11 juli 2020: Bron: Cancer Treatment and Research Communications Volume 24, 2020, 100183

De afgelopen jaren is er veel veranderd voor patiënten met nierkanker. Vooral immuuntherapie sloeg wel aan in grote studies. ( zie gerelateerde artikelen bv.) Maar lang niet voor iedereen. In het tijdschrift Cancer treatment and research communications is een mooi overzicht gepubliceerd van lopende en recente studies. Met ook deskundig commentaar op de resultaten enz. 

Omdat het studieverslag: 

The landscape of contemporary clinical trials for untreated metastatic clear cell renal cell carcinoma

gratis is in te zien beperk ik me tot de link en het abstract van de studie en de kernpunten zoals ook genoemd in het abstract via google translate vertaald:

Hoogtepunten

•Hedendaagse klinische onderzoeken voor eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd niercelcarcinoom hebben geleid tot verbetering na combinatie van immunotherapie met ipilimumab / nivolumab en optimalisatie van de timing van combinatie van antiangiogene middelen (bloedvatenremmers).
•De timing van cytoreductieve nefrectomie (operatie) blijft ook een kritische vraag voor patiënten met de diagnose synchrone uitgezaaide ziekte. De PROBE-studie is in ontwikkeling om deze vraag aan te pakken.
•Optimale behandelingsselectie, timing om de behandeling stop te zetten en de beste behandelingsvolgorde blijven open vragen voor patiënten die een behandeling ondergaan voor uitgezaaide niercelcarcinoom - nierkanker. Deze vragen worden beantwoord door twee onderzoeken waarbij momenteel patiënten worden ingeschreven: COSMIC-313 (NCT03937219) en PDIGREE (Alliance, NCT03793166).

The landscape of contemporary clinical trials for untreated metastatic clear cell renal cell carcinoma

Under a Creative Commons license
open access

Highlights

Contemporary clinical trials for first-line treatment of metastatic renal cell carcinoma have navigated to improvement upon combination immunotherapy with ipilimumab/nivolumab, and optimizing timing of combination anti-angiogenic agents.

The timing of cytoreductive nephrectomy remains a critical question as well for patients diagnosed with synchronous metastatic disease. The PROBE trial is in development to address this question.

Optimal treatment selection, timing to discontinue treatments, and best treatment sequencing remain open questions for patients undergoing treatment for metastatic renal cell carcinoma. These questions are addressed by two trials currently enrolling patients: COSMIC-313 (NCT03937219) and PDIGREE (Alliance, NCT03793166).

Abstract

Since the approval of immunotherapy checkpoint inhibitors for first-line treatment of metastatic renal cell carcinoma, new and clinically relevant questions have emerged that ongoing clinical trials and trials in development will address. These questions include how to integrate combination immunotherapy approaches like ipilimumab/nivolumab with targeted therapies against vascular endothelial growth factor (VEGF) receptors, which patients can discontinue treatment, and who needs ipilimumab to maximize clinical responses. Furthermore, with new approvals of treatment regimens combining checkpoint inhibitors with targeted therapies, new questions arise in the clinic regarding optimal treatment selection for first-line clear cell renal cell carcinoma. This review will highlight the contemporary clinical trials in metastatic clear cell renal cell carcinoma that try to address some of these knowledge gaps.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Overzicht van belangrijke lopende studies met immuuntherapie en gerichte behandelingen voor onbehandelde uitgezaaide nierkanker van het type clear cell niercarcinoom"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Waaraan moet een ziekenhuis >> Overzicht van belangrijke >> ASCO 2021: aanbevolen abstracten >> Algemeen: Verhoogde bloedwaarden >> Chemotherapie met gemcitabine >> HIFU - High Focused Ultra >> Immuuntherapie bij nierkanker, >> Interferon Alpha als aanvullende >> Nexavar(R) (sorafenib tosylate) >> Operatieve verwijdering van >>