Raadpleeg ook de literatuurlijst niet-toxische stoffen en behandelingen specifiek bij longkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar, waarin ook veel TCM studies zijn vermeld.

Zie ook in gerelateerde artikelen

24 maart 2020: Bron: NIH

Wanneer bij patiënten met gevorderde niet-kleincellige longkanker stadium III-IV een vorm van TCM - Traditionele Chinese Kruiden  in dit geval Ginseng Rq3 werd gecombineerd met chemotherapie dan blijkt dat de patiënten die Ginseng hadden gehad mediaan 3,5 maand langer leefden (12,03 vs 8.46 maanden, P<0.05). Ook hadden patiënten uit de Ginsenggroep minder bijwerkingen en betere kwaliteit van leven.

In een grootschalige, gerandomiseerde, dubbelblinde studie verdeeld over meerdere ziekenhuizen waren 414 patiënten met niet-kleincellige longkanker stadium Ⅲ-Ⅳ ingeschreven. 199 patiënten zaten in de experimentele groep - Ginseng Rq3 plus chemotherapie -  en 215 patiënten vormden de controlegroep.
De patiënten in de experimentele groep werden behandeld met de standaard eerstelijns chemotherapie gecombineerd met Ginseng Rg3. De patiënten in de controlegroep werden behandeld met dezelfde chemotherapie gecombineerd met een placebo.

De mediane algehele overleving (OS), Karnofsky-prestatieschaal (KPS), score voor traditionele Chinese geneeskunde (TCM) en de bijwerkingen van de twee groepen werden als belangrijkste doelen geanalyseerd.

De mediane OS was 12,03 maanden in de experimentele groep van Ginseng Rq3 plus chemotherapie, wat significant beter was dan die in de controlegroep (8,46 maanden, P <0,05).
In beide groepen waren de HB = hemoglobinewaarden en witte bloedcellen verlaagd na de eerste en tweede behandelingscyclus. Beide bijwerkingen waren echter significant milder in de behandelingsgroep (P <0,05).
Bovendien was de KPS van patiënten na twee behandelingskuren 78,95 ± 9,14 in de experimentele groep en 76,77 ± 9,15 in de controlegroep, terwijl de TCM-symptomen score 2,45 ± 1,73 was in de experimentele groep versus 2,92 ± 2,06 in de controle groep, dat een statistisch significant verschil betekende (P <0,05).

De onderzoekers concluderen dan ook: 

Combinatie van Ginseng Rq3 (TCM - Traditionele Chinese Kruiden) met westerse geneeskunde zoals chemotherapie kan de overleving van patiënten met gevorderde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) verlengen. De gecombineerde therapie verbeterde de symptomen van patiënten en verminderde door chemotherapie veroorzaakte beenmergonderdrukking (myelosuppressie).

Het volledige studierapport: [A Multicenter, Large-Sample, Randomized Clinical Trial on Improving the Median Survival Time of Advanced Non-Small Cell Lung Cancer by Combination of Ginseng Rg3 and Chemotherapy] is in het Chinees en het Engels tegen betaling te verkrijgen.

Hier het abstract in het Engels met daaronder een aantal aan dit onderwerp gerelateerde studies:

[A Multicenter, Large-Sample, Randomized Clinical Trial on Improving the Median Survival Time of Advanced Non-Small Cell Lung Cancer by Combination of Ginseng Rg3 and Chemotherapy]

[Article in Chinese]
Affiliations 

Abstract 

Objective: To observe the efficacy of the combination of chemotherapy and Ginseng Rg3 on advanced non-small cell lung cancer(NSCLC). 

Methods: In the multi-center, large-sample, randomized, double blind trial, 414 patients with Ⅲ-Ⅳ NSCLC were enrolled.199 were in the experimental group and 215 the control group. The patients in the experimental group were treated with the standard first-line chemotherapy combined with Ginseng Rg3. The patients in the control group were treated with the same chemotherapy combined with placebo. Median overall survival (OS), Karnofsky performance scale (KPS), Traditional Chinese Medicine (TCM) symptoms score and side effects of two groups were observed as main indexes. 

Results: The median OS were 12.03 months in the experimental group, which was significantly better than that in the control group (8.46 months, P<0.05). Hemoglobin and white blood cells were decreased after the first and second cycle of treatment in both groups. Both adverse events were significantly milder in the treatment group (P<0.05). In addition, after two courses of treatment, the KPS of patients was 78.95±9.14 in the experimental group and 76.77±9.15 in the control group, while the TCM symptoms score was 2.45±1.73 in the experimental group and 2.92±2.06 in the control group, with significant difference (P<0.05). 

Conclusions: Combination of TCM with Western medicine such as chemotherapy could prolong the survival of patients with advanced NSCLC. The combined therapy improved patients' symptoms and reduced chemotherapy induced myelosuppression.

Similar articles

 See all similar articles

Cited by 2 articles

 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Ginseng Rg3 naast chemotherapie bij patienten met gevorderde longkanker stadium III-IV geeft betere resultaten op mediane overall overleving ( 12 vs 8 maanden) en kwaliteit van leven."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

TCM - Traditionele Chinese >> Shenqi Fuzheng injectie voor >> Ginseng Rg3 naast chemotherapie >> Onderhoudsbehandeling met >> TCM - Traditionele Chinese >> TCM - Traditionele Chinese >> Aanvullende niet toxische >> Chinese kruiden naast chemo >> Feitai capsule maakt dat patiënten >> Feitai capsule met een mix >>