankerpatienten zijn behandeld met of alleen met radiotherapie - bestraling of radiotherapie - bestraling in combinatie met chemotherapie. Geen van de deelnemende patienten had een operatie gehad. 
Uit
de Cox proportional hazard regressiemodellen blijkt dat mannen een significant hogere sterfte hebben dan vrouwen (hazard ratio 1,22).

Vergelijking van subgroepen voor de algehele overleving, vonden de auteurs een hazard ratio van 0,72 gecorrigeerd voor alleenstaande mannen versus alleenstaande vrouwen en 0,85 voor alleenstaande mannen versus getrouwde vrouwen en 0,86 voor getrouwde mannen versus getrouwde vrouwen.

"Zowel gehuwde als alleenstaande mannen hadden slechtere resultaten in vergelijking met getrouwde vrouwen. Dat onderstreept het feit dat man zijn of vrouw zijn de primaire prognosefactor bleek van het resultaat," schrijven de onderzoekers in een online verslag van 20 maart in het Journal of Thoracic Oncology.

Dr Movsas zegt ook, "Hoewel  ras en burgerlijke staat bijdragen aan het algemene prognostische beeld, heeft deze studie aangetoond dat het feit man en vrouw te zijn veruit de belangrijkste voorspeller is van overleving bij patiënten met niet operabele niet-kleincellige longkanker."

Dr Movsas tenslotte, "Verdere studies zijn nodig om beter te begrijpen waarom vrouwen in deze setting een betere prognose dan mannen hebben om de resultaten voor alle patiënten met deze ernstige ziekte te verbeteren."

J Thorac Oncol 2010.

Gender seems to be the most significant factor influencing survival results among nonoperative non-small cell lung cancer patients.

2010 May;5(5):631-9.

The influence of gender, race, and marital status on survival in lung cancer patients: analysis of Radiation Therapy Oncology Group trials.

Source

Department of Radiation Oncology, Henry Ford Health System, 2799 West Grand Boulevard, Detroit, MI 48202, USA.

Abstract

OBJECTIVE:

A meta-analysis was conducted to determine the influence of gender, race, and marital status on overall survival (OS) in Radiation Therapy Oncology Group nonoperative non-small cell lung cancer trials.

MATERIALS AND METHODS:

Data from 1365 patients treated on nine prospective Radiation Therapy Oncology Group studies activated during the 1990s were analyzed. Impact of gender, marital status, and race was considered in the Cox proportional hazards models. Age, Karnofsky performance status, weight loss, stage, histology, location of primary tumor, biologic equivalent dose, deviation from protocol dose, and education level were adjusted in the model. A two-sided p value <0.05 was considered statistically significant.

RESULTS:

Males had significantly higher mortality than females adjusted for other covariates (hazard ratio 1.22, 95% confidence interval 1.08 -1.38). Race and marital status were not independently predictive for OS. Single females had significantly better OS than single males (HR 0.72), and married males had lower OS than single females (HR 1.36).

CONCLUSIONS:

These results suggest that although certain subgroups of gender, race, and/or marital status have better outcomes with respect to OS; gender seems to be the most significant factor influencing survival results among nonoperative non-small cell lung cancer patients.

PMID:
20432520
[PubMed - indexed for MEDLINE]

Plaats een reactie ...

Reageer op "Algemeen: vrouwen hebben meer kans longkanker zonder operatie te overleven dan mannen blijkt uit studie analyse van gegevens van 1365 longkankerpatienten."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Algemeen: Wie 5 jaar klinisch >> Algemeen: Longkanker bij vrouwen >> Algemeen: vrouwen hebben meer >> Algemeen Alsnog stoppen met >> Longkanker informatie algemeen >>