Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden

Klik hier voor andere studie met zelfde behandeling en zelfde uitstekende resultaten  dan wat onderstaande studie aantoont

14 december 2011: Bron: Chirurgia (Bucur). 2011 Jul-Aug;106(4):465-73

RFA - Radio Frequency Ablation blijkt een uitstekend vervangende behandeling te zijn bij inoperabele levertumoren of voor mensen die een hoog risico lopen op ernstige complicaties bij een normale operatie. Dit toont een Roemeense studie die 61 patiënten volgde die in de periode december 2006 tot en met december 2010 met RFA waren behandeld. Wie de resultaten van deze studie bekijkt kan deze wellicht meesturen als u een aanvraag doet voor een vergoeding van een RFA behandeling en deze niet vergoed krijgt

Van de totaal 61 patiënten hadden er 46 uitzaaiingen in de lever van primaire darmkanker, negen mensen van borstkanker, vier mensen van maagkanker en 2 mensen van eierstokkanker. De RFA - Radio Frequency Ablation behandeling werd uitgevoerd bij 55 patiënten via open chirurgie en bij 6 patiënten met een laparoscopische aanpak (kijkoperatie). Na de ingreep werd na 1 maand en daarna elke drie maanden een CT-scan gemaakt en samen met de waarden van de tumormarkers beoordeeld.

RESULTATEN:
Peri-operatieve complicaties deden zich voor bij 8 patiënten, bestaande ​​uit langdurige koorts, ernstige lever-cytolyse, galwegen verwondingen, bloedingen, en buikvliesontsteking. er werd geen melding gemaakt van RFA gerelateerde sterfte. 10 patiënten kregen later een lokaal recidief, tussen de  6 en 25 maanden na na de RFA behandeling.

CONCLUSIE:
Uit deze studie blijkt dat RFA - Radio Freqeuncy Ablation een veilige en effectieve behandeling is voor de behandeling van levermetastasen, met een lage sterfte en kleine kans op lokale recidieven, geïndiceerd voor patiënten met inoperabele levertumoren of voor mensen met een hoog risico voor een chirurgische resectie.

Hier het korte abstract van deze studie. Een volledig studierapport heb ik niet kunnen vinden en is alleen in het Roemeens verkrijgbaar begrijp ik uit de omschrijving:

Initial experience shows that RFA is a safe procedure for treatment of liver metastases, with low rate of morbidity and local recurrence, indicated for patients with unresecable lesions or high risks for surgical resec

Chirurgia (Bucur). 2011 Jul-Aug;106(4):465-73.

[Radiofrequency ablation for liver metastases--mini invasive therapeutic option for patients with unresecable tumors].

[Article in Romanian]

Source

Clinica de Chirurgie Nr. 1, Institutul Oncologic Bucureşti, România. cirimbei@yahoo.com

Abstract

Radiofrequency ablations (RFA), a new therapeutic option for liver metastases, proceeded by open surgery or laparoscopic approach, provide an acceptable control of local tumor process, involved lower risks than resection surgery.

OBJECTIVES:

We analyzed this procedure, for classic indication in hepatic metastatic tumors, based on four years experience, focused on perioperative complications, recurrence rate and long distant evolution.

METHOD:

Between December 2006 and December 2010, 61 patients with liver metastases underwent RFA; 46 cases had metastatic lesions from colo-rectal cancer, 9 cases from breast cancer, 4 cases from gastric cancer and 2 cases from ovarian cancer. RFA was performed in 55 patients via open surgery and laparoscopic approach in 6 patients. Postoperative course was followed with CT scan at 1 month, and then at 3 month interval, in correlation with tumor markers level.

RESULTS:

Perioperative complications occurred in 8 cases, consist of prolonged fever, severe hepatic cytolysis, without other complications such, biliary tract injury, hemorrhage, and peritonitis; no mortality caused by RFA procedure. 10 cases had local recurrence, at 6 and 25 month after post RFA procedure.

CONCLUSIONS:

Initial experience shows that RFA is a safe procedure for treatment of liver metastases, with low rate of morbidity and local recurrence, indicated for patients with unresecable lesions or high risks for surgical resection.

PMID:
21991871
[PubMed - indexed for MEDLINE]

Plaats een reactie ...

Reageer op "Algemeen: RFA - Radio Frequency Ablation blijkt uitstekend alternatieve behandeling voor inoperabele levertumoren vanuit verschillende vormen van kanker"


Gerelateerde artikelen