Helpt u ons aan 500 donateurs?

17 september 2018: lees ook het ervaringsverhaal van meneer Cor C. 

Lees ook: 

https://kanker-actueel.nl/studiepublicaties-van-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-uit-literatuurlijst-van-arts-bioloog-drs-engelbert-valstar-gerelateerd-aan-vormen-van-darmkanker.html

en wellicht ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/probiotica-melkzuurbacterien-vooraf-en-na-operaties-bij-darmkanker-voorkomen-ernstige-infecties-bevorderen-sneller-herstel-en-zorgen-voor-kortere-ziekenhuisopname.html

27 april 2018: Bron: EJSO - European Journal of Surgical Oncology

Patiënten met lokaal gevorderde rectumkanker (LARC) (stadium III, dus hoog risico op een recidief) die om wat voor reden dan ook (meestal slechte lichamelijke conditie) ongeschikt zijn voor de standaard behandeling chemoradiatie (CRT), worden vaak een korter durende periode radiotherapie aangeboden gevolgd door een zogeheten SCRT-delay = kortdurende bestraling met een vertraagde operatie, dus niet dirct na de bestraling. Deze SCRT-delay behandeling houdt een lagere stralingsdosis in, geen chemotherapie en een kortere behandelingsperiode. Een Nederlandse studie heeft op basis van de landelijke registratiedatabase geanalyseerd wat in de periode van 2008 tot 2014 de verschillen waren in bereikte pathologische complete remissies (pCR = klinisch kankervrij) tussen een volledige CRT en de SCRT-delay behandeling bij patiënten met lokaal gevorderde rectumkanker (endeldarmkanker) LARC.

En die resultaten blijken voor de SCRT-delay beduidend slechter dan voor de CRT.

Van de 386 patiënten die een SCRT-delay behandeling hadden gehad bereikte slechts 6,4 procent een pathologische complete remissie tegenover 16,2 van de 3659 patiënten die een volledige CRT hadden gehad. (6.4% vs. 16.2%, p < 0.001)

Na correctie voor tumorstadium, aangetaste lymfklieren en periode voor operatie plaatsvond, hadden patiënten die een SCRT-delay behandeling hadden gehad statistisch significant minder kans om een pCR te bereiken (aangepaste oddsratio 0,3, 95% BI 0,2-0,5).

Ik moet zeggen dat dit toch wel hele lage percentages zijn voor zulke belastende behandelingen.

En is ook wel in contrast met deze Poolse studie al uit 2006 Doen ze het dan in Nederland zo slecht? Ik begrijp niet waarom de verschillen tussen bovengenoemde Poolse studie en de Nederlandse studie de resultaten zo ver uit elkaar liggen. rectal-cancer-preoperative-radiotherapy-short-vs-long-course-8-638

Uit het studierapport: Comparison of pathological complete response rates after neoadjuvant short-course radiotherapy or chemoradiation followed by delayed surgery in locally advanced rectal cancer dat gratis is in te zien hier enkele grafieken. Het abstract staat daaronder met referentielijst.

Table 1 geeft de karakteristieken van de patienten weer. Daaronder table 2 die de resultaten op pathologische complete remissies weergeeft.

Table 1Baseline characteristics of selected rectal cancer patients from the Netherlands Comprehensive Cancer Organisation (IKNL).
SCRT-delay

N = 391 (%)
CRT

N = 3659 (%)
Mean age in years ± SD 76 ± 9 63 ± 10
Sex
 Male 198 (50.6) 2338 (63.9)
 Female 193 (49.4) 1321 (36.1)
Tumor distance
 ≤5 cm 176 (45.0) 1680 (45.9)
 6–10 cm 146 (37.3) 1324 (36.2)
 ≥11 cm 43 (11.0) 437 (11.9)
 Missing 26 (6.6) 218 (6.0)
cT-stage
 2 13 (3.3) 143 (3.9)
 3 298 (76.2) 2769 (75.7)
 4 80 (20.5) 747 (20.4)
cN-stage
 0 37 (9.5) 192 (5.2)
 1 216 (55.2) 1569 (42.9)
 2 133 (34.0) 1840 (50.3)
 Missing 5 (1.3) 58 (1.6)
Median time interval (IQR) 9.1 (6.9–12.0) 9.4 (8.0–11.3)
Time interval categorical
 ≤7 weeks 106 (27.1) 533 (14.6)
 8–9 weeks 87 (22.3) 1090 (29.8)
 10–11 weeks 72 (18.4) 1034 (28.3)
 ≥12 weeks 126 (32.2) 1002 (27.4)
Surgical procedure
 TEM/TAE 5 (1.3) 18 (0.5)
 LAR 146 (37.3) 1768 (48.3)
 APR 169 (43.2) 1498 (40.9)
 Intersphincteric resection 10 (2.6) 34 (0.9)
 Hartmann resection 56 (14.3) 270 (7.4)
 Sigmoid resection 1 (0.3) 3 (0.1)
 Extended TME 4 (1.0) 68 (1.9)
Vital status
 Alive 268 (68.5) 3021 (82.6)
 Dead 123 (31.5) 638 (17.4)
Median years follow-up (IQR) 2.4 (1.5–3.5) 3.2 (2.0–4.7)
View Table in HTML

APR: abdominoperineal resection; CRT: chemoradiation; LAR: low anterior resection; SCRT: short-course radiotherapy.

TAE: transanal excision; TEM: Transanal endoscopic microsurgery; TME: total mesorectal excision.

Table 2Differences in pathology outcomes between short-course radiotherapy and delayed surgery (SCRT-delay) and chemoradiation (CRT).
SCRT-delay

N = 391 (%)
CRT

N = 3659 (%)
p-value
pCR (ypT0-N0) 25 (6.4) 592 (16.2) <0.001
Near-pCR (ypT0–1 N0) 43 (11.0) 755 (20.6) <0.001
Tumor downstaging (ypT < cT) 182 (46.8) 2079 (58.1) <0.001
Nodal downstaging (ypN < cN) 225 (58.1) 2618 (72.4) <0.001
ypT-stage <0.001
 0 31 (7.9) 673 (18.4)
 1 21 (5.4) 210 (5.7)
 2 99 (25.3) 934 (25.5)
 3 206 (52.7) 1581 (43.2)
 4 32 (8.2) 183 (5.0)
 Missing 2 (0.5) 78 (2.1)
ypN-stage <0.001
 0 215 (55.0) 2413 (65.9)
 1 109 (27.9) 805 (22.0)
 2 63 (16.1) 400 (10.9)
 Missing 4 (1.0) 41 (1.1)
Median no. of examined lymph nodes (IQR) 14 (11–19) 12 (9–16) <0.001a
Median lymph node ratio (IQR)b 0 (0–0.09) 0 (0–0.14) <0.001a
View Table in HTML

CRT: chemoradiation; pCR: pathological complete response; SCRT: short-course radiotherapy.

aBased on a Mann-Whitney U test.
bThe number of positive lymph nodes divided by number of examined lymph nodes.
Hier het abstract met conclusies plus referentielijst.

Compared to patients treated with neoadjuvant CRT, those receiving SCRT and delayed surgery are less likely to develop pCR. Novel neoadjuvant treatment strategies for patients not fit enough for CRT are needed to increase their eligibility for organ-sparing treatments.

Source: EJSO - European Journal of Surgical Oncology 

 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Verkorte radiotherapie vooraf aan operatie (TME) bij lokaal uitgezaaide rectumkanker geeft beduidend minder complete remissies in vergelijking met volledige chemoradiotherapie vooraf aan operatie"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Verkorte radiotherapie vooraf >> Bestraling vooraf aan operatie >> TME-Totale Mesorectale Exicisie >> TME-Totale Mesorectale Exicisie >> Het effect van pre-operatieve >> Korte periode van preoperatieve >> TME - Rectumkanker: een overzicht >>