7 februari 2022: zie ook literatuurlijst voeding en voedingssuppletie specifiek bij longkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar. 

7 februari 2023: Bron:  2022; 2022: 2832739. Published online 2022 Aug 5

Wanneer longkankerpatiënten met niet-kleincellige longkanker naast radiotherapie - bestraling aanvullende injecties krijgen met Shenqi fuzheng dan stijgt het aantal witte bloedcellen, reguleert de immuunfunctie van T-cellen, vermindert waarden van tumormarkers en verbetert de klinische werkzaamheid en geeft een betere onafhankelijke respons. Na drie jaar was de mediane overall overleving ook beter 20 versus 23,5 maanden, maar niet statistisch significant.

Echter er waren op dire jaars meting beduidend meer complete remissies (CR) in de onderzoeksgroep (N = 62) in vergelijking met de controlegroep (N = 62). 

Remissies en stabiele ziekte en ziekteprogressie:
  • In de controlegroep waren er 16 gevallen van CR - complete remissie, 18 gevallen van PR - gedeeltelijke remissie van minimaal 50 procent, 24 gevallen van SD - stabiele ziekte en 4 gevallen van PD - progressieve ziekte, met een ORR van 54,84% (34/62).
  • In de onderzoeksgroep waren er 24 gevallen van CR - complete remissie, 22 gevallen van PR - gedeeltelijke remissie, 14 gevallen van SD - stabiele ziekte en 2 gevallen van PD - progressie ziekte, met een ORR van 74,19% (46/62).
  • De ORR van de onderzoeksgroep was significant hoger dan die van de controlegroep (χ2 = 5.073, P=0.024).
Zie (Table 2)

Clinical efficacy (n, %).

nCRPRSDPDORR
Control group 62 16 (25.81) 18 (29.03) 24 (38.71) 4 (6.45) 34 (54.84)
Study group 62 24 (38.71) 22 (35.48) 14 (22.58) 2 (3.23) 46 (74.19)
χ 2 5.073
P value 0.024

Leukopenie:
  • In de controlegroep waren er 22 gevallen van leukopenie van graad 0, 28 gevallen van graad I, 11 gevallen van graad II, 1 geval van graad III en 0 gevallen van graad IV, en de incidentie van leukopenie was 64,52% (40/62 ).
  • In de onderzoeksgroep waren er 38 gevallen van leukopenie van graad 0, 18 gevallen van graad I, 6 gevallen van graad II, 0 gevallen van graad III en 0 gevallen van graad IV, en de incidentie van leukopenie was 38,71% (24/62 ).
  • Patiënten in de onderzoeksgroep vertoonden een significant lagere incidentie van leukopenie versus die in de controlegroep (χ2 = 8.267, P=0.004).

Zie Table 3.

Leukocyte count (n, %).

nGrade 0Grade IGrade IIGrade IIIGrade IVTotal incidence
Control group 62 22 28 11 1 0 40 (64.52)
Study group 62 38 18 6 0 0 24 (38.71)
χ 2 8.267
P value 0.004

Plaats een reactie ...

Reageer op "Shenqi Fuzheng injectie voor longkankerpatiënten naast radiotherapie, verhoogt het aantal witte bloedcellen, reguleert de immuunfunctie van T-cellen, vermindert tumormarkers en verbetert de klinische werkzaamheid"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

TCM - Traditionele Chinese >> Shenqi Fuzheng injectie voor >> Ginseng Rg3 naast chemotherapie >> Onderhoudsbehandeling met >> TCM - Traditionele Chinese >> TCM - Traditionele Chinese >> Aanvullende niet toxische >> Chinese kruiden naast chemo >> Feitai capsule maakt dat patiënten >> Feitai capsule met een mix >>