Ervaringen van kankerpatienten (ook van mensen met hersentumoren)  met complementaire aanpak kunt u lezen onder uw verhaal - patientenervaringen. Ervaringen van kankerpatienten met complementaire aanpak op video (ook van mensen met hersentumoren) kunt u bekijken als u hier klikt of op videoknop linksbovenaan deze pagina.

19 januari 2019: Lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/stereo-tactische-bestraling-srs-van-uitzaaiingen-in-het-hoofd-vanuit-borstkanker-geeft-betere-overal-overleving-en-betere-kwaliteit-van-leven-dan-hele-hoofd-bestraling-wbrt.html

13 februari 2016: Op deze website: RADIOTHERAPIE NEDERLAND kunt u zien in welke Nederlandse ziekenhuizen stereotactische bestraling wordt uitgevoerd en ook hoe dit in zijn werk gaat.

12 januari 2006: Bron: J Neurosurg. 2004 May;100(5):842-7.

Stereotactische bestraling met de Gamma Knife voor hersentumoren als uitzaaiïngen vanuit primaire longkanker blijkt een veilige en effectieve aanpak voor langere tumorcontrole en mediane overlevingstijd. De resultaten op mediane overlevingstijd waren significant beter voor deze aanpak. Er was geen verschil in resultaat tussen patiënten die al eerder uitwendig waren bestraald en patiënten die nog nooit waren bestraald. Dit toont een studie aan bij 44 longkankerpatiënten.

METHODE VAN AANPAK: 44 patiënten met longkanker werden behandeld voor uitzaaiïngen in de hersenen door radiotherapie - bestraling met een Leksell Gamma Knife. 21 (47.7%) waren vrouwen en 23 waren mannen. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 56 jaar (range 35-77 jaar). 22 patiënten (50%) hadden 1 tumor en de rest had meerdere tumoren (twee-zes tumoren). 18 patiënten (40.9%) hadden een recidief en/of progressieve hersentumor die eerder waren behandeld met andere behandelingen (operatie, uitwendige radiotherapie, of beide). 15 patiënten hadden gecontrolleerde longkanker en 19 patiënten hadden systemische metastases (in lymfeklieren, lever, en/of botten) op het moment dat de stereotactische bestraling startte. De mediane follow-up periode was 18.25 maanden.

Alle patiënten werden gevolgd en onderzocht op drie verschillende eindpunten:

1) sterfte veroorzaakt door de ziekte
2) klinisch en/of radiologisch bewijs van progressie van de tumor die behandeld werd met de stereotactische bestraling
3) verschijnen van nieuwe uitzaaiïngen - tumoren.

Bji de laatste follow-up bleken 17 patients (38.6%) nog in leven en 27 (61.4%) waren overleden. Tien patiënten (22.7%) stierven met als oorzaak de hersentumoren (falen van de stereotactische bestrlaing of door neiuwe utizaaiïngen). Gecontrolleerde primaire ziekte op het moent van de ontdekking van de uitzaaiïngen men de mogelijkheid om controle door stereotactische bestrlaing te verkrijgen verbeterde significant de mediane overlevingstijd van de deze patiënten. (p < 0.01). Controleover de behandelde tumor (en) werd bereikt bij 32 van de 44 patiënten (72 tumoren) en bij 10 patiënten faalde de behandeling. In aanvulling op de 44 patiënten van de studiedeelnemers, weden twee ander aptiënte behandeld, maar deze overlden te vroeg in de follow-up periode om mee te kunnen tellen in de resultaten. Voglens de laatste follow-up sessie, waren er bij 36 patiënten (81.8% [inclusief overlevende en niet overlevende patiënten]) geen nieuwe utizaaiïngen ontstaan na de stereotactische bestralingen. De mediane overall overleving was 7 maanden, de mediane periode van controle over de hersentumoren was 21 maanden, en de mediane tijd van ziektevrij van nieuwe hersenuitzaaiïngen was 17 maanden (95% confidence interval 13-19 maanden).

CONCLUSIES: Stereotactische behandeling met de Gamma Knife heeft significant het aantal sterftegevallen verminderd gerelateerd aan uitzaaiïngen in de hersenen door een effectieve lokale tumorcontrole bij patiënten met een uitgezaaide longkanker. Lokale controle en ziektevrije tijd van nieuwe hersenuitzaaiïngen werd niet beïnvloed door eerder uitgevoerde uitwendige klassieke bestraling.

Bron: J Neurosurg. 2004 May;100(5):842-7.

Gamma knife surgery in the management of brain metastases from lung carcinoma: a retrospective analysis of survival, local tumor control, and freedom from new brain metastasis.

Jawahar A, Matthew RE, Minagar A, Shukla D, Zhang JH, Willis BK, Ampil F, Nanda A.
Department of Neurosurgery, Louisiana State University Health Sciences Center, Shreveport, Louisiana 71130-3932, USA.

OBJECT: The objective of this retrospective study was to analyze the results of stereotactic radiosurgery performed using a gamma knife in the treatment of 44 consecutive patients with brain metastases from lung carcinoma. METHODS: Forty-four patients with lung carcinoma were treated for metastatic brain tumors by performing radiosurgery with a Leksell Gamma Knife. Twenty-one patients (47.7%) were women and 23 were men. The mean age of the patients was 56 years (range 35-77 years). Twenty-two patients (50%) had solitary tumors and the rest had multiple tumors (two-six lesions). Eighteen patients (40.9%) presented with a recurrent and/or progressive brain disease that previously had been treated with other modalities (surgery, external-beam radiotherapy, or both). Fifteen patients had controlled lung disease and 19 patients had systemic metastases (in lymph nodes, liver, and/or bones) at the time of radiosurgery. The median follow-up period was 18.25 months. All patients were followed up for three different end points: 1) death caused by the disease; 2) clinical and/or radiological evidence of progression of the tumor that had been treated with radiosurgery; and 3) appearance of new lesions. At the last follow-up review, 17 patients (38.6%) were alive and 27 (61.4%) had died. Ten patients (22.7%) died as a result of brain disease (failure of local control or new metastases). Controlled primary disease at the time of detection of metastases and the ability to achieve local tumor control after radiosurgery significantly improved the patient survival (p < 0.01). Control of the treated tumor(s) was achieved in 32 of 44 patients (72 tumors) and 10 patients experienced treatment failure. In addition to the 44 patients comprising the study population, two other patients were treated, but died of lung disease too early in the follow-up period to have been assessed. As of the last follow-up review, no new brain metastasis had occurred in 36 patients (81.8% [includes surviving and nonsurviving patients]). The median duration of overall survival was 7 months, the median period of controlled brain disease was 21 months, and the median period of freedom from new brain metastases was 17 months (95% confidence interval 13-19 months).

CONCLUSIONS: Gamma knife surgery has significantly reduced the incidence of mortality from brain disease by effectively accomplishing local tumor control in patients with metastatic lung cancer. Local control and freedom from new brain metastases is not influenced by prior external-beam radiotherapy. PMID: 15137603 [PubMed - indexed for MEDLINE]


Plaats een reactie ...

Reageer op "Gamma Knife - Stereotactische bestraling geeft significant goede resultaten op overlevingstijd bij aanpak van uitzaaiïngen in het hoofd ontstaan vanuit longkanker."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Gamma Knife - stereotactische >> Stereo tactische bestraling >> Stereo tactische bestraling >> Stereotactische bestralingen >> Stereotactische bestralingen >> Gamma Knife - Stereotactische >> Stereotactische bestralingen >>