30 april 2017: Er is een update beschikbaar van de richtlijnen zoals hieronder beschreven en gepubliceerd na een nieuw studierapport dat gratis is in te zien: Clinical practice guidelines on the evidence-based use of integrative therapies during and after breast cancer treatment

Het studierapport is gedetailleerd en koppelt bewijzen aan studie rapporten. (zie meer informatie onder dit schema gehaald uit het rapport. Maar er is veel meer omschreven in dit studierapport. Referentielijst van ruim 400 studies waarmee de nummering in onderstaand document corresponderen staat onderaan artikel:

Table 3. Clinical Outcomes and Integrative Therapies With Insufficient Evidence to Form a Clinical Recommendation (I-Statement)a
OUTCOMEINTEGRATIVE THERAPIES
 1. Abbreviations: CoQ10, coenzyme 10Q; CYCLO 3 FORT, fluid extract of Ruscus aculeatus, hesperidin methyl chalcone, and vitamin C; LCS101, a botanical compound mixture; RG-CMH, a Chinese medicinal herb complex. aDefinition of the I Statement: Concludes that the current evidence is insufficient to assess the balance of benefits and harms of the service. Evidence is lacking, of poor quality, or conflicting, and the balance of benefits and harms cannot be determined. Read the Clinical Considerations section of the US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. If the service is offered, then patients should understand the uncertainty about the balance of benefits and harms. bSuppliers for these topicals are as follows: Aquaphor (Beiersdorf AG, Hamburg, Germany), Biafine (Laboratoire Medix, Houdan, France), and RadiaCare (Medline Industries, Inc., Northfield, IL). cRayGel is a proprietary glutathione and anthocyanin gel.

Adherence Acupressure,[198] multimodal[199]
Anemia LCS101 combination botanical,[200] RG-CMH combination botanical,[201] shenqi fuzheng injection[202]
Anxiety/stress reduction Art therapy,[203, 204] comprehensive coping strategy,[205] electrical nerve stimulation,[206] healing touch,[94, 207] hypnosis,[208] myofascial release,[209] multimodal,[210, 211] reflexology,[138, 139, 212] reiki,[213] tai chi[214]
Cardiomyopathy N-acetylcysteine[215]
Chemotherapy-induced nausea and vomiting Acupressure,[216] aromatherapy,[217] Agaricus sylvaticus,[218] Cocculine (complex homeopathic Rx),[219] comprehensive coping strategy,[205] massage,[52] Nevasic audio program,[220] yoga[43]
Cognition Natural environment,[221] Ginkgo biloba,[222] meditation,[72] yoga[223]
Constipation Self-management program[224]
Depression/mood Art therapy,[203] Biofield Healing,[225] comprehensive coping strategy,[205] CoQ10,[226] electrical nerve stimulation,[206] Gandoderma lucidium,[227] guarana,[108] hypnosis,[228] multimodal,[199, 210, 229, 230] myofascial release,[209] qigong,[135] reflexology,[138, 139] tai chi[214]
Fatigue Acupressure,[198] acupuncture,[50, 231, 232] Biofield Healing,[225] comprehensive coping strategy,[205] CoQ10,[226] Gandoderma lucidium,[227] light treatment,[233] massage,[87] meditation,[72, 76] mind-body cognitive therapy,[234] movement,[235] multimodal,[230, 236, 237] multivitamin,[238] polarity therapy,[239, 240] stress management,[241] qigong,[135] reflexology,[139] relaxation,[242, 243] stress management,[36] yoga[40, 46-48, 79, 83]
Lymphedema CYCLO 3 FORT,[244] electrotherapy,[245] ginkgo forte,[246] pentoxifyline and vitamin E,[247, 248] yoga[249]
Neuropathy Omega 3 fatty acids,[250] vitamin E,[251, 252] acupuncture[130]
Neutropenia/leukopenia Cat's claw,[253] LCS101 combination botanical,[200] RG-CMH combination botanical,[201] mistletoe,[133, 134] shenqi fuzheng injection[202]
Pain Comprehensive coping strategy,[205] stress management,[36] vitamin D2,[254] electrical nerve stimulation,[206] cognitive and behavioral therapy,[255] hypnosis,[256] massage,[88] myofascial release,[209] reflexology[139, 212]
Quality of life Acupressure,[216] Biofield Healing[225] calendula cream,[257] cannabis,[258] chlorella extract,[259] CoQ10,[226] curcuminoids,[260] electrical nerve stimulation,[206] electrotherapy,[245] flaxseed,[261] Ganoderma lucidum,[227] gingko forte,[246] guided imagery,[262] healing touch,[94] homeopathy,[263-265] hypnosis,[97] laser therapy,[111] manual lymphatic draining,[113] massage,[87] meditation,[26, 72] movement,[235, 264] music therapy,[89] multimodal,[199, 210, 230, 236, 237, 267] multivitamin,[238] polarity therapy,[239, 240] relaxation,[69, 77] shenqi fuzheng,[202] shark cartilage,[268] soy,[149] supportive-expressive group therapy,[269] tai chi[214, 270-272]
Physical functioning Mind-body cognitive therapy,[234] music therapy,[33] multimodal,[199] myofascial release,[209] reflexology,[139] stress management,[37] tai chi,[270, 272] yoga[45, 79, 84, 273]
Radiation therapy-induced toxicity outcomes Adlay bran extract,[274] alpha ointment with henna,[275] Aquaphor-Biafine-Radiacare,[276]b boswellia cream,[277] calendula cream,[257, 278] chamomile,[279] curcumin,[280] glutamine,[281] homeopathic pills,[282] honey,[283, 284] hydration,[285] massage,[286] oil-in-water emulsion,[287], glutathione and anthocyanin gel,[288]c wheat grass extract,[289] pentoxifylline and vitamin E[290, 291]
Sleep disturbance Acupuncture,[49, 50, 129] calendula cream,[257] meditation,[72, 292-294] qigong,[135] stress-management techniques[36]
Vasomotor outcomes Black cohosh,[295, 296] flaxseed,[261] homeopathy,[264, 265] hypnosis,[297] magnetic therapy,[298] meditation,[73] peppermint,[299] vitamin E,[300] yoga[104, 301]

Zie verder hieronder

5 april 2016  Klikt u op de volgende link voor het volledige studierapport: Clinical practice on the use of integrative therapies as supportive care in patients treated for breast cancer hieronder beschrijven we de inhoud van dit rapport welke zeker niet alleen geld voor borstkanker maar naar mijn mening voor bijna alle vormen van kanker al moet u dit wel bespreken met uw begeleidende complementair werkende arts.

Bron: the Journal of the National Cancer Institute Monographs.

Dat aanvullende niet-toxische behandelingen en middelen steeds meer terrein winnen bewijzen de nieuw gepubliceerde richtlijnen voor gebruik bij borstkanker. Let wel dit zijn richtlijnen voor toepassing in de reguliere oncologie. Maar zoals ook de onderzoekers opmerken zou er veel meer onderzoek moeten worden gedaan naar aanvullende niet-toxische middelen en behandelingen omdat veel bewijs simpelweg ontbreekt door te weinig grotere, kwalitatief goede studies. De meeste studies die werden gedaan waren te klein om echt als bewijs te dienen, aldus de onderzoekers. Onderaan dit artikel staat ook een link naar de richtlijnen voor fytotherapie (kruiden en plantenextracten enz.) bij kanker en specifiek aanvullende behandelingen en middelen voor longkanker.

U kunt ook zelf eens kijken in onze lijst voor borstkanker die we hebben geselecteerd uit de algemene literatuurlijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar.  

acupuncture-s20-photo-of-sign-advertising-acupuncture

Een multidisciplinair team van auteurs van de Columbia's Mailman School of Public Health in New York City selecteerde 80 verschillende vormen van aanvullende behandelingen en 30 verschillende interventies en toetste deze op bewijs van effectiviteit. Afhankelijk van bewijs kregen de individuele behandelingen of middelen een graad A (de beste) graad B of graad C kwalificatie.  

"Dit verschafte ons een standaard instrument om de kracht van de data te meten en te interpreteren," aldus guideline first author Heather Greenlee, ND, PhD, assistant professor of epidemiology at Columbia's Mailman School of Public Health in New York City en president of the Society for Integrative Oncology.

Om de richtlijnen vast te stellen Dr Greenlee en haar collega's voerden een systematische review uit om gerandomiseerde studies naar Integrative Therapy (aanvullende niet-toxische behandelingen en middelen - complementair) te selecteren die als ondersteunende zorg voor borstkanker naast een reguliere behandeling waren uitgevoerd. Ze vonden 4900 studies in de periode van 1990 tot 2013. Slechts 203 studies voldeden aan de door hun gestelde criteria.

"Een probleem bij de beoordeling van de veiligheid en effectiviteit van aanvullende therapieën was het gebrek aan standaardisatie van interventies in studies met soortgelijke therapeutische benaderingen," aldus guideline coauthor Debu Tripathy, MD, professor and chair of breast medical oncology at MD Anderson Cancer Center in Houston, Texas. "Bovendien zijn sommige complementaire therapieën toegepast in verschillende stadia van de ziekte - beginnende versus gevorderde stadia van de ziekte en binnen een groot spectrum van de ernst van de symptomen - zodanig dat de klinische criteria voor een aantal andere therapieën niet zomaar daarmee kunnen worden vergeleken en toegepast." Aldus dr. Debu Tripathy.

Weinig graad A of B kwalificaties:

Van de vele onderzochte behandelingen en middelen kregen alleen meditatie, yoga en ontspanningstherapie de hoogste aanbeveling graad A voor behandelingen van angst en stemmingswisselingen. Deze zelfde behandelingen kregen ook graad B mee voor vermindering van stress, depressie en moeheid. ook acupunctuur kreeg graad B kwalificatie voor tegengaan van misseljkheid en overgeven bij chemotherapie. Muziektherapie en massage kregen ook graad B voor vermindering van angst en stemmingswisselingen.

In de richtlijnen staan weinig voedingsupplementen, omdat zoals eerder gezegd, er te weinig grotere kwalitatief goed opgezette studies zijn gepubliceerd.

Hier de richtlijnenlijst met de graad A en B kwalificaties zoals die door de Sopciety of Integrative Oncology is gepubliceerd:

Table. Grade A and B Recommendations

Modality Clinical Application Strength of Evidence
Meditation Recommended for treating mood disturbance and depressive symptoms in patients undergoing radiation therapy A
  Recommended for improving quality of life A
  Recommended for reducing anxiety in breast cancer patients and in those undergoing radiation therapy B
Relaxation Recommended for improving mood and depressive symptoms when added to standard care A
Yoga Recommended for improving mood in women undergoing radiation therapy and/or chemotherapy, and for fatigue in addition to standard care A
  Recommended for improving anxiety in the same group of patients (see above) B
Massage Recommended for improving mood disturbance posttreatment B
Music therapy Recommended for improving mood in newly diagnosed patients B
  Recommended for reducing anxiety during radiation and chemotherapy B
Stress management Recommended for reducing anxiety during treatment B
Energy conservation Recommended for treatment of fatigue B
Acupressure Can be considered for patients receiving chemotherapy as an addition to antiemetics to help control nausea and vomiting B
Electroacupuncture Can be considered for patients as an addition to antiemetics to control vomiting during chemotherapy B

 

Op de website van de SIO staat de volledige lijst: Clinical Practice Guidelines on the Use of Integrative Therapies as Supportive Care in Patients Treated for Breast Canceras Supportive Care in Patients Treated for Breast Cancer in een PDF file, dus ook de graad C en D en andere kwalificaties. Alles is gratis in te zien.

Andere richtlijnen op het gebied van aanvullende niet-toxische behandelingen en middelen (Integrative therapy) zijn deze twee. 1 over fytotherapie en 1 over Integrative therapy bij longkanker:

Al in 2009 gepubliceerd: SIO GuidelinesEvidence-Based Clinical Practice Guidelines for Integrative Oncology: Complementary Therapies and Botanicals.

En in 2013 SIO richtlijnen bij longkanker, Complementary therapies and integrative medicine in lung cancer: Diagnosis and management of lung cancer.

Hieronder het persbericht over de richtlijnen voor borstkanker en integrative therapy:

Specific integrative therapies can be recommended as evidence-based supportive care options during breast cancer treatment. Most integrative therapies require further investigation via well-designed controlled trials with meaningful outcomes.

Source: Integrative Oncology News

Report Card on Complementary Therapies for Breast Cancer

November 7, 2014 — Over eighty percent of breast cancer patients in the United States use complementary therapies following a breast cancer diagnosis, but there has been little science-based guidance to inform clinicians and patients about their safety and effectiveness. In newly published guidelines from the Society for Integrative Oncology, researchers at Columbia University’s Mailman School of Public Health and the Herbert Irving Comprehensive Cancer Center with colleagues at MD Anderson Cancer Center, University of Michigan, Memorial Sloan Kettering, and other institutions in the U.S. and Canada, analyzed which integrative treatments appear to be most effective and safe for patients. They evaluated more than 80 different therapies. 

Meditation, yoga, and relaxation with imagery were found to have the strongest evidence supporting their use. They received an “A” grade and are recommended for routine use for anxiety and other mood disorders common to breast cancer patients.  The same practices received a “B” grade for reducing stress, depression, and fatigue, but are also endorsed for most breast cancer patients. Acupuncture received a “B” grade for controlling chemotherapy induced nausea and vomiting and can be recommended to most patients.  More than 30 interventions, including some natural products and acupuncture for other conditions, had weaker evidence of benefit due to either small study sizes or conflicting study results, and received a “C” grade. Seven other therapies were deemed unlikely to provide any benefit and are not recommended.  One therapy was found to be harmful: acetyl-l-carnitine, which is marketed to prevent chemotherapy-related neuropathy, and actually increased risk for the condition.

Read more>>>>>http://www.integrativeonc.org/index.php/news/556-report-card-on-complementary-therapies-for-breast-cancer-2

References integrative and complementary therapies for breast cancer

 • Boon HS, Olatunde F, Zick SM. Trends in complementary/alternative medicine use by breast cancer survivors: comparing survey data from 1998 and 2005 [serial online]. BMC Womens Health. 2007;7:4.
 • 2 Greenlee H, Kwan ML, Ergas IJ, et al. Changes in vitamin and mineral supplement use after breast cancer diagnosis in the pathways study: a prospective cohort study [serial online]. BMC Cancer. 2014;14:382-397.
 • 3 Link AR, Gammon MD, Jacobson JS, et al. Use of self-care and practitioner-based forms of complementary and alternative medicine before and after a diagnosis of breast cancer [serial online]. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:301549.
 • 4 Matsuno RK, Pagano IS, Maskarinec G, Issell BF, Gotay CC. Complementary and alternative medicine use and breast cancer prognosis: a pooled analysis of four population-based studies of breast cancer survivors. J Womens Health (Larchmt). 2012;21:1252-1258.
 • 5 Greenlee H, Kwan ML, Ergas IJ, et al. Complementary and alternative therapy use before and after breast cancer diagnosis: the Pathways study. Breast Cancer Res Treat. 2009;117:653-665.
 • 6 Bright-Gbebry M, Makambi KH, Rohan JP, et al. Use of multivitamins, folic acid and herbal supplements among breast cancer survivors: the Black Women's Health Study [serial online]. BMC Complement Alternat Med. 2011;11:30-35.
 • 7Office of Cancer Complementary and Alternative Medicine. CAM Definitions. cam.cancer.gov/health_information/cam_definitions.htm. Accessed June 18, 2015.
 • 8National Center for Complementary and Integrative Health. Complementary, Alternative, or Integrative Health: What's In a Name? nccam.nih.gov/health/whatiscam. Accessed June 18, 2015.
 • 9 Greenlee H, Balneaves LG, Carlson LE, et al. Clinical practice guidelines on the use of integrative therapies as supportive care in patients treated for breast cancer. J Natl Cancer Inst Monogr. 2014;2014:346-358.
 • 10US Preventive Services Task Force. Grade Definitions. uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/grades.htm. Accessed 2014. Accessed May 10, 2014.
 • 11Institute of Medicine, Committee on Standard for Developing Trustworthy Clinical Practice Guidelines. Clinical Practice Guidelines We Can Trust. Washington DC: The National Academies Press; 2011.
 • 12World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research (AICR). Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: A Global Perspective. Washington, DC: AICR; 2007.
 • 13 Rock CL, Doyle C, Demark-Wahnefried W, et al. Nutrition and physical activity guidelines for cancer survivors. CA Cancer J Clin. 2012;62:243-274.
 • 14 Schmitz KH, Courneya KS, Matthews C, et al. American College of Sports Medicine roundtable on exercise guidelines for cancer survivors. Med Sci Sports Exerc. 2010;42:1409-1426.
 • 15 Duijts SF, Faber MM, Oldenburg HS, van Beurden M, Aaronson NK. Effectiveness of behavioral techniques and physical exercise on psychosocial functioning and health-related quality of life in breast cancer patients and survivors—a meta-analysis. Psychooncology. 2011;20:115-126.
 • 16 Faller H, Schuler M, Richard M, Heckl U, Weis J, Kuffner R. Effects of psycho-oncologic interventions on emotional distress and quality of life in adult patients with cancer: systematic review and meta-analysis. J Clin Oncol. 2013;31:782-793.
 • 17 Galway K, Black A, Cantwell M, Cardwell CR, Mills M, Donnelly M. Psychosocial interventions to improve quality of life and emotional wellbeing for recently diagnosed cancer patients [serial online]. Cochrane Database Syst Rev. 2012;11:CD007064.
 • 18 Jadad AR, Moore RA, Carroll D, et al. Assessing the quality of reports of randomized clinical trials: is blinding necessary? Control Clin Trials. 1996;17:1-12.
 • 19 Verhagen AP, de Vet HC, de Bie RA, et al. The Delphi list: a criteria list for quality assessment of randomized clinical trials for conducting systematic reviews developed by Delphi consensus. J Clin Epidemiol. 1998;51:1235-1241.
 • 20National Center for Complementary and Integrative Health. Health Topics A-Z. nccih.nih.gov/health/atoz.htm. Accessed June 18, 2015.
 • 21National Cancer Institute. Complementary and Alternative Medicine. cancer.gov/cancertopics/cam. Accessed June 18, 2015.
 • 22 Heggie S, Bryant GP, Tripcony L, et al. A phase III study on the efficacy of topical aloe vera gel on irradiated breast tissue. Cancer Nurs. 2002;25:442-451.
 • 23 Williams MS, Burk M, Loprinzi CL, et al. Phase III double-blind evaluation of an aloe vera gel as a prophylactic agent for radiation-induced skin toxicity. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1996;36:345-349.
 • 24 Kirova YM, Fromantin I, De Rycke Y, et al. Can we decrease the skin reaction in breast cancer patients using hyaluronic acid during radiation therapy? Results of phase III randomised trial. Radiother Oncol. 2011;100:205-209.
 • 25 Pinnix C, Perkins GH, Strom EA, et al. Topical hyaluronic acid vs. standard of care for the prevention of radiation dermatitis after adjuvant radiotherapy for breast cancer: single-blind randomized phase III clinical trial. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2012;83:1089-1094.
 • 26 Carlson LE, Doll R, Stephen J, et al. Randomized controlled trial of mindfulness-based cancer recovery versus supportive expressive group therapy for distressed survivors of breast cancer. J Clin Oncol. 2013;31:3119-3126.
 • 27 Crane-Okada R, Kiger H, Sugerman F, et al. Mindful movement program for older breast cancer survivors: a pilot study. Cancer Nurs. 2012;35:E1-E13.
 • 28 Kim YH, Kim HJ, Ahn SD, Seo YJ, Kim SH. Effects of meditation on anxiety, depression, fatigue, and quality of life of women undergoing radiation therapy for breast cancer. Complement Ther Med. 2013;21:379-387.
 • 29 Lengacher CA, Johnson-Mallard V, Post-White J, et al. Randomized controlled trial of mindfulness-based stress reduction (MBSR) for survivors of breast cancer. Psychooncology. 2009;18:1261-1272.
 • 30 Wurtzen H, Dalton SO, Elsass P, et al. Mindfulness significantly reduces self-reported levels of anxiety and depression: results of a randomised controlled trial among 336 Danish women treated for stage I-III breast cancer. Eur J Cancer. 2013;49:1365-1373.
 • 31 Binns-Turner PG, Wilson LL, Pryor ER, Boyd GL, Prickett CA. Perioperative music and its effects on anxiety, hemodynamics, and pain in women undergoing mastectomy. AANA Journal. 2011;79(4 suppl):S21-S27.
 • 32 Bulfone T, Quattrin R, Zanotti R, Regattin L, Brusaferro S. Effectiveness of music therapy for anxiety reduction in women with breast cancer in chemotherapy treatment. Holist Nurs Pract. 2009;23:238-242.
 • 33 Hanser SB, Bauer-Wu S, Kubicek L, et al. Effects of a music therapy intervention on quality of life and distress in women with metastatic breast cancer. J Soc Integr Oncol. 2006;4:116-124.
 • 34 Li XM, Zhou KN, Yan H, Wang DL, Zhang YP. Effects of music therapy on anxiety of patients with breast cancer after radical mastectomy: a randomized clinical trial. J Adv Nurs. 2012;68:1145-1155.
 • 35 Zhou K, Li X, Li J, et al. A clinical randomized controlled trial of music therapy and progressive muscle relaxation training in female breast cancer patients after radical mastectomy: results on depression, anxiety and length of hospital stay. Eur J Oncol Nurs. 2015;19:54-59.
 • 36 Garssen B, Boomsma MF, Meezenbroek Ede J, et al. Stress management training for breast cancer surgery patients. Psychooncology. 2013;22:572-580.
 • 37 Jacobsen PB, Phillips KM, Jim HS, et al. Effects of self-directed stress management training and home-based exercise on quality of life in cancer patients receiving chemotherapy: a randomized controlled trial. Psychooncology. 2013;22:1229-1235.
 • 38 Aguado Loi CX, Taylor TR, McMillan S, et al. Use and helpfulness of self-administered stress management therapy in patients undergoing cancer chemotherapy in community clinical settings. J Psychosoc Oncol. 2012;30:57-80.
 • 39 Phillips KM, Antoni MH, Lechner SC, et al. Stress management intervention reduces serum cortisol and increases relaxation during treatment for nonmetastatic breast cancer. Psychosom Med. 2008;70:1044-1049.
 • 40 Taso CJ, Lin HS, Lin WL, Chen SM, Huang WT, Chen SW. The effect of yoga exercise on improving depression, anxiety, and fatigue in women with breast cancer: a randomized controlled trial. J Nurs Res. 2014;22:155-164.
 • 41 Banerjee B, Vadiraj H, Ram A, et al. Effects of an integrated yoga program in modulating psychological stress and radiation-induced genotoxic stress in breast cancer patients undergoing radiotherapy. Integr Cancer Ther. 2007;6:242-250.
 • 42 Vadiraja HS, Raghavendra RM, Nagarathna R, et al. Effects of a yoga program on cortisol rhythm and mood states in early breast cancer patients undergoing adjuvant radiotherapy: a randomized controlled trial. Integr Cancer Ther. 2009;8:37-46.
 • 43 Raghavendra R, Nagarathna R, Nagendra H, et al. Effects of an integrated yoga programme on chemotherapy-induced nausea and emesis in breast cancer patients. Eur J Cancer Care. 2007;16:462-474.
 • 44 Rao MR, Raghuram N, Nagendra HR, et al. Anxiolytic effects of a yoga program in early breast cancer patients undergoing conventional treatment: a randomized controlled trial. Complement Ther Med. 2009;17:1-8.
 • 45 Bower JE, Garet D, Sternlieb B, et al. Yoga for persistent fatigue in breast cancer survivors: a randomized controlled trial. Cancer. 2012;118:3766-3775.
 • 46 Dhruva A, Miaskowski C, Abrams D, et al. Yoga breathing for cancer chemotherapy-associated symptoms and quality of life: results of a pilot randomized controlled trial. J Alternat Complement Med. 2012;18:473-479.
 • 47 Pruthi S, Stan DL, Jenkins SM, et al. A randomized controlled pilot study assessing feasibility and impact of yoga practice on quality of life, mood, and perceived stress in women with newly diagnosed breast cancer. Glob Adv Health Med. 2012;1:30-35.
 • 48 Chandwani KD, Thornton B, Perkins GH, et al. Yoga improves quality of life and benefit finding in women undergoing radiotherapy for breast cancer. J Soc Integr Oncol. 2010;8:43-55.
 • 49 Bao T, Cai L, Snyder C, et al. Patient-reported outcomes in women with breast cancer enrolled in a dual-center, double-blind, randomized controlled trial assessing the effect of acupuncture in reducing aromatase inhibitor-induced musculoskeletal symptoms. Cancer. 2014;120:381-389.
 • 50 Mao JJ, Farrar JT, Bruner D, et al. Electroacupuncture for fatigue, sleep, and psychological distress in breast cancer patients with aromatase inhibitor-related arthralgia: a randomized trial. Cancer. 2014;120:3744-3751.
 • 51 Molassiotis A, Bardy J, Finnegan-John J, et al. Acupuncture for cancer-related fatigue in patients with breast cancer: a pragmatic randomized controlled trial. J Clin Oncol. 2012;30:4470-4476.
 • 52 Billhult A, Bergbom I, Stener-Victorin E. Massage relieves nausea in women with breast cancer who are undergoing chemotherapy. J Alternat Complement Med. 2007;13:53-57.
 • 53 Hernandez-Reif M, Ironson G, Field T, et al. Breast cancer patients have improved immune and neuroendocrine functions following massage therapy. J Psychosom Res. 2004;57:45-52.
 • 54 Listing M, Krohn M, Liezmann C, et al. The efficacy of classical massage on stress perception and cortisol following primary treatment of breast cancer. Arch Womens Ment Health. 2010;13:165-173.
 • 55 Wilkinson SM, Love SB, Westcombe AM, et al. Effectiveness of aromatherapy massage in the management of anxiety and depression in patients with cancer: a multicenter randomized controlled trial. J Clin Oncol. 2007;25:532-539.
 • 56 Hidderley M, Holt M. A pilot randomized trial assessing the effects of autogenic training in early stage cancer patients in relation to psychological status and immune system responses. Eur J Oncol Nurs. 2004;8:61-65.
 • 57 Kovacic T, Kovacic M. Impact of relaxation training according to Yoga In Daily Life(R) system on perceived stress after breast cancer surgery. Integr Cancer Ther. 2011;10:16-26.
 • 58 Kovacic T, Zagoricnik M, Kovacic M. Impact of relaxation training according to the Yoga In Daily Life(R) system on anxiety after breast cancer surgery. J Complement Integr Med. 2013;10:153-164.
 • 59 Molassiotis A, Yung HP, Yam BM, Chan FY, Mok TS. The effectiveness of progressive muscle relaxation training in managing chemotherapy-induced nausea and vomiting in Chinese breast cancer patients: a randomised controlled trial. Support Care Cancer. 2002;10:237-246.
 • 60 Nunes DF, Rodriguez AL, da Silva Hoffmann F, et al. Relaxation and guided imagery program in patients with breast cancer undergoing radiotherapy is not associated with neuroimmunomodulatory effects. J Psychosom Res. 2007;63:647-655.
 • 61 Dibble SL, Chapman J, Mack KA, Shih AS. Acupressure for nausea: results of a pilot study. Oncol Nurs Forum. 2000;27:41-47.
 • 62 Dibble SL, Luce J, Cooper BA, et al. Acupressure for chemotherapy-induced nausea and vomiting: a randomized clinical trial. Oncol Nurs Forum. 2007;34:813-820.
 • 63 Molassiotis A, Helin AM, Dabbour R, Hummerston S. The effects of P6 acupressure in the prophylaxis of chemotherapy-related nausea and vomiting in breast cancer patients. Complement Ther Med. 2007;15:3-12.
 • 64 Beith JM, Oh B, Chatfield MD, Davis E, Venkateswaran R. Electroacupuncture for nausea, vomiting, and myelosuppression in women receiving adjuvant chemotherapy for early breast cancer: a randomized controlled pilot trial. Med Acupunct. 2012;24:241-248.
 • 65 Shen J, Wenger N, Glaspy J, et al. Electroacupuncture for control of myeloablative chemotherapy-induced emesis: a randomized controlled trial. JAMA. 2000;284:2755-2761.
 • 66 Arslan M, Ozdemir L. Oral intake of ginger for chemotherapy-induced nausea and vomiting among women with breast cancer. Clin J Oncol Nurs. 2015;19:E92-E97.
 • 67 Panahi Y, Saadat A, Sahebkar A, Hashemian F, Taghikhani M, Abolhasani E. Effect of ginger on acute and delayed chemotherapy-induced nausea and vomiting: a pilot, randomized, open-label clinical trial. Integr Cancer Ther. 2012;11:204-211.
 • 68 Ryan JL, Heckler CE, Roscoe JA, et al. Ginger (Zingiber officinale) reduces acute chemotherapy-induced nausea: a URCC CCOP study of 576 patients. Support Care Cancer. 2012;20:1479-1489.
 • 69 Yoo HJ, Ahn SH, Kim SB, Kim WK, Han OS. Efficacy of progressive muscle relaxation training and guided imagery in reducing chemotherapy side effects in patients with breast cancer and in improving their quality of life. Support Care Cancer. 2005;13:826-833.
 • 70 Bozzetti F, Biganzoli L, Gavazzi C, et al. Glutamine supplementation in cancer patients receiving chemotherapy: a double-blind randomized study. Nutrition. 1997;13:748-751.
 • 71 Peterson DE, Jones JB, Petit Ii RG. Randomized, placebo-controlled trial of Saforis for prevention and treatment of oral mucositis in breast cancer patients receiving anthracycline-based chemotherapy. Cancer. 2007;109:322-331.
 • 72 Milbury K, Chaoul A, Biegler K, et al. Tibetan sound meditation for cognitive dysfunction: results of a randomized controlled pilot trial. Psychooncology. 2013;22:2354-2363.
 • 73 Hoffman CJ, Ersser SJ, Hopkinson JB, Nicholls PG, Harrington JE, Thomas PW. Effectiveness of mindfulness-based stress reduction in mood, breast- and endocrine-related quality of life, and well-being in stage 0 to III breast cancer: a randomized, controlled trial. J Clin Oncol. 2012;30:1335-1342.
 • 74 Nidich SI, Fields JZ, Rainforth MV, et al. A randomized controlled trial of the effects of transcendental meditation on quality of life in older breast cancer patients. Integr Cancer Ther. 2009;8:228-234.
 • 75 Henderson VP, Massion AO, Clemow L, Hurley TG, Druker S, Hebert JR. A randomized controlled trial of mindfulness-based stress reduction for women with early stage breast cancer receiving radiotherapy. Integr Cancer Ther. 2013;12:404-413.
 • 76 Dodds SE, Pace TW, Bell ML, et al. Feasibility of Cognitively Based Compassion Training (CBCT) for breast cancer survivors: a randomized, wait list controlled pilot study. Support Care Cancer. 2015;23:3599-3608.
 • 77 Walker LG, Walker MB, Ogston K, et al. Psychological, clinical and pathological effects of relaxation training and guided imagery during primary chemotherapy. Br J Cancer. 1999;80:262-268.
 • 78 Gudenkauf LM, Antoni MH, Stagl JM, et al. Brief cognitive-behavioral and relaxation training interventions for breast cancer: a randomized controlled trial. J Consult Clin Psychol. 2015;83:677-688.
 • 79 Chandwani KD, Perkins G, Nagendra HR, et al. Randomized, controlled trial of yoga in women with breast cancer undergoing radiotherapy. J Clin Oncol. 2014;32:1058-1065.
 • 80 Kiecolt-Glaser JK, Bennett JM, Andridge R, et al. Yoga's impact on inflammation, mood, and fatigue in breast cancer survivors: a randomized controlled trial. J Clin Oncol. 2014;32:1040-1049.
 • 81 Rao RM, Raghuram N, Nagendra HR, et al. Effects of an integrated yoga program on self-reported depression scores in breast cancer patients undergoing conventional treatment: a randomized controlled trial. Indian J Palliat Care. 2015;21:174-181.
 • 82 Culos-Reed SN, Carlson LE, Daroux LM, Hately-Aldous S. A pilot study of yoga for breast cancer survivors: physical and psychological benefits. Psychooncology. 2006;15:891-897.
 • 83 Moadel AB, Shah C, Wylie-Rosett J, et al. Randomized controlled trial of yoga among a multiethnic sample of breast cancer patients: effects on quality of life. J Clin Oncol. 2007;25:4387-4395.
 • 84 Danhauer SC, Mihalko SL, Russell GB, et al. Restorative yoga for women with breast cancer: findings from a randomized pilot study. Psychooncology. 2009;18:360-368.
 • 85 Vadiraja H, Rao MR, Nagarathna R, et al. Effects of yoga program on quality of life and affect in early breast cancer patients undergoing adjuvant radiotherapy: a randomized controlled trial. Complement Ther Med. 2009;17:274-280.
 • 86 Krohn M, Listing M, Tjahjono G, et al. Depression, mood, stress, and Th1/Th2 immune balance in primary breast cancer patients undergoing classical massage therapy. Support Care Cancer. 2011;19:1303-1311.
 • 87 Listing M, Reisshauer A, Krohn M, et al. Massage therapy reduces physical discomfort and improves mood disturbances in women with breast cancer. Psychooncology. 2009;18:1290-1299.
 • 88 Fernandez-Lao C, Cantarero-Villanueva I, Diaz-Rodriguez L, Cuesta-Vargas AI, Fernandez-Delas-Penas C, Arroyo-Morales M. Attitudes towards massage modify effects of manual therapy in breast cancer survivors: a randomised clinical trial with crossover design. Eur J Cancer Care. 2012;21:233-241.
 • 89 Burns DS. The effect of the Bonny method of guided imagery and music on the mood and life quality of cancer patients. J Music Ther. 2001;38:51-65.
 • 90 Zhou KN, Li XM, Yan H, Dang SN, Wang DL. Effects of music therapy on depression and duration of hospital stay of breast cancer patients after radical mastectomy. Chin Med J (Engl). 2011;124:2321-2327.
 • 91 Nedstrand E, Wijma K, Wyon Y, Hammar M. Vasomotor symptoms decrease in women with breast cancer randomized to treatment with applied relaxation or electro-acupuncture: a preliminary study. Climacteric. 2005;8:243-250.
 • 92 Walker EM, Rodriguez AI, Kohn B, et al. Acupuncture versus venlafaxine for the management of vasomotor symptoms in patients with hormone receptor-positive breast cancer: a randomized controlled trial. J Clin Oncol. 2010;28:634-640.
 • 93 Post-White J, Kinney ME, Savik K, Gau JB, Wilcox C, Lerner I. Therapeutic massage and healing touch improve symptoms in cancer. Integr Cancer Ther. 2003;2:332-344.
 • 94 FitzHenry F, Wells N, Slater V, Dietrich MS, Wisawatapnimit P, Chakravarthy AB. A randomized placebo-controlled pilot study of the impact of healing touch on fatigue in breast cancer patients undergoing radiation therapy. Integr Cancer Ther. 2014;13:105-113.
 • 95 Lechner SC, Whitehead NE, Vargas S, et al. Does a community-based stress management intervention affect psychological adaptation among underserved black breast cancer survivors? J Natl Cancer Inst Monogr. 2014;2014:315-322.
 • 96 Stagl JM, Bouchard LC, Lechner SC, et al. Long-term psychological benefits of cognitive-behavioral stress management for women with breast cancer: 11-year follow-up of a randomized controlled trial. Cancer. 2015;121:1873-1881.
 • 97 Montgomery GH, David D, Kangas M, et al. Randomized controlled trial of a cognitive-behavioral therapy plus hypnosis intervention to control fatigue in patients undergoing radiotherapy for breast cancer. J Clin Oncol. 2014;32:557-563.
 • 98 Montgomery GH, Kangas M, David D, et al. Fatigue during breast cancer radiotherapy: an initial randomized study of cognitive-behavioral therapy plus hypnosis. Health Psychol. 2009;28:317-322.
 • 99 Barton DL, Liu H, Dakhil SR, et al. Wisconsin ginseng (Panax quinquefolius) to improve cancer-related fatigue: a randomized, double-blind trial, N07C2. J Natl Cancer Inst. 2013;105:1230-1238.
 • 100 Barton DL, Soori GS, Bauer BA, et al. Pilot study of Panax quinquefolius (American ginseng) to improve cancer-related fatigue: a randomized, double-blind, dose-finding evaluation: NCCTG trial N03CA. Support Care Cancer. 2010;18:179-187.
 • 101 Deng G, Chan Y, Sjoberg D, et al. Acupuncture for the treatment of post-chemotherapy chronic fatigue: a randomized, blinded, sham-controlled trial. Support Care Cancer. 2013;21:1735-1741.
 • 102 Molassiotis A, Bardy J, Finnegan-John J, et al. A randomized, controlled trial of acupuncture self-needling as maintenance therapy for cancer-related fatigue after therapist-delivered acupuncture. Ann Oncol. 2013;24:1645-1652.
 • 103 Smith C, Carmady B, Thornton C, Perz J, Ussher JM. The effect of acupuncture on post-cancer fatigue and well-being for women recovering from breast cancer: a pilot randomised controlled trial. Acupunct Med. 2013;31:9-15.
 • 104 Cramer H, Rabsilber S, Lauche R, Kummel S, Dobos G. Yoga and meditation for menopausal symptoms in breast cancer survivors—a randomized controlled trial. Cancer. 2015;121:2175-2184.
 • 105 Banasik J, Williams H, Haberman M, Blank SE, Bendel R. Effect of Iyengar yoga practice on fatigue and diurnal salivary cortisol concentration in breast cancer survivors. J Am Acad Nurs Pract. 2011;23:135-142.
 • 106 Littman AJ, Bertram LC, Ceballos R, et al. Randomized controlled pilot trial of yoga in overweight and obese breast cancer survivors: effects on quality of life and anthropometric measures. Support Care Cancer. 2012;20:267-277.
 • 107 Hershman DL, Unger JM, Crew KD, et al. Randomized double-blind placebo-controlled trial of acetyl-L-carnitine for the prevention of taxane-induced neuropathy in women undergoing adjuvant breast cancer therapy. J Clin Oncol. 2013;31:2627-2633.
 • 108 da Costa Miranda V, Trufelli DC, Santos J, et al. Effectiveness of guarana (Paullinia cupana) for postradiation fatigue and depression: results of a pilot double-blind randomized study. J Alternat Complement Med. 2009;15:431-433.
 • 109 de Oliveira Campos MP, Riechelmann R, Martins LC, Hassan BJ, Casa FBA, Giglio AD. Guarana (Paullinia cupana) improves fatigue in breast cancer patients undergoing systemic chemotherapy. J Alternat Complement Med. 2011;17:505-512.
 • 110 Ahmed Omar MT, Abd-El-Gayed Ebid A, El Morsy AM. Treatment of post-mastectomy lymphedema with laser therapy: double blind placebo control randomized study. J Surg Res. 2011;165:82-90.
 • 111 Ridner SH, Poage-Hooper E, Kanar C, Doersam JK, Bond SM, Dietrich MS. A pilot randomized trial evaluating low-level laser therapy as an alternative treatment to manual lymphatic drainage for breast cancer-related lymphedema. Oncol Nurs Forum. 2013;40:383-393.
 • 112 Andersen L, Hojris I, Erlandsen M, Andersen J. Treatment of breast-cancer-related lymphedema with or without manual lymphatic drainage: a randomized study. Acta Oncol. 2000;39:399-405.
 • 113 Devoogdt N, Christiaens MR, Geraerts I, et al. Effect of manual lymph drainage in addition to guidelines and exercise therapy on arm lymphoedema related to breast cancer: randomised controlled trial [serial online]. BMJ. 2011;343:d5326.
 • 114 Gurdal SO, Kostanoglu A, Cavdar I, et al. Comparison of intermittent pneumatic compression with manual lymphatic drainage for treatment of breast cancer-related lymphedema. Lymphat Res Biol. 2012;10:129-135.
 • 115 Maher J, Refshauge K, Ward L, Paterson R, Kilbreath S. Change in extracellular fluid and arm volumes as a consequence of a single session of lymphatic massage followed by rest with or without compression. Support Care Cancer. 2012;20:3079-3086.
 • 116 McNeely ML, Magee DJ, Lees AW, Bagnall KM, Haykowsky M, Hanson J. The addition of manual lymph drainage to compression therapy for breast cancer related lymphedema: a randomized controlled trial. Breast Cancer Res Treat. 2004;86:95-106.
 • 117 Williams AF, Vadgama A, Franks PJ, Mortimer PS. A randomized controlled crossover study of manual lymphatic drainage therapy in women with breast cancer-related lymphoedema. Eur J Cancer Care (Engl). 2002;11:254-261.
 • 118 Dayes IS, Whelan TJ, Julian JA, et al. Randomized trial of decongestive lymphatic therapy for the treatment of lymphedema in women with breast cancer. J Clin Oncol. 2013;31:3758-3763.
 • 119 Gan TJ, Jiao KR, Zenn M, Georgiade G. A randomized controlled comparison of electro-acupoint stimulation or ondansetron versus placebo for the prevention of postoperative nausea and vomiting. Anesth Analg. 2004;99:1070-1075.
 • 120 Bao T, Cai L, Giles JT, et al. A dual-center randomized controlled double blind trial assessing the effect of acupuncture in reducing musculoskeletal symptoms in breast cancer patients taking aromatase inhibitors. Breast Cancer Res Treat. 2013;138:167-174.
 • 121 Crew KD, Capodice JL, Greenlee H, et al. Pilot study of acupuncture for the treatment of joint symptoms related to adjuvant aromatase inhibitor therapy in postmenopausal breast cancer patients. J Cancer Surviv. 2007;1:283-291.
 • 122 Crew KD, Capodice JL, Greenlee H, et al. Randomized, blinded, sham-controlled trial of acupuncture for the management of aromatase inhibitor-associated joint symptoms in women with early stage breast cancer. J Clin Oncol. 2010;28:1154-1160.
 • 123 Oh B, Kimble B, Costa DS, et al. Acupuncture for treatment of arthralgia secondary to aromatase inhibitor therapy in women with early breast cancer: pilot study. Acupunct Med. 2013;31:264-271.
 • 124 Mao JJ, Xie SX, Farrar JT, et al. A randomised trial of electro-acupuncture for arthralgia related to aromatase inhibitor use. Eur J Cancer. 2014;50:267-276.
 • 125 Montgomery GH, Bovbjerg DH, Schnur JB, et al. A randomized clinical trial of a brief hypnosis intervention to control side effects in breast surgery patients. J Natl Cancer Inst. 2007;99:1304-1312.
 • 126 Montgomery GH, Weltz CR, Seltz M, Bovbjerg DH. Brief presurgery hypnosis reduces distress and pain in excisional breast biopsy patients. Int J Clin Exp Hypn. 2002;50:17-32.
 • 127 Henderson VP, Clemow L, Massion AO, Hurley TG, Druker S, Hebert JR. The effects of mindfulness-based stress reduction on psychosocial outcomes and quality of life in early stage breast cancer patients: a randomized trial. Breast Cancer Res Treat. 2012;131:99-109.
 • 128 Siedentopf F, Utz-Billing I, Gairing S, Schoenegg W, Kentenich H, Kollak I. Yoga for patients with early breast cancer and its impact on quality of life—a randomized controlled trial. Geburtshilfe Frauenheilkd. 2013;73:311-317.
 • 129 Frisk J, Kallstrom AC, Wall N, Fredrikson M, Hammar M. Acupuncture improves health-related quality-of-life (HRQoL) and sleep in women with breast cancer and hot flushes. Support Care Cancer. 2012;20:715-724.
 • 130 Rostock M, Jaroslawski K, Guethlin C, Ludtke R, Schroder S, Bartsch HH. Chemotherapy-induced peripheral neuropathy in cancer patients: a four-arm randomized trial on the effectiveness of electroacupuncture [serial online]. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:349653.
 • 131 Semiglasov VF, Stepula VV, Dudov A, Lehmacher W, Mengs U. The standardised mistletoe extract PS76A2 improves QoL in patients with breast cancer receiving adjuvant CMF chemotherapy: a randomised, placebo-controlled, double-blind, multicentre clinical trial. Anticancer Res. 2004;24:1293-1302.
 • 132 Semiglazov VF, Stepula VV, Dudov A, Schnitker J, Mengs U. Quality of life is improved in breast cancer patients by standardised mistletoe extract PS76A2 during chemotherapy and follow-up: a randomised, placebo-controlled, double-blind, multicentre clinical trial. Anticancer Res. 2006;26:1519-1529.
 • 133 Troger W, Jezdic S, Zdrale Z, Tisma N, Hamre HJ, Matijasevic M. Quality of life and neutropenia in patients with early stage breast cancer: a randomized pilot study comparing additional treatment with mistletoe extract to chemotherapy alone. Breast Cancer (Auckl). 2009;3:35-45.
 • 134 Troger W, Zdrale Z, Tisma N, Matijasevic M. Additional therapy with a mistletoe product during adjuvant chemotherapy of breast cancer patients improves quality of life: an open randomized clinical pilot trial. Evid Based Complement Alternat Med. 2014;2014:430518.
 • 135 Chen Z, Meng Z, Milbury K, et al. Qigong improves quality of life in women undergoing radiotherapy for breast cancer: results of a randomized controlled trial. Cancer. 2013;119:1690-1698.
 • 136 Oh B, Butow PN, Mullan BA, et al. Effect of medical qigong on cognitive function, quality of life, and a biomarker of inflammation in cancer patients: a randomized controlled trial. Support Care Cancer. 2012;20:1235-1242.
 • 137 Dyer J, Thomas K, Sandsund C, Shaw C. Is reflexology as effective as aromatherapy massage for symptom relief in an adult outpatient oncology population? Complement Ther Clin Pract. 2013;19:139-146.
 • 138 Sharp DM, Walker MB, Chaturvedi A, et al. A randomised, controlled trial of the psychological effects of reflexology in early breast cancer. Eur J Cancer. 2010;46:312-322.
 • 139 Wyatt G, Sikorskii A, Rahbar MH, Victorson D, You M. Health-related quality-of-life outcomes: a reflexology trial with patients with advanced-stage breast cancer. Oncol Nurs Forum. 2012;39:568-577.
 • 140 Antoni MH, Lechner SC, Kazi A, et al. How stress management improves quality of life after treatment for breast cancer. J Consult Clin Psychol. 2006;74:1143-1152.
 • 141 Lerman R, Jarski R, Rea H, Gellish R, Vicini F. Improving symptoms and quality of life of female cancer survivors: a randomized controlled study. Ann Surg Oncol. 2012;19:373-378.
 • 142 Mustian K, Sprod L, Janelsins M, et al. Multicenter, randomized controlled trial of yoga for sleep quality among cancer survivors. J Clin Oncol. 2013;31:3233-3241.
 • 143 Bokmand S, Flyger H. Acupuncture relieves menopausal discomfort in breast cancer patients: a prospective, double blinded, randomized study. Breast. 2013;22:320-323.
 • 144 Deng G, Vickers A, Yeung S, et al. Randomized, controlled trial of acupuncture for the treatment of hot flashes in breast cancer patients. J Clin Oncol. 2007;25:5584-5590.
 • 145 Frisk J, Carlhall S, Kallstrom AC, Lindh-Astrand L, Malmstrom A, Hammar M. Long-term follow-up of acupuncture and hormone therapy on hot flushes in women with breast cancer: a prospective, randomized, controlled multicenter trial. Climacteric. 2008;11:166-174.
 • 146 Hervik J, Mjaland O. Quality of life of breast cancer patients medicated with anti-estrogens, 2 years after acupuncture treatment: a qualitative study. Int J Womens Health. 2010;2:319-325.
 • 147 Liljegren A, Gunnarsson P, Landgren BM, Robeus N, Johansson H, Rotstein S. Reducing vasomotor symptoms with acupuncture in breast cancer patients treated with adjuvant tamoxifen: a randomized controlled trial. Breast Cancer Res Treat. 2012;135:791-798.
 • 148 Mao J, Bowman M, Xie S, Bruner D, De Michele A, Farrar J. Electroacupuncture versus gabapentin for hot flashes among breast cancer survivors: a randomized placebo-controlled trial. J Clin Oncol. 2015;33:3615-3620.
 • 149 MacGregor CA, Canney PA, Patterson G, McDonald R, Paul J. A randomised double-blind controlled trial of oral soy supplements versus placebo for treatment of menopausal symptoms in patients with early breast cancer. Eur J Cancer. 2005;41:708-714.
 • 150 Quella SK, Loprinzi CL, Barton DL, et al. Evaluation of soy phytoestrogens for the treatment of hot flashes in breast cancer survivors: a North Central Cancer Treatment Group trial. J Clin Oncol. 2000;18:1068-1074.
 • 151 Van Patten CL, Olivotto IA, Chambers GK, et al. Effect of soy phytoestrogens on hot flashes in postmenopausal women with breast cancer: a randomized, controlled clinical trial. J Clin Oncol. 2002;20:1449-1455.
 • 152 Cohen MR. The New Chinese Medicine Handbook: An Innovative Guide to Integrating Eastern Wisdom with Western Practice for Modern Healing. Beverly, MA: Fairwinds Press; 2015.
 • 153National Cancer Institute. NCI Dictionary of Cancer Terms. cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms. Accessed June 27, 2016.
 • 154National Center for Complementary and Integrative Health. Acupuncture. nccih.nih.gov/health/acupuncture. Accessed June 18, 2015.
 • 155 Shen Y, Liu L, Chiang JS, et al. Randomized, placebo-controlled trial of K1 acupoint acustimulation to prevent cisplatin-induced or oxaliplatin-induced nausea. Cancer. 2015;121:84-92.
 • 156 Napadow V, Makris N, Liu J, Kettner NW, Kwong KK, Hui KK. Effects of electroacupuncture versus manual acupuncture on the human brain as measured by fMRI. Hum Brain Mapp. 2005;24:193-205.
 • 157 Gottschling S, Reindl TK, Meyer S, et al. Acupuncture to alleviate chemotherapy-induced nausea and vomiting in pediatric oncology—a randomized multicenter crossover pilot trial. Klin Padiatr. 2008;220:365-370.
 • 158 Rithirangsriroj K, Manchana T, Akkayagorn L. Efficacy of acupuncture in prevention of delayed chemotherapy induced nausea and vomiting in gynecologic cancer patients. Gynecol Oncol. 2015;136:82-86.
 • 159 Melchart D, Ihbe-Heffinger A, Leps B, von Schilling C, Linde K. Acupuncture and acupressure for the prevention of chemotherapy-induced nausea—a randomised cross-over pilot study. Support Care Cancer. 2006;14:878-882.
 • 160 Garcia MK, McQuade J, Haddad R, et al. Systematic review of acupuncture in cancer care: a synthesis of the evidence. J Clin Oncol. 2013;31:952-960.
 • 161 Zick SM, Sen A, Wyatt GK, Murphy SL, Arnedt JT, Harris RE. Investigation of 2 types of self-administered acupressure for persistent cancer-related fatigue in breast cancer survivors: a randomized clinical trial. JAMA Oncol. 2016;2:1470-1476.
 • 162Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Integrative Medicine: About Herbs, Botanicals and Other Products. mskcc.org/cancer-care/treatments/symptom-management/integrative-medicine/herbs. Accessed June 27, 2016.
 • 163National Center for Complementary and Integrative Health. Ginger. nccih.nih.gov/health/ginger. Accessed June 27, 2016.
 • 164National Cancer Institute. Topics in Integrative, Alternative, and Complementary Therapies (PDQ)-Patient Version. cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/patient/cam-topics-pdq. Accessed November 29, 2016.
 • 165U.S Food and Drug Administration Product Classification. accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPCD/classification.cfm?ID=3639. Accessed April 3, 2017.
 • 166National Cancer Institute. Lymphedema (PDQ)-Health Professional Version. cancer.gov/about-cancer/treatment/side-effects/lymphedema/lymphedema-hp-pdq. Accessed June 27, 2016.
 • 167National Center for Complementary and Integrative Health. Massage Therapy for Health Purposes. nccih.nih.gov/health/massage/massageintroduction.htm. Accessed June 18, 2015.
 • 168 Gecsedi RA. Massage therapy for patients with cancer. Clin J Oncol Nurs. 2002;6:52-54.
 • 169 Walsh R, Shapiro SL. The meeting of meditative disciplines and Western psychology—a mutually enriching dialogue. Am Psychol. 2006;61:227-239.
 • 170 Bond K, Ospina MB, Hooton N, et al. Defining a complex intervention: the development of demarcation criteria for “meditation.” Psychol Religion Spirituality. 2009;1:129-137.
 • 171 Kabat-Zinn J. Full Catastrophe Living. New York: Bantam Dell; 1990.
 • 172 Shennan C, Payne S, Fenlon D. What is the evidence for the use of mindfulness-based interventions in cancer care? A review. Psychooncology. 2011;20:681-697.
 • 173 Matchim Y, Armer JM, Stewart BR. Mindfulness-based stress reduction among breast cancer survivors: a literature review and discussion. Oncol Nurs Forum. 2011;38:E61-E71.
 • 174 Zainal NZ, Booth S, Huppert FA. The efficacy of mindfulness-based stress reduction on mental health of breast cancer patients: a meta-analysis. Psychooncology. 2013;22:1457-1465.
 • 175 Cramer H, Lauche R, Paul A, Dobos G. Mindfulness-based stress reduction for breast cancer-a systematic review and meta-analysis. Curr Oncol. 2012;19:e343-352.
 • 176 Marvibaigi M, Supriyanto E, Amini N, Abdul Majid FA, Jaganathan SK. Preclinical and clinical effects of mistletoe against breast cancer [serial online]. Biomed Res Int. 2014;2014:785479.
 • 177 Bussing A. Mistletoe: The Genus Viscum. The Netherlands: CRC Press; 2000.
 • 178 Horneber MA, Bueschel G, Huber R, Linde K, Rostock M. Mistletoe therapy in oncology [serial online]. Cochrane Database Syst Rev. 2008;2:CD003297.
 • 179American Music Therapy Association. What Is Music Therapy? musictherapy.org/about/musictherapy/. Accessed June 22, 2015.
 • 180 Nilsson U. The anxiety- and pain-reducing effects of music interventions: a systematic review. AORN J. 2008;87:780-807.
 • 181 Guetin S, Charras K, Berard A, et al. An overview of the use of music therapy in the context of Alzheimer's disease: a report of a French expert group. Dementia (London). 2013;12:619-634.
 • 182National Center for Complementary and Integrative Health. Reflexology. nccih.nih.gov/health/reflexology. Accessed June 27, 2016.
 • 183National Center for Complementary and Integrative Health. Relaxation Techniques for Health: What you need to know. nccih.nih.gov/health/stress/relaxation.htm. Accessed June 18, 2015.
 • 184National Center for Complementary and Integrative Health. Tai Chi and Qi Gong: In Depth. nccih.nih.gov/health/taichi/introduction.htm. Accessed June 27, 2016.
 • 185National Center for Complementary and Integrative Health. Stress. nccih.nih.gov/health/stress. Accessed June 18, 2015.
 • 186National Cancer Institute. Depression (PDQ)-Health Professional Version. cancer.gov/about-cancer/coping/feelings/depression-hp-pdq. Accessed August 10, 2015.
 • 187National Cancer Institute. Cancer-Related Post-Traumatic Stress (PDQ)-Health Professional Version. cancer.gov/about-cancer/coping/survivorship/new-normal/ptsd-hp-pdq. Accessed August 8, 2015.
 • 188 Antoni MH, Lehman JM, Kilbourn KM, et al. Cognitive-behavioral stress management intervention decreases the prevalence of depression and enhances benefit finding among women under treatment for early stage breast cancer. Health Psychol. 2001;20:20-32.
 • 189National Center for Complementary and Integrative Health. Yoga. nccih.nih.gov/health/yoga. Accessed June 18, 2015.
 • 190 Iyengar B. Light on Pranayama: The Yogic Art of Breathing. Chestnut Ridge, NY: Crossroad Publishing Company; 2005.
 • 191 Andersen BL, DeRubeis RJ, Berman BS, et al. Screening, assessment, and care of anxiety and depressive symptoms in adults with cancer: an American Society of Clinical Oncology guideline adaptation. J Clin Oncol. 2014;32:1605-1619.
 • 192 Bower JE, Bak K, Berger A, et al. Screening, assessment, and management of fatigue in adult survivors of cancer: an American Society of Clinical oncology clinical practice guideline adaptation. J Clin Oncol. 2014;32:1840-1850.
 • 193 Hershman DL, Lacchetti C, Dworkin RH, et al. Prevention and management of chemotherapy-induced peripheral neuropathy in survivors of adult cancers: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline. J Clin Oncol. 2014;32:1941-1967.
 • 194 Runowicz CD, Leach CR, Henry NL, et al. American Cancer Society/American Society of Clinical Oncology breast cancer survivorship care guideline. J Clin Oncol. 2016;34:611-635.
 • 195 Jordan K, Jahn F, Aapro M. Recent developments in the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV): a comprehensive review. Ann Oncol. 2015;26:1081-1090.
 • 196 Berger AM, Abernethy AP, Atkinson A, et al. NCCN Clinical Practice Guidelines cancer-related fatigue. J Natl Compr Canc Netw. 2010;8:904-931.
 • 197 Hesketh PJ, Bohlke K, Lyman GH, et al. Antiemetics: American Society of Clinical Oncology focused guideline update. J Clin Oncol. 2016;34:381-386.
 • 198 Zick SM, Alrawi S, Merel G, et al. Relaxation acupressure reduces persistent cancer-related fatigue [serial online]. Evid Based Complement Alternat Med. 2011;2011. pii: 142913.
 • 199 Targ EF, Levine EG. The efficacy of a mind-body-spirit group for women with breast cancer: a randomized controlled trial. Gen Hosp Psychiatry. 2002;24:238-248.
 • 200 Yaal-Hahoshen N, Maimon Y, Siegelmann-Danieli N, et al. A prospective, controlled study of the botanical compound mixture LCS101 for chemotherapy-induced hematological complications in breast cancer. Oncologist. 2011;16:1197-1202.
 • 201 Zhuang SR, Chiu HF, Chen SL, et al. Effects of a Chinese medical herbs complex on cellular immunity and toxicity-related conditions of breast cancer patients. Br J Nutr. 2012;107:712-718.
 • 202 Bo Y, Li HS, Qi YC, Lu MY. Clinical study on treatment of mammary cancer by Shenqi Fuzheng injection in cooperation with chemotherapy. Chin J Integr Med. 2007;13:37-40.
 • 203 Thyme KE, Sundin EC, Wiberg B, Oster I, Astrom S, Lindh J. Individual brief art therapy can be helpful for women with breast cancer: a randomized controlled clinical study. Palliat Support Care. 2009;7:87-95.
 • 204 Monti DA, Kash KM, Kunkel EJ, et al. Changes in cerebral blood flow and anxiety associated with an 8-week mindfulness programme in women with breast cancer. Stress Health. 2012;28:397-407.
 • 205 Gaston-Johansson F, Fall-Dickson JM, Nanda J, et al. The effectiveness of the comprehensive coping strategy program on clinical outcomes in breast cancer autologous bone marrow transplantation. Cancer Nurs. 2000;23:277-285.
 • 206 Robb KA, Newham DJ, Williams JE. Transcutaneous electrical nerve stimulation vs. transcutaneous spinal electroanalgesia for chronic pain associated with breast cancer treatments. J Pain Symptom Manage. 2007;33:410-419.
 • 207 Frank LS, Frank JL, March D, Makari-Judson G, Barham RB, Mertens WC. Does therapeutic touch ease the discomfort or distress of patients undergoing stereotactic core breast biopsy? A randomized clinical trial. Pain Med. 2007;8:419-424.
 • 208 Schnur JB, Bovbjerg DH, David D, et al. Hypnosis decreases presurgical distress in excisional breast biopsy patients. Anesth Analg. 2008;106:440-444.
 • 209 Marshall-Mckenna R, Paul L, McFadyen AK, et al. Myofascial release for women undergoing radiotherapy for breast cancer: a pilot study. Eur J Physiother 2014;16:58-64.
 • 210 Baker BS, Harrington JE, Choi BS, Kropf P, Muller I, Hoffman CJ. A randomised controlled pilot feasibility study of the physical and psychological effects of an integrated support programme in breast cancer. Complement Ther Clin Pract. 2012;18:182-189.
 • 211 Liu CJ, Hsiung PC, Chang KJ, et al. A study on the efficacy of body-mind-spirit group therapy for patients with breast cancer. J Clin Nurs. 2008;17:2539-2549.
 • 212 Stephenson NL, Weinrich SP, Tavakoli AS. The effects of foot reflexology on anxiety and pain in patients with breast and lung cancer. Oncol Nurs Forum. 2000;27:67-72.
 • 213 Potter PJ. Breast biopsy and distress: feasibility of testing a reiki intervention. J Holist Nurs. 2007;25:238-251.
 • 214 Robins JL, McCain NL, Elswick RK Jr, Walter JM, Gray DP, Tuck I. Psychoneuroimmunology-based stress management during adjuvant chemotherapy for early breast cancer [serial online]. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:372908.
 • 215 Jo SH, Kim LS, Kim SA, et al. Evaluation of short-term use of N-acetylcysteine as a strategy for prevention of anthracycline-induced cardiomyopathy: EPOCH trial—a prospective randomized study. Korean Circ J. 2013;43:174-181.
 • 216 Roscoe JA, Matteson SE, Morrow GR, et al. Acustimulation wrist bands are not effective for the control of chemotherapy-induced nausea in women with breast cancer. J Pain Symptom Manage. 2005;29:376-384.
 • 217 Lua PL, Salihah N, Mazlan N. Effects of inhaled ginger aromatherapy on chemotherapy-induced nausea and vomiting and health-related quality of life in women with breast cancer. Complement Ther Med. 2015;23:396-404.
 • 218 Valadares F, Novaes MR, Canete R. Effect of Agaricus sylvaticus supplementation on nutritional status and adverse events of chemotherapy of breast cancer: a randomized, placebo-controlled, double-blind clinical trial. Indian J Pharmacol. 2013;45:217-222.
 • 219 Perol D, Provencal J, Hardy-Bessard AC, et al. Can treatment with Cocculine improve the control of chemotherapy-induced emesis in early breast cancer patients? A randomized, multi-centered, double-blind, placebo-controlled phase III trial [serial online]. BMC Cancer. 2012;12:603.
 • 220 Moradian S, Walshe C, Shahidsales S, Ghavam Nasiri MR, Pilling M, Molassiotis A. Nevasic audio program for the prevention of chemotherapy induced nausea and vomiting: a feasibility study using a randomized controlled trial design. Eur J Oncol Nurs. 2015;19:282-291.
 • 221 Cimprich B, Ronis DL. An environmental intervention to restore attention in women with newly diagnosed breast cancer. Cancer Nurs. 2003;26:284-292.
 • 222 Barton DL, Burger K, Novotny PJ, et al. The use of Ginkgo biloba for the prevention of chemotherapy-related cognitive dysfunction in women receiving adjuvant treatment for breast cancer, N00C9. Support Care Cancer. 2013;21:1185-1192.
 • 223 Derry HM, Jaremka LM, Bennett JM, et al. Yoga and self-reported cognitive problems: a randomized controlled trial for breast cancer survivors. Psychooncology. 2015;24:958-966
 • 224 Hanai A, Ishiguro H, Sozu T, et al. Effects of a self-management program on antiemetic-induced constipation during chemotherapy among breast cancer patients: a randomized controlled clinical trial. Breast Cancer Res Treat. 2016;155:99-107.
 • 225 Jain S, Pavlik D, Distefan J, et al. Complementary medicine for fatigue and cortisol variability in breast cancer survivors. Cancer. 2012;118:777-787.
 • 226 Lesser GJ, Case D, Stark N, et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled study of oral coenzyme Q10 to relieve self-reported treatment-related fatigue in newly diagnosed patients with breast cancer. J Support Oncol. 2013;11:31-42.
 • 227 Zhao H, Zhang Q, Zhao L, Huang X, Wang J, Kang X. Spore powder of Ganoderma lucidum improves cancer-related fatigue in breast cancer patients undergoing endocrine therapy: a pilot clinical trial [serial online]. Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012:89614.
 • 228 Schnur JB, David D, Kangas M, Green S, Bovbjerg DH, Montgomery GH. A randomized trial of a cognitive-behavioral therapy and hypnosis intervention on positive and negative affect during breast cancer radiotherapy. J Clin Psychol. 2009;65:443-455.
 • 229 Andersen BL, Farrar WB, Golden-Kreutz DM, et al. Psychological, behavioral, and immune changes after a psychological intervention: a clinical trial. J Clin Oncol. 2004;22:3570-3580.
 • 230 Spahn G, Choi KE, Kennemann C, et al. Can a multimodal mind-body program enhance the treatment effects of physical activity in breast cancer survivors with chronic tumor-associated fatigue? A randomized controlled trial. Integr Cancer Ther. 2013;12:291-300.
 • 231 Balk J, Day R, Rosenzweig M, Beriwal S. Pilot, randomized, modified, double-blind, placebo-controlled trial of acupuncture for cancer-related fatigue. J Soc Integr Oncol. 2009;7:4-11.
 • 232 Johnston MF, Hays RD, Subramanian SK, et al. Patient education integrated with acupuncture for relief of cancer-related fatigue randomized controlled feasibility study [serial online]. BMC Complement Alternat Med. 2011;11:49.
 • 233 Ancoli-Israel S, Rissling M, Neikrug A, et al. Light treatment prevents fatigue in women undergoing chemotherapy for breast cancer. Support Care Cancer. 2012;20:1211-1219.
 • 234 van der Lee ML, Garssen B. Mindfulness-based cognitive therapy reduces chronic cancer-related fatigue: a treatment study. Psychooncology. 2012;21:264-272.
 • 235 Reis D, Walsh ME, Young-McCaughan S, Jones T. Effects of Nia exercise in women receiving radiation therapy for breast cancer. Oncol Nurs Forum. 2013;40:E374-E381.
 • 236 Adamsen L, Quist M, Andersen C, et al. Effect of a multimodal high intensity exercise intervention in cancer patients undergoing chemotherapy: randomised controlled trial [serial online]. BMJ. 2009;339:b3410.
 • 237 Bjorneklett HG, Lindemalm C, Rosenblad A, et al. A randomised controlled trial of support group intervention after breast cancer treatment: results on anxiety and depression. Acta Oncol. 2012;51:198-207.
 • 238 de Souza Fede AB, Bensi CG, Trufelli DC, et al. Multivitamins do not improve radiation therapy-related fatigue: results of a double-blind randomized crossover trial. Am J Clin Oncol. 2007;30:432-436.
 • 239 Roscoe J, Matteson S, Mustian K, Padmanaban D, Morrow G. Treatment of radiotherapy-induced fatigue through a nonpharmacological approach. Integr Cancer Ther. 2005;4:8-13.
 • 240 Mustian KM, Roscoe JA, Palesh OG, et al. Polarity therapy for cancer-related fatigue in patients with breast cancer receiving radiation therapy: a randomized controlled pilot study. Integr Cancer Ther. 2011;10:27-37.
 • 241 Rissanen R, Arving C, Ahlgren J, Nordin K. Group versus individual stress management intervention in breast cancer patients for fatigue and emotional reactivity: a randomised intervention study. Acta Oncol. 2014;53:1221-1229.
 • 242 Steindorf K, Schmidt ME, Klassen O, et al. Randomized, controlled trial of resistance training in breast cancer patients receiving adjuvant radiotherapy: results on cancer-related fatigue and quality of life. Ann Oncol. 2014;25:2237-2243.
 • 243 Schmidt ME, Wiskemann J, Armbrust P, Schneeweiss A, Ulrich CM, Steindorf K. Effects of resistance exercise on fatigue and quality of life in breast cancer patients undergoing adjuvant chemotherapy: a randomized controlled trial. Int J Cancer. 2015;137:471-480.
 • 244 Cluzan RV, Alliot F, Ghabboun S, Pascot M. Treatment of secondary lymphedema of the upper limb with CYCLO 3 FORT. Lymphology. 1996;29:29-35.
 • 245 Belmonte R, Tejero M, Ferrer M, et al. Efficacy of low-frequency low-intensity electrotherapy in the treatment of breast cancer-related lymphoedema: a cross-over randomized trial. Clin Rehabil. 2012;26:607-618.
 • 246 Cluzan RV, Pecking AP, Mathiex-Fortunet H, Leger Picherit E. Efficacy of BN165 (Ginkor Fort) in breast cancer related upper limb lymphedema: a preliminary study. Lymphology. 2004;37:47-52.
 • 247 Gothard L, Cornes P, Earl J, et al. Double-blind placebo-controlled randomised trial of vitamin E and pentoxifylline in patients with chronic arm lymphoedema and fibrosis after surgery and radiotherapy for breast cancer. Radiother Oncol. 2004;73:133-139.
 • 248 Magnusson M, Hoglund P, Johansson K, et al. Pentoxifylline and vitamin E treatment for prevention of radiation-induced side-effects in women with breast cancer: a phase two, double-blind, placebo-controlled randomised clinical trial (Ptx-5). Eur J Cancer. 2009;45:2488-2495.
 • 249 Loudon A, Barnett T, Piller N, Immink MA, Williams AD. Yoga management of breast cancer-related lymphoedema: a randomised controlled pilot-trial [serial online]. BMC Complement Alternat Med. 2014;14:214.
 • 250 Ghoreishi Z, Esfahani A, Djazayeri A, et al. Omega-3 fatty acids are protective against paclitaxel-induced peripheral neuropathy: a randomized double-blind placebo controlled trial [serial online]. BMC Cancer. 2012;12:355.
 • 251 Argyriou AA, Chroni E, Koutras A, et al. Preventing paclitaxel-induced peripheral neuropathy: a phase II trial of vitamin E supplementation. J Pain Symptom Manage. 2006;32:237-244.
 • 252 Pace A, Giannarelli D, Galie E, et al. Vitamin E neuroprotection for cisplatin neuropathy: a randomized, placebo-controlled trial. Neurology. 2010;74:762-766.
 • 253 Santos Araujo Mdo C, Farias IL, Gutierres J, et al. Uncaria tomentosa—adjuvant treatment for breast cancer: clinical trial [serial online]. Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012:676984
 • 254 Rastelli AL, Taylor ME, Gao F, et al. Vitamin D and aromatase inhibitor-induced musculoskeletal symptoms (AIMSS): a phase II, double-blind, placebo-controlled, randomized trial. Breast Cancer Res Treat. 2011;129:107-116.
 • 255 Arathuzik D. Effects of cognitive-behavioral strategies on pain in cancer patients. Cancer Nurs. 1994;17:207-214.
 • 256 Butler LD, Koopman C, Neri E, et al. Effects of supportive-expressive group therapy on pain in women with metastatic breast cancer. Health Psychol. 2009;28:579-587.
 • 257 Sharp L, Finnila K, Johansson H, Abrahamsson M, Hatschek T, Bergenmar M. No differences between Calendula cream and aqueous cream in the prevention of acute radiation skin reactions—results from a randomised blinded trial. Eur J Oncol Nurs. 2013;17:429-435.
 • 258 Brisbois TD, de Kock IH, Watanabe SM, et al. Delta-9-tetrahydrocannabinol may palliate altered chemosensory perception in cancer patients: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled pilot trial. Ann Oncol. 2011;22:2086-2093.
 • 259 Noguchi N, Maruyama I, Yamada A. The influence of chlorella and its hot water extract supplementation on quality of life in patients with breast cancer [serial online]. Evid Based Complement Alternat Med. 2014;2014:704619.
 • 260 Panahi Y, Saadat A, Beiraghdar F, Sahebkar A. Adjuvant therapy with bioavailability-boosted curcuminoids suppresses systemic inflammation and improves quality of life in patients with solid tumors: a randomized double-blind placebo-controlled trial. Phytother Res. 2014;28:1461-1467.
 • 261 Pruthi S, Qin R, Terstreip SA, et al. A phase III, randomized, placebo-controlled, double-blind trial of flaxseed for the treatment of hot flashes: North Central Cancer Treatment Group N08C7. Menopause. 2012;19:48-53.
 • 262 Richardson M, Post-White J, Grimm E, Moye L, Singletary S, Justice B. Coping, life attitudes, and immune responses to imagery and group support after breast cancer treatment. Alternat Ther Health Med. 1997;3:62-70.
 • 263 Frass M, Friehs H, Thallinger C, et al. Influence of adjunctive classical homeopathy on global health status and subjective wellbeing in cancer patients—a pragmatic randomized controlled trial. Complement Ther Med. 2015;23:309-317.
 • 264 Jacobs J, Herman P, Heron K, Olsen S, Vaughters L. Homeopathy for menopausal symptoms in breast cancer survivors: A preliminary randomized controlled trial. J Alternat Complement Med. 2005;11:21-27.
 • 265 Thompson EA, Oxon BA, Montgomery A, Douglas D, Reilly D. A pilot, randomized, double-blinded, placebo-controlled trial of individualized homeopathy for symptoms of estrogen withdrawal in breast-cancer survivors. J Alternat Complement Med. 2005;11:13-20.
 • 266 Sandel SL, Judge JO, Landry N, Faria L, Ouellette R, Majczak M. Dance and movement program improves quality-of-life measures in breast cancer survivors. Cancer Nurs. 2005;28:301-309.
 • 267 Witt CM, Ausserer O, Baier S, et al. Effectiveness of an additional individualized multi-component complementary medicine treatment on health-related quality of life in breast cancer patients: a pragmatic randomized trial. Breast Cancer Res Treat. 2015;149:449-460.
 • 268 Loprinzi CL, Levitt R, Barton DL, et al. Evaluation of shark cartilage in patients with advanced cancer: a North Central Cancer Treatment Group trial. Cancer. 2005;104:176-182.
 • 269 Kissane DW, Grabsch B, Clarke DM, et al. Supportive-expressive group therapy for women with metastatic breast cancer: survival and psychosocial outcome from a randomized controlled trial. Psycho-Oncology. 2007;16:277-286.
 • 270 Campo RA, O'Connor K, Light KC, et al. Feasibility and acceptability of a tai chi chih randomized controlled trial in senior female cancer survivors. Integr Cancer Ther. 2013;12:464-474.
 • 271 Mustian KM, Katula JA, Gill DL, Roscoe JA, Lang D, Murphy K. Tai chi chuan, health-related quality of life and self-esteem: a randomized trial with breast cancer survivors. Support Care Cancer. 2004;12:871-876.
 • 272 Sprod LK, Janelsins MC, Palesh OG, et al. Health-related quality of life and biomarkers in breast cancer survivors participating in tai chi chuan. J Cancer Surviv. 2012;6:146-154.
 • 273 Harder H, Langridge C, Solis-Trapala I, et al. Post-operative exercises after breast cancer surgery: results of a RCT evaluating standard care versus standard care plus additional yoga exercise. Eur J Integr Med. 2015;7:202-210.
 • 274 Huang C, Hou M, Kan J, et al. Prophylactic treatment with Adlay bran extract reduces the risk of severe acute radiation dermatitis: a prospective, randomized, double-blind study [serial online]. Evid Based Complement Alternat Med. 2015;2015:312072.
 • 275 Ansari M, Dehsara F, Mosalaei A, Omidvari S, Ahmadloo N, Mohammadianpanah M. Efficacy of topical alpha ointment (containing natural henna) compared to topical hydrocortisone (1%) in the healing of radiation-induced dermatitis in patients with breast cancer: a randomized controlled clinical trial. Iran J Med Sci. 2013;38:293-300.
 • 276 Gosselin TK, Schneider SM, Plambeck MA, Rowe K. A prospective randomized, placebo-controlled skin care study in women diagnosed with breast cancer undergoing radiation therapy. Oncol Nurs Forum. 2010;37:619-626.
 • 277 Togni S, Maramaldi G, Bonetta A, Giacomelli L, Di Pierro F. Clinical evaluation of safety and efficacy of Boswellia-based cream for prevention of adjuvant radiotherapy skin damage in mammary carcinoma: a randomized placebo controlled trial. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2015;19:1338-1344.
 • 278 Pommier P, Gomez F, Sunyach MP, D'Hombres A, Carrie C, Montbarbon X. Phase III randomized trial of Calendula officinalis compared with trolamine for the prevention of acute dermatitis during irradiation for breast cancer. J Clin Oncol. 2004;22:1447-1453.
 • 279 Maiche AG, Grohn P, Maki-Hokkonen H. Effect of chamomile cream and almond ointment on acute radiation skin reaction. Acta Oncol. 1991;30:395-396.
 • 280 Ryan JL, Heckler CE, Ling M, et al. Curcumin for radiation dermatitis: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial of thirty breast cancer patients. Radiat Res. 2013;180:34-43.
 • 281 Rubio I, Suva LJ, Todorova V, et al. Oral glutamine reduces radiation morbidity in breast conservation surgery. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2013;37:623-630.
 • 282 Balzarini A, Felisi E, Martini A, De Conno F. Efficacy of homeopathic treatment of skin reactions during radiotherapy for breast cancer: a randomised, double-blind clinical trial. Br Homeopath J. 2000;89:8-12.
 • 283 Moolenaar M, Poorter RL, van der Toorn PP, Lenderink AW, Poortmans P, Egberts AC. The effect of honey compared to conventional treatment on healing of radiotherapy-induced skin toxicity in breast cancer patients. Acta Oncol. 2006;45:623-624.
 • 284 Shoma A, Eldars W, Noman N, et al. Pentoxifylline and local honey for radiation-induced burn following breast conservative surgery. Curr Clin Pharmacol. 2010;5:251-256.
 • 285 Kunos CA, Abdallah RR, Lyons JA. Hydration during breast radiotherapy may lower skin toxicity. Breast J. 2014;20:679-681.
 • 286 Bourgeois JF, Gourgou S, Kramar A, Lagarde JM, Guillot B. A randomized, prospective study using the LPG technique in treating radiation-induced skin fibrosis: clinical and profilometric analysis. Skin Res Technol. 2008;14:71-76.
 • 287 Jensen JM, Gau T, Schultze J, et al. Treatment of acute radiodermatitis with an oil-in-water emulsion following radiation therapy for breast cancer: a controlled, randomized trial. Strahlenther Onkol. 2011;187:378-384.
 • 288 Enomoto TM, Johnson T, Peterson N, et al. Combination glutathione and anthocyanins as an alternative for skin care during external-beam radiation. Am J Surg. 2005;189:627-631.
 • 289 Wheat J, Currie G, Coulter K. Wheatgrass extract as a topical skin agent for acute radiation skin toxicity in breast radiation therapy: a randomised controlled trial. J Aust Tradit Med Soc. 2006;12:135-137.
 • 290 Jacobson G, Bhatia S, Smith BJ, Button AM, Bodeker K, Buatti J. Randomized trial of pentoxifylline and vitamin E vs standard follow-up after breast irradiation to prevent breast fibrosis, evaluated by tissue compliance meter. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2013;85:604-608.
 • 291 Delanian S, Porcher R, Balla-Mekias S, Lefaix JL. Randomized, placebo-controlled trial of combined pentoxifylline and tocopherol for regression of superficial radiation-induced fibrosis. J Clin Oncol. 2003;21:2545-2550.
 • 292 Shapiro SL, Bootzin RR, Figueredo AJ, Lopez AM, Schwartz GE. The efficacy of mindfulness-based stress reduction in the treatment of sleep disturbance in women with breast cancer: an exploratory study. J Psychosom Res. 2003;54:85-91.
 • 293 Andersen SR, Wurtzen H, Steding-Jessen M, et al. Effect of mindfulness-based stress reduction on sleep quality: results of a randomized trial among Danish breast cancer patients. Acta Oncol. 2013;52:336-344.
 • 294 Lengacher CA, Reich RR, Paterson CL, et al. The effects of mindfulness-based stress reduction on objective and subjective sleep parameters in women with breast cancer: a randomized controlled trial. Psychooncology. 2015;24:424-432.
 • 295 Hernandez Munoz G, Pluchino S. Cimicifuga racemosa for the treatment of hot flushes in women surviving breast cancer. Maturitas. 2003;44(suppl 1):S59-S65.
 • 296 Jacobson JS, Troxel AB, Evans J, et al. Randomized trial of black cohosh for the treatment of hot flashes among women with a history of breast cancer. J Clin Oncol. 2001;19:2739-2745.
 • 297 Elkins G, Marcus J, Stearns V, et al. Randomized trial of a hypnosis intervention for treatment of hot flashes among breast cancer survivors. J Clin Oncol. 2008;26:5022-5026.
 • 298 Carpenter JS, Wells N, Lambert B, et al. A pilot study of magnetic therapy for hot flashes after breast cancer. Cancer Nurs. 2002;25:104-109.
 • 299 Dyer J, Ashley S, Shaw C. A study to look at the effects of a hydrolat spray on hot flushes in women being treated for breast cancer. Complement Ther Clin Pract. 2008;14:273-279.
 • 300 Barton DL, Loprinzi CL, Quella SK, et al. Prospective evaluation of vitamin E for hot flashes in breast cancer survivors. J Clin Oncol. 1998;16:495-500.
 • 301 Carson JW, Carson KM, Porter LS, Keefe FJ, Seewaldt VL. Yoga of Awareness program for menopausal symptoms in breast cancer survivors: results from a randomized trial. Support Care Cancer. 2009;17:1301-1309.
 • 302National Cancer Institute. Feelings and Cancer. cancer.gov/cancertopics/coping/feelings. Accessed June 18, 2015.
 • 303 Brintzenhofe-Szoc KM, Levin TT, Li YL, Kissane DW, Zabora JR. Mixed anxiety/depression symptoms in a large cancer cohort: prevalence by cancer type. Psychosomatics. 2009;50:383-391.
 • 304 Eskelinen M, Ollonen P. Assessment of general anxiety in patients with breast disease and breast cancer using the Spielberger STAI self evaluation test: a prospective case-control study in Finland. Anticancer Res. 2011;31:1801-1806.
 • 305 Ollonen P, Lehtonen J, Eskelinen M. Anxiety, depression, and the history of psychiatric symptoms in patients with breast disease: a prospective case-control study in Kuopio, Finland. Anticancer Res. 2005;25:2527-2533.
 • 306Institute of Medicine. Cancer Care for the Whole Patient: Meeting Psychosocial Health Needs. Washington, DC: The National Academic Press; 2007.
 • 307 Valentine A. Mood disorders. In: Duffy JD, Valentine AD, eds. The MD Anderson Manual of Psychosocial Oncology. New York: McGraw-Hill, Inc.; 2011:271-288.
 • 308 Rashid A. Anxiety in cancer patients. In: Duffy JD, Valentine AD, eds. The MD Anderson Manual of Psychosocial Oncology. New York: McGraw-Hill, Inc.; 2010:271-288.
 • 309 Goyal M, Singh S, Sibinga EM, et al. Meditation programs for psychological stress and well-being: a systematic review and meta-analysis. JAMA Intern Med. 2014;174:357-368.
 • 310 Miller JJ, Fletcher K, Kabat-Zinn J. Three-year follow-up and clinical implications of a mindfulness meditation-based stress reduction intervention in the treatment of anxiety disorders. Gen Hosp Psychiatry. 1995;17:192-200.
 • 311 Kabat-Zinn J, Massion AO, Kristeller J, et al. Effectiveness of a meditation-based stress reduction program in the treatment of anxiety disorders. Am J Psychiatry. 1992;149:936-943.
 • 312 Hoge EA, Bui E, Marques L, et al. Randomized controlled trial of mindfulness meditation for generalized anxiety disorder: effects on anxiety and stress reactivity. J Clin Psychiatry. 2013;74:786-792.
 • 313 Speca M, Carlson LE, Goodey E, Angen M. A randomized, wait-list controlled clinical trial: the effect of a mindfulness meditation-based stress reduction program on mood and symptoms of stress in cancer outpatients. Psychosom Med. 2000;62:613-622.
 • 314 Carlson LE, Ursuliak Z, Goodey E, Angen M, Speca M. The effects of a mindfulness meditation-based stress reduction program on mood and symptoms of stress in cancer outpatients: 6-month follow-up. Support Care Cancer. 2001;9:112-123.
 • 315 Piet J, Wurtzen H, Zachariae R. The effect of mindfulness-based therapy on symptoms of anxiety and depression in adult cancer patients and survivors: a systematic review and meta-analysis. J Consult Clin Psychol. 2012;80:1007-1020.
 • 316 Musial F, Bussing A, Heusser P, Choi K-E, Ostermann T. Mindfulness-based stress reduction for integrative cancer care: a summary of evidence. Forsch Komplementmed. 2011;18:192-202.
 • 317 Rocha T. The Dark Knight of the Soul. The Atlantic. June 25, 2014:25.
 • 318 Lomas T, Cartwright T, Edginton T, Ridge D. A qualitative analysis of experiential challenges associated with meditation practice. Mindfulness. 2015;6:848-860.
 • 319 Lengacher CA, Kip KE, Barta M, et al. A pilot study evaluating the effect of mindfulness-based stress reduction on psychological status, physical status, salivary cortisol, and interleukin-6 among advanced-stage cancer patients and their caregivers. J Holist Nurs. 2012;30:170-185.
 • 320 Tamagawa R, Speca M, Stephen J, Pickering B, Lawlor-Savage L, Carlson LE. Predictors and effects of class attendance and home practice of yoga and meditation among breast cancer survivors in a mindfulness-based cancer recovery (MBCR) program. Mindfulness. 2015;6:1201-1210.
 • 321 Zernicke KA, Campbell TS, Speca M, McCabe-Ruff K, Flowers S, Carlson LE. A randomized wait-list controlled trial of feasibility and efficacy of an online mindfulness-based cancer recovery program: the eTherapy for Cancer Applying Mindfulness trial. Psychosom Med. 2014;76:257-267.
 • 322 Boehm K, Cramer H, Staroszynski T, Ostermann T. Arts therapies for anxiety, depression, and quality of life in breast cancer patients: a systematic review and meta-analysis [serial online]. Evid Based Complement Alternat Med. 2014;2014:103297.
 • 323 Zavotsky KE, Banavage A, James P, Easter K, Pontieri-Lewis V, Lutwin L. The effects of music on pain and anxiety during screening mammography. Clin J Oncol Nurs. 2014;18:E45-E49.
 • 324 Trijsburg RW, van Knippenberg FC, Rijpma SE. Effects of psychological treatment on cancer patients: a critical review. Psychosom Med. 1992;54:489-517.
 • 325 Smith KB, Pukall CF. An evidence-based review of yoga as a complementary intervention for patients with cancer. Psychooncology. 2009;18:465-475.
 • 326 Culos-Reed SN, Mackenzie MJ, Sohl SJ, Jesse MT, Zahavich AN, Danhauer SC. Yoga & cancer interventions: a review of the clinical significance of patient reported outcomes for cancer survivors [serial online]. Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012:642576.
 • 327 Buffart LM, Van Uffelen JG, Riphagen II, et al. Physical and psychosocial benefits of yoga in cancer patients and survivors, a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials [serial online]. BMC Cancer. 2012;12:559.
 • 328 Sadja J, Mills PJ. Effects of yoga interventions on fatigue in cancer patients and survivors: a systematic review of randomized controlled trials. Explore (NY). 2013;9:232-243.
 • 329 Lin KY, Hu YT, Chang KJ, Lin HF, Tsauo JY. Effects of yoga on psychological health, quality of life, and physical health of patients with cancer: a meta-analysis. Evid Based Complement Alternat Med. 2011;2011:659876.
 • 330 Cramer H, Lange S, Klose P, Paul A, Dobos G. Yoga for breast cancer patients and survivors: a systematic review and meta-analysis [serial online]. BMC Cancer. 2012;12:412.
 • 331 Kirkwood G, Rampes H, Tuffrey V, Richardson J, Pilkington K. Yoga for anxiety: a systematic review of the research evidence. Br J Sports Med. 2005;39:884-891.
 • 332 Woolery A, Myers H, Sternlieb B, Zeltzer L. A yoga intervention for young adults with elevated symptoms of depression. Alternat Ther Health Med. 2004;10:60-63.
 • 333 Cramer H, Krucoff C, Dobos G. Adverse events associated with yoga: a systematic review of published case reports and case series [serial online]. PLoS One. 2013;8:e75515.
 • 334 Teasdale JD, Segal ZV, Williams JM, Ridgeway VA, Soulsby JM, Lau MA. Prevention of relapse/recurrence in major depression by mindfulness-based cognitive therapy. J Consult Clin Psychol. 2000;68:615-623.
 • 335 Zindel V, Segal J, Williams MG, Teasdale JD. Mindfulness-based cognitive therapy for depression (Second Ed.). New York, NY: The Guilford Press. 2012.
 • 336 Hofmann SG, Sawyer AT, Witt AA, Oh D. The effect of mindfulness-based therapy on anxiety and depression: a meta-analytic review. J Consult Clin Psychol. 2010;78:169.
 • 337 Roffe L, Schmidt K, Ernst E. A systematic review of guided imagery as an adjuvant cancer therapy. Psychooncology. 2005;14:607-617.
 • 338 Demiralp M, Oflaz F, Komurcu S. Effects of relaxation training on sleep quality and fatigue in patients with breast cancer undergoing adjuvant chemotherapy. J Clin Nurs. 2010;19:1073-1083.
 • 339 Goerling U, Jaeger C, Walz A, Stickel A, Mangler M, van der Meer E. The efficacy of short-term psycho-oncological interventions for women with gynaecological cancer: a randomized study. Oncology. 2014;87:114-124.
 • 340 Park ER, Traeger L, Willett J, et al. A relaxation response training for women undergoing breast biopsy: exploring integrated care. Breast. 2013;22:799-805.
 • 341 Song QH, Xu RM, Zhang QH, Ma M, Zhao XP. Relaxation training during chemotherapy for breast cancer improves mental health and lessens adverse events. Int J Clin Exp Med. 2013;6:979-984.
 • 342 Yilmaz SG, Arslan S. Effects of progressive relaxation exercises on anxiety and comfort of Turkish breast cancer patients receiving chemotherapy. Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16:217-220.
 • 343 Tanyi RA, Berk LS, Lee JW, Boyd K, Arechiga A. The effects of a psychoneuroimmunology (PNI) based lifestyle intervention in modifying the progression of depression in clinically depressed adults. Int J Psychiatry Med. 2011;42:151-166.
 • 344 Klainin-Yobas P, Oo WN, Suzanne Yew PY, Lau Y. Effects of relaxation interventions on depression and anxiety among older adults: a systematic review. Aging Ment Health. 2015;19:1043-1055.
 • 345 Younge JO, Gotink RA, Baena CP, Roos-Hesselink JW, Hunink MG. Mind-body practices for patients with cardiac disease: a systematic review and meta-analysis. Eur J Prev Cardiol. 2015;22:1385-1398.
 • 346 Pilkington K, Kirkwood G, Rampes H, Richardson J. Yoga for depression: the research evidence. J Affect Disord. 2005;89:13-24.
 • 347 Shapiro D, Cook IA, Davydov DM, Ottaviani C, Leuchter AF, Abrams M. Yoga as a complementary treatment of depression: effects of traits and moods on treatment outcome. Evid Based Complement Alternat Med. 2007;4:493-502.
 • 348 Uebelacker LA, Epstein-Lubow G, Gaudiano BA, Tremont G, Battle CL, Miller IW. Hatha yoga for depression: critical review of the evidence for efficacy, plausible mechanisms of action, and directions for future research. J Psychiatr Pract. 2010;16:22-33.
 • 349 Pan YQ, Yang KH, Wang YL, Zhang LP, Liang HQ. Massage interventions and treatment-related side effects of breast cancer: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Oncol. 2014;19:829-841.
 • 350 Lee MS, Lee EN, Ernst E. Massage therapy for breast cancer patients: a systematic review. Ann Oncol. 2011;22:1459-1461.
 • 351 Kutner JS, Smith MC, Corbin L, et al. Massage therapy versus simple touch to improve pain and mood in patients with advanced cancer: a randomized trial. Ann Intern Med. 2008;149:369-379.
 • 352 Ernst E. The safety of massage therapy. Rheumatology (Oxford). 2003;42:1101-1106.
 • 353 Wilkinson S, Barnes K, Storey L. Massage for symptom relief in patients with cancer: systematic review. J Adv Nurs. 2008;63:430-439.
 • 354 Coelho HF, Boddy K, Ernst E. Massage therapy for the treatment of depression: a systematic review. Int J Clin Pract. 2008;62:325-333.
 • 355 Hou WH, Chiang PT, Hsu TY, Chiu SY, Yen YC. Treatment effects of massage therapy in depressed people: a meta-analysis. J Clin Psychiatry. 2010;71:894-901.
 • 356 Maratos AS, Gold C, Wang X, Crawford MJ. Music therapy for depression [serial online]. Cochrane Database Syst Rev. 2008;1:CD004517.
 • 357National Cancer Institute. Fatigue (PDQ)-Health Professional Version. cancer.gov/cancertopics/pdq/supportivecare/fatigue/HealthProfessional. Accessed June 18, 2015.
 • 358 Minton O, Stone P. How common is fatigue in disease-free breast cancer survivors? A systematic review of the literature. Breast Cancer Res Treat. 2008;112:5-13.
 • 359 Bower JE, Ganz PA, Desmond KA, et al. Fatigue in long-term breast carcinoma survivors—a longitudinal investigation. Cancer. 2006;106:751-758.
 • 360 Stone P, Richardson A, Ream E, et al. Cancer-related fatigue: inevitable, unimportant and untreatable? Results of a multi-centre patient survey. Ann Oncol. 2000;11:971-975.
 • 361 Victorson D, Cella D, Wagner L, Kramer L, Smith ML. Measuring quality of life in cancer survivors. In: Feuerstein M, ed. Handbook of Cancer Survivorship. New York: Springer; 2007:79-110.
 • 362 Ganz PA, Rowland JH, Desmond K, Meyerowitz BE, Wyatt GE. Life after breast cancer: understanding women's health-related quality of life and sexual functioning. J Clin Oncol. 1998;16:501-514.
 • 363National Cancer Institute. Cancer Treatment: Side Effects. cancer.gov/cancertopics/about-cancer/treatment/side-effects. Accessed June 18, 2015.
 • 364 Ganz PA, Guadagnoli E, Landrum MB, Lash TL, Rakowski W, Silliman RA. Breast cancer in older women: quality of life and psychosocial adjustment in the 15 months after diagnosis. J Clin Oncol. 2003;21:4027-4033.
 • 365 Weitzner MA, Meyers CA, Stuebing KK, Saleeba AK. Relationship between quality of life and mood in long-term survivors of breast cancer treated with mastectomy. Support Care Cancer. 1997;5:241-248.
 • 366 Montazeri A, Vahdaninia M, Harirchi I, Ebrahimi M, Khaleghi F, Jarvandi S. Quality of life in patients with breast cancer before and after diagnosis: an eighteen months follow-up study [serial online]. BMC Cancer. 2008;8:330.
 • 367 Foley E, Baillie A, Huxter M, Price M, Sinclair E. Mindfulness-based cognitive therapy for individuals whose lives have been affected by cancer: a randomized controlled trial. J Consult Clin Psychol. 2010;78:72-79.
 • 368 Kieviet-Stijnen A, Visser A, Garssen B, Hudig W. Mindfulness-based stress reduction training for oncology patients: Patients' appraisal and changes in well-being. Patient Educ Couns. 2008;72:436-442.
 • 369 Ostermann T, Raak C, Bussing A. Survival of cancer patients treated with mistletoe extract (Iscador): a systematic literature review [serial online]. BMC Cancer. 2009;9:451.
 • 370National Cancer Institute. Nausea and Vomiting (PDQ)-Health Professional Version. cancer.gov/cancertopics/pdq/supportivecare/nausea/HealthProfessional. Accessed June 22, 2015.
 • 371 Roila F, Ruggeri B, Ballatori E, Del Favero A, Tonato M. Aprepitant versus dexamethasone for preventing chemotherapy-induced delayed emesis in patients with breast cancer: a randomized double-blind study. J Clin Oncol. 2014;32:101-106.
 • 372 Rojas C, Raje M, Tsukamoto T, Slusher BS. Molecular mechanisms of 5-HT(3) and NK(1) receptor antagonists in prevention of emesis. Eur J Pharmacol. 2014;722:26-37.
 • 373 Booth CM, Clemons M, Dranitsaris G, et al. Chemotherapy-induced nausea and vomiting in breast cancer patients: a prospective observational study. J Support Oncol. 2007;5:374-380.
 • 374 Lindley CM, Hirsch JD. Nausea and vomiting and cancer patients' quality of life—a discussion of Professor Selby's paper. Br J Cancer Suppl. 1992;19:S26-S29.
 • 375 Fabi A, Barduagni M, Lauro S, et al. Is delayed chemotherapy-induced emesis well managed in oncological clinical practice? An observational study. Support Care Cancer. 2003;11:156-161.
 • 376 Carlotto A, Hogsett VL, Maiorini EM, Razulis JG, Sonis ST. The economic burden of toxicities associated with cancer treatment: review of the literature and analysis of nausea and vomiting, diarrhoea, oral mucositis and fatigue. Pharmacoeconomics. 2013;31:753-766.
 • 377 Lee J, Dodd M, Dibble S, Abrams D. Review of acupressure studies for chemotherapy-induced nausea and vomiting control. J Pain Symptom Manage. 2008;36:529-544.
 • 378 Kwon JH, Shin Y, Juon HS. Effects of Nei-Guan (P6) acupressure wristband: on nausea, vomiting, and retching in women after thyroidectomy. Cancer Nurs. 2016;39:61-66.
 • 379 Noroozinia H, Mahoori A, Hasani E, Gerami-Fahim M, Sepehrvand N. The effect of acupressure on nausea and vomiting after cesarean section under spinal anesthesia. Acta Med Iran. 2013;51:163-167.
 • 380 Collins KB, Thomas DJ. Acupuncture and acupressure for the management of chemotherapy-induced nausea and vomiting. J Am Acad Nurse Pract. 2004;16:76-80.
 • 381 Lee J, Dibble S, Dodd M, Abrams D, Burns B. The relationship of chemotherapy-induced nausea to the frequency of pericardium 6 digital acupressure. Oncol Nurs Forum. 2010;37:E419-E425.
 • 382 Molassiotis A, Russell W, Hughes J, et al. The effectiveness and cost-effectiveness of acupressure for the control and management of chemotherapy-related acute and delayed nausea: Assessment of Nausea in Chemotherapy Research (ANCHoR), a randomised controlled trial. Health Technol Assess. 2013;17:1-114.
 • 383NIH Consensus Conference. Acupuncture. JAMA. 1998;280:1518-1524.
 • 384 Yang Y, Zhang Y, Jing NC, et al. Electroacupuncture at Zusanli (ST 36) for treatment of nausea and vomiting caused by the chemotherapy of the malignant tumor: a multicentral randomized controlled trial [article in Chinese]. Zhongguo Zhen Jiu. 2009;29:955-958.
 • 385 Dundee JW, Ghaly RG, Fitzpatrick KT, Abram WP, Lynch GA. Acupuncture prophylaxis of cancer chemotherapy-induced sickness. J R Soc Med. 1989;82:268-271.
 • 386 Dundee JW, Ghaly RG, Fitzpatrick KT, Lynch GA, Abram WP. Acupuncture to prevent cisplatin-associated vomiting . Lancet. 1987;1:1083.
 • 387 Ezzo J, Vickers A, Richardson MA, et al. Acupuncture-point stimulation for chemotherapy-induced nausea and vomiting. J Clin Oncol. 2005;23:7188-7198.
 • 388 Wang XQ, Yu JL, Du ZY, Xu R, Jiang CC, Gao X. Electroacupoint stimulation for postoperative nausea and vomiting in patients undergoing supratentorial craniotomy. J Neurosurg Anesthesiol. 2010;22:128-131.
 • 389 El-Deeb AM, Ahmady MS. Effect of acupuncture on nausea and/or vomiting during and after cesarean section in comparison with ondansetron. J Anesth. 2011;25:698-703.
 • 390 Rusy LM, Hoffman GM, Weisman SJ. Electroacupuncture prophylaxis of postoperative nausea and vomiting following pediatric tonsillectomy with or without adenoidectomy. Anesthesiology. 2002;96:300-305.
 • 391 Lee S, Lee MS, Choi DH, Lee SK. Electroacupuncture on PC6 prevents opioid-induced nausea and vomiting after laparoscopic surgery. Chin J Integr Med. 2013;19:277-281.
 • 392 Zhang H, Wang L, Zhang M, et al. Effects of electroacupuncture on postoperative functional recovery in patients with gynaecological laparoscopic surgery [article in Chinese]. Zhongguo Zhen Jiu. 2014;34:273-278.
 • 393 White PF, Issioui T, Hu J, et al. Comparative efficacy of acustimulation (ReliefBand) versus ondansetron (Zofran) in combination with droperidol for preventing nausea and vomiting. Anesthesiology. 2002;97:1075-1081.
 • 394 Genc F, Tan M. The effect of acupressure application on chemotherapy-induced nausea, vomiting, and anxiety in patients with breast cancer. Palliat Support Care. 2015;13:275-284.
 • 395National Cancer Institute. Radiation Therapy. cancer.gov/about-cancer/treatment/types/radiation-therapy. Accessed June 27, 2016.
 • 396National Cancer Institute. Skin and Nail Changes. cancer.gov/about-cancer/treatment/side-effects/skin-nail-changes. Accessed June 27, 2016.
 • 397National Cancer Institute. Hot Flashes and Night Sweats (PDQ)-Health Professional Version. cancer.gov/about-cancer/treatment/side-effects/sexuality-fertility-women/hot-flashes-hp-pdq. Accessed December 19, 2016.
 • 398 Vincent A. Management of menopause in women with breast cancer. Climactric. 2014;8:690-701.
 • 399 Paskett ED, Naughton MJ, McCoy TP, Case LD, Abbott JM. The epidemiology of arm and hand swelling in premenopausal breast cancer survivors. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2007;16:775-782.
 • 400 Ridner SH. Quality of life and a symptom cluster associated with breast cancer treatment-related lymphedema. Support Care Cancer. 2005;13:904-911.
 • 401 Pyszel A, Malyszczak K, Pyszel K, Andrzejak R, Szuba A. Disability, psychological distress and quality of life in breast cancer survivors with arm lymphedema. Lymphology. 2006;39:185-192.
 • 402National Cancer Institute. Nerve Problems (Peripheral Neuropathy). cancer.gov/about-cancer/treatment/side-effects/nerve-problems. Accessed November 27, 2016.
 • 403International Association for the Study of Pain. Epidemiology of Cancer Pain. iasppain.org/AM/Template.cfm?Section= Home&Template=/CM/ContentDisplay.cfm&ContentID=7395. Accessed June 6, 2016.
 • 404National Cancer Institute. Cancer Pain (PDQ)-Health Professional Version. cancer.gov/about-cancer/treatment/side-effects/pain/pain-hp-pdq. Accessed June 27, 2016.
 • 405 Savard J, Morin CM. Insomnia in the context of cancer: a review of a neglected problem. J Clin Oncol. 2001;19:895-908.
 • 406National Cancer Institute. Sleep Disorders (PDQ)-Health Professional Version. cancer.gov/about-cancer/treatment/side-effects/sleep-disorders-hp-pdq. Accessed June 27, 2016.
 • 407 Greenlee H, Shi Z, Sardo Molmenti CL, Rundle A, Tsai WY. Trends in obesity prevalence in adults with a history of cancer: results from the US National Health Interview Survey, 1997 to 2014. J Clin Oncol. 2016;34:3133-3140.
 • 408 Bardwell WA, Profant J, Casden DR, et al. The relative importance of specific risk factors for insomnia in women treated for early stage breast cancer. Psychooncology. 2008;17:9-18.
 • 409 Witt CM, Cardoso MJ. Complementary and integrative medicine for breast cancer patients—evidence based practical recommendations. Breast. 2016;28:37-44.
 • 410 John GM, Hershman DL, Falci L, Shi Z, Tsai WY, Greenlee H. Complementary and alternative medicine use among US cancer survivors. J Cancer Surviv. 2016;10:850-864.
 • 411Society for Oncology Massage. S4OM. Society for Oncology Massage. s4om.org/. Accessed June 18, 2015.
 • 412Oncology Association of Naturopathic Physicians (OncANP). Oncology Association of Naturopathic Physicians. oncanp.org. Accessed December 14, 2016.
 • 413 Kluetz PG, Chingos DT, Basch EM, Mitchell SA. Patient-reported outcomes in cancer clinical trials: measuring symptomatic adverse events with the National Cancer Institute's patient-reported outcomes version of the Common Terminology Criteria for Adverse Events (PRO-CTCAE). Am Soc Clin Oncol Educ Book. 2016;35:67-73.
 • 414National Cancer Institute (NCI). NCI Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v.4 data files. evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/About.html. Accessed October 26, 2016.

Plaats een reactie ...

Reageer op "Richtlijnen voor aanvullende behandelingen bij borstkanker, maar geldt ook voor andere vormen van kanker, officieel gepubliceerd in Amerika op basis van studiebewijs"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Borstkanker: hier vindt u >> Richtlijnen voor aanvullende >> Borstkanker en hormonen: een >> Preventie: overzicht van informatie >>