Helpt u ons aan 500 donateurs?

16 maart 2018: Zie ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/waarden-van-circulerende-vitamine-d-in-het-bloed-25-hydroxyvitamine-d-hebben-invloed-op-ontstaan-van-nagenoeg-alle-vormen-van-kanker-en-niet-van-1-specifieke-vorm-van-kanker.html

20 april 2016: Lees ook dit artikel:

https://kanker-actueel.nl/NL/vitamine-d-als-preventie-van-kanker-grote-overzichtstudie-van-63-observatie-studies-toont-gemiddeld-20-tot-wel-50-minder-risico-op-borstkanker-eierstokkanker-prostaatkanker-en-darmkanker-door-natuurlijke-aanmaak-van-vitamine-d-door-blootstelling-aan.html

20 april 2016: Bron: PLOS one d.d. 6 april 2016 online published

Hogere waarden van zogeheten circulerende vitamine D in het bloed (25-hydroxyvitamine D (25 D) gelijk aan of meer dan 40 ng / mL.) blijken een sterk verminderde kans op kanker te geven in vergelijking met lagere waarden van vitamine D. ( 20 ng / mL of minder). Bij blanke vrouwen en vooral als preventie van bij borstkanker, maar ook andere vormen van kanker blijken te voorkomen met hogere vitamine D waarden.

Mediaan lag de verminderde kans op 65% voor alle vormen van kanker maar bv. studies hebben uitgewezen dat normale en hoge waarden van circulerende vitamine D de kans op het ontwikkelen van borstkanker en eierstokkanker kan verminderen met 77%.  Dit alles komt uit een meta analyse en uit nieuwe resultaten van een grote gerandomiseerde studie en een zogeheten prospectieve cohort studie van dr. Garland en collega's  gepubliceerd online april 6 in PLoS ONE.

Als normale en hogere niveaus van vitamine D zijn serumspiegels van 25-hydroxyvitamine D (25 [OH] D) boven de 40 ng / mL. gehanteerd en lagere waarden zijn 30 ng / ml en lager in het onderzoek, aldus onderzoeker Cedric Garland, DrPH, van de University of California, San Diego School of Medicine en het Moores Cancer Center.

"We zijn het ontstaan van kanker aan het onderzoeken sinds de jaren 1980, toen wij, (mijn broer Frank Garland inmiddels overleden), opmerkten dat kanker vooral te wijten was aan een tekort aan vitamine D, op dezelfde manier als scheurbuik was te wijten aan een tekort aan vitamine C , " aldus Dr Garland.

Dr Cedric Garland

vitamine D grafiek

Een van zijn co-auteurs — Joan Lappe, PhD, van de Creighton University in Omaha, Nebraska — was betrokken bij de studie uit 2007:  (Am J Clin Nutr. 2007;85:1586-1591).

Die eerdere studie toonde aan dat vrouwen die ca. 1000 IU van vitamin D per dag kregen toegediend dit een vermindering van het ontstaan van kanker gaf te zien van 77%  in vergelijking met geen extra vitamine D," aldus dr. Garland.

Andere studies hebben een zelfde vermindering van kans op bepaalde vormen van kanker laten zien, zegt dr. Garland.

In een case–control studie in 1 ziekenhuis, vrouwen met serumconcentraties van 60 ng/mL hadden een vermindering met  83%  op het krijgen van borstkanker vergeleken emt vrouwen met een serum niveau van 20 ng/mL (P < .001) (Eur J Cancer. 2005;41:1164-1169).

In een andere studie vrouwen met een waarde van 25(OH)D concentraties van tenminste 30 ng/mL hadden 63% minder risico op borstkanker dan vrouewen emt serumwaarden van 20 ng/mL of lager (PLoS One. 2011;6:e17251). En voor vrouwen na de overgang bleek dit risico verschil 71% te zijn.

En recent nog toonden de resultaten uit een nested case–control studie aan dat vrouwen met waarden van  25(OH)D concentraties van tenminste 29 ng/mL 55% minder kans hadden op darmkanker dan vrouwen met waarden van 18 ng/mL of lager (Cancer Prev Res . 2015;8:675-682).

"Dus we weten al vanaf 2007 dat we ongeveer 80% van alle kanker - borstkanker, longkanker en darmkanker - kunnen voorkomen bij vrouwen met simpel de vitamine D waarden op peil te houden. Ik ben eerlijk gezegd wel geschokt dat we dit al lange tijd weten maar niemand doet wat.

"Voor de mensen die niet tevreden waren met 1 kllinische studie hebben we nu een grote tweede klinische studie opgezet. En die resultaten, conform aan eerdere resultaten, publiceren we nu. Misschien zijn er goede zielen die niet willen zien dat zoveel vrouwen borstkanker krijgen en dat dit is te voorkomen, maar nemen zij nu deze resultaten wel ter harte.  Voor mij persoonlijk is het echt schandalig dat er niets mee wordt gedaan.  iDe wetenschap heeft de hadnvatten gegeven om borstkanker te voorkomen maar neimand doet er ites mee. Het is echt een schande," aldus Dr Garland.

Dr. Garland zou iedere vrouw (ook kinderen) van 9 jaar en ouder willen adviseren per dag 4000 IU vitamin D in te nemen om te voorkomen dat op een dag kanker ontstaat. "Sommige vormen van kanker ontstaan al in de eerste 15 jaar van een mensenleven. De National Academy of Sciences heeft geschreven dat 4000 IU is de top van wat dagelijks veilig kan worden ingenomen. Maar zij zeggen niet dat dit ook kanker voorkomt. Zij adviseren 600 IU per dag tot de leeftijd van 70 jaar en 800 IU vanaf 71 jaar en ouder, maar zij zeggen ook dat u ook veilig 4000 IU kan nemen en daarop baseer ik dan mijn advies van 4000 IU per dag, "aldus dr. Garland.

Studieresultaten van nieuwste studie:

Dr Garland's team analyseerde de gegevens van twee studies:  de Lappe cohortstudie, met 1169 vrouwen met een mediane serumwaarde van 25(OH)D concentratie van 30 ng/mL; en de GrassrootsHealth cohortstudie, met 1135 vrouwen met mediaan een waarde van 48 ng/mL.

De mediane leeftijd van alle deelnemende vrouwen ( N = 2304) uit de twee studies samen was 64 jaar (range, 60 tot 69 jaar). Alle vrouwen waren niet-Hispanische wittte vrouwen zonder aanwijsbare kanker op moment van starten van de studie.

Vrouwen in de Lappe cohort studie kwamen allemaal uit Eastern Nebraska en werden gerandomiserd ingedeeld in drie groepen: Of 1400 mg/dag van calcium citrate of 1500 mg/dag van calcium carbonate plus vitamin D placebo; of calcium plus 1000 IU/day van vitamin D₃; of calcium placebo plus vitamin D placebo (controle groep). De vrouwen werden elke 6 maanden benaderd voor controle. Wanneer een diagnsoe van kanker werd gemeld werd ter bevetiting het medisch rapprot opgevraagd om o.a. de datum van de diangose vast te stellen. Serum 25(OH)D concentraties werden bij aanvang van de studie gemeten en elk jaar herhaald.

Vrouwen in de GrassrootsHealth cohort vulden vragenlijsten over hun gezondheid in en bij hun thuis werden bloedtesten uitgevoerd om de serum 25(OH)D concentraties in periodes van elk half jaar vast te stellen over de periode van januari 2009 tot December 2014. Diagnoses van kanker werden gemeld als wel calcium inname, rokersstatus, en hoogte en gewicht van de BMI index. (body mass index).

De onderzoekers noteerden alle nieuwee diagnoses van kanker, met uitzondering van huidkanker, over een periode van totaal 3,9 jaar.

vitamine D grafiek 2

Gedurende de observatieperiode werd bij 58 vrouwen in de studie kanker geconstateerd (bij 48 vrouwen uit de Lappe studie en 10 uit de GrassrootsHealth cohortstudie ). De meest voorkomende vorm van kanker was borstkanker - 43% van alle vormen van nieuwe kanker bleek borstkanker te zijn.

Na correctie voor leeftijd, BMI, roken en calcium suppletie  bleken er 1020 gevallen van kanker te zijn uit elke 100,000 personen jaren in de Lappe cohort en 722 gevallen per 100,000 personen-jaren in de GrassrootsHealth cohort.

Het ontstaan van kanker verminderde significant in relatie tot verhoogde 25(OH)D waarden. Vrouwen met 25(OH)D concentraties van tenminste 40 ng/mL hadden een 67% lager risico op kanker dan vrouwen met waarden van 20 ng/mL of minder (hazard ratio, 0.33; 95% confidence interval, 0.12 - 0.90).

Het volledige studierapport: Serum 25-Hydroxyvitamin D Concentrations ≥40 ng/ml Are Associated with >65% Lower Cancer Risk: Pooled Analysis of Randomized Trial and Prospective Cohort Study is gratis in te zien.

Hier het abstract van de studie:

We found a clear association between 25(OH)D serum concentration and cancer risk, according to multiple types of analyses. These results suggest the importance of vitamin D for the prevention of cancer. Women with 25(OH)D concentrations ≥40 ng/ml had a significantly lower risk of cancer (~70%) compared to women with concentrations <20 ng/ml.

Serum 25-Hydroxyvitamin D Concentrations ≥40 ng/ml Are Associated with >65% Lower Cancer Risk: Pooled Analysis of Randomized Trial and Prospective Cohort Study

PLOS

Abstract

Background

Higher serum 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] concentrations have been associated with a lower risk of multiple cancer types across a range of 25(OH)D concentrations.

Objectives

To investigate whether the previously reported inverse association between 25(OH)D and cancer risk could be replicated, and if a 25(OH)D response region could be identified among women aged 55 years and older across a broad range of 25(OH)D concentrations.

Methods

Data from two cohorts representing different median 25(OH)D concentrations were pooled to afford a broader range of 25(OH)D concentrations than either cohort alone: the Lappe cohort (N = 1,169), a randomized clinical trial cohort (median 25(OH)D = 30 ng/ml) and the GrassrootsHealth cohort (N = 1,135), a prospective cohort (median 25(OH)D = 48 ng/ml). Cancer incidence over a multi-year period (median: 3.9 years) was compared according to 25(OH)D concentration. Kaplan-Meier plots were developed and the association between 25(OH)D and cancer risk was examined with multivariate Cox regression using multiple 25(OH)D measurements and spline functions. The study included all invasive cancers excluding skin cancer.

Results

Age-adjusted cancer incidence across the combined cohort (N = 2,304) was 840 cases per 100,000 person-years (1,020 per 100,000 person-years in the Lappe cohort and 722 per 100,000 person-years in the GrassrootsHealth cohort). Incidence was lower at higher concentrations of 25(OH)D. Women with 25(OH)D concentrations ≥40 ng/ml had a 67% lower risk of cancer than women with concentrations <20 ng/ml (HR = 0.33, 95% CI = 0.12–0.90).

Conclusions

25(OH)D concentrations ≥40 ng/ml were associated with substantial reduction in risk of all invasive cancers combined.


Plaats een reactie ...

1 Reactie op "Hoge waarden van vitamine D - 25-hydroxyvitamin D (40 ng/mL of meer) verminderen kans op krijgen van kanker met meer dan 65 procent in vergelijking met lage waarden - 20 ng/mL"

  • caroline :
    De bloedwaarden in deze Amerikaanse studies zijn in nanogram per milliliter.
    In Nederland worden de 25(OH) D waarden uitgedrukt in nanomol per liter.

    De aanbevolen bloedwaarde van 40 ng/ml (Am) komt overeen met 100 nmol/l (NL).

    P.S. de geciteerde aanbevolen dagdosering van 4000 IU is nuttig voor mensen met een (veel) te lage vitamine D bloedwaarde. Wanneer middels een milde stootkuur van 4000 IU per dag de bloedwaarde OK is, d.w.z. 100 nmol/l, dan is 4000 IU waarschijnlijk te veel.

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Waarden van circulerende vitamine >> Vitamine D als preventie van >> Vitamine D: Gerandomiseerde >> Vitamine D voorkomt darmkanker >> Vitamine D blijkt griep te >> Welke vitamines en mineralen >>