9 mei 2013: Bron: AACR - American Association for Cancer Research

DMUC5754A een nieuw experimentele medicijn blijkt effectief bij eierstokkanker waarbij resistentie voor op zogeheten platinum gebaseerde chemo is opgetreden. Dit blijkt uit een fase I studie met 44 vrouwen en gepresenteerd op de AACR 2013, in Washington, DC


DMUC5754A, is een relatief nieuwe klasse van geneesmiddelen, dat gericht wordt op de receptoren - expressie van de tumoren. Het middel valt onder de zogeheten "antibody-drug conjugates", waarbij, simpel gezegd een medicijn gericht op een bepaald eiwit dat een rol speelt in de gen mutatie wordt gecombineerd met een kankerdodend middel. Bij dit medicijn is het medicijn specifiek gericht op het eiwit MUC16, welke vaak gerelateerd is aan eierstokkanker en uit deze studie bleek ook dat vrouwen met tumoren met de hoogste expressie van MUC16 het best reageerden op dit medicijn,  aldus Joyce F. Liu, MD, MPH, van het Dana-Farber Cancer Institute en Harvard Medical School in Boston.

Zij zegt ook: "Als de activiteit van dit geneesmiddel wordt bevestigd in komende fase II en III studies zal dit medicijn een nieuwe behandelingsmogelijkheid geven voor platina resistente eierstokkanker".

Nu zal dr. Liu ongetwijfeld een bepaald belang hebben bij deze uitspraak al is het maar omdat zij dit onderzoek heeft geleid. Maar ook deze aanpak valt in de aanpak zoals ook dr. Bernards en collega's van het NKI  en vele andere wetenschappers ter wereld zeggen: kanker is geen eenduidige ziekte maar de behandeling ervan zal moeten worden gepersonificeerd en gericht op de receptoren - gen mutaties, al of niet in combinatie met een kankerdodend middel.

De medicijn combinatie - DMUC5754A - die is getest in deze klinische fase I studie, bestaat uit een antilichaam en een krachtige toxische stof verbonden door een splitsbare verbinding. Het antilichaam herkent een bepaald eiwit, MUC16, welke duidelijk zichtbaar is en vaak voorkomt bij tumoren van het type eierstokkanker, en richt daarmee de toxische stof naar de kankercellen om deze te vernietigen"

In tegenstelling tot andere kankerbehandelingen, richt dit medicijn de toxische stof met een bepaalde selectiviteit naar alleen MUC16 positieve kankercellen en laat gezonde cellen of cellen zonder MUC16 expressie ongemoeid. Dit maakt de toediening van geneesmiddelen die anders te toxisch zouden zijn voor de patiënt, toch mogelijk, aldus dr. Liu.

Zij en haar collega's evalueerden de veiligheid, farmacokinetiek en farmacodynamische activiteit van DMUC5754A bij 44 patiënten met een recidief van gevorderde, platina resistente, eierstokkanker. De onderzoekers rapporteerden 1 complete respons en vier gedeeltelijke responsen. Alle vijf reacties deden zich voor bij de groep met een dosis van 2.4-mg/kg lichaamsgewicht en bij patiënten met een hoge expressie van MUC16 in de tumoren.

Tijdens de studie deden zich twee aan de dosis gerelateerde bijwerkingen voor: een graad 4 neutropenie en een graad 4 urinezuur verhoging, bij de maximale dosis van 3,2 mg / kg. Graad 3 bijwerkingen waren vermoeidheid bij 9 procent van de patiënten en neutropenie bij 9 procent van de patiënten. Vermoeidheid was de meest voorkomende bijwerking bij alle dosisniveaus en deed zich voor bij 57 procent van de patiënten. Andere gemelde bijwerkingen waren misselijkheid, braken, verminderde eetlust, diarree en perifere neuropathie, maar deze waren allemaal controleerbaar.

Liu en haar collega's willen DMUC5754A in een volgende grotere fase II en fase III studie vergelijken met standaard chemotherapie.

Hier het originele persbericht zoals dat op AACR werd gepresenteerd en waaruit ik bovenstaande artikel heb vertaald en gecomponeerd:

The antibody-drug conjugate DMUC5754A, a novel member of a relatively new class of drugs, showed activity in women with ovarian cancer, even those with hard-to-treat, platinum-resistant disease

Source: AACR 2013

New Type of Experimental Drug Active in Platinum-resistant Ovarian Cancers

  • Women with highest expression of drug’s target protein benefited most.
  • If further confirmed, drug may represent new treatment option in ovarian cancer.
  • Future study will compare the drug to standard chemotherapy.

WASHINGTON, D.C. — The antibody-drug conjugate DMUC5754A, a novel member of a relatively new class of drugs, showed activity in women with ovarian cancer, even those with hard-to-treat, platinum-resistant disease, in a phase I trial presented at the AACR Annual Meeting 2013, held in Washington, D.C., April 6-10. Those women with the highest expression of the drug’s target, MUC16, gained the most benefit from treatment, which may help researchers predict which patients will benefit from treatment.

“If the activity of this drug is confirmed in additional trials, this will represent a novel type of therapy for ovarian cancer, with effectiveness in platinum-resistant ovarian cancer, which is the hardest type of ovarian cancer to treat,” said Joyce F. Liu, M.D., M.P.H., an instructor in medicine at Dana-Farber Cancer Institute and Harvard Medical School in Boston, Mass. “This would represent a real step forward in finding new, effective treatments for advanced ovarian cancer.”

According to Liu, ovarian cancer is the leading cause of death from gynecologic cancers in the United States. It affects more than 22,000 women per year and results in about 16,000 deaths per year. One of the biggest challenges in treating ovarian cancer is the development of platinum resistance, where the cancer cells stop responding to platinum chemotherapy, one of the most effective drugs in treating this cancer. Standard chemotherapies have limited effect against these platinum-resistant ovarian cancers, and women whose cancers have become platinum-resistant inevitably have disease progression.

“The drug we tested in this clinical trial, DMUC5754A, is from a new class of drugs called antibody-drug conjugates,” Liu said. “This drug consists of an antibody and a potent toxin joined by a cleavable linker. The antibody identifies a protein, MUC16, which is highly expressed in ovarian cancers, and targets the toxin to kill the cancer cells.”

Unlike other cancer treatments, the antibody-drug conjugate releases the toxin with relative selectivity to the MUC16-positive cancer cells. This allows delivery of drugs that would otherwise be too toxic for treatment, according to Liu.

She and her colleagues evaluated the safety, pharmacokinetics and pharmacodynamic activity of DMUC5754A in 44 patients with advanced, recurrent, platinum-resistant ovarian cancer. Researchers reported one complete response and four partial responses. All five of these confirmed responses occurred at the 2.4-mg/kg dose and in patients with high expression levels of MUC16 in their cancer cells.

During the study, two dose-limiting toxicities occurred: one grade 4 neutropenia and one grade 4 uric acid increase, which occurred at the maximum administered dose of 3.2 mg/kg. Grade 3 adverse events included fatigue in 9 percent of patients and neutropenia in 9 percent of patients. Fatigue was the most common adverse event at all dose levels and occurred in 57 percent of patients. Other commonly reported adverse events were nausea, vomiting, decreased appetite, diarrhea and peripheral neuropathy.

Liu and her colleagues next plan to evaluate this drug in comparison with standard chemotherapy.

DMUC5754A is being developed by Genentech, a member of the Roche Group.

 


Plaats een reactie ...

Reageer op "DMUC5754A een nieuw experimenteel medicijn blijkt effectief bij eierstokkanker met een stadium van resistentie van op platinum gebaseerde chemo - taxol"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Onderzoekers ontdekken waarom >> Overzichtstudie van vormen >> Pembrolizumab, een anti-PD >> Dendritische celtherapie aanvullend >> Immuuntherapie met avelumab, >> Nivolumab, immuuntherapie >> DMUC5754A een nieuw experimenteel >> Dendritische celtherapie blijkt >> Immuuntherapie met p53-SLP-vaccin >> Immuuntherapie: Antibody therapie >>