27 april 2018: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/verkorte-radiotherapie-vooraf-aan-operatie-tme-bij-lokaal-uitgezaaide-rectumkanker-geeft-beduidend-minder-complete-remissies-in-vergelijking-met-volledige-chemoradiotherapie-vooraf-aan-operatie.html

11 november 2011: klik hier voor de meest recente studie naar effecten van bestraling en chemo vooraf aan operatie op die operatie zelf bij patienten met niet uitgezaaide rectumkanker - endeldarmkanker volgens recente Nederlandse studie

March 2005: Source: J Clin Oncol. 2005 Mar 20;23(9):1847-58.

Het effect van pre-operatieve bestraling bij operatie van endeldarmkanker (TME-Totale Mesorectale Exicisie) op kwaliteit van leven en sexueel functioneren geeft feitelijk gezien behoorlijk meer ernstige bijwerkingen dan TME zonder bestraling maar wordt door onderzoekers niet als ernstig verlies van kwaliteit van leven beschreven, blijkt uit een gerandomiseerde studie uitgevoerd in meerdere ziekenhuizen in Nederland. We hebben de resultaten van deze studie zo goed als letterlijk voor u vertaald:

RESULTATEN: Er werd weinig verschil gevonden in de HRQL = Gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven tussen patiënten behandeld met wel PRT = pre-operatieve bestraling of zonder. Dagelijkse activiteiten waren significant minder voor de PRT patienten in de 3 maanden na de operatie. Bestraalde patiënten herstelden langzamer van ontlasting problemen dan de TME patienten die geen bestraling kregen vooraf (P = .006). PRT had een negatief effect op sexueel functioneren zowel bij mannen (P = .004) als bij vrouwen (P < .001). Bestraalde mannen hadden meer ejaculatieproblemen (P = .002), en erectie disfunctioneren daarna (P < .001). PRT had zelfde bij effecten in patienten die een low anterior resection (LAR) ondergingen tegenover een abdominoperineal resectie (APR). Patiënten met een APR scoorden beter op de fysieke (P = .004) en psychologische meetpunten (P = .007) dan LAR patiënten, maar slechter op uitscheiden van ontlasting (P = .0007).

CONCLUSIE: Korte PRT leidt tot meer sexueel disfunctioneren, langzamer herstel van maagfunctie, en vermindert dageljikse activiteit na de operatie. Echter dit heeft geen serieus effect op de levenskwaliteit - HRQL. De vergelijking tussen LAR en APR patiënten demonstreert dat de aanwezigheid van een stoma niet de enige norm is voor bepaling van aan de behandeling gerelateerde kwaliteit van leven

We vragen ons wel af hoe dan die kwaliteit van leven is gemeten want de verschillen liegen er toch niet om. Maar misschien zijn mensen al lang blij dat de operatie gelukt is en ze wellicht - hopelijk van hun kanker af zijn. En dat blijft denken wij toch het belangrijkste voor veel mensen

J Clin Oncol. 2005 Mar 20;23(9):1847-58 Impact of short-term preoperative radiotherapy on health-related quality of life and sexual functioning in primary rectal cancer: report of a multicenter randomized trial.

Marijnen CA, van de Velde CJ, Putter H, van den Brink M, Maas CP, Martijn H, Rutten HJ, Wiggers T, Kranenbarg EK, Leer JW, Stiggelbout AM.
,br> Department of Clinical Oncology, Leiden University Medical Center, K1-P, PO Box 9600, 2300 RC Leiden, The Netherlands. marijnen@lumc.nl

BACKGROUND: Few prospective studies have been performed about the impact of preoperative radiotherapy (PRT) or total mesorectal excision (TME) on health-related quality of life (HRQL) and sexual functioning in patients with resectable rectal cancer. This report describes the HRQL and sexual functioning of 990 patients who underwent TME and were randomly assigned to short-term PRT (5 x 5 Gy).

PATIENTS AND METHODS: The Rotterdam Symptom Check List supplemented with additional items was used with questionnaires before treatment and at 3, 6, 12, 18, and 24 months after surgery. Patients without a recurrence the first 2 years were analyzed (n = 990).

RESULTS: Few differences were found in HRQL between patients treated with or without PRT. Daily activities were significantly less for PRT patients 3 months postoperatively. Irradiated patients recovered slower from defecation problems than TME-only patients (P = .006). PRT had a negative effect on sexual functioning in males (P = .004) and females (P < .001). Irradiated males had more ejaculation disorders (P = .002), and erectile functioning deteriorated over time (P < .001). PRT had similar effects in patients who underwent a low anterior resection (LAR) versus an abdominoperineal resection (APR). Patients with an APR scored better on the physical (P = .004) and psychologic dimension (P = .007) than LAR patients, but worse on voiding (P = .0007).

CONCLUSION: Short-term PRT leads to more sexual dysfunction, slower recovery of bowel function, and impaired daily activity postoperatively. However, this does not seriously affect HRQL. The comparison between LAR and APR patients demonstrates that the existence of a permanent stoma is not the only determinant of HRQL.

Publication Types:
Clinical Trial
Multicenter Study
Randomized Controlled Trial

PMID: 15774778 [PubMed - indexed for MEDLINE]


Plaats een reactie ...

Reageer op "Het effect van pre-operatieve bestraling bij TME van endeldarmkanker (TME) op kwaliteit van leven en sexueel functioneren geeft feitelijk gezien behoorlijk ernstige bijwerkingen maar wordt niet zo ervaren"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Verkorte radiotherapie vooraf >> Bestraling vooraf aan operatie >> TME-Totale Mesorectale Exicisie >> TME-Totale Mesorectale Exicisie >> Het effect van pre-operatieve >> Korte periode van preoperatieve >> TME - Rectumkanker: een overzicht >>