Zie ook literatuurlijsten niet-toxische middelen en weinig invasieve behandelingen specifiek bij verschillende vormen van kanker en naast bv operaties, chemo, radiotherapie of stamceltransplantaties van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar. 

1 september 2022: Bron: Patient Education and Counseling Available online 17 August 2022 (met dank aan dr. Kwee die mij dit stuurde).

Hoe wordt complementaire geneeskunde besproken in de oncologie?

Is de titel van de COMMON studie, opgezet door Nederlandse onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij deden / doen een studie waarbij zij gebruik maken van een TOOLBOX hoe de communicatie plaatsheeft tussen artsen / oncologen en kankerpatiënten met gevorderde kanker in de klinische praktijk. Waarbij het onderzoek zich specifiek richtte op borstkankerpatiënten waarvan een aantal borstkankerpatiënten meedeed aan de opzet van dit onderzoek. 

Resultaten uit het abstract vertaald:

In 35 van de 80 consultaties (44 %), met in totaal 73 referenties, werd minstens één verwijzing naar Complementaire Geneeskunde waargenomen. In de meeste gevallen werd Complementaire Geneeskunde in eerste instantie door patiënten ter sprake gebracht. Artsen en oncologen gingen vaak niet dieper in op het onderwerp Complementaire Geneeskunde. Relevante aspecten met betrekking tot Complementaire Geneeskunde (bijvoorbeeld veiligheid, effectiviteit) werden zelden besproken. Zowel patiënten als clinici vertoonden een overwegend neutrale tot positieve houding ten opzichte van Complementaire Geneeskunde.

Conclusies:

Uit dit onderzoek blijkt dat patiënten nog steeds de belangrijkste initiatiefnemers zijn van discussies over complementaire geneeskunde en dat het onderwerp niet consequent wordt besproken in de dagelijkse oncologiepraktijk.

Wat veel betekenend is zijn deze zinnen naast de conclusie:

Als onderzoek naar de interesse van patiënten in Complementaire Geneeskunde of het gebruik ervan routine zou worden in de oncologische praktijk, kan dit de last van het introduceren van het onderwerp voor kankerpatiënten verlichten, de potentiële risico's van Complementaire Geneeskunde-gebruik verminderen en de toegang tot evidence-based Complementaire Geneeskunde voor alle patiënten met kanker vergroten.

Dit is het doel van de COMMON studie:

De COMMON-studie is de eerste die een toolbox ontwikkelt voor het verbeteren van de communicatie over complementaire geneeskunde voor patiënten met kanker en oncologie zorgaanbieders in Nederland:

 • ► De deelname van patiënten met borstkanker als mede onderzoekers verbetert de validiteit en relevantie van de bevindingen.
 • ► Het verzamelen van onderzoeksgegevens kan volledig online worden uitgevoerd en zal geen vertraging oplopen vanwege COVID-19 beperkingen.
 • ► De studie omvat specifiek patiënten met borstkanker, waardoor de generaliseerbaarheid van de resultaten afneemt en de toolbox voor de hele patiëntenpopulatie met kanker niet een op een kan worden gemaakt.
 • ►Het succes van de toolbox hangt af van de ondersteuning van nationale belanghebbenden bij het implementatieproces en op de bereidheid van zorgverleners en patiënten om de toolbox te gebruiken.
Marit MenTink is studieleidster en zou u contact mee op kunnen nemen: Correspondence to Marit Mentink; m.mentink@nivel.nl

Het volledige studierapport is in een PDF te lezen of te downloaden. Klik daarvoor op de titel van het abstract:

How is complementary medicine discussed in oncology? Observing real-life communication between clinicians and patients with advanced cancer

https://doi.org/10.1016/j.pec.2022.08.007Get rights and content

Abstract

Objective

This study aims to examine the structure of communication about complementary medicine (CM) between patients with cancer and clinicians during oncology consultations.

Methods

Previously, consultations between 29 clinicians and 80 patients with advanced cancer were recorded in six hospitals in the Netherlands. The present study considers a secondary analysis. References to CM during the consultation were coded using a self-developed observational coding scheme.

Results

At least one reference to CM was observed in 35 out of 80 consultations (44 %), with a total of 73 references. In most cases, CM was initially referred to by patients. Clinicians often did not elaborate on the subject of CM. Relevant aspects related to CM (e.g., safety, effectiveness) were infrequently discussed. Both patients and clinicians showed predominantly neutral to positive attitudes towards CM.

Conclusions

This study shows that patients are still the main initiators of discussions about CM and the topic is not consistently discussed in daily oncology practice.

Practice implications

If exploration of patients’ interest in CM or its use became routine in oncology practice, it may relieve patients of the burden of introducing the topic, decrease potential risks of CM use and increase access to evidence-based CM for all patients with cancer.

Funding

This work was supported by the Dutch Cancer Society [grant number 12566]. The first study, from which data was obtained, was funded by the Dutch Cancer Society [grant number 10392]. The second study was funded by a grant from the Netherlands Organization for Health Research and Development (ZonMw) [grant number 844001403].

Policy and ethics

The study was conducted in accordance with the Declaration of Helsinki, and exempted from formal approval under the Dutch Medical Research Involving Human Subjects Act by the Arnhem-Nijmegen Medical Ethics Committee, protocol code 2020–6917, 17 August 2020.

Informed consent

Written informed consent was obtained from all subjects involved in the study.

CRediT authorship contribution statement

Marit Mentink: Conceptualization, Data curation, Formal analysis, Investigation, Methodology, Project administration, Validation, Visualization, Writing – original draft, Writing – review & editing. Liesbeth van Vliet: Conceptualization, Formal analysis, Investigation, Methodology, Resources, Validation, Writing – review & editing. Anja Timmer-Bonte: Conceptualization, Methodology, Supervision, Writing – review & editing. Janneke Noordman: Conceptualization, Investigation, Methodology,

Role of the funding source

The funders had no role in the design of the study; in the collection, analyses, or interpretation of data; in the writing of the manuscript, or in the decision to publish the results.

Acknowledgements

We would like to thank the hospitals, clinicians and patients involved for their participation, and the co-researchers for their collaboration in the categorization of observed CM modalities.

Declarations of interest

None.

References (39)

 • D. Hann et al.

  Oncology professionals’ communication with cancer patients about complementary therapy: a survey

  Complement Ther Med

  (2003)
 • E. von Elm

  The strengthening the reporting of observational studies in epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies

  J Clin Epidemiol

  (2008)
 • C.J. Koenig

  An exploratory typology of provider responses that encourage and discourage conversation about complementary and integrative medicine during routine oncology visits

  Patient Educ Couns

  (2015)
 • D.L. Roter

  Communication predictors and consequences of complementary and alternative medicine (CAM) discussions in oncology visits

  Patient Educ Couns

  (2016)
 • G.E. Deng

  Complementary therapies and integrative medicine in lung cancer: diagnosis and management of lung cancer: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines

  Chest

  (2013)
 • H. Würtzen

  Mindfulness significantly reduces self-reported levels of anxiety and depression: results of a randomised controlled trial among 336 Danish women treated for stage I–III breast cancer

  Eur J Cancer

  (2013)
 • E. Tautz

  Use of complementary and alternative medicine in breast cancer patients and their experiences: a cross-sectional study

  Eur J Cancer

  (2012)
 • M.R. Keene

  Complementary and alternative medicine use in cancer: a systematic review

  Complement Ther Clin Pract

  (2019)
 • M. Horneber

  How many cancer patients use complementary and alternative medicine: a systematic review and metaanalysis

  Integr Cancer Ther

  (2012)
 • O. Paltiel

  Determinants of the use of complementary therapies by patients with cancer

  J Clin Oncol

  (2001)

Cited by (0)

View full text

Plaats een reactie ...

Reageer op "Nederlandse COMMON studie laat zien dat niet-toxische aanvullende middelen en behandelingen bij kankerpatienten veel worden gebruikt maar weinig wordt besproken en gedeeld met behandelende oncologen."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Nederlandse COMMON studie >> Borstkankerpatiënten die >> Complementaire behandelingen >>