Wilt u ons helpen met een donatie om kanker-actueel online te houden aub

5 augustus 2018: Lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/bloedtest-die-methyl-meet-in-cellen-kan-ruim-van-te-voren-voorspellen-of-iemand-borstkanker-gaat-ontwikkelen-blijkt-uit-jarenlang-onderzoek.html

5 augustus 2018: Bron: JAMA Oncol. Published online July 26, 2018

Een eenmalig uitgevoerde bloedtest op in bloed circulerende tumorcellen (CTC assay) op 5 jaar na de diagnose van operabele niet uitgezaaide hormoongevoelige borstkanker (ER positief) kan onafhankelijke voorspellende informatie geven voor de kans op een recidief na 5 jaar klinisch kankervrij te zijn geweest.

Dit blijkt uit een tweede analyse van de dubbelblinde gerandomiseerde fase III studie: Doxorubicin and Cyclophosphamide Followed by Paclitaxel With Bevacizumab or Placebo in Patients With Lymph Node Positive and High Risk Lymph Node Negative Breast Cancer

Afbeeldingsresultaat voor pictures of in blood circulating tumor cellsBron foto: SLAS

Als bij borstkankerpatiënten met hormoongevoelige borstkanker (ER positief) na 5 jaar alsnog een recidief ontstaat dan zou dat in feite te voorspellen zijn geweest. Want als in de periode 4,5 tot 7,5 jaar na de operatie bij een meting tumorcellen in het bloed circuleerden dan is de kans op een recidief 13x zo groot dan wanneer er geen tumorcellen in het bloed circuleren.

In een tweede analyse van een gerandomiseerde klinische studie, waren 5 jaar of langer na de diagnsoe nog altijd circulerende tumorcellen detecteerbaar bij 26 van de 547 patiënten (4,8%) met operabele lokale niet uitgezaaide borstkanker. Circulerende tumorcellen blijken dan ook een veel hoger risico te geven op een recidief bij patiënten met hormoongevoelige borstkanker. Zelfs na 5 jaar klinisch kankervrij te zijn geweest.

In deze tweede studie werden patiënten van 2007 tot 2011 geanalyseerd die tussen 4,5 jaar en 7,5 jaar nog geen aantoonbaar recidief hadden gekregen na bij de diagnose een primaire chirurgische behandeling gevolgd door hormoontherapie als systemische behandeling van hormoongevoelige borstkanker (ER positief - stadium II-III). Patiënten werden opgenomen in een subprotocol voor een tweede analyse van 25 februari 2013 tot 29 juli 2016. De analyse zelf werd uitgevoerd in april 2018.

Bij 547 vrouwen die in deze analyse zijn opgenomen, waren de resultaten van de meting via een CTC-assay van in bloed circulerende tumorcellen (1 tumorcel per 7,5 ml. bloed) positief voor 18 van de 353 borstkankerpatiënten met hormoongevoelige ziekte (5,1% [95% CI, 3,0% -7,9%]); 23 van de 353 borstkankerpatiënten (6,5% [95% CI, 4,2% -9,6%]) hadden een aantoonbaar recidief gekregen.

De onderzoekers stelden vast dat het recidiefpercentage per persoonsjaar in de CTC-positieve en CTC-negatieve groepen respectievelijk 21,4% (7 recidieven per 32,7 persoonsjaren) en 2,0% (16 recidieven per 796,3 persoonsjaren) was. Een behoorlijk groot verschil dus. 

In een multivariabele analyse werd een positief CTC-assayresultaat (in bloed circulerende tumorcellen) geassocieerd met een 13.1 keer hoger risico op een recidief (hazard ratio puntschatting, 13.1; 95% CI, 4.7-36.3).

Het CTC-testresultaat was ook positief voor 8 van de 193 patiënten (4,1% [95% CI, 1,8% -8,0%]) met hormoonreceptor-negatieve ziekte, hoewel daarvan slechts 1 patiënt (0,5% [95% CI, 0% -2,9 %]) een recidief van de ziekte kreeg en deze patiënt vertoonde geen in bloed circulerende tumorcellen. (CTC-negatief).

De conclusie uit deze tweede analyse is dan ook dat een eenmalig uitgevoerde bloedtest op in bloed circulerende tumorcellen (CTC assay) op 5 jaar na de diagnose van operabele niet uitgezaaide hormoon receptor-positieve borstkanker (ER positief) onafhankelijke voorspellende informatie kan geven voor de kans op een recidief na 5 jaar klinisch kankervrij te zijn geweest.

Het volledige studierapport: Association of Circulating Tumor Cells With Late Recurrence of Estrogen Receptor–Positive Breast Cancer is tegen betaling in te zien.

Hier het abstract van deze studie waaruit ik bovengenoemde tekst heb gemaakt:

A single positive CTC assay result 5 years after diagnosis of hormone receptor–positive breast cancer provided independent prognostic information for late clinical recurrence, which provides proof of concept that liquid-based biomarkers may be used to risk stratify for late recurrence and guide therapy.

July 26, 2018

Association of Circulating Tumor Cells With Late Recurrence of Estrogen Receptor–Positive Breast CancerA Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial

JAMA Oncol. Published online July 26, 2018. doi:10.1001/jamaoncol.2018.2574
Key Points

Question  Are circulating tumor cells associated with late recurrence of breast cancer?

Findings  In this secondary analysis of a randomized clinical trial, circulating tumor cells were detectable in 26 of 547 patients (4.8%) with localized breast cancer 5 or more years after diagnosis and were associated with a higher risk of recurrence among patients with hormone receptor–positive breast cancer.

Meaning  Circulating tumor cells may be used to stratify for risk of late recurrence among patients with hormone receptor–positive breast cancer.

Abstract

Importance  Late recurrence 5 or more years after diagnosis accounts for at least one-half of all cases of recurrent hormone receptor–positive breast cancer.

Objective  To determine whether the presence of circulating tumor cells (CTCs) in a peripheral blood sample obtained approximately 5 years after diagnosis was associated with late clinical recurrence of operable human epidermal growth factor receptor 2–negative breast cancer.

Design, Setting, and Participants  This per-protocol secondary analysis of the Double-Blind Phase III Trial of Doxorubicin and Cyclophosphamide Followed by Paclitaxel With Bevacizumab or Placebo in Patients With Lymph Node Positive and High Risk Lymph Node Negative Breast Cancer enrolled patients from 2007 to 2011 who were without clinical evidence of recurrence between 4.5 and 7.5 years after primary surgical treatment of human epidermal growth factor receptor 2–negative stage II-III breast cancer followed by adjuvant systemic therapy. Patients were enrolled in a subprotocol for secondary analysis from February 25, 2013, to July 29, 2016, after signing consent for the subprotocol. The analysis was performed in April 2018.

Interventions  A blood sample was obtained for identification and enumeration of CTCs.

Main Outcome and Measures  The association between a positive CTC assay result (at least 1 CTC per 7.5 mL of blood) and clinical recurrence.

Results  Among 547 women included in this analysis, the results of the CTC assay were positive for 18 of 353 with hormone receptor–positive disease (5.1% [95% CI, 3.0%-7.9%]); 23 of 353 patients (6.5% [95% CI, 4.2%-9.6%]) had a clinical recurrence. The recurrence rates per person-year of follow-up in the CTC-positive and CTC-negative groups were 21.4% (7 recurrences per 32.7 person-years) and 2.0% (16 recurrences per 796.3 person-years), respectively. In multivariate models including clinical covariates, a positive CTC assay result was associated with a 13.1-fold higher risk of recurrence (hazard ratio point estimate, 13.1; 95% CI, 4.7-36.3). Seven of 23 patients (30.4% [95% CI, 13.2%-52.9%]) with recurrence had a positive CTC assay result at a median of 2.8 years (range, 0.1-2.8 years) before clinical recurrence. The CTC assay result was also positive for 8 of 193 patients (4.1% [95% CI, 1.8%-8.0%]) with hormone receptor–negative disease, although only 1 patient (0.5% [95% CI, 0%-2.9%]) experienced disease recurrence (this patient was CTC negative).

Conclusions and Relevance  A single positive CTC assay result 5 years after diagnosis of hormone receptor–positive breast cancer provided independent prognostic information for late clinical recurrence, which provides proof of concept that liquid-based biomarkers may be used to risk stratify for late recurrence and guide therapy.

Trial Registration  ClinicalTrials.gov identifier: NCT00433511


Plaats een reactie ...

Reageer op "In bloed circulerende tumorcellen zijn zelfs op 5 tot 7 jaars metingen sterk voorspellend voor alsnog een recidief van hormoon gevoelige borstkanker"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Bloedtest (TARDIS - TARgeted >> Bloedtest die methyl meet >> In bloed circulerende tumorcellen >> bloedtest na behandeling van >>