Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden

14 december 2011: Als u hier klikt kunt u een artikel over een andere recentere studie lezen met zelfde uitstekende resultaten als onderstaand wordt beschreven. 

29 november 2005: Bron: Surg Endosc. 2005 Dec;19(12):1613-1617.

Laparoscopische RFA = Radio Frequency Ablation, oftewel chirurgie met laser, van levertumoren bij andere kankersoorten dan darmkankers, leverkanker en galwegenkanker blijkt ook goed en effectief alternatief waar andere behandelingen hebben gefaald of zijn uitgewerkt. Tussen januari 1996 en maart 2005, ondergingen 517 patiënten met 1,500 primaire en gemetasteerde lever tumoren laparoscopische radiofrequency ablation. Onder deze patiënten waren 53 patients (10%) die een kankersoorten hadden anders dan darmkanker, neuroendocrine, of leverkanker types inclusief sarcoma (n = 18), borstkanker (n = 10), slokdarmkanker (n = 4), melanoma (n = 4), longkanker (n = 3), eierstokkanker (n = 2), alvleesklierkanker (n = 2), onbekende primaire kanker (n = 2), galwegenkanker (n = 2), rectum plaveisel kanker (n = 2), nierkanker (n = 2), papillaire thyroid kanker (n = 1), en hemangioendothelioma (n = 1). De resultaten waren verbluffend goed. Bij bv. borstkanker werd de mediane overlevingstijd verlengt tot 51 maanden en bij sarcoma's tot 25 maanden. Een dus wel heel goed en opvallend resultaat.

RESULTATEN: 53 patiënten ondergingen een verwijdering van 192 tumoren, waarbij 8 patiënten een herhalingsbehandeling kregen. De ziekenhuisopname was gemiddeld 1 dag, en er was geen sterfte binnen dertig dagen na de ingreep. Optredende complicaties waren een postoperatieve bloeding, een lever abces, en een wondinfectie. Tumoren kwamen lokaal terug bij 17% van de behandelde patiënten over een gemiddelde periode van 24 maanden. De overall mediane overleving was 33 maanden voor de hele serie van patiënten, en meer dan 51 maanden voor de borstkankerpatiënten, en 25 maanden voor de sarcoma patiënten.

De conclusie van de onderzoekers is dan ook dat laparoscopische RFA voor levertumoren van zo goed als alle kankersoorten veilig en effectief kan worden toegepast als andere behandelmethoden zijn uitgewerkt of hebben gefaald. Lees voor meer informatie over deze zo goed als gelijke aanpak van behandelen o.a. onder LITT behandeling voor levertumoren bij dr. Vogl, maar wellicht dat ook in Nederland deze aanpak kan worden uitgevoerd. O.a. in de Erasmus Rotterdam, LUMC - Leiden en Medische Centrum Leeuwarden.

Surg Endosc. 2005 Dec;19(12):1613-1617

Laparoscopic radiofrequency thermal ablation for unusual hepatic tumors: operative indications and outcomes. Berber E, Ari E, Herceg N, Siperstein A. Department of General Surgery/A 80, The Cleveland Clinic Foundation, 9500 Euclid Avenue, Cleveland, OH, 44195, USA, sipersa@ccf.org. BACKGROUND: There is increasing experience with laparoscopic radiofrequency ablation for the treatment of patients with hepatic metastasis from colorectal and neuroendocrine cancer and those with hepatocellular cancer. Little is known about the outcomes for patients with other tumor types. METHODS: Between January 1996 and March 2005, 517 patients with 1,500 primary and metastatic liver tumors underwent laparoscopic radiofrequency ablation. Among these, 53 patients (10%) had cancers other than the colorectal, neuroendocrine, or hepatocellular types including sarcoma (n = 18), breast cancer (n = 10), esophagus cancer (n = 4), melanoma (n = 4), lung cancer (n = 3), ovarian cancer (n = 2), pancreas cancer (n = 2), unknown primary cancer (n = 2), cholangiocarcinoma (n = 2), rectal squamous cancer (n = 2), renal cancer (n = 2), papillary thyroid cancer (n = 1), and hemangioendothelioma (n = 1). Unlike the criteria for treatment of the more usual tumor types, these patients had a diagnosis of liver-exclusive disease, as diagnosed by preoperative imaging. They also had failed chemotherapy.

RESULTS: The 53 patients underwent ablation of 192 lesions, with 8 patients undergoing repeat treatment. The hospital stay averaged 1 day, and there was no 30-day mortality. Complications included one postoperative hemorrhage, one liver abscess, and one wound infection. Tumors recurred locally for 17% of the lesions over a mean follow-up period of 24 months. The overall median survival was 33 months for the whole series, more than 51 months for breast cancer, and 25 months for sarcoma.

CONCLUSION: Laparoscopic radiofrequency ablation can safely and effectively treat hepatic metastasis of these unusual tumor types. The authors believe that this heterogeneous group of patients, selected for their unusual presentation of liver-exclusive disease, may benefit from cytoreduction of their tumor by laparoscopic radiofrequency ablation when other treatment methods have failed. PMID: 16247574 [PubMed - as supplied by publisher]


Plaats een reactie ...

Reageer op "Algemeen: Laparoscopische RFA van levertumoren ontstaan bij andere kankersoorten dan darm- en leverkanker blijkt uitstekend en effectief alternatief blijkt uit langjarige studie."


Gerelateerde artikelen