Zie onder complementair in gerelateerde artikelen  onder Sulforafaan hoe rauwe broccoli en plantje Broccocress te gebruiken.

Het bedrijf dat broccocress plantjes levert over de hele wereld en ook adressen verkrijgbaar waar dit plantje te koop is heet :

Koppert Cress
De Poel 1
2681 MB Monster
The Netherlands
Website: www.koppertcress.com

19 april 2013: Koppert Cress kweekt voor het Amerikaanse National Institutes of  Health speciale broccoli kweekt met verhoogde Sulforafaan waarden en waaruit de benodigde Sulforafaan wordt gehaald voor hun studies met broccocrest. Eind mei 2014 hoopt het National Institutes of  Health de resultaten uit een gerandomiseerde studie  bekend te maken. De plantjes zijn erg goedkoop te verkrijgen.  Vooral ook interessant voor mensen met bronchitis en COPD en andere vormen van kanker. Zie ook deze link:

31 oktober 2005: Bron: J Nutr. 2005 Nov;135(11):2546-52.

De volledige Engelstalige tekst van een ander artikel uit The Lancet dat aangeeft dat broccoli bescherming biedt tegen longkanker kunt u lezen onder The Lancet - broccoli beschermt tegen longkanker

Een Nederlandse studie toont aan dat stofjes uit groenten als broccoli, wortelen, bloemkool en uien het risico op longkanker kunnen verminderen. Vooral stofjes uit wortelen lijken een rol te kunnen spelen in het positief beïnvloeden van bepaalde genenexpressie / genenmodulatie (= verandering) die te maken hebben met het ontstaan van longkanker. Belangrijk om te weten is wellicht dit: preventie effect is bijna ook altijd een bewijs van effect op tijd tot een recidief of zelfs op voorkomen van recidief na behandeling van primaire longkanker. Hoewel dit dus pas een dierstudie is zijn de resultaten wel belangrijk lijkt ons, ook voor mensen die reeds longkanker hebben of daarvoor onder behandeling zijn. Hieronder hebben we zo goed als letterlijk mogelijk het abstract van deze studie vertaald, al checkt u a.u.b. altijd bij een arts of wetenschapper of onze vertaling ook correct is weergegeven.Sommige medische termen zijn soms moeilijk letterlijk te vertalen. We hebben de verantwoordelijke onderzoekers aangeschreven of we het volledige studierapport ook kunnen verkrijgen. Zodra we dat hebben zullen we dat vermelden bij dit bericht. Hier nu de vertaling van het abstract. Daaronder een artikel van de website van planet internet over deze studie.

Groenten hebben effect op de expressie van bepaalde genen die een rol spelen in kankerverwekkende en antikanker processen in de longen van vrouwelijke muizen (C57BL/6)

van Breda SG, van Agen E, van Sanden S, Burzykowski T, Kleinjans JC, Delft JH.
Department of Health Risk Analysis and Toxicology, Maastricht University, Maastricht, The Netherlands and.

Wereldwijd is longkanker de meest verspreide en dodelijke vorm van een kwaadaardige ziekte (kanker). In aanvulling op het voorkomen daarvan, naast de meest dominante risicofactor het gebruik van tabak (roken dus), kan het gebruik van grote hoeveelheden groenten en fruit een belangrijk effect bewerkstelligen in het voorkomen van longkanker. Echter de moleculaire mechanismes die daaraan ten grondslag liggen in het risico op longkanker door groenten en fruitconsumptie zijn niet duidelijk. In deze studie wordt het effect van groenten op genenmodulatie (verandering van bepaalde genen) onderzocht bij vrouwelijke muizen (C57Bl/6 muizen) door het gebruik van cDNA microarray technologie. De muizen werden gevoerd met 1 van de totaal 8 samengestelde dieëten voor een periode van twee weken: een controle dieet zonder groenten (dieet 1); een dieet bevattend een groentenmix van 100 gram (dieet 2, 10% dosering), 200 gram (dieet 3, 20% dosering), of 400 (dieet 4, 40% dosering); of een dieet bevattend 70 gram bloemkool (dieet 5, 7% dosering); 73 gram wortelen (dieet 6, 7.3% dosering); 226 gram erwten (dieet 7, 22.6% dosering); of 31 gram uien (dieet 8, 3.1% dosering). De groentenmix bavatte een mix van deze vier individuele groenten.
Nadat de muizen waren gedood, werden de longen verwijderd en de totale RNA werd geïsoleerd van de longen voor een expressie analyse van 602 genen betrokken bij processen van (anti) carcinogenesis (= (anti) kankerverwekkende processen) De resultaten van de studie suggereren dat individuele groenten een grotere potentie hebbben op het modulatieproces van bepaalde genen als effect op het risico en preventie effect van longkanker (5 van de 8 gemoduleerde = veranderde genen), in vergelijking met de groentenmix (2 van de 7 gemoduleerde genen); Van de andere genen modulaties werd verwacht dat ze het risico op longkanker zouden verhogen. De processen (genenmodulatie) welke hierbij betrokken waren, waren veelzijdig en was inclusief celgroei, apoptosisproces (= zelfmoord van de kankercel) , biotransformatie en immuunreacties. Verder waren wortelen in staat tot modulatie van de meeste genenexpressie en de meeste van deze effecten resulteerden in een verminderd risico op longkanker. De recente studie verschaft meer inzicht in het genetische mechanisme waarbij groenten en wortelen in het bijzonder het risico op longkanker kunnen verminderen.

Vegetables affect the expression of genes involved in carcinogenic and anticarcinogenic processes in the lungs of female C57BL/6 mice.

van Breda SG, van Agen E, van Sanden S, Burzykowski T, Kleinjans JC, Delft JH.
Department of Health Risk Analysis and Toxicology, Maastricht University, Maastricht, The Netherlands and.

Worldwide, lung cancer is the most prevalent and lethal malignant disease. In addition to avoidance of the most predominant risk factor, i.e., tobacco use, consumption of high amounts of vegetables and fruits could be an effective means of preventing lung cancer. However, the molecular mechanisms underlying lung cancer risk reduction by vegetables are not clear. In the present study, the effect of vegetables on gene expression changes in the lungs of female mice was investigated using cDNA microarray technology. The mice were fed 1 of 8 diets for 2 wk: a control diet containing no vegetables (diet 1); a diet containing a vegetable mixture at 100 (diet 2, 10% dose), 200 (diet 3, 20% dose), or 400 (diet 4, 40% dose) g/kg; or a diet containing cauliflower at 70 (diet 5, 7% dose); carrots at 73 (diet 6, 7.3% dose); peas at 226 (diet 7, 22.6% dose); or onions at 31 (diet 8, 3.1% dose) g/kg. The vegetable mixture consisted of these 4 individual vegetables. After the mice were killed, the lungs were removed and total RNA was isolated from the lungs for expression analysis of 602 genes involved in pathways of (anti)-carcinogenesis. The results of this study suggest that individual vegetables have a higher potential of modulating genes (5 from the 8 modulated genes) in favor of lung cancer risk prevention, in comparison with the vegetable mixture (2 from the 7 modulated genes); the other gene modulations are expected to enhance lung cancer risk. The pathways involved were miscellaneous and included cell growth, apoptosis, biotransformation, and immune response. Furthermore, carrots were able to modulate most gene expressions, and most of these effects occurred in processes that favored lung cancer risk prevention. The current study provides more insight into the genetic mechanisms by which vegetables, in particular carrots, can prevent lung cancer risk. PMID: 16251609 [PubMed - in process]

Bron: planet internet.

Broccoli beschermt tegen longkanker Gepubliceerd op woensdag 02 november 2005 Nieuw onderzoek heeft opnieuw het beschermende effect van broccoli tegen kanker aangetoond. Niet alleen broccoli maar ook koolsoorten als spitskool en spruitjes bieden, indien iemand over het juiste genenpakket beschikt, bescherming tegen longkanker. Dit beweren Franse onderzoekers in het medische tijdschrift The Lancet. Het is niet de eerste keer dat broccoli in verband wordt gebracht met preventie van kanker. Verschillende componenten van de groente werden ontleed en beschermende eigenschappen toegedicht. Zo ontdekten onderzoekers aan de Universiteit van Berkeley enkele jaren geleden dat bepaalde bestanddelen in de broccoli, indolen genaamd, het lichaam verdedigen tegen kanker. Ook zou de groente de stof sulforafaan bevatten die de bacterie Helicobacter pylori kan doden en zo maagzweren en maagkanker zou voorkomen, volgens onderzoekers van de Johns Hopkins University School of Medicin in de Verenigde Staten. Antioxidanten Volgens anderen wordt de positieve werking vooral veroorzaakt door de grote hoeveelheid aanwezige antioxidanten in deze groente. Dit zijn vitamines en mineralen die een preventief beschermende werking hebben. In het lichaam zijn schadelijke stoffen actief, de vrije radicalen. Die tasten essentiële onderdelen van lichaamscellen aan, zoals het DNA (het erfelijk materiaal). Stoffen die als antioxidant werken, kunnen deze radicalen onschadelijk maken. De bekendste antioxidanten zijn de vitamines A, C en E en de mineralen zink en selenium, waar broccoli vol van zit Het nieuwste onderzoek wijst uit dat broccoli, spruiten en andere koolsoorten hoge concentraties zogeheten isothiocyanaten bevatten; stoffen die bescherming bieden tegen longkanker. Nadeel is alleen dat de preventieve werking van deze stoffen alleen bij mensen optreedt die niet of in mindere mate over de genen GSTM1 en GSTT1 beschikken. Deze genen produceren namelijk een enzym dat die isothiocyanaten afbreekt. Als de mensen met het juiste genenpakket ten minste drie maal per week kool eten, lopen 33 tot 37 procent minder risico op kanker. Als beide genen niet of op slechts beperkt functioneren, hebben mensen 72 procent minder kans op kanker, volgens de onderzoekers. Volgens KWF Kankerbestrijding, en vele andere organisaties en deskundigen, is de rol van voeding bij het ontstaan van kanker echter bescheiden. Niettemin is een regelmatig terugkerende portie broccoli of andere koolsoort een must voor een gezond leven.

© 2005 Planet Internet

De volledige Engelstalige tekst van bovenstaand artikel uit The Lancet dat aangeeft dat broccoli bescherming biedt tegen longkanker kunt u lezen onder The Lancet - broccoli beschermt tegen longkanker


Plaats een reactie ...

Reageer op "Groenten als broccoli, wortelen, bloemkool en uien hebben aantoonbaar effect op genenmodulatie processen en kunnen hiermee het risico op longkanker verminderen"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Groenten als broccoli, wortelen, >> Broccoli voorkomt longkanker >>