29 november 2002 Bron: Reuters Health:

In drie onafhankelijk van elkaar uitgevoerde studies is gebleken dat Radio Frequency Ablation (R.F.A.) (zie ook kankersoorten-levertumoren  een succesvolle behandeling was voor nierkankerpatiënten en de meeste patiënten hadden geen of weinig pijn van de behandeling. Deze studieresultaten zijn gepresenteerd op het 87ste Jaarlijkse congres van de wetenschappelijke assemblee van de Radiologische Society van Noord-Amerika.

Dr. Debra A. Gervais van het Massachusetts General Hospital in Boston en Dr. Bradford Wood van het NIH presenteerden resultaten van series met CT en ultrasound geleide R.F.A., terwijl Dr. Jonathan S. Lewin van de Case Western Universiteit in Cleveland, Ohio, resultaten presenteerde van een kleine serie van patiënten behandeld met een experimentele MRI-geleide R.F.A. unit.

Dr. Gervais zei dat patiënten met nierkanker vaak recidieven krijgen, dus deze procedure is fantastisch omdat het de mogelijkheid geeft om steeds opnieuw en opnieuw met deze techniek de tumoren te verwijderen mocht dat nodig zijn. Dr. Lewin bevestigt dit omdat de procedure zo geweldig goed te verdragen is. We hadden slechts vier patiënten die dagelijks Tylenol vroegen na de behandeling, de anderen hadden niets nodig tegen de pijn.

In de NIH studie, waren 40 tumoren in 33 patiënten behandeld met R.F.A. Met een follow-up van 2 tot 24 maanden. 70 tot 90 % van de tumoren waren totaal vernietigd, aldus Dr. Wood tegenover verslaggevers van Reuter. Nog sterker, de patiënten toonden geen verschil in het functioneren van de nieren. Zijn studies waren beperkt tot patiënten met een erfelijke vorm van nierkanker.

Dr. Gervais behandelde 42 tumoren in 34 patiënten en bereikte dezelfde resultaten. De tumoren varieerden in lengte van 1,1 cm. tot 8,9 cm., met een gemiddelde doorsnee van 3,2 cm. We hadden 36 complete verwijderingen en 6 gedeeltelijke verwijderingen.

In Dr. Lewins studie, een Phase II studie, werd complete verwijdering bereikt bij 9 van de tien behandelde patiënten. We behandelden 'verwondingen' (red: tumoren) tot 5 cm. doorsnee, maar onze enige niet gelukte behandeling was een 'verwonding' van 5 cm. doorsnee, aldus Dr. Lewin aan Reuters.
Bovenstaande is een vrije vertaling van onderstaand originele persbericht zoals dat door Reuters is vrijgegeven.

CHICAGO (Reuters Health) Nov 29 - In three separate studies, radiofrequency ablation (RFA) was effective for the treatment of kidney tumors in a wide range of patients, and most patients had little or no pain associated with the procedure. The study findings were presented at the 87th Scientific Assembly and Annual Meeting of the Radiological Society of North America. 

Dr. Debra A. Gervais of Massachusetts General Hospital in Boston and Dr. Bradford Wood of the NIH presented findings from series that used CT and ultrasound-guided RFA, while Dr. Jonathan S. Lewin of Case Western Reserve University in Cleveland, Ohio presented results from a small series of patients treated with an experimental MRI-guided RFA unit.

Dr. Gervais said that patients with renal carcinoma tend to have "recurrence of tumors, so this procedure is excellent because it permits us to easily go in again and again if necessary." Dr. Lewin agreed, noting the procedure is also "extremely well-tolerated. We had only four patients who required Tylenol the day after the procedure, the other patients needed no pain medication at all." 
In the NIH study, 40 tumors in 33 patients were treated with RFA. With follow-up ranging from 2 to 24 months, "70% to 90% of the tumors were totally destroyed," Dr. Wood told Reuters Health. "Moreover, the patients had no change in kidney function." His series was restricted to patients with hereditary renal cell carcinoma. Dr. Gervais treated 42 tumors in 34 patients and achieved similar results. The tumors ranged in size from 1.1 cm to 8.9 cm, with a mean lesion size of 3.2. "We had 36 complete ablations and six partial ablations," she said. 

In Dr. Lewin's study, which is a phase II clinical trial, complete ablation was achieved in 9 of 10 patients treated. "We treated lesions up to 5 cm, but our one treatment failure was the 5-cm lesion," Dr. Lewin told Reuters Health.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Nierkanker: R.F.A. - Radio Frequency Ablation kan ook bij niertumoren succesvol worden toegepast"


Gerelateerde artikelen