Aan dit artikel is vele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, op de website plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie in principe aftrekbaar voor de belasting.

Adressen van TCM artsen en acupunctuur staan in dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/adressen-van-betrouwbare-tcm-artsen-en-acupuncturisten.html

19 september 2016: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/tcm-traditionele-chinese-medicijnen-naast-westerse-medicijnen-voor-gevorderde-niet-kleincellige-longkanker-geeft-langere-levensduur-betere-kwaliteit-van-leven-in-vergelijking-met-alleen-westerse-medicijnen.html

12 augustus 2015: Bron: Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 2015 Jun;35(6):648-53

Wanneer patiënten met operabele niet-klein-cellige longkanker daarna post operatief chemo krijgen en daarnaast een Chinese kruiden combinatie kregen dan bleek de ziektevrije tijd voor de groep die de Chinese kruiden kreeg mediaan 7 maanden langer te zijn dan voor de groep die alleen chemo kreeg. Voor de patiënten met stadium IIIa bleek de ziektevrije overleving mediaan zelfs nog een maand langer te zijn en was 8 maanden. Ook de kwaliteit van leven was voor de patiënten uit de groep die de Chinese kruiden kreeg statistisch significant beter.

Dit blijkt uit een gerandomiseerde studie bij totaal 336 patiënten met operabele niet-klein-cellige longkanker. Het is jammer dat het volledige studierapport nergens is te vinden, waarschijnlijk wel in het Chinees, maar het is natuurlijk al veel langer bekend dat TCM - Chinese kruiden de bijwerkingen van chemo verminderen en niet alleen bij longkanker, ook bij andere vormen van kanker waarvoor chemo wordt gegeven en de effectiviteit verbetert.

TCM beeld kruiden

Ik zeg ook alitjd tegen mensen die chemo krijgen bestel bij de natuurapotheek in Pijnacker de chemosupport, zie hier de samenstelling van chemo support en radio support: Chemosupport en radiosupport(2)

Studieresultaten:

Opzet:

Wij hebben een studie opgezet met 336 patiënten die allemaal operabele niet-klein-cellige longkanker hadden. Variërend in stadia van Ib tot IIIa.  Doel van de studie is te kijken of naast post operatief chemo aanvullende Chinese kruiden invloed hebben op de ziektevrije tijd en op de ziektevrije overall overleving De patiënten werden gerandomiseerd ingedeeld in een controlegroep met 135 patiënten die alleen post operatief chemo kregen. En een studiegroep met 181 patiënten die post operatief chemo kregen gecombineerd met Chinese kruiden - TCM.  Als extra controle werden nog eens 60 patiënten met niet-klein-cellige longkanker toegevoegd aan de studie. Deze patiënten hadden in 2012 ook chemo gehad:  (vinorelbine 25 mg/m2, gecombineerd met cisplatin 75 mg/m2 op dag 1 en dag 8/op day 1 of op dagen 1, 2, en 3; of carboplatin AUC = 5 op dag 1) 29 van deze patiënten werden toegevoegd aan de controlegroep, 31 patiënten aan de studiegroep.  Kwaliteit van leven scores - QOL scores (gebruikmakend van de EORTC QLQ-LC43 lijst) en TCM symptomen scores tussen de twee groepen werden vergeleken vooraf aan de chemokuur, tussendoor tijdens de behandeling, 1 dag voor de start van de tweede chemokuur en na de chemokuren - 20 dagen na beeindiging van de vierde chemokuur. 

Resultaten:

(1) De mediane ziektevrije tijd (DFS) was langer in de studiegroep (chemo met de Chinese kruiden) dan in de controle groep, maar het verschil was niet statistisch significant  (42.73 maanden versus 35.57 maanden , P = 0.179). In de subgroep analyse, bleek er wel een statistisch significant verschil te zijn in ziektevrije tijd bij patiënten met stadium IIIa De mediane ziektevrije tijd bleek voor die groep langer te zijn dan voor de controlegroep.  (27.87 maanden versus 19. 93 maanden, P = 0.047). (2)
In de studie waarn herhaaldelijk het lichameljk functineren werd gemeten bleek er een statistisch significant verschil te zijn tussen de studiegroep en de controlegroep (P < 0.05). Totale scores voor algehele gezondheid daalden in de studiegroep wel meer dan in de controlegroep maar waren niet statistisch significant. (P > 0.05). Scores voor constipatie en CM syndroom scores waren hoger in de studiegroep dan in de controlegroep  (P < 0.05).

Conclusies:

Chinese kruiden - TCM gaven een verbetering van de ziektevrije overlevingstijd voor patiënten met niet-klein-cellige longkanker die operabel waren, speciaal voor patiënten met stadium IIIa. Chinese kruiden - TCM kunnen ook de kwaliteit van leven verbeteren gedurende chemotherapie.

Hier het abstract van de studie: Treatment of Radical Resected NSCLC by Chinese Medicine Combined with Adjuvant Chemother- apy: a Clinical Study, het volledige studierapport kan ik niet in het Engels vinden

CM had advantages in postponing DFS of radical resected NSCLC patients, especially in IIIa stage. Chinese Medicine combination could improve their QOL and clinical symptoms during adjuvant chemotherapy for radical resected Ib-IIIa stage non-small cell lung cancer (NSCLC) patients

[Treatment of Radical Resected NSCLC by Chinese Medicine Combined with Adjuvant Chemother- apy: a Clinical Study].

[Article in Chinese]

Abstract

OBJECTIVE:

To evaluate the efficacy of Chinese medicine (CM) combined adjuvant chemotherapy in postponing relapse and metastasis of radical resected Ib-IIIa stage non-small cell lung cancer (NSCLC) patients, and to explore its effect in improving their quality of life (QOL) and clinical symptoms.

METHODS:

We designed a cohort study of 336 radical resected Ib-IIIa NSCLC patients by analyzing disease free survival (DFS) using Log-rank test. They were randomly assigned to the control group (155 cases, treated by adjuvant chemotherapy group) and the test group (181 cases, treated by adjuvant chemotherapy combined CM). By using controlled method, 60 radical resected NSCLC patients undergoing NP/NC program in 2012 (vinorelbine 25 mg/m2, combined with cisplatin 75 mg/m2 on day 1 and day 8/on day 1 or on day 1, 2, and 3; or carboplatin AUC = 5 on day 1) were assigned to the control group (29 cases) and the test group (31 cases). QOL scores (using EORTC QLQ-LC43 questionnaire) and TCM symptoms scores were compared between the two groups before chemotherapy, peri-chemotherapy (one day before the 2nd course of chemotherapy) , and after chemotherapy (20 days after ending the 4th course of chemotherapy).

RESULTS:

(1) The median DFS was longer in the test group than in the control group, but with no statistical difference between the two groups (42.73 months vs 35.57 months , P = 0.179). In the subgroup analysis, there was statistical difference in IIIa stage DFS. The median IIIa stage DFS of was longer in the test group than in the control group with statistical difference (27.87 months vs 19. 93 months, P = 0.047). (2) In the control study, repeated measured data indicated there was significant difference in physical functions between the two groups (P < 0.05). Total scores for health states decreased more in the test group than in the control group, but with no statistical difference (P > 0.05). Scores for constipation and CM syndrome scores were higher in the test group than in the control group (P < 0.05).

CONCLUSIONS:

CM had advantages in postponing DFS of radical resected NSCLC patients, especially in IIIa stage. CM could improve their QOL and clinical symptoms during adjuvant chemotherapy.

PMID:
26242112
[PubMed - in process]

Plaats een reactie ...

Reageer op "Chinese kruiden naast chemo bij niet-klein-cellige longkanker geeft langere ziektevrije tijd en langere overleving en betere kwaliteit van leven dan alleen chemo copy 1"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

TCM - Traditionele Chinese >> Shenqi Fuzheng injectie voor >> Ginseng Rg3 naast chemotherapie >> Onderhoudsbehandeling met >> TCM - Traditionele Chinese >> TCM - Traditionele Chinese >> Aanvullende niet toxische >> Chinese kruiden naast chemo >> Feitai capsule maakt dat patiënten >> Feitai capsule met een mix >>