Wie meer wilt weten over het microbioom, of advies hoe uw eigen microbioom te verbeteren kan wellicht contact opnemen met https://www.microbiome-center.nl/ 

Raadpleeg ook de literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar. 

17 augustus 2019: Bron: CELL

Alvleesklierkankerpatienten met een divers microbioom met bepaalde bacterien (pseudoxanthomonas, Streptomyces, Saccharopolyspora en Bacillus clausii) overleefden langer, veel langer. Dat blijkt uit een studie waarbij het microbioom van kortlevenden en langlevenden met operabele alvleesklierkanker werden vergeleken. De patienten die langer dan 5 jaar leefden hadden een divers microbioom met de vier genoemde bacterien die daaruit sprongen. De onderzoekers schrijven dat het microbioom in nauw contact staat met de cellen binnen de tumor zelf en in de alvleesklier. Het lijkt erop dat met name die vier bacterien het immuunsysteem aansturen binnen de tumorcellen zelf. 

Het microbioom blijkt ook te manipuleren met bv een poeptransplantatie waardoor de behandlelng van alvleeskliertumoren effectiever werd. De onderzoekers deden ook proeven met muizen bv. Maar het abstract is te summier om er meer over te zeggen. Zie: Tumor Microbiome Diversity and Composition Influence Pancreatic Cancer Outcomes

Dit is het vertaalde abstract:

De meeste patiënten met de diagnose operabele alvleesklierkanker - pancreasadenocarcinoom (PDAC) overleven minder dan 5 jaar, maar een kleine groep overleeft langer. Hier ontleden we de rol van de tumormicrobiota en het immuunsysteem bij het beïnvloeden van de overleving op lange termijn. 
Met behulp van 16S rRNA-gensequencing hebben we de tumor-microbioomsamenstelling geanalyseerd bij PDAC-patiënten met korte-termijn overleving (STS) en lange-termijn overleving (LTS). We vonden een hogere alfadiversiteit in het tumormicrobioom van LTS-patiënten en identificeerden een intra-tumorale microbioomhandtekening (Pseudoxanthomonas-Streptomyces-Saccharopolyspora-Bacillus clausii) zeer voorspellend voor langdurig overleven in zowel ontdekking als validatiecohorten. Door menselijke-in-muizen-fecale microbiotatransplantatie (FMT) -experimenten van STS, LTS of controledonoren konden we het tumormicrobioom differentiëren en de tumorgroei beïnvloeden, evenals tumorimmuuninfiltratie. Onze studie toont aan dat de samenstelling van het PDAC-microbioom, die in nauw contact staat met het darmmicrobioom, de immuunrespons van de gastheer en de natuurlijke geschiedenis van de ziekte beïnvloedt.

Bron:  Tumor Microbiome Diversity and Composition Influence Pancreatic Cancer Outcomes

Het originele abstract uit CELL:

 2019 Aug 8;178(4):795-806.e12. doi: 10.1016/j.cell.2019.07.008.

Tumor Microbiome Diversity and Composition Influence Pancreatic Cancer Outcomes.

Author information

1
Department of Clinical Cancer Prevention, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA; Center for Integrative Biology, Faculty of Science, Universidad Mayor, Santiago, Chile.
2
Department of Clinical Cancer Prevention, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA.
3
Department of Biostatistics, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA; Department of Genomic Medicine, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA.
4
Department of Biostatistics, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA.
5
Department of Engineering, Texas Southern University, Houston, TX, USA.
6
Department of Epidemiology, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA.
7
Department of Clinical Cancer Prevention, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA; McCombs Institute for the Early Detection and Treatment of Cancer, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA.
8
Department of Leukemia, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA.
9
Department of Molecular Cell Biology, Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel.
10
Department of Surgical Oncology, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA.
11
Departments of Medicine, Oncology and Molecular Microbiology & Immunology, Johns Hopkins University School of Medicine and the Bloomberg School of Public Health, Baltimore, MD, USA.
12
Department of Molecular Virology and Microbiology, Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA.
13
Department of Pathology and The Sol Goldman Pancreatic Cancer Research Center, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD, USA.
14
Sheikh Ahmed Pancreatic Cancer Research Center, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA.
15
Resphera Biosciences, Baltimore, MD, USA.
16
Department of Genomic Medicine, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA.
17
Department of Genomic Medicine, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA; Department of Surgical Oncology, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA.
18
Department of Clinical Cancer Prevention, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA; Department of Gastrointestinal Medical Oncology, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA; Clinical Cancer Genetics Program, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA. Electronic address: fmcallister@mdanderson.org.

Abstract

Most patients diagnosed with resected pancreatic adenocarcinoma (PDAC) survive less than 5 years, but a minor subset survives longer. Here, we dissect the role of the tumor microbiota and the immune system in influencing long-term survival. Using 16S rRNA gene sequencing, we analyzed the tumor microbiome composition in PDAC patients with short-term survival (STS) and long-term survival (LTS). We found higher alpha-diversity in the tumor microbiome of LTS patients and identified an intra-tumoral microbiome signature (Pseudoxanthomonas-Streptomyces-Saccharopolyspora-Bacillus clausii) highly predictive of long-term survivorship in both discovery and validation cohorts. Through human-into-mice fecal microbiota transplantation (FMT) experiments from STS, LTS, or control donors, we were able to differentially modulate the tumor microbiome and affect tumor growth as well as tumor immune infiltration. Our study demonstrates that PDAC microbiome composition, which cross-talks to the gut microbiome, influences the host immune response and natural history of the disease.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Divers Microbioom met vier specifieke bacterien spelen grote rol in overlevingskansen van operabele alvleesklierkankerpatienten en geven grotere kans op overleving."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Divers Microbioom met vier >> Immunonutrition - immuunstimulerend >> Synbiotica pre operatief voorkomt >> Vitamine D - calcipotriol >> L-carnitine, een aminozuur, >> Triptolide, een werkzame stof >> Ukrain al of niet in combinatie >> Ukrain een natuurlijk product >> Voeding en voedingsstoffen: >>