9 december 2005: Bron: Am J Clin Nutr. 2005 Dec;82(6):1283-1291. Met dank aan Marco voor toezenden van deze studie.

Een kleine maar wel gerandomiseerde studie (drie groepen: gezonde broccoli, super broccoli en water) wijst uit dat het eten van super broccoli de concentraties sulforafaan statistisch verhoogt bij mensen/patiënten die het GSTM1 missen of waarvan dit niet naar behoren functioneert. Super broccoli is gekweekte broccoli waar tijdens de groei extra natuurljke stoffen aan zijn toegevoegd om extra glucosinolaten te verkrijgen, die de opname en werkzaamheid van sulforafaan stimuleert en daarmee blijkbaar kankercellen elimineert. Algemeen is namelijk bekend en bewezen dat sulforafaan kanker voorkomt en bestrijdt. O.a. bij maagkanker. Hier zo goed als letterlijk vertaald de resultaten uit deze kleinschalige studie. Hoewel dus kleinschalig vinden we dit toch een interessant gegeven, al gaat de wetenschappelijke uitleg en relevantie ons boven de pet. Wij hebben als aanvulling op deze studie voor OPS leden een uitgebreid wetenschappelijk maar goed te lezen gerelateerd artikel wat veel nader verklaard onder de titel: Effecten van verwerking van Brassica groenten (koolsoorten, broccoli, spruitjes enz.) op gezondheidsbeschermende inhoudstoffen, geschreven door de onderzoekers dr. Ruud Verkerk en dr. Matthijs Dekker beiden werkzaam aan de Leerstoelgroep Productontwerpen en Kwaliteitskunde Departement Agrotechnologie en Voedingswetenschappen Wageningen Universiteit. Een korte uitleg van wat glucosinolaten precies zijn en wat ze doen uit dit wetenschappelijke artikel staat onder het studieverslag waarvan hier de resultaten zo goed als letterlijk vertaald.

RESULTATEN: GSTM1-nul patiënten hadden een licht hoger, maar wel statistisch significant, gebied onder de statistische lijn voor sulforafaan metabolite concentraties in bloed, een grotere urinaire uitscheiding van sulforafaan metaboliten gedurende de eerste zes uur na broccoli consumptie en een hoger percentage van sulforafaan uitscheiding 24 uur na de spijsvertering dan de GSTM1-positieve patiënten. Consumptie van hoog-glucosinolate broccoli (super broccoli) leidt tot een 3-voudig grotere stijging in de gebieden onder de statistische lijn en maximum concentraties van sulforafaan metaboliten in bloed, een grotere mate van urinaire uitscheiding van sulforafaan metaboliten gedurende de eerste zes uur na consumptie, en een lager percentage van sulforafaan uitscheiding na de spijsvertering dan bij de consumptie van gewone broccoli.

Glutathione S-transferase M1 polymorphism and metabolism of sulforaphane from standard and high-glucosinolate broccoli.

Gasper AV, Al-Janobi A, Smith JA, Bacon JR, Fortun P, Atherton C, Taylor MA, Hawkey CJ, Barrett DA, Mithen RF.
Phytochemicals and Health Programme, Institute of Food Research, Norwich Research Park, Colney, Norwich, United Kingdom and the Wolfson Digestive Diseases Centre, University of Nottingham, Nottingham, United Kingodm.

BACKGROUND: Broccoli consumption is associated with a reduction in the risk of cancer, particularly in persons with a functional glutathione S-transferase M1 allele, as opposed rotrose whose GSTM1 gene has been deleted. Sulforaphane, the major isothiocyanate derived from 4-methylsulfinylbutyl glucosinolate, is thought to be the main agent conferring protection.

OBJECTIVE: We compared sulforaphane metabolism in GSTM1-null and GSTM1-positive subjects after they consumed standard broccoli and high-glucosinolate broccoli (super broccoli).

DESIGN: Sixteen subjects were recruited into a randomized, 3-phase crossover dietary trial of standard broccoli, super broccoli, and water. Liquid chromatography linked to tandem mass spectrometry was used to quantify sulforaphane and its thiol conjugates in plasma and urine.

RESULTS: GSTM1-null subjects had slightly higher, but statistically significant, areas under the curve for sulforaphane metabolite concentrations in plasma, a greater rate of urinary excretion of sulforaphane metabolites during the first 6 h after broccoli consumption, and a higher percentage of sulforaphane excretion 24 h after ingestion than did GSTM1-positive subjects. Consumption of high-glucosinolate broccoli led to a 3-fold greater increase in the areas under the curve and maximum concentrations of sulforaphane metabolites in plasma, a greater rate of urinary excretion of sulforaphane metabolites during the first 6 h after consumption, and a lower percentage of sulforaphane excretion after its ingestion than did the consumption of standard broccoli.

CONCLUSIONS: GSTM1 genotypes have a significant effect on the metabolism of sulforaphane derived from standard or high-glucosinolate broccoli. It is possible that the difference in metabolism may explain the greater protection that GSTM1-positive persons gain from consuming broccoli. The potential consequences of consuming glucosinolate-enriched broccoli for GSTM1-null and -positive persons are discussed.

PMID: 16332662 [PubMed - as supplied by publisher]

Kort citaat over wat glucosinolaten zijn uit het artikel van dr. Ruud Verkerk en dr. Matthijs Dekker

Glucosinolaten
De laatste jaren hebben diverse epidemiologische studies aangetoond dat een hoge consumptie van groente en fruit samenhangt met een lager risico op het krijgen van bepaalde soorten kanker, hart- en vaatziekten en andere chronische ziekten. De groep van Brassica groenten lijkt daarbij een expliciete rol te spelen bij het voorkomen van kanker. Groenten behorend tot het Brassica geslacht, zoals alle koolsoorten, spruiten, broccoli, bloemkool en koolrabi, bevatten een relatief grote hoeveelheid aan bio-actieve stoffen, glucosinolaten genaamd. Verondersteld wordt dat de beschermende effecten van Brassica groenten tegen kanker ten dele toe te schrijven zijn aan de aanwezigheid van een groep secundaire plantmetabolieten, glucosinolaten genaamd, die deze groep onderscheidt van andere groenten (1).

Glucosinolaten zelf vertonen nauwelijks anti-kanker activiteit, echter bij beschadiging van het plantenweefsel komt een hydrolytisch enzym (myrosinase) vrij dat in staat is om de glucosinolaten om te zetten in een reeks biologisch actieve componenten. Enkele van deze afbraakproducten, zogenaamde isothiocyanaten en indolen, hebben het vermogen om in het lichaam ontgiftigingsenzymen te modificeren (inhibitie fase I en inductie van fase II enzym activiteit). In het algemeen leidt deze enzyminductie tot een toename in uitscheiding van (pro)carcinogene en andere lichaamsvreemde stoffen en gaat samen met een afname van DNA schade (2). Humane experimenten met Brassica groenten (interventie studies) laten een inductie zien van Fase II-enzymactiviteit en een verlaging van 8-hydroxydeoxyguanosine (8OHdG), een merker voor oxidatieve DNA-schade.

Plaats een reactie ...

Reageer op "Superbroccoli, gekweekt met als doel extra glucosinolaten en sulforafaan te verkrijgen zorgt voor opmerkelijke verandering in metabolisch proces bij ook patiënten die het GSTM1 gen missen of waarvan dit niet meer functioneert"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Superbroccoli, gekweekt met >> Broccoli verliest beschermende >>