15 december 2012: Bron:  American Society for Radiation Oncology (ASTRO) 54th Annual Meeting 2012: Abstract 8.

Radiotherapie vooraf aan hormoonbehandelingen (APD) bij lokaal uitgezaaide prostaatkanker  geeft significant langere ziektevrije tijd en overlevingstijd en veel grotere kans niet te overlijden aan de prostaatkanker zelf.
Dit blijkt uit een nieuwe grote fase III studie, gepresenteerd in november 2012 op ASTRO - American Society for Radiation Oncology. Deze studie bevestigt een eerdere al in 2011 in the Lancet gepubliceerd Scandinavische fase III studie, die vergelijkbare uitkomsten liet zien. (Lancet. 2009; 373:301-308).

In vergelijking met alleen hormoontherapie (ADT)  bleek de combinatie behandeling van radiotherapie - bestraling gevolgd door hormoontherapie een aanzienlijk verbeterde overall overleving te geven met 30% en verminderde significant het risico op sterven aan de ziekte met 54%, aldus de nieuwste studie

In de richtlijnen in Nederland en ook elders in de wereld wordt nog steeds aanbevolen om bij primaire prostaatkanker waarbij lokale uitzaaiïngen worden geconstateerd, om deze mannen niet meer te opereren of te bestralen maar alleen nog palliatief met hormoontherapie te behandelen. Nu blijkt uit nieuwe cijfers uit een fase III studie dat vooraf bestralen gevolgd door hormoontherapie, dit toch de aanbevolen behandeling zou moeten zijn. Ook als er reeds uitzaaiïngen zijn. Aldus hoofd onderzoeker Padraig Warde, MBChB,
van het Princess Margaret Hospital in Toronto, Ontario, Canada. 

Studieresultaten:

Alle mannen die deelnamen aan de studie van dr. Warde en collega's hadden T3/T4 ziekte of  een T2 prostaat adenocarcinoom met een PSA niveau boven de 40 g / L, of hadden T2 prostaat
adenocarcinoom met een PSA niveau boven de 20 ug / L en een Gleason score van 8 of hoger.
De patiënten werden in de periode 1995-2005 gerandomiseerd ingedeeld in twee groepen. De mannen uit de ene groep (n-603) kregen levenslang alleen een hormoonbehandeling - ADT. De andere groep (n=602) kreeg ook hormoontherapie maar werd vooraf ook bestraald. De bestraling bestond uit 65 tot 69 Gy voor de prostaat. Zonodig werd met 45 Gy de lymfklieren in het bekken bestraald. Dat was de standaard gebruikte dosis op dat moment, aldus Dr Warde. Tegenwoordig kunnen we met hogere waarden (76 tot 80 Gy) en precieser bestralen (IMRT) dus zou de combinatie behandeling nog een beter effect kunnen geven, aldus dr. Warde

Van de 1205 mannen die totaal meededen aan de gerandomiseerde studie overleden er tijdens de studie follow-up totaal 205 in de groep (n-603) die de combinatiebehandeling kregen. In de groep die alleen hormoontherapie kreeg overleden er 260 van de 602 mannen die alleen een hormoonbehandeling kregen. De mediane follow-up van de studie bedroeg 8,0 jaar.

De combinatie behandeling veroorzaakte slechts een minimale toename van latere aan de behandeling gerelateerde toxiciteit. Voor latere darmproblemen en ontlastingsproblemen van graad 2 of hoger (gastro-intestinale toxiciteit) (hoger dan graad 2 proctitis), bleek deze voor de combinatie behandeling in vergelijking met alleen hormoontherapie (ADT), iets hoger (1,0% vs 0,3%).

De combinatie van radiotherapie plus hormoontherapie verbeterde aanzienlijk de algehele overleving (hazard ratio , 0.70, 95% betrouwbaarheidsinterval , 0,57 tot 0,85, P = 0.0003) en ziekte specifieke overleving (HR, 0,46, 95% CI , 0,34 tot 0,61, P <.0001), in vergelijking met alleen hormoontherapie. Tijdens het onderzoek stierven 199 patiënten (43%) waarbij het overlijden direct was gerelateerd aan de ziekte en / of behandeling. 134 daarvan hadden alleen een hormoonbehandeling gekregen en 65 ervan de combinatie behandeling.

Volgens Dr. Warde zou deze behandeling eerstelijns zou moeten worden bij mannen met lokaal gevorderde ziekte die nog in goede gezondheid verkeren en een redelijke levensverwachting hebben. Naar schatting 15% tot 25% van alle nieuw gediagnosticeerde prostaatkanker is lokaal gevorderd, en de mannen hebben dus een hoog risico op overlijden aan de ziekte, aldus Dr Warde. Op dit moment wordt volgens dr. Warde in de Verenigde Staten tot 45% nog steeds behandeld met alleen hormoontherapie (ADT). Met hormoontherapie (ADT) is er meestal een eerste positieve reactie, maar er is ook een onvermijdelijke achteruitgang van de kwaliteit van leven en progressie van de ziekte op middellange termijn met geen kans op genezing.
Met deze nieuwe gegevens wordt aangetoond dat er wel degelijk kans is op langjarige overleving met primair uitgezaaide prostaatkanker, aldus Dr Michalski, die niet zelf bij de studie was betrokken maar positief reageerde op de studiegegevens.

Niet alle mannen met lokaal gevorderde ziekte dienen te worden bestraald, aldus Dr Warde  De algemene regel is dat de combinatie van bestraling en hormoontherapie moet worden gebruikt bij mannen met een levensverwachting van 5 tot 10 jaar. Bij oudere mannen met minder jaren van verwachte resterende levensduur en bij mannen met een aanzienlijke kans op ernstige complicaties, in het bijzonder hart- en vaat complicaties moet radiotherapie worden vermeden, aldus dr. Warde op ASTRO in zijn presentatie.

In The Lancet werd vorig jaar de Scandinavische studie gepubliceerd: Combined androgen deprivation therapy and radiation therapy for locally advanced prostate cancer: a randomised, phase 3 trial.
 Het abstract van die studie volgt hieronder. Het abstract van de andere studie van dr. Warde heb ik nog niet kunnen vinden.

Combined androgen deprivation therapy and radiation therapy for locally advanced prostate cancer: a randomised, phase 3 trial

2011 Dec 17;378(9809):2104-11. doi: 10.1016/S0140-6736(11)61095-7. Epub 2011 Nov 2.

Combined androgen deprivation therapy and radiation therapy for locally advanced prostate cancer: a randomised, phase 3 trial.

Source

Princess Margaret Hospital, Toronto, Canada. padraig.warde@rmp.uhn.on.ca

Abstract

BACKGROUND:

Whether the addition of radiation therapy (RT) improves overall survival in men with locally advanced prostate cancer managed with androgen deprivation therapy (ADT) is unclear. Our aim was to compare outcomes in such patients with locally advanced prostate cancer.

METHODS:

Patients with: locally advanced (T3 or T4) prostate cancer (n=1057); or organ-confined disease (T2) with either a prostate-specific antigen (PSA) concentration more than 40 ng/mL (n=119) or PSA concentration more than 20 ng/mL and a Gleason score of 8 or higher (n=25), were randomly assigned (done centrally with stratification and dynamic minimisation, not masked) to receive lifelong ADT and RT (65-69 Gy to the prostate and seminal vesicles, 45 Gy to the pelvic nodes). The primary endpoint was overall survival. The results presented here are of an interim analysis planned for when two-thirds of the events for the final analysis were recorded. All efficacy analyses were done by intention to treat and were based on data from all patients. This trial is registered at controlledtrials.com as ISRCTN24991896 and Clinicaltrials.gov as NCT00002633.

RESULTS:

Between 1995 and 2005, 1205 patients were randomly assigned (602 in the ADT only group and 603 in the ADT and RT group); median follow-up was 6·0 years (IQR 4·4-8·0). At the time of analysis, a total of 320 patients had died, 175 in the ADT only group and 145 in the ADT and RT group. The addition of RT to ADT improved overall survival at 7 years (74%, 95% CI 70-78 vs 66%, 60-70; hazard ratio 0·77, 95% CI 0·61-0·98, p=0·033). Both toxicity and health-related quality-of-life results showed a small effect of RT on late gastrointestinal toxicity (rectal bleeding grade >3, three patients (0·5%) in the ADT only group, two (0·3%) in the ADT and RT group; diarrhoea grade >3, four patients (0·7%) vs eight (1·3%); urinary toxicity grade >3, 14 patients (2·3%) in both groups).

INTERPRETATION:

The benefits of combined modality treatment--ADT and RT--should be discussed with all patients with locally advanced prostate cancer.

FUNDING:

Canadian Cancer Society Research Institute, US National Cancer Institute, and UK Medical Research Council.

Copyright © 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Comment in

PMID:
22056152
[PubMed - indexed for MEDLINE]
PMCID:
PMC3243932

References

1. Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C, Parkin DM. Estimates of worldwide burden of cancer in 2008: GLOBOCAN 2008. Int J Cancer. 2008;127:2893–2917. [PubMed]
2. Jemal A, Siegel R, Xu J, Ward E. Cancer statistics, 2010. CA Cancer J Clin. 2010;60:277–300. [PubMed]
3. Cooperberg MR, Moul JW, Carroll PR. The changing face of prostate cancer. J Clin Oncol. 2005;23:8146–8151. [PubMed]
4. Eastham JA, Evans CP, Zietman A. What is the optimal management of high risk, clinically localized prostate cancer? Urol Oncol. 2010;28:557–567. [PubMed]
5. Fellows GJ, Clark PB, Beynon LL. Treatment of advanced localised prostatic cancer by orchiectomy, radiotherapy, or combined treatment. A Medical Research Council Study. Urological Cancer Working Party—Subgroup on Prostatic Cancer. Br J Urol. 1992;70:304–309. [PubMed]
6. Pocock SJ, Simon R. Sequential treatment assignment with balancing for prognostic factors in the controlled clinical trial. Biometrics. 1975;31:103–115. [PubMed]
7. Aaronson NK, Ahmedzai S, Bergman B. The European Organization for Research and Treatment of Cancer QLQ-C30: a quality-of-life instrument for use in international clinical trials in oncology. J Natl Cancer Inst. 1993;85:365–376. [PubMed]
8. Esper P, Mo F, Chodak G, Sinner M, Cella D, Pienta KJ. Measuring quality of life in men with prostate cancer using the functional assessment of cancer therapy-prostate instrument. Urology. 1997;50:920–928. [PubMed]
9. Monti AF, Ostinelli A, Frigerio M. An ICRU 50 radiotherapy treatment chart. Radiother Oncol. 1995;35:145–150. [PubMed]
10. Bolla M, van Tienhoven G, Warde P. External irradiation with or without long-term androgen suppression for prostate cancer with high metastatic risk: 10-year results of an EORTC randomised study. Lancet Oncol. 2010;11:1066–1073. [PubMed]
11. Bolla M, Gonzalez D, Warde P. Improved survival in patients with locally advanced prostate cancer treated with radiotherapy and goserelin. N Engl J Med. 1997;337:295–300. [PubMed]
12. Gray R. A class of K-sample tests for comparing the cumulative incidence of a competing risk. Ann Stat. 1988;16:1141–1154.
13. Lan G, DeMets D. Discrete sequential boundaries for clinical trials. Biometrika. 1983;70:659–663.
14. Widmark A, Klepp O, Solberg A. Endocrine treatment, with or without radiotherapy, in locally advanced prostate cancer (SPCG-7/SFUO-3): an open randomised phase III trial. Lancet. 2009;373:301–308. [PubMed]
15. Cella D, Nichol MB, Eton D, Nelson JB, Mulani P. Estimating clinically meaningful changes for the Functional Assessment of Cancer Therapy—prostate: results from a clinical trial of patients with metastatic hormone-refractory prostate cancer. Value Health. 2009;12:124–129. [PubMed]
16. Osoba D, Bezjak A, Brundage M, Zee B, Tu D, Pater J. Analysis and interpretation of health-related quality-of-life data from clinical trials: basic approach of The National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group. Eur J Cancer. 2005;41:280–287. [PubMed]
17. Bolla M, de Reijke TM, van Tienhoven G. Duration of androgen suppression in the treatment of prostate cancer. N Engl J Med. 2009;360:2516–2527. [PubMed]
18. Horwitz EM, Bae K, Hanks GE. Ten-year follow-up of radiation therapy oncology group protocol 92-02: a phase III trial of the duration of elective androgen deprivation in locally advanced prostate cancer. J Clin Oncol. 2008;26:2497–2504. [PubMed]
19. Alibhai SM, Duong-Hua M, Cheung AM. Fracture types and risk factors in men with prostate cancer on androgen deprivation therapy: a matched cohort study of 19,079 men. J Urol. 2010;184:918–923. [PubMed]
20. Alibhai SM, Mohamedali HZ. Cardiac and cognitive effects of androgen deprivation therapy: are they real? Curr Oncol. 2010;17(suppl 2):S55–S64. [PMC free article] [PubMed]
21. Keating NL, O'Malley AJ, Smith MR. Diabetes and cardiovascular disease during androgen deprivation therapy for prostate cancer. J Clin Oncol. 2006;24:4448–4456. [PubMed]
22. Shahinian VB, Kuo YF, Freeman JL, Goodwin JS. Risk of fracture after androgen deprivation for prostate cancer. N Engl J Med. 2005;352:154–164. [PubMed]
23. McMullen KP, Lee WR. A structured literature review to determine the use of the American Society for Therapeutic Radiology and Oncology consensus definition of biochemical failure. Urology. 2003;61:391–396. [PubMed]
24. Kuban DA, Tucker SL, Dong L. Long-term results of the M D Anderson randomized dose-escalation trial for prostate cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2008;70:67–74. [PubMed]
25. Zietman AL, DeSilvio ML, Slater JD. Comparison of conventional-dose vs high-dose conformal radiation therapy in clinically localized adenocarcinoma of the prostate: a randomized controlled trial. JAMA. 2005;294:1233–1239. [PubMed]
26. Rosenthal SA, Sandler HM. Treatment strategies for high-risk locally advanced prostate cancer. Nat Rev Urol. 2010;7:31–38. [PubMed]
27. Cooperberg MR, Broering JM, Carroll PR. Time trends and local variation in primary treatment of localized prostate cancer. J Clin Oncol. 2010;28:1117–1123. [PMC free article] [PubMed]

Plaats een reactie ...

Reageer op "Bestraling gevolgd door hormoontherapie geeft significant langere ziektevrije tijd en betere overleving bij primaire lokaal uitgezaaide prostaatkanker dan alleen hormoontherapie"


Gerelateerde artikelen