Mocht u de informatie op onze website kanker-actueel.nl waarderen dan wilt u ons misschien ondersteunen met een donatie

Ons rekeningnummer is: RABO 37.29.31.138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. 

Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38

Als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven.

En we hebben een ANBI status

Zie ook in gerelateerde artikelen.

24 maart 2020: Iemand stuurde mij deze tip voor liposomale vitamine C welke je zelfs zelf kan maken. Maar lees ook onze disclaimer, want we hebben geen enkele band met deze organisatie en geven deze link alleen omdat die wel past in dit onderwerp, maar wij hebben geen enkel belang bij dit artikel. Dus de verantwoording ligt volledig bij de auteur.

Het artikel is al wel in 2017 geschreven dus nog voor de corona crisis. Klik op de volgende link en onderaan staat een recept hoe je deze vorm van vitamine C je ook zelf kunt maken.

Liposomale vitamine C, best opneembare vorm van vitamine C?

20 maart 2020: Bron: NCI - National Cancer Institute

Deze studie heb ik ook vermeld in dit artikel over gebruik van infusen met hoge dosis vitamine C voor patiënten met het coronavirus (COVID-19)

Er staat in dat schrijven van de National Institute - NCI (klik op de titel): 

Intravenous High-Dose Vitamin C in Cancer Therapy

heel veel informatie met links naar studies enz. 

Een citaat dat er uitspringt voor mij is deze zin:

Ongeveer 7% van de Amerikaanse bevolking heeft ook tegenwoordig bijvoorbeeld een plasma-vitamine C-concentratie van minder dan 11 μM, wat wordt beschouwd als scheurbuik.

En hun conclusie:

Op basis van de geschiedenis en het gebruik van vitamine C bij de behandeling van kanker, concludeerden de schrijvers dat "het, gezien de huidige hoge financiële kosten van nieuwe kankermedicijnen, rationeel lijkt om de effectiviteit van de huidige therapieën te verbeteren door hun klinische interacties met vitamine C te bestuderen". Ze voegden eraan toe dat volgens hen "de implementatie van dit behandelingsparadigma voordelen zou kunnen opleveren voor veel kankerpatiënten".

Een paar citaten vrij vertaald:

In 1976 publiceerden Cameron en dr. Livingstone een onderzoek onder 100 patiënten met terminale kanker die werden behandeld met ascorbaat. Hun ziekteprogressie en overlevingspercentages werden vergeleken met 1000 retrospectieve controlepatiënten die werden gematcht met de met vitamine C behandelde patiënten wat betreft leeftijd, geslacht, type kanker en klinische fase en die werden behandeld door dezelfde artsen in hetzelfde ziekenhuis en op dezelfde manier behalve dat ze geen vitamine C kregen. Hoewel de studie niet goed was opgezet volgens moderne normen, vooral omdat ze de placebo-controlegroep niet hadden, toonden de resultaten aan dat patiënten die met vitamine C werden behandeld een verbeterde levenskwaliteit hadden en een viervoudige toename van hun gemiddelde overlevingstijd. Zie deze studie: Supplemental ascorbate in the supportive treatment of cancer: Prolongation of survival times in terminal human cancer.

In een vervolgonderzoek vonden Cameron en Pauling dat 22% van de met vitamine C behandelde kankerpatiënten langer dan een jaar overleefden, vergeleken met slechts 0,4% van de controlepatiënten. Een klinisch onderzoek in Japan leverde onafhankelijk een vergelijkbaar resultaat op.

Dubbelblinde gerandomiseerde klinische studies onder leiding van Charles Moertel van de Mayo Clinic lieten echter geen positieve effecten van hoge dosis vitamine C zien bij kankerpatiënten, zoals gepubliceerd in twee artikelen in het tijdschrift van New England Journal of Medicine. Omdat de klinische proeven van de Mayo Clinic rigoureuzer werden uitgevoerd, vertrouwden mensen op de gegevens van de Mayo Clinic en brachten ze de Cameron-Pauling-onderzoeken in diskrediet, waardoor het enthousiasme voor vitamine C als kankertherapie werd afgezwakt.

Maar waarom hebben de onderzoeken van Pauling en Mayo Clinic zulke verschillende resultaten opgeleverd? Er zijn minstens twee cruciale verschillen. Ten eerste stopten de Mayo Clinic-onderzoeken abrupt de toediening van ascorbaat en schakelden over op traditionele chemotherapie, zodra de patiënt tekenen van tumorprogressie ontwikkelde. De totale mediane duur van vitamine C-behandeling tijdens de Mayo Clinic-onderzoeken was dus slechts 2,5 maanden, terwijl de Pauling- en Cameron-onderzoeken patiënten behandelden voor de duur van de hele onderzoeksperiode of zelfs 12 jaar. Ten tweede dienden de Mayo Clinic-onderzoeken 10 g dagelijks ascorbaat alleen mondeling toe aan de patiënten, terwijl de Cameron- en Pauling-onderzoeken hun vitamine C zowel oraal als intraveneus toedienden. Dit verschil in de twee doseringsroutes bleek zeer consequent.

Herontdekking van vitamine C-kankertherapie: orale versus intraveneuze toediening

In vele studies is het verschil tussen orale toediening van vitamine C en via infuus onderzocht. En daaruit blijkt dat infusen met hoge dosis vitamine C de voorkeur verdient omdat het veel beter wordt opgenomen en de veranderingen in het bloed veel sterker zijn dan bij orale inname. 

In dit artikel: Targeting cancer vulnerabilities with high-dose vitamin C.  gepubliceerd in Nature 2019 

bespreken onderzoekers hoe vitamine C zich kan richten op drie kwetsbaarheden die veel kankercellen delen: redox-onbalans, epigenetische herprogrammering en regulering van zuurstofsensoren. Hoewel de mechanismen en voorspellende biomarkers die we bespreken moeten worden gevalideerd in goed gecontroleerde klinische onderzoeken, zijn deze nieuwe ontdekkingen met betrekking tot de kankerbestrijdende eigenschappen van vitamine C veelbelovend om patiëntenpopulaties te helpen identificeren die het meest baat kunnen hebben bij hooggedoseerde vitamine C-therapie, het ontwikkelen van effectieve combinatiestrategieën en het verbeteren van het algehele ontwerp van toekomstige klinische onderzoeken naar vitamine C voor verschillende soorten kanker.

Hooggedoseerde vitamine C-therapie voor KRAS / BRAF-mutante vormen van kanker

Hoewel KRAS- en BRAF-mutaties zeker twee van de meest gemuteerde oncogenen zijn bij kanker bij de mens, zijn het niet de enige mutaties waarvan bekend is dat ze het glucosemetabolisme en de gevoeligheid voor ascorbaattherapie beïnvloeden. Maar er lopen enkele interessante studies bij deze vormen van kanker.

Op basis van eerdere goede resultaten loopt er via Weill Cornell Medicine momenteel een fase II klinische studie om de effecten van intraveneuze hoge dosis vitamine C bij de behandeling van KRAS-mutante kankers te onderzoeken, zie High Dose Vitamin C Intravenous Infusion in Patients With Resectable or Metastatic Solid Tumor Malignancies

en het Sun Yat-sen University Cancer Center in China heeft een placebogecontroleerde gerandomiseerde klinische fase III studie bij patiënten met maag / darmkanker in combinatie met chemotherapie. Zie dit studieprotocol: IV Ascorbic Acid in Advanced Gastric Cancer 

This protocol is a phase Ⅲ, study of ascorbic acid (AA) infusions combined with treatment with mFOLOX6 versus mFOLOX6 alone as first-line therapy in patients with recurrent or advanced gastric cancer.

De resultaten van deze laatste studie worden snel verwacht want de studie liep tot december 2019. 

Concluding Remarks

Vitamin C as a cancer therapy has had a controversial past. What has been intriguing are small clinical trials that suggest some responses, but with no clear rationale for why cancers should respond to vitamin C or a path forward for explaining which patients are most likely to respond.  Now a growing number of preclinical studies are showing how high-dose vitamin C might benefit cancer patients. Importantly, these preclinical studies provide a clear rationale and potential biomarkers that may help personalize the therapeutic approach and identify patient populations that are likely to respond to high-dose vitamin C therapy. Since the mechanisms of action of vitamin C are becoming better defined, we can propose vitamin C combinations in a more rational, hypothesis-driven manner. In addition, given the current high financial cost of new cancer drugs, it seems rational to improve the effectiveness of current therapies by studying their clinical interactions with vitamin C. In our view, the implementation of this treatment paradigm could provide benefit to many cancer patients.

Acknowledgements 

This work was supported by the US National Institutes of Health (NIH) grant (R35 CA197588), Stand Up to Cancer–American Association for Cancer Research grant (SU2C-AACR-DT22-17), and the Damon Runyon Cancer Research Foundation. Lewis Cantley is a founder and member of the senior advisory boards of Agios Pharmaceuticals and Petra Pharmaceuticals, which are developing novel therapies for cancer. The Cantley laboratory also receives financial support from Petra Pharmaceuticals.

Klik op Intravenous High-Dose Vitamin C in Cancer Therapy voor het volledige document van het NCI. 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Infusen met hoge dosis vitamine C bij behandelingen van kanker wordt eindelijk erkend door het National Cancer Institute na nieuwe studieresultaten"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Vitamine C verlaagt de bloeddruk, >> Combinatietherapie van reguliere >> Anton Kuraia had leukemie >> Infusen met (hoge dosis) vitamine >> Infusen met Vitamine C, hydrocortisone >> Infusen met hoge dosis vitamine >> Het effect van intraveneuze >> Vitamine C: een man met hairycell >> Twee patiënten met uitgezaaide >> Intraveneus toedienen van >>