10 februari 2015: Bron: the Lancet

Avastin - bevacizumab geeft geen verbetering in kwaliteit van leven en pijn, in tegendeel patiënten die enkele maanden langer leefden ervaarden meer pijn en slechtere kwaliteit van leven. Aldus blijkt uit de definitieve studieresultaten van onderstaand beschreven studie. Toevoeging van Avastin- bevacizumab aan cisplatin of topotecan lijkt dan ook weinig zin te hebben, aldus de onderzoekers. Wederom wordt Avastin - bavacizumab dus afgeserveerd in de eindconclusie van een grote fase III studie.

Voor het volledige studierapport dat aantoonde dat Avastin - bevacizumab enkele maanden (3,7 maanden mediaan) langere levensduur liet zien en dat gratis is in te zien, klikt u op de volgende link: Improved Survival with Bevacizumab in Advanced Cervical Cancer 

Voor het volledige studierapport over kwaliteit van leven uit dezelfde studie, waarvoor u moet betalen vreemd genoeg, klikt u op de volgende link: Bevacizumab for advanced cervical cancer: patient-reported outcomes of a randomised, phase 3 trial (NRG Oncology–Gynecologic Oncology Group protocol 240)

Abstracten staan onderaan artikel en lees ook onder grafiekbeeld over deze studies.

Avastin grafiek baarmoederkanker

10 februari 2013: bron:  National Cancer Institute (NCI).  

Bevacizumab - Avastin geeft significant langere overleving bij patiënten met gevorderde baarmoederhalskanker  of een recidief van baarmoederhalskanker waar een andere aanpak, zoals chirurgie en / of bestraling niet leidde tot genezing, blijkt uit een tussenevaluatie van een grote gerandomiseerde fase III studie van het National Cancer Institute (NCI).

Deze grote gerandomiseerde klinische studie staat bekend als GOG 240 (Gynaecologische Oncology Group 240. Volgens de auteurs zullen de gegevens uit deze studie de tweede lijns aanpak van baarmoederhalskanker waarschijnlijk veranderen. Nu hebben we dit al vaker gehoord bij tussenevaluties van Avastin - Bavacizumab bij o.a. darmkanker en borstkanker maar afgaande op de resultaten die nu gemeld worden zou Avastin - bevacizumab wel een rol kunnen gaan spelen in de aanpak van baarmoederhalskanker.

De mediane overleving was 3,7 maanden langer bij vrouwen behandeld met chemotherapie plus avastin - bevacizumab dan bij degenen die behandeld werden met alleen chemotherapie (17,0 vs 13,3 maanden). Dit blijkt een statistisch significant verschil te zijn, aldus de onderzoekers. Wat deze resultaten ook geloofwaardig maakt is dat het onafhankelijke NCI deze studie uitvoert en niet de producent zelf. Aan de andere kant is een studietijd van drie jaar wel tamelijk kort om de mediane overleving vast te stellen. Maar er zijn wel veel deelnemende patiënten (n = 452) en dat maakt het toch weer geloofwaardiger

Aan de studie doen totaal 452 patiënten met voorbehandelde uitgezaaide of teruggekeerde (recidief) of gevorderde baarmoederhalskanker mee. Het onderzoek werd uitgevoerd in verschillende ziekenhuizen in Spanje en Amerika. De patiënten stroomden in de studie in de periode 2009-2012.

In deze studie onderzoeken de onderzoekers of topotecan of cisplatin beter zou zijn in combinatie met paclitaxel en of de toevoeging van avastin - bevacizumab de mediane overleving verbetert in beide schema's. Er zijn dus vier behandelgroepen. Cisplatin plus paclitaxel en met of zonder avastin - bevacizumab. En topotecan plus paclitaxel en wel of geen avastin - bevacizumab. De patiënten werden willekeurig (gerandomiseerd) ingedeeld in een van de 4 groepen.

In een tussentijdse analyse in 2012 (let wel dit is voor een aantal patiënten pas het eerste jaar na start van de behandeling en kan nog van invloed zijn op de mediane overleving de komende jaren) werd er tussen topotecan plus paclitaxel in vergelijking met cisplatin plus paclitaxel geen significant verschil gevonden in mediane overleving en ziektevrije tijd. Voor de toevoeging van avastin - bevacizumab werd echter door de twee groepen heen wel een significant verschil gevonden van 3,7 maanden in mediane overlevingstijd.

In deze studie werd avastin - bevacizumab intraveneus toegediend in een dosis van 15 mg / kg lichaamsgewicht, in combinatie met chemotherapie en werd toegediend 1 dag per elke 3 weken  tot  zich ziekteprogressie of onaanvaardbare toxiciteit (bijerkingen) optrad. De combinatie behandeling met Avastin - bevacizumab resulteerde wel in meer bijwerkingen dan bij chemotherapie alleen. De onderzoekers van het NCI merken wel op dat de nadelige effecten conform en  consistent waren met eerder bekende bijwerkingen geassocieerd met avastin - bevacizumab.

Avastin bijwerkingen baarmoederkanker studie

Op ASCO 2013 in juni zullen de volledige gegevens worden gepubliceerd. Op dit moment is er nog geen abstract of studierapport gepubliceerd. Medscape meldde dit nieuws en bovenstaand artikel heb ik uit hun artikel gecomponeerd en vrij vertaald.

Voor het volledige studierapport dat aantoonde dat Avastin - bevacizumab enkele maanden (3,7 maanden mediaan) langere levensduur liet zien en dat gratis is in te zien, klikt u op de volgende link: Improved Survival with Bevacizumab in Advanced Cervical Cancer 

Voor het volledige studierapport over kwaliteit van leven uit dezelfde studie, waarvoor u moet betalen vreemd genoeg, klikt u op de volgende link: Bevacizumab for advanced cervical cancer: patient-reported outcomes of a randomised, phase 3 trial (NRG Oncology–Gynecologic Oncology Group protocol 240)

Hieronder respectievelijk de abstracten van de studies:

Improvements in overall survival and progression-free survival attributed to the incorporation of bevacizumab into the treatment of advanced cervical cancer were not accompanied by any significant deterioration in health-related quality of life.

Source: The Lancet: DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(15)70004-5

Bevacizumab for advanced cervical cancer: patient-reported outcomes of a randomised, phase 3 trial (NRG Oncology–Gynecologic Oncology Group protocol 240)

Prof Richard T Penson, MDcorrespondence
,
Helen Q Huang, MS
,
Prof Lari B Wenzel, PhD
,
Prof Bradley J Monk, MD
,
Sharon Stockman, BA
,
Prof Harry J Long III, MD
,
Lois M Ramondetta, MD
,
Lisa M Landrum, PhD
,
Ana Oaknin, MD
,
Thomas J A Reid, MD
,
Mario M Leitao, MD
,
Michael Method, MD
,
Prof Helen Michael, MD
,
Prof Krishnansu S Tewari, MD
Prof Harry Long III died in January, 2013

Plaats een reactie ...

Reageer op "Avastin - bevacizumab naast chemo verbetert met 3,7 maanden overleving voor gevorderde uitgezaaide of recidief van baarmoederkanker waar andere aanpak van operatie en bestraling faalde. copy 1 copy 1"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Algemeen: petscan plus 18-f-fluor >> Avastin - bevacizumab naast >> Borstkanker: Avastin - bevacizumab >> Darmkanker: Avastin - bevacizumab >> Eierstokkanker: Bevacizumab >> Hersentumoren Avastin - bevacizumab >> Longkanker: Avastin - Bevacizumab >> Maagkanker: Avastin - bevacizumab >> Prostaatkanker: Avastin - >> Avastin - Bevacizumab, een >>