14 juni 2020: zie ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij vormen van darmkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

Lees ook dit artikel: Discovery and pharmacological characterization of AZD3229, a potent KIT/PDGFRα inhibitor for treatment of gastrointestinal stromal tumors

Uit de conclusie van de studie: AZD3229 has a superior potency and selectivity profile to standard of care (SoC) agents—imatinib, sunitinib, and regorafenib, as well as investigational agents, avapritinib (BLU-285) and ripretinib (DCC-2618). AZD3229 has the potential to be a best-in-class inhibitor for clinically relevant KIT/PDGFRα mutations in GIST.

14 juni 2020: Bron: JAMA

Uit de analyse van een langjarige fase III studie blijkt het effect van langer aanvullend imatinib (1 vs 3 jaar) op de totale overleving beduidend beter.
Imatinib 3 jaar gegeven na een geslaagde volledige operatie bij 397 patiënten met een gastro-intestinale stromale tumor (GIST) blijkt beter dan slechts 1 jaar.. Na 10 jaar mediane follow-up waren de 10-jaars recidiefvrije overleving (53% vs. 42%) en de algehele overleving (79% vs. 65%) voor de duur van respectievelijk 1 en 3 jaar aanvullend imatinib.

De conclusie van de onderzoekers is dat langere aanvullende behandeling met imatinib in deze groep van kankerpatiënten ongeveer 50% van de sterfgevallen in de eerste 10 jaar na een operatie voorkomen kunnen worden.

Resultaten na een mediane follow-up van 119 maanden (10 jaar):

  • De intent-to-treat groep (behandeling om te genezen) bestond uit 397 patiënten (12-maanden groep: N = 199; 36-maanden groep: N = 198;
  • De groep bestond uit 201 mannen en 196 vrouwen;
  • Mediane leeftijd, 62 jaar (51-69) en 60 jaar (51- 67jaar) respectievelijk,
  • Tijdens een mediane follow-uptijd van 119 maanden na de start van de behandeling, werden op 10-jaars meting 194 patiënten nog levend maar met een recidief en 96 volledig ziektevrije patiënten (OS) geregistreerd in de intent-to-treat groep.
  • De vijfjarige en tienjarige ziektevrije overleving was respectievelijk 71,4% (5 jaars meting) en 52,5% (10-jaars meting) in de groep van 36 maanden en 53,0% en 41,8% in de groep van 12 maanden (hazard ratio , 0,66; 95% BI, 0,49-0,87; P = .003).
  • In de 36 maandengroep waren de 5-jaars overall overleving (OS) en 10-jaars overall overleving (OS) respectievelijk 92,0% en 79,0%, en in de 12-maandengroep 85,5% en 65,3% (HR, 0,55; 95% BI, 0,37-0,83; P = .004).

De resultaten waren vergelijkbaar in de werkzaamheidsgroep (effectiviteit van de behandeling), waarvan 15 patiënten die geen GIST hadden volgens de centrale pathologiebeoordeling en 24 patiënten bij wie de intra-abdominale metastasen tijdens de operatie waren verwijderd, werden uitgesloten (36 maanden durende groep, 10 jaar OS 81,6 %; Groep van 12 maanden, 66,8%; HR, 0,50; 95% -BI, 0,32-0,80; P = .003 ). Er zijn geen nieuwe ernstige bijwerkingen geconstateerd door langer gebruik van imatinib.

Het volledige studierapport: Survival Outcomes Associated With 3 Years vs 1 Year of Adjuvant Imatinib for Patients With High-Risk Gastrointestinal Stromal Tumors is tegen betaling in te zien in JAMA.

In dit studieprotocol staat beschreven voor wie dit onderzoek was bedoeld: Study Comparing 12 Months Versus 36 Months of Imatinib in the Treatment of Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST)

Hier het abstract van de studie:

May 29, 2020

Survival Outcomes Associated With 3 Years vs 1 Year of Adjuvant Imatinib for Patients With High-Risk Gastrointestinal Stromal TumorsAn Analysis of a Randomized Clinical Trial After 10-Year Follow-up

JAMA Oncol. Published online May 29, 2020. doi:10.1001/jamaoncol.2020.2091
visual abstract icon 
Visual
Abstract
Survival Outcomes Associated With 3 Years vs 1 Year of Adjuvant Imatinib for Patients With High-Risk Gastrointestinal Stromal Tumors
 
Key Points

Question  Does administration of adjuvant imatinib for 3 years after macroscopically complete surgery prolong overall survival (OS) compared with 1-year administration in patients with localized gastrointestinal stromal tumor (GIST) with high-risk features?

Findings  This secondary analysis of a randomized clinical trial of 397 patients with high-risk GIST found that, after a median follow-up time of 10 years after the study entry, patients randomly allocated to receive 3 years of imatinib had longer recurrence-free survival and OS than patients allocated to 1 year of imatinib: Approximately one-half of deaths were avoided with the longer treatment. No new adverse safety signals were detected.

Meaning  Three years of treatment with adjuvant imatinib was associated with improved OS compared with 1 year of imatinib in patients with high-risk GIST.

Abstract

Importance  Adjuvant imatinib is associated with improved recurrence-free survival (RFS) when administered after surgery to patients with operable gastrointestinal stromal tumor (GIST), but its influence on overall survival (OS) has remained uncertain.

Objective  To evaluate the effect of adjuvant imatinib on OS of patients who have a high estimated risk for GIST recurrence after macroscopically complete surgery.

Design, Setting, and Participants  In this open-label, randomized (1:1), multicenter phase 3 clinical trial conducted in Finland, Germany, Norway, and Sweden, 400 patients who had undergone macroscopically complete surgery for GIST with a high estimated risk for recurrence according to the modified National Institutes of Health Consensus Criteria were enrolled between February 2004 and September 2008. Data for this follow-up analysis were analyzed from September to November, 2019.

Interventions  Imatinib 400 mg/d administered orally for either 12 months or 36 months after surgery.

Main Outcomes And Measures  The primary end point was RFS; the secondary objectives included OS and treatment safety.

Results  The intention-to-treat cohort consisted of 397 patients (12-month group, 199; 36-month group, 198; 201 men and 196 women; median age, 62 (51-69) years and 60 (51-67) years, during a median follow-up time of 119 months after the date of randomization, 194 RFS events and 96 OS events were recorded in the intention-to-treat Population. Five-year and 10-year RFS was 71.4% and 52.5%, respectively, in the 36-month group and 53.0% and 41.8% in the 12-month group (hazard ratio , 0.66; 95% CI, 0.49-0.87; P = .003). In the 36-month group, 5-year OS and 10-year OS rates were 92.0% and 79.0%, respectively, and in the 12-month group 85.5% and 65.3% (HR, 0.55; 95% CI, 0.37-0.83; P = .004). The results were similar in the efficacy population, from which 15 patients who did not have GIST in central pathology review and 24 patients who had intra-abdominal metastases removed at surgery were excluded (36-month group, 10-year OS 81.6%; 12-month group, 66.8%; HR, 0.50; 95% CI, 0.32-0.80; P = .003). No new safety signals were detected.

Conclusions and Relevance  Three years of adjuvant imatinib is superior in efficacy compared with 1 year of imatinib. Approximately 50% of deaths may be avoided during the first 10 years of follow-up after surgery with longer adjuvant imatinib treatment.

Trial Registration  ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00116935


Plaats een reactie ...

Reageer op "Langer gebruik van imatinib na operatie van een Gastro Intertestinal Stroma Tumor - GIST kan 50 procent minder sterfgevallen op 10 jaar voorkomen"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Langer gebruik van imatinib >> GIST - Gastro Intertestinal >> Sorafenib blijkt soms nog >> Gleevec - Imatinib is het >> Sugen - Sutent geeft voor >> Een laparoscopische verwijdering >> GIST - Gastro Intertestinal >>