29 april 2020: Bron: Published in Gastroenterology Journal Scan / Research · April 28, 2020

Een dieetbehandeling gebaseerd op uitsluiting van gebruikelijke voedingsstofffen, geven heel snel resultaat en genezing bij kinderen / jongeren met actieve ziekte van Crohn (CD), terwijl bij het opnieuw eten van uitgesloten voedingsstoffen snel weer een nieuwe ontsteking veroorzaakte. Binnen drie weken bleek respectievelijk 82 en 85 procent een sterke vermindering van de klachten te hebben. De kinderen (94 procent) die zich trouw hielden aan het dieet hadden ook na 6 weken nauwelijks klachten meer. Dat blijkt uit een korte studie met 73 kinderen met een actieve vorm van de ziekte van Crohn. 

Onderzoekers hebben onderzocht of een korte proef met deze vorm van dieettherapie, om patiënten met en zonder snelle respons of remissie op het dieet (DiRe) te identificeren en zou kunnen worden gebruikt om succes of falen van langdurige dieettherapie te voorspellen.

Het zogenoemde Ziekte van Crohn - uitsluitingsdieet (CDED) is een volledig voedingsdieet gecombineerd met exclusieve enterale voeding (EEN) en is ontworpen om de blootstelling aan voeding met bepaalde specifieke voedingsmiddelen die een negatieve invloed kunnen hebben op het microbioom, de darmbarrière en de aangeboren immuniteit te verminderen en te reguleren.

De onderzoekers analyseerden gegevens van 73 kinderen met milde tot matige ziekte van Crohn (CD) (gemiddelde leeftijd, 14,2 ± 2,7 jaar) willekeurig toegewezen aan groepen die ofwel exclusieve enterale voeding kregen (EEN, n = 34) of de CDED met 50% (gedeeltelijke) enterale voeding (n = 39).
Patiënten werden onderzocht bij aanvang en in week 3 en 6 van het dieet. Remissie werd gedefinieerd als CD-activiteitsindexscores onder de 10 en respons werd gedefinieerd als een afname in score van 12,5 punten of klinische remissie. Ontsteking werd beoordeeld door meting van C-reactief proteïne.

  • In week 3 van het dieet had 82% van de patiënten in de CDED-groep (uitsluiting van voedingstoffen) en 85% van de patiënten in de EEN-groep (enterale voeding) een sterke vermindering van de klachten (DiRe).
  • De mediane serumspiegels van C-reactief proteïne waren gedaald van 24 mg / l bij aanvang tot 5,0 mg / l in week 3 (P <.001).
  • Van de 49 patiënten in remissie in week 6 hadden 46 patiënten (94%) een DiRe en 81% was in klinische remissie in week 3.
  • In multivariabele analyse verhoogde een remissie in week 3 de kans op remissie in week 6 (odds ratio, 6,37 ; 95% BI, 1,6-25; P = .008), terwijl slechte therapietrouw de kans op remissie in week 6 verminderde (odds ratio, 0,75; 95% BI, 0,012-0,46; P = .006).

Het studierapport: Dietary Therapies Induce Rapid Response and Remission in Pediatric Patients With Active Crohn’s Disease is tegen betaling in te zien.

Hier het abstract van de studie:

Dietary Therapies Induce Rapid Response and Remission in Pediatric Patients With Active Crohn’s Disease

Rotem Sigall Boneh1,2
Johan Van Limbergen3
Eytan Wine4
Amit Assa2,5
Ron Shaoul6
Peri Milman7
Shlomi Cohen8
Michal Kori9
Sarit Peleg10
Avi On11
Hussein Shamaly12
Lee Abramas1
Arie Levine1,2,∗,'Correspondence information about the author Arie Levine

Abstract

Background & Aims

Dietary therapies based on exclusion of usual dietary elements induce remission in children with Crohn’s disease (CD), whereas re-exposure induces rebound inflammation. We investigated whether a short trial of dietary therapy, to identify patients with and without a rapid response or remission on the diet (DiRe), can be used to predict success or failure of long-term dietary therapy.

Methods

We collected data from the multicenter randomized trial of the CD exclusion diet (CDED). We analyzed data from 73 children with mild to moderate CD (mean age, 14.2±2.7 y) randomly assigned to groups given either exclusive enteral nutrition (EEN, n=34) or the CDED with 50% (partial) enteral nutrition (n=39). Patients were examined at baseline and at weeks 3 and 6 of the diet. Remission was defined as CD activity index scores below 10 and response was defined as a decrease in score of 12.5 points or clinical remission. Inflammation was assessed by measurement of C-reactive protein.

Results

At week 3 of the diet, 82% of patients in the CDED group and 85% of patients in the EEN group had a DiRe. Median serum levels of C-reactive protein had decreased from 24 mg/L at baseline to 5.0 mg/L at week 3 (P<.001). Among the 49 patients in remission at week 6, 46 patients (94%) had a DiRe and 81% were in clinical remission by week 3. In multivariable analysis, remission at week 3 increased odds of remission by week 6 (odds ratio, 6.37; 95% CI, 1.6–25; P=.008) whereas poor compliance reduced odds of remission at week 6 (odds ratio, 0.75; 95% CI, 0.012–0.46; P=.006).

Conclusions

For pediatric patients with active CD, dietary therapies (CDED and EEN) induce a rapid clinical response (by week 3). Identification of patients with and without a rapid response to diet might help identify those who, with compliance, will be in clinical remission by week 6 of the diet. ClinicalTrials.gov no: NCT01728870


Plaats een reactie ...

Reageer op "Gerichte dieet aanpak met uitsluiting van specifieke voedingsstoffen geeft snel resultaat en herstel bij kinderen en jongeren met een actief stadium van de ziekte van Crohn. Na 1 maand is grootste deel van de klachten al weg."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Vowst is door FDA goedgekeurd >> Fecaal calprotectine test >> De diagnose en behandeling >> Gerichte dieet aanpak met >> Poeptransplantatie - fecale >> Ervaringsverhaal van Ed met >> Probiotica verbetert kwaliteit >> Ziekte van Crohn artikelen >>