Raadpleeg ook onze lijst van niet-toxische ondersteuning bij prostaatkanker. : 

https://kanker-actueel.nl/NL/studiepublicaties-van-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-uitgesplitst-in-aparte-lijst-gerelateerd-aan-specifiek-prostaatkanker-uit-literatuurlijst-van-arts-bioloog-drs-engelbert-valstar.html 

En als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven, waaronder bij Medpro voor o.a. prostasol  een veelgebruikt natuurlijk middel bij prostaatkanker als alternatief voor hormoontherapie

21 oktober 2019: Bron: Annals of Oncology

Voor prostaatkanker zijn veel medicijnen / behandelingen beschikbaar en de resultaten op overall overleving verschillen niet zoveel van elkaar. Zie in gerelateerde artikelen. 

Nu lijkt er een optie bijgekomen. Wanneer prostaatkankerpatienten reeds bij de diagnose uitzaaiingen hebben dan kan vooraf en aanvullend op hormoontherapie een chemokuur met docetaxel de progressievrije ziekte en overall overleving beinvloeden. Dit blijkt uit de resultaten van de STAMPEDE studie. 

Kernpunt van deze studie:

Dit studierapport geeft inzicht in de langetermijn overlevingsgegevens van een gerandomiseerd onderzoek naar hormoontherapie (ADT) plus docetaxel versus alleen hormoontherapie (ADT) bij patiënten met uitgezaaide  hormoongevoelige prostaatkanker met lage en hoge tumorbelasting.

Vergeleken met de standaardzorggroep had de docetaxel-groep een verlengde totale overall overleving(HR, 0,81), ziektevrije overleving (HR, 0,66) en progressievrije ziekte overleving (HR, 0,69) na een follow-up van 78,2 maanden. Er waren geen aanwijzingen voor verschillen in tumorbelasting tussen de twee subgroepen met uitzaaiingen. Na 1 jaar waren graad 3-5 toxiciteit vergelijkbaar tussen de twee groepen.

Figure 2.

Kaplan–Meier curves (solid line) and fitted flexible parametric model estimates (dashed line) for overall survival (left) and failure-free survival (right), by trial arm, for all M1 patients (A,B) low-burden M1 patients (C,D) and high-burden M1 patients (E,F).

Conclusie uit deze studiegegevens is volgens de onderzoekers: 

Voorafgaande docetaxel moet worden overwogen bij alle patiënten met uitgezaaide hormoonnaïeve prostaatkanker, ongeacht de uitgezaaide tumorbelasting.

Ik vertaal het maar niet verder want de cijfers uit het abstract hieronder lijken me duidelijk.

Overigens abirateroneenzalutamide en apalutamide geven ook goede, zo niet betere resultaten op overall overleving. 

Hier de resultaten uit het studierapport: Addition of docetaxel to hormonal therapy in low- and high-burden metastatic hormone sensitive prostate cancer: long-term survival results from the STAMPEDE trial dat gratis is in te zien.

En het abstract uit Annals of Oncology: 

CORRECTED PROOF

Addition of docetaxel to hormonal therapy in low- and high-burden metastatic hormone sensitive prostate cancer: long-term survival results from the STAMPEDE trial 

Annals of Oncology, mdz396, https://doi.org/10.1093/annonc/mdz396
Published:
 
27 September 2019

Abstract

Background

STAMPEDE has previously reported that the use of upfront docetaxel improved overall survival (OS) for metastatic hormone naïve prostate cancer patients starting long-term androgen deprivation therapy. We report on long-term outcomes stratified by metastatic burden for M1 patients.

Methods

We randomly allocated patients in 2 : 1 ratio to standard-of-care (SOC; control group) or SOC + docetaxel. Metastatic disease burden was categorised using retrospectively-collected baseline staging scans where available. Analysis used Cox regression models, adjusted for stratification factors, with emphasis on restricted mean survival time where hazards were non-proportional.

Results

Between 05 October 2005 and 31 March 2013, 1086 M1 patients were randomised to receive SOC (n = 724) or SOC + docetaxel (n = 362). Metastatic burden was assessable for 830/1086 (76%) patients; 362 (44%) had low and 468 (56%) high metastatic burden. Median follow-up was 78.2 months. There were 494 deaths on SOC (41% more than the previous report). There was good evidence of benefit of docetaxel over SOC on OS (HR = 0.81, 95% CI 0.69–0.95, P = 0.009) with no evidence of heterogeneity of docetaxel effect between metastatic burden sub-groups (interaction P = 0.827). Analysis of other outcomes found evidence of benefit for docetaxel over SOC in failure-free survival (HR = 0.66, 95% CI 0.57–0.76, P < 0.001) and progression-free survival (HR = 0.69, 95% CI 0.59–0.81, P < 0.001) with no evidence of heterogeneity of docetaxel effect between metastatic burden sub-groups (interaction P > 0.5 in each case). There was no evidence that docetaxel resulted in late toxicity compared with SOC: after 1 year, G3-5 toxicity was reported for 28% SOC and 27% docetaxel (in patients still on follow-up at 1 year without prior progression).

Conclusions

The clinically significant benefit in survival for upfront docetaxel persists at longer follow-up, with no evidence that benefit differed by metastatic burden. We advocate that upfront docetaxel is considered for metastatic hormone naïve prostate cancer patients regardless of metastatic burden.


Plaats een reactie ...

4 Reacties op "Docetaxel zou altijd gegeven moeten worden naast hormoontherapie bij reeds uitgezaaide prostaatkanker blijkt uit Stampede studie. Na 6 jaar was er een betere overall overleving en progressievrije ziekte dan alleen hormoontherapie."

 • e.valstar :
  In deze Stampede 2 bleek al dat er qua overleving bij de subgroepen geen significant verschil was. De totaalgroep zou wel een verschil geven. welnu als ik de 10 getallenparen qua overleving bekijk : 724/362 ; 648/328 ; 517/273 etc. t/m 18/9 en ik bereken de quotienten en ik pas de rangcorrelatietoets van Kendall toe dan kom ik bij N=10 aan 22 punten , wat tweezijdig net niet significant is. Het zou er nog om kunnen spannen door een gewicht aan de punten toe te kennen, maar dan zouden we de mogelijke winst later ook in rekening moeten brengen. Nee ik ben op grond van de getallen van mening dat eerdere toepassing van taxol of taxotere bij prostaatkanker zeer omstreden is!!!! Mijn betoog is technisch, maar ik hoop wel duidelijk.
 • e.valstar :
  Er is nog een studie : JC Sweeney et al ; NEJM 373 (8): 737 etc.; 2015. Kijk naar de getalparen(de overlevers als functie van de tijd) in de eerste figuur: 397/393 ; 333/318 ; 189/168 ; 89/71; 46/27; 5/3 en 2/1; deze getalparen zijn steeds procentueel weergegeven waardoor de verschillen meer lijken (misleidend) ; met chi-kwadraat is er alleen met 46 versus 27 sprake van een significant verschil ; met alle andere paren is dat er niet!!! Met een onjuiste trendtoets vinden de onderzoekers wel een verschil (P=0,1 %); zelf vond ik met een rangcorrelatie van Kendall zonder te corrigeren voor de afnemende aantallen (zou moeten)reeds een grotere P-waarde (0,5% oftewel P
 • e.valstar :
  In een eerdere versie van Stampede (Lancet 2016; 387:1163-77) was er zogenaamd ook een goed resultaat : zie daar figuur 2d: het grootste deel van de curve is er geen duidelijk verschil in overleving ; kijk ook daar naar figuur 4C en zie daar de laatste 2 regels 229 versus 239 ; 169 versus 170 en 110 versus 122 : geen van de drie paren heeft met chikwadraat onderling een significant verschil. In PMID 26209502 wordt ook geen verschil gevonden. Bij juiste analyse blijft er van de claim om maar snel aan een taxaan te gaan niets over. Zie ook mijn volgende derde reactie.
 • e.valstar :
  Dit is te simpel. Er zijn niet alleen ook negatieve studies (noem ik in de volgende reactie), in dit onderzoek was het verschil bij low en high burden of disease afzonderlijk niet significant verschillend !!!! Alles tezamen zou er wel een significant verschil zijn, maar dan is nog de vraag of het eerder toepassen meer winst oplevert dan de pas latere toepassing (dan iets van ruim 4 tot 6 weken 'winst' bij een half jaar zware chemo). Zie volgende aanvullende reactie.
  Bedenk ook dat het met docetaxel er slechts omgaat of eerder toepassen meer levensverlenging oplevert

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Docetaxel zou altijd gegeven >> Docetaxel geeft naast hormoontherapie >> Bloedverdunners naast chemo >> Chemo: REVLIMID - lenalidomide >> Chemo: Taxotere tegenover >>