Zie ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij borstkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

Zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/richtlijnen-voor-aanvullende-behandelingen-bij-borstkanker-officieel-gepubliceerd-in-amerika-op-basis-van-studiebewijs.html

4 juni 2021: ASCO 2021

Een groeiend aantal studies heeft aangetoond dat een benadering van een zogeheten integrale oncologie, waarbij het gebruik van complementaire en levensstijltherapieën bij borstkanker aan de reguliere kankerbehandelingen worden toegevoegd, dit kankerpatiënten vaak een betere kwaliteit van leven geven en ook een mediaan betere overall overleving. 

Een nieuwe prospectieve studie van januari 2013 tot 31 december 2014 bij totaal 4.815 borstkankerpatiënten toont aan dat die patiënten die werden behandeld in een ziekenhuis dat positief staat tegenover complementaire behandelingen en gezonde leefstijl een betere overall overleving hadden.

Uit het abstract vertaald:

Tussen januari 2013 en december 2014 waren 4.815 borstkankerpatiënten beschikbaar voor een overlevingsanalyse met behulp van een erkende claimgebaseerde methode. Deze patiënten werden gefilterd om patiënten op te nemen met een duidelijke verwijzing naar behandelende oncologen en behandelende instellingen.

Om het niveau van integratieve betrokkenheid van elke instelling te meten, werd samen met de Samueli Foundation een scoresysteem ontwikkeld en werden oncologen van elke instelling ondervraagd over de opleiding, beschikbaarheid en financiering van 12 complementaire en levensstijlbenaderingen tijdens de behandelingsperiode.

We identificeerden 173 patiënten die in kaart werden gebracht bij 103 instellingen en 103 oncologen die op onze enquête reageerden. De mediane leeftijd van borstkankerpatiënten was 51 (range: 32-76).
14 van de patiënten (8%) werden geïdentificeerd als gemetastaseerd (dus met uitzaaiingen).
De 5-jaarsoverleving van de laag scorende instellingen was 89%, Laag-Mid 96%, Midden-Hoog 96%, Hoog 95%. Chi-kwadraattesten in deze cohorten toonden geen statistisch significant verschil tussen hen. Op multivariate modellering waren leeftijd, geografie, metastatische status, academische setting en integratieve score voorspellers van 5-jaarsoverleving.

De onderzoekers concluderen: 

Deze studie suggereert dat naast traditionele voorspellers van overleving, zoals gemetastaseerde ziekte en jongere leeftijd, patiënten die worden behandeld in een instelling die Integratieve Oncology-programma's ondersteunt, mogelijk geassocieerd zijn met verbeterde overleving.

Het abstract van de studie werd gepresenteerd op ASCO 2021: 

Breast cancer survivorship and level of institutional involvement utilizing integrative oncology.

Authors:

Terri Crudup, Linna Li, Jennifer Wright Dorr, Elizabeth Lawson, Rachel Stout, Pedram Vazifeh Niknam, Judi Jones, Robert Steen, Lynn L Lu, Susan Casner, Yi Wang, James Scott, Shelby Zanine, Stacey Robertshaw, Gabriella Broderick, Simarpreet Singh, Jingsong Lu, Li Zhou, Vaishali Palommella, Wayne Jonas; IQVIA, Horsham, PA; Main Line Health System, Bryn Mawr, PA; Samueli Foundation, Alexandria, VA;...

Research Funding:

IQVIA

Background:


A growing body of evidence has shown that a Whole Person Integrative Oncology approach, adding the use of complementary and lifestyle therapies to cancer treatments, benefits patients by improving patient-reported outcomes and potentially extending overall survival. This study aims to investigate the relationship between the survival outcomes of breast cancer patients and the level of involvement in Integrative Oncology at the institutions treating those patients.

Methods:

Between January 2013 and December 2014, 4,815 breast cancer patients were available for survival analysis using an established claims-based method. These patients were filtered to include those with clear mapping to treating oncologists and treating institutions. To measure each institution’s level of Integrative involvement, a scoring system was developed with the Samueli Foundation and oncologists from each institution were surveyed on the education, availability, and financing of 12 complementary and lifestyle approaches during the treatment timeframe. Statistical analysis using multivariate modeling with logistic regression and a lasso approach were employed. 19 variables across region, patient demographics, and institutional profile were included. Model coefficients are exponentiated and presented as odds-ratios, with less than one having a negative impact on survival and greater than one improved survival.

Results:

We identified 173 patients mapping to 103 institutions and 103 oncologists who responded to our survey. Median age of breast cancer patients was 51 (range: 32-76). 14 of the patients (8%) were identified as metastatic. The 5-year overall survival among the Low scoring institutions was 89%, Low-Mid 96%, Mid-High 96%, High 95%. Chi square testing across these cohorts showed no statistically significant difference between them. On multivariate modeling, age, geography, metastatic status, academic setting, and Integrative score were predictors of 5-year survival. The most significant 9 variables are shown in Table. Having metastatic disease, treatment at a non NCCN designated facility, treatment at Midwest or Western Region predicts for lower 5-year survival. Older age, treatment at an academic setting, and having a High or Low-Mid Integrative score are predictors of improved survival.

Conclusions:

This study suggests that in addition to traditional predictors of survival such as metastatic disease and younger age, patients receiving treatment at an institution that supports Integrative Oncology programs may be associated with improved survival. More work is needed to evaluate the relationship between Integrative Oncology and cancer treatment outcomes.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Borstkankerpatiënten die worden behandeld in een ziekenhuis dat complementaire behandelingen naast reguliere oncologische behandelingen ondersteunt blijken een betere overall overleving te hebben"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Nederlandse COMMON studie >> Borstkankerpatiënten die >> Complementaire behandelingen >>