19 juni 2019: lees ook dit artikel:

https://kanker-actueel.nl/opereren-zonder-snijden-met-bv-tace-rfa-nanoknife-yttrium-90-cryoablatie-enz-doe-een-consult-bij-specialistisch-team-in-nederland-voordat-u-naar-het-buitenland-op-zoek-gaat.html

5 augustus 2011: ik ben kanker-actueel aan het herzien en kwam onderstaand artikel tegen. Zoeken in Pubmed levert weinig nieuwe gerandomiseerde studies op voor deze manier van behandelen maar in 2009 werd een studie gepresenteerd waarbij Chinese onderzoekers inoperable longtumoren  behandelden met cryosurgery plus chemo plus inwendige bestraling. En met succes. Zie onderaan abstract van die studie waarvan het volledige studierapport in het Chinees en gedeeltelijk in het Engels vrij is in te zien

In het British Journal of Cancer wordt melding gemaakt van een opzienbarende behandeling (cryochemotherapie) waarbij kankercellen van tevoren worden bevroren en dan pas met chemo bewerkt. Een methode die al jarenlang toegepast wordt bij prostaatkanker (cryosurgery, zie pagina kankersoorten-prostaatkanker). En heel erg veel lijkt op de RFA methode waarbij niet bevriezen maar juist verhitting wordt toegediend door de sonde's of holle naalden. Het verschil met RFA en cryosurgery is dat er na de behandeling met verhitting of bevriezing chemo wordt toegevoegd voor het doden van de laatste overgebleven kankercellen. Hieronder mijn Nederlandse vertaling van het bericht zoals verschenen in verschillende media en afkomstig van het ANP en daaronder het originele Engelse artikel. 

 

Bron: British Journal of Cancer (14 mei 2002)

Onderzoekers doen kankercellen in de diepvries

Onderzoekers hebben een nieuwe en - ijselijk effectieve - techniek ontdekt voor de aanval op kankercellen zo meldt het British Journal of Cancer dinsdag 14 mei 2002. Het inbrengen van ijskoude metalen 'sondes' in de tumoren kan deze op de rand van de dood brengen, zo suggereert de studie, waarna de artsen de gelegenheid krijgen de absolute dood van de kankercellen af te maken met een goed anti-kankermedicijn (chemo). De behandeling volgend - zo geheten cryochemotherapie - met hoogtechnische beeldtechnieken zou ook aantonen dat het gezonde omringende weefsel ongemoeid wordt gelaten en daardoor veel minder bijwerkingen geeft dan conventionele behandelingen.

Technieken met bevriezing worden al een tijdje toegepast, maar hebben een (volgens de onderzoekers) beperkt succes, sinds het moeilijk is er zeker van te zijn dat alle cellen zijn gedood. er zijn slechts een handvol cellen nodig om weer uit te groeien tot een recidief. Maar wanner cellen zijn bevroren hun buitengrenzen - membranen geheten - worden lek waardoor grote moleculen zoals medicijnen gemakkelijk  naar binnen kunnen. Wetenschappers besloten dit feit te gebruiken  door de combinatie van bevriezen en chemotherapie. Dr. Louis Mir van het CNRS en het Instituut Gustave-Roussy bij Parijs en Dr. Boris Rubinsky van de Universiteit van Californië te Berkeley behandelden bevroren kankercellen met een medicijn Bleomycin, dat hoog giftig is voor cellen, maar normaal gesproken niet door de membranen heen komt. Zij vergeleken de effecten van de gecombineerde therapie met het bevriezen alleen. 

Bevriezen alleen liet ongeveer 250 cellen ongemoeid en in leven - genoeg om een nieuwe tumor te laten groeien. Maar wanneer de kankercellen tegelijkertijd ook bleomycine kregen bijna geen enkele cel overleefde - een gemiddelde minder dan 1 met de hoogste concentratie van het medicijn. Onderzoekers geloven zowel dat de cryochemotherapie zeer goed werkt en juist ook zeer selectief kan worden ingezet omdat de sonde's (holle naalden) exact in de kern van de tumoren kan worden geplant/ingebracht. (noot red: nogmaals zie hoe en wat RFA doet en dit is exact R.F.A. = Radiofrequenccy Ablation )

Dr Mir verklaart: "bevroren weefsel toont helder en duidelijk op gescande beelden dus het is gemakkelijk te verzekeren dat de 'koude sonde's' in de tumor komen en niet in het gezonde weefsel. (noot red: onder echo worden de sonde's ingebracht). Alhoewel het gebruikte medicijn hoog giftig is het kan alleen de bevroren cellen binnendringen wat betekent dat het niet bevroren weefsel ongemoeid wordt gelaten. "We zijn toe aan preklinische trials en zijn opgewonden door de toekomstige mogelijkheden van onze techniek, hoewel er nog een heleboel werk te doen is in ontwikkeling voor patiënten. (noot redactie: waarom als cyrosurgery en RFA al jarenlang bewijzen dat dit goed werkt waarom dan nog dit jarenlange onderzoek. Ik begrijp daar helemaal niets van. Zie verhaal van mw. N die vorig jaar oktober al haar levermetastases door RFA kwijt raakte). 

Sir Paul Nurse, interim Chief Executive van Kanker onderzoek UK zegt: " Ontwikkeling van selectieve behandelingen die tumoren aanvallen terwijl gezond weefsel ongemoeid wordt gelaten is een van de belangrijkste doelen in de ontwikkeling van anti-kankermedicijnen. Dit betekent dat we effectievere medicijnen kunnen ontwikkelen met minder bijwerkingen. Deze studie representeert een stap voorwaarts naar dit doel.

RESEARCHERS PUT CANCER INTO DEEP FREEZE

RESEARCHERS have developed a new - and icily effective - technique for attacking cancer cells, the British Journal of Cancer reports today*.

Inserting icy cold metallic probes into a tumour can freeze it to the brink of death, the study suggests, allowing doctors to finish off the diseased cells with a potent anti-cancer drug.

Monitoring the treatment ­ called cryochemotherapy -with high-tech imaging techniques should also ensure that healthy tissue is left unharmed, potentially giving fewer side-effects than conventional treatments.

Techniques involving freezing have been around for some time, but have had limited success, since it has been difficult to ensure that all the cancer cells have been destroyed. It only takes a handful of cells to survive for a tumour to regrow.

But when cells are frozen, their outer barriers ­ called membranes ­ become leaky, allowing large molecules such as drugs to enter them more easily. Scientists decided to exploit this fact by combining freezing with chemotherapy.

Dr Lluis M Mir from the CNRS and the Institut Gustave-Roussy near Paris and Dr Boris Rubinsky from the University of California at Berkeley treated frozen cancer cells with a drug called Bleomycin, which is potentially highly toxic to cells, but is usually unable to pass through their membranes. They compared the effectiveness of the combined treatment with freezing on its own.

Treatment with freezing alone left around 250 surviving cells ­ easily enough to form a new tumour. But when cancer cells were given Bleomycin as well, hardly any survived ­ an average of less than one with the higher concentrations of drug.

Researchers believe that as well as being highly potent, cryochemotherapy should also be more selective than conventional treatments, since the frozen probes can be precisely targeted to the tumour.

Dr Mir explains: "Frozen tissues show up very clearly on scanning images, so it is a simple matter to ensure that you are giving the cold probes to the tumour and avoiding the healthy tissue.

"Although the drug we are using is extremely toxic, it can only enter cells that have been frozen, which means that unfrozen healthy tissue will be left unaffected.

"We are due to enter preclinical trials shortly and are excited by the prospects of our technique, although there¹s lots of work to do to develop it for patients."

Sir Paul Nurse, Interim Chief Executive of Cancer Research UK, says: "Designing selective treatments, which attack tumours while leaving healthy tissue unharmed, is one of the most important goals in anti-cancer drug development. This will mean we can develop more effective treatments with far fewer side-effects. This study represents an early step towards that goal."Cryosurgery is a rapid modality for the debulking of pulmoanry tumor and concurrent therapy of radioactive seeds and release-controlled drugs implantation could effectively treat the remaining tumor. It is a rapid and effective method for the treatment of advanced stage lung cancer

Source: Zhongguo Fei Ai Za Zhi. 2009 May 20;12(5):408-11

[Cryosurgery Combined with Radioactive Seeds and Release-controlled Chemical Drugs Implantation for the Treatment of Lung Carcinoma.].

[Article in Chinese]

Source

Minimal Invasive Tumor Therapy Center, Meitan General Hospital, Beijing 100028, China. wanghongwu2008@yahoo.cn.

Abstract

BACKGROUND:

It is very difficult for cryosurgery to ablate all tumors because of its large volume and irregular shape. It is a complementary method for chemo-radioactive concurrent therapy to treat tumor remains. The aim of this study is to evaluate the application, security and effectiveness of Argon-Helium cryosurgery combined with radioactive seeds/release-controlled drugs implantation for percutaneous treatment of pulmonary neoplasma by CT guidance.

METHODS:

Lung cryosurgery and radioactive seeds and release-controlled drugs implantation were sequentially performed in 20 cases with 16 primary lung cancer and 4 secondary lung cancer. Side effects were observed during cryosurgery and seeds implantation.

RESULTS:

(3.4+/-0.2) cryoprobes were inserted into a nodule which is average (5.8+/-0.5) cm in diameter in 20 cases with 21 tumors. 85.6%+/-2.4% of tumor size had been ablated for each procedure. Haemoptysis occurred in 80% patients after cryosurgery, and disappeared in a week. Pneumothroax happened in 15% patients and recovered in a short time without special treatment. Absorption fever occurred in 20% patients and returned to normal in a week. (23.4+/-1.4) radioactive seeds and (8.3+/-1.2) drug-released drugs were percutaneously inserted into the 21 remaining tumors in a week after cryosurgery and 4 tumors (<2 cm in diameter) without cryosurgery. There were no severe side effects directly related to the procedures except 3 had slight nausea. The medium survive time was 16 months and average survive time was (14.0+/-2.6) months. More than 60% of patients survived more than 1 year.

CONCLUSIONS:

Cryosurgery is a rapid modality for the debulking of pulmoanry tumor and concurrent therapy of radioactive seeds and release-controlled drugs implantation could effectively treat the remaining tumor. It is a rapid and effective method for the treatment of advanced stage lung cancer.

PMID:
20719135
[PubMed - in process]
Free full text

 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Cryosurgery - bevriezingstechniek plus chemotherapie bewijst spectaculaire waarde in behandeling van solide tumoren"


Gerelateerde artikelen