Aan dit artikel is vele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, op de website plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie in principe aftrekbaar voor de belasting.

25 augustus 2015: onderteken aub de petitie!!!!! 

http://petities.nl/petitie/geef-levensreddend-kankermedicijn-nivolumab-vrij-voor-gebruik

En vraag uw buren, vrienden en kennissen ook deze te ondertekenen. We hebben 12.000 handtekeningen nodig. We hebben er inmiddels bijna 3500. Wie al heeft ondertekent kan wellicht twee anderen vragen dit ook te doen. Help ons aub in het belang van elke kankerpatiënt

Ben de Bruijn is longkankerpatiënt, mede collega PA lid van Inspire2live en wij willen gezamenlijk proberen via een petitie de Minister onder druk te zetten. Doet u aub mee: http://petities.nl/petitie/geef-levensreddend-kankermedicijn-nivolumab-vrij-voor-gebruik

2 juni 2015: lees in het AD het verhaal over deze stude met voorbeeld van een Nederlandse patiënt die deelnemer was in onderstaande studie en nu al meer dan een jaar klinisch kankervrij is, terwijl hij veruigezaaide melanoom had voordat hij aan de behandeling begon: 

http://www.ad.nl/ad/nl/4560/Gezond/article/detail/4048014/2015/06/02/Artsen-lyrisch-over-doorbraak-tegen-kanker.dhtml

2 juni 2015: Bron: ASCO 2015

Op ASCO 2015 zijn de verdere resultaten gepubliceerd van de Fase III studie (CheckMate 067 trial) waarbij alleen nivolumab werd vergeleken met nivolumab met ipilimumab bij melanoompatiënten in vergevorderd stadium, stadium III en IV, maar die nog geen andere behandeling hadden gehad. Met zeer aansprekende resultaten. 

Na 9 maanden mediane progressie-vrije overleving was 2.9 maanden voorr ipilimumab alleen, 6.9 maanden voor nivolumab alleen, en 11.5 maanden voor de combinatiebehandeling.

Dit betekent een 58% verschil in risico op overlijden tussen iplimumab en de combinatiebehandeling (hazard ratio , 0.42; P < .001). Nivolumab alleen verminderde het riscio op overlijden met  43% vergeleken met ipilimumab alleen. (HR, 0.57; P < .001). En er zijn veel duurzame totale remissies bij.

ipilimumab + nivolumab beeld

Vooral de patiënten met hogere waarden van (>5%) van de zogeheten PD-1 ligand (anti-PD marker), een eiwit op het oppervla van een tumrocel dat een grote rol speelt in het immuunssysteem deden het gemiddeld niet beter met de combinatiebehandeling. De progressievrije tijd bleef mediaan 14 maanden. Echter bij patiënten met minder hoge PD-1 ligand waarden (<5%) of the PD-1 ligand, de mediane progressievrije tijd was beduidend beter voor de combinatiebehandeling dan voor nivolumab alleen. (11.2 versus 5.3 maanden).

Deze resultaten zijn een bevestiging van eerdere studies naar deze combinatiebehandeling. En de mediane overall overleving en ziektevrije tijd is nog niet bereikt omdat de follow-up van de studie nog steeds doorloopt. Het volledige studierapport: Combined Nivolumab and Ipilimumab or Monotherapy in Untreated Melanoma is gratis in te zien inclusief alle tabellen enz.

Zie hieronder meer over deze studie.

Onderaan artikel het abstract zoals dat op ASCO werd gepubliceerd.

Studieresultaten:

  • In de eerste originele studiegroep van totaal 51 patiënten was de 1-jaars overleving 85%, en met een extra jaar follow-up was de 2-jaars overleving 79%.
  • De overall response was 42%, met bevestigde complete remissies die gestegen waren van 10% naar 17%.
  • Sommige patiënten hadden partiële remissies of verlenging van stabiele ziekte en die samengevoegd bleek er sprake van klinische effectiviteit over de totale groep van 70%.
  • Bijna 42% van de patiënten had een ≥ 80% reductie in overall tumor metingen, zowel in aantal als in omvang en heel veel patiënten zaten dichtbij een totale remissie, aldus de onderzoekers.

ipilimumab met nivolumab grafiek nivolumab + ipilimumab ipilimumab + nivolumab

In de nieuwe studie met 41 patiënten was de objectieve respons 43%, met 10% die een complete remissie bereikten na 1 jaar. De mediane klinische activiteit was 53%, en 28% van de patienten ervaarde een ≥ 80% reductie in tumorload. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met die uit de eerste originele studie. 

De remissies waren duurzaam en 18 van de 22 remissies zijn nog steeds klinisch kankervrij en mediane ziektevrije tijd en overall overleving is nog niet bereikt. Interessant is wel dat klinische effectiveit optreedt ongeacht BRAF status of PD-L1 status 

Klinische effectiviteit werd gezien op alle niveaus, hoewel patiënten die een hogere doses hadden gehad een betere overall overleving lieten zien. Met nivolimab op 1 mg/kg plus ipilimumab op 3 mg/kg, de 1-jaars overall overleving was 94% en de 2-jaars overleving 88%, vergeleken met  respectievelijk 57% en 50%, voor de doses nivolumab op 0.3 mg/kg en  ipilimumab op 3 mg/kg.

Verhoogde toxiciteit / bijwerkingen:

De combinatiebehandeling van ipilimumab met nivolumab gaf wel verhoogde toxiciteit / bijwerkingen in vergelijking met de medicijnen apart gegeven. Graad 3/4 bijwerkingen ontstonden bij 58 van de 94 patiënten (62%). Deze bijwerkingen echter waren goed beheersbaar en te behandelen zoals bij alleen een behandeling van ipilimumab deze ook beheersbaar en controleerbaar zijn, aldus Dr. Sznol.

De meeste graad 3/4 waren verstoorde lipase en amylase—laboratorium waarden (markers van de alvleesklierfunctie) welke eenvoudig waren te behandelen, aldus dr. Sznol. Ca. 23% van de patiënten stopte met de behandelingen wegens behandelingsgerelateerde gebeurtenissen.  De meeste bijwerkingen ontstonden kort na de start van de behandeling en niet tijdens de onderhoudsbehandeling en bij de overgrote meerderheid van de patiënten waren deze bijwerkingen te beheersen en gemakkelijk te behandelen. 1 patiënt overleed aan een colitis.

We vertrouwen erop dat deze bijwerkingen met een beetje voorlichting en onderricht beheersbaar en controleerbaar zijn, en de klinische resultaten rechtvaardigen de acceptatie van het bijwerkingenprofiel. aldus Dr. Sznol.

Bovenstaande resultaten zijn een samenvatting uit onderstaande studiepublicaties. Onderaan artikel het volledige studierapport: Nivolumab plus ipilimumab in advanced melanoma zoals dat in 2013 in The Lancet werd gepubliceerd en dat gratis is in te zien.

Het studieprotocol staat hier: http://clinicaltrials.gov/show/NCT01844505 maar deze studie neemt geen nieuwe patiënten meer aan, wel loopt de follow-up nog door. Dr. Haanen in het AvL - Amsterdam is de aangewezen arts voor informatie over aanpak van melanomen met gecombineerde medicijnen.

Hier de vermeldingen van de drie genoemde studies hierboven in het artikel.

References

1. Sznol M, Kluger HM, Callahan MK, et al: Survival, response duration, and activity by BRAF mutation status of nivolumab and ipilimumab concurrent therapy in advanced melanoma. ASCO Annual Meeting. Abstract LBA9003. Presented June 2, 2014.

2. Wolchok JD, Kluger HM, Callahan MK, et al: Safety and clinical activity of nivolumab in combination with ipilimumab in patients with advanced melanoma. ASCO Annual Meeting. Abstract 9012. Presented June 1, 2013.

3. Wolchok JD, Kluger H, Callahan MK, et al: Nivolumab plus ipilimumab in advanced melanoma. N Engl J Med 369:122-133, 2013.

Concurrent therapy with nivolumab and ipilimumab had a manageable safety profile and provided clinical activity that appears to be distinct from that in published data on monotherapy, with rapid and deep tumor regression in a substantial proportion of patients

N Engl J Med. 2013 Jul 11;369(2):122-33. doi: 10.1056/NEJMoa1302369. Epub 2013 Jun 2.

Nivolumab plus ipilimumab in advanced melanoma.

Abstract

BACKGROUND:

In patients with melanoma, ipilimumab (an antibody against cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4 [CTLA-4]) prolongs overall survival, and nivolumab (an antibody against the programmed death 1 [PD-1] receptor) produced durable tumor regression in a phase 1 trial. On the basis of their distinct immunologic mechanisms of action and supportive preclinical data, we conducted a phase 1 trial of nivolumab combined with ipilimumab in patients with advanced melanoma.

METHODS:

We administered intravenous doses of nivolumab and ipilimumab in patients every 3 weeks for 4 doses, followed by nivolumab alone every 3 weeks for 4 doses (concurrent regimen). The combined treatment was subsequently administered every 12 weeks for up to 8 doses. In a sequenced regimen, patients previously treated with ipilimumab received nivolumab every 2 weeks for up to 48 doses.

RESULTS:

A total of 53 patients received concurrent therapy with nivolumab and ipilimumab, and 33 received sequenced treatment. The objective-response rate (according to modified World Health Organization criteria) for all patients in the concurrent-regimen group was 40%. Evidence of clinical activity (conventional, unconfirmed, or immune-related response or stable disease for ≥24 weeks) was observed in 65% of patients. At the maximum doses that were associated with an acceptable level of adverse events (nivolumab at a dose of 1 mg per kilogram of body weight and ipilimumab at a dose of 3 mg per kilogram), 53% of patients had an objective response, all with tumor reduction of 80% or more. Grade 3 or 4 adverse events related to therapy occurred in 53% of patients in the concurrent-regimen group but were qualitatively similar to previous experience with monotherapy and were generally reversible. Among patients in the sequenced-regimen group, 18% had grade 3 or 4 adverse events related to therapy and the objective-response rate was 20%.

CONCLUSIONS:

Concurrent therapy with nivolumab and ipilimumab had a manageable safety profile and provided clinical activity that appears to be distinct from that in published data on monotherapy, with rapid and deep tumor regression in a substantial proportion of patients. (Funded by Bristol-Myers Squibb and Ono Pharmaceutical; ClinicalTrials.gov number, NCT01024231.).

PMID:
23724867
[PubMed - indexed for MEDLINE]

Plaats een reactie ...

Reageer op "Melanomen: Ipilimumab plus Nivolumab samen gegeven geeft uitstekende resultaten bij melanomen stadium 3 / 4 op 2 jaars overleving en verdubbelt complete remissies in vergelijking met alleen ipilimumab copy 2"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Melanomen: Ipilimumab plus >> Melanomen: Een experimenteel >> Bepaalde darmbacteriën kunnen >> Melanoom tumoren met V600K >>