Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor de belasting.

En als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven: 

https://kanker-actueel.nl/NL/voordelen-van-ops-lidmaatschap-op-een-rijtje-gezet-inclusief-hoe-het-kookboek-en-de-recepten-op-basis-van-uitgangspunten-van-houtsmullerdieet-te-downloaden-enof-in-te-zien.html

27 juni 2016: Bron: Cureus. 2015 Dec 29;7(12):e441. doi: 10.7759/cureus.441.

Dat groene thee en extracten van groene thee een meerwaarde kunnen betekenen voor onze gezondheid en ook in de behandeling van kanker is al in veel studies bewezen. Zie ook gerelateerde artikelen.

Recent is deze zogeheten casestudie gepubliceerd van een man van 48 jaar die al op zijn 28e geconfronteerd werd met CLL - Chronische Lymfatische Leukemie. Zijn milt werd eruitgehaald  en uiteindelijk na eerst chemo te hebben geweigerd en daarvoor in de plaats een gezonde leefstijl met aanvullend veel lichaamsbeweging en aanvullende voedingsupplementen kwam de man juist door alleen een behandeling met het groene thee extract - Epigallocatechin-3-gallate - in een totale remissie - kankervrij, die nu al 4 jaar duurt.

Een mooi ervaringsverhaal wat een gezonde leefstijl en soms een gerichte niet-toxische aanpak kan bewerkstelligen. Bedenk dat CLL - Chronische Lymfatische Leukemie op zich als ongeneeslijk wordt beschouwd.

groene thee afbeelding

Foto: groene thee als extract en als thee 

Man van 48 jaar komt en blijft al 4 jaar kankervrij van chronische lymfatische leukemie door groene thee extract - Epigallocatechin-3-gallate

De onderzoekers beschrijven in een case studie de behandeling van een 48-jarige man, die 20 jaar na de diagnose van chronische lymfatische leukemie - CLL een complete moleculaire remissie bereikt en al 4 jaar behoudt tijdens het gebruik van epigallicatechin-3-gallate, een extract van groene thee. De patiënt kwam  op 28 jarige leeftijd bij de dokter met klachten van lymfocytose - verhoogde lymfocyten in het bloed, milde bloedarmoede, milde verlaagde bloedplaatjes en vergrootte hyperactieve mild. Uiteindelijk werd alleen de mild operatief verwijderd. De man werd daarna gevolgd in een wait-and-see beleid.

In de volgende 20 jaar ondervond de man twee aan chronische lymfatische leukemie gerelateerde gebeurtenissen. De eerste gebeurtenis trad op 12 jaar na de eerste diagnose (de man was toen 40 jaar) waarbij hij koorts ontwikkelde, nachtelijk zweten en matige bloeddarmoede (anemie). Hij werd door de artsen gediagnosticeerd met een zogeheten auto immune hemolytische anemie (bloedarmoede) naast de nog steeds aanwezige chronische lymfatische leukemie - CLL.

De patiënt weigerde een conventionele therapie met chemo en koos in plaats daarvan voor een dieet, veel lichaamsbeweging, en aanvullende voedingssupplementen. De man herstelde van de auto-immune hemolytische anemie hoewel de onderliggende chronische lymfatische leukemie aantoonbaar aanwezig bleef.

Splenomegalie bij CLL

Foto: beeld van Spenomegaly bij CLL

Na zijn 40e toonden herhaalde biopsies van zijn beenmerg en bloed analyses dat er een toename was van  de klachten behorend bij chronische lymfatische leukemie diagnose, met vooral een toenemende aantal lymfocyten in het bloed. De witte bloedcellen stijgen tot 55.000 / ul. Omdat de patiënt een conventionele therapie bleef weigeren, werd hij in plaats daarvan behandeld met een voedignssupplementeregiem dat een hoge doses epigallocatechin-3-gallate, een extract van groene thee bevatte. En daarmee werd de perifere lymfocytose - te veel lymfocyten in het bloed, opgelost. Meer opmerkelijker, een beenmerg onderzoek, met inbegrip van een zogeheten flowcytometrie, toonde aan dat er geen aantoonbare Chronische lymfatische Leukemie (CLL) meer was. Twee jaar later (de man was inmiddels 51 jaar), bleek nog steeds het perifere bloed en beenmerg geen moleculaire aanwijzingen te geven voor het aanweezig zijn van chronische lymfocytische leukemie of andere kwaadaardigheid. De patiënt blijft in de jaren daarna nog steeds kankervrij en is inmiddels 52 jaar.

Het volledige studierapport: A Case of Complete and Durable Molecular Remission of Chronic Lymphocytic Leukemia Following Treatment with Epigallocatechin-3-gallate, an Extract of Green Tea is gratis in te zien mdet een mooie beschrijving van hoe de man is behandeld al die jaren en hoe zijn bloedwaarden verminderden in de loop der tijd veranderden is te zien in onderstaande grafiek. Daaronder het abstract.

Table 1

Bone marrow examination findings, 1991-2014

Abbreviations: BM = bone marrow; PCR = polymerase chain reaction; GWU = George Washington University, NIH = National Institutes of Health

Year BM Cellularity BM Lymphocytic Infiltration PCR Findings Flow Cytometry Reviewer Comments Reviewing Institution
1991 50% 10% Monoclonal lymphocytes, CDR3+ CD5 “partial co-expression” with CD11c (peripheral blood) Normocellular marrow; low grade lymphoprolferative disorder of B cell origin GWU, NIH Harvard
1992 40% “3 small aggregates of small round lymphocytes”     Normocellular; CLL or small lymphocytic lymphoma GWU
1993 (Mar) 40% 5-10%     CLL; no significant interval change  GWU
1993 (Sept) 50% 10%       GWU
1994 50% 10-15%       GWU
1997 40% 30%       Johns Hopkins
1998 50% 10-20%       Johns Hopkins
2000 60% 70%       GWU
2001 80% 50%   CD5 not expressed   GWU, Harvard, Johns Hopkins
2002 90-100% 80%   CD5 not expressed   GWU, Harvard
2003 90-100% “Almost replaced”     Marrow replaced by diffuse lymphocytic infiltrate GWU, Johns Hopkins
2006 60-70% 30%   CD5 not expressed Evidence of CLL; percentage of involvement by lymphocytes slightly less pronounced GWU
2012 60%   IgHV rearrangement not seen   “Diagnostic features of a lymphoproliferative disorder are not seen” Harvard
2014 80% 5-10%, predominantly T cells admixed with B cells IgHV rearrangement not seen; no clonal B cell population 55% T cells; 25% B cells, polytypic surface immunoglobulin expression “Diagnostic features of a lymphoproliferative disorder are not seen” Harvard

Conclusie:

Een standarad behandeling voor CLL - Chronische Lymfatische Leukemie heeft geen genezend effect tot nu toe. Nieuwe medicijnen en behandlenigen binnne bv. personalised medicine zijn meestal ook niet curatief en niet te betalen voor de meeste patiënten. De veiligheids risico's van een beenmerg en/of stamceltransplantatie, die nog het meest succes geven op langdurig herstel, zijn vaak een belemmering voor veel patiënten.

Daarom wekt dit bijzondere succes (al 4 jaar klinisch kankervrij ) van een patiënt met Chronische Lymfatische Leukemie - CLL behandeld met vooral het groene thee extract -  epigallocatechin-3-gallate de suggestie dat dit botanische extract een veilig en goedkope, effectieve manier van behandelen kan zijn voor sommige patiënten. Deze aanpak zou daarom intensiever moeten worden onderzocht.

Hier het abstract van deze case studie:

Standard therapy for chronic lymphocytic leukemia fails to provide a cure. Novel targeted therapies are neither curative nor financially accessible for many patients. The safety risks of HSCT, the only conventional curative procedure, limit this option to a minority of patients. Therefore, the exceptional response of one chronic lymphocytic leukemia patient while taking epigallocatechin-3-gallate suggests that this botanical extract may offer a safe, inexpensive, and effective treatment for some patients, and that it should be vigorously investigated.

Cureus. 2015 Dec 29;7(12):e441. doi: 10.7759/cureus.441.

A Case of Complete and Durable Molecular Remission of Chronic Lymphocytic Leukemia Following Treatment with Epigallocatechin-3-gallate, an Extract of Green Tea.

Abstract

We report the case of a 48-year-old man who achieved a complete molecular remission 20 years after a diagnosis of chronic lymphocytic leukemia while using epigallicatechin-3-gallate, an extract of green tea. The patient presented at age 28 with lymphocytosis, mild anemia, mild thrombocytopenia, and massive splenomegaly, for which a splenectomy was performed. He was then followed expectantly. Over the next two decades, he suffered two symptomatic chronic lymphocytic leukemia-related events. The first occurred twelve years after diagnosis (at age 40) when the patient developed fevers, night sweats, and moderate anemia. He was diagnosed with autoimmune hemolytic anemia secondary to chronic lymphocytic leukemia. The patient declined conventional therapy in favor of a diet, exercise, and supplement regimen, and recovered from the autoimmune hemolytic anemia though the underlying chronic lymphocytic leukemia remained evident. This is the first published case report of "spontaneous" recovery from secondary autoimmune hemolytic anemia in an adult.  Over the second decade following chronic lymphocytic leukemia diagnosis, serial bone marrow biopsies demonstrated increasing lymphocytosis, with minimal peripheral lymphocytosis. However, twenty years after diagnosis, peripheral lymphocytosis accelerated, with white blood cell counts rising to 55,000/µL. Because the patient continued to refuse conventional therapy, he was treated instead with a supplement regimen that included high doses of epigallocatechin-3-gallate, a green tea extract. Peripheral lymphocytosis resolved. More remarkably, a bone marrow examination, including flow cytometry, showed no evidence of a malignant clone. Two years later (at age 51), the peripheral blood and bone marrow were without molecular evidence of chronic lymphocytic leukemia or any malignancy. The patient remains well at age 52.

References

1. Spontaneous regression of chronic lymphocytic leukemia to a monoclonal B-lymphocytosis or to a normal phenotype. Nakhla PS, Butera JN, Treaba DO, Castillo JJ, Quesenberry PJ. Leuk Lymphoma. 2013;54:1647–1651. [PubMed]
2. Phase 2 trial of daily, oral Polyphenon E in patients with asymptomatic, Rai stage 0 to II chronic lymphocytic leukemia. Shanafelt TD, Call TG, Zent CS, et al. Cancer. 2013;119:363–370. [PMC free article] [PubMed]
3. The complexity of medicinal plants: The traditional Artemisia annua formulation, current status and future perspectives. van der Kooy F, Sullivan SE. J Ethnopharmacol. 2013;150:1–13. [PubMed]
4. A role for milk proteins and their peptides in cancer prevention. Parodi PW. Curr Pharm Des. 2007;13:813–828. [PubMed]
5. Inhibition of nuclear factor kappa B activation in early-stage chronic lymphocytic leukemia by omega-3 fatty acids. Fahrmann JF, Ballester OF, Ballester G, et al. Cancer Invest. 2013;31:24–38. [PubMed]
6. Vitamin D insufficiency predicts time to first treatment (TFT) in early chronic lymphocytic leukemia (chronic lymphocytic leukemia) Molica S, Digiesi G, Antenucci A, et al. Leuk Res. 2012;36:443–447. [PubMed]
7. Baicalein, a component of Scutellaria radix from Huang-Lian-Jie-Du-Tang (HLJDT), leads to suppression of proliferation and induction of apoptosis in human myeloma cells. Ma Z, Otsuyama K, Liu S, et al. Blood. 2005;105:3312–3318. [PubMed]
8. Curcumin inhibits prosurvival pathways in chronic lymphocytic leukemia B cells and may overcome their stromal protection in combination with epigallocatechin-3-gallate. Ghosh AK, Kay NE, Secreto CR, Shanafelt TD. Clin Cancer Res. 2009;15:1250–1258. [PMC free article] [PubMed]
9. Managing high-risk CLL during transition to a new treatment era: stem cell transplantation or novel agents? Dreger P, Schetelig J, Andersen N, et al. Blood. 2014;124:3841–3849. [PMC free article] [PubMed]
10. Lower costs associated with hematopoietic cell transplantation using reduced intensity vs high-dose regimens for hematological malignancy. Saito AM, Zahrieh D, Cutler Cutler, C C, et al. Bone Marrow Transplant. 2007;40:209–217. [PubMed]

Plaats een reactie ...

8 Reacties op "Man - 48 jaar - met al 20 jaar Chronische Lymfatische Leukemie (CLL) weigert chemo en bereikt een langdurige en duurzame remissie na behandeling met Epigallocatechin-3-gallate, een extract van groene thee."

 • e.valstar :
  Weet wel dat wait and see kan en als EGCG met hulpstoffen een stilstand of verbetering geeft dan is dat mooi, maar weet ook dat bij progressie reguliere behandeling nodig is en dat de resultaten daarvan door o.a. rituximab en fludarabine nu aanzienlijk beter zijn dan vroeger.
 • e.valstar :
  de dosering is belangrijk, maar een speciale vorm van D kan een rol spelen, de interactie van EGCG met meerdere stoffen en dan zijn er nog 5 andere stoffen die juist bij CLL van belang zijn ; ook ik heb meerdere malen met en zonder groene thee een vermindering van CLL gezien.
  Dan zijn er nog de nodige middelen die een reguliere behandeling mede de goede kant op sturen.
  Bedenk los van dit alles dat EGCG ook op de D-receptor aangrijpt, ook het aangrijpingspunt van pembroluzimab.
  Los van regressies : een van mijn patienten heeft het al meer dan 25 jaar en is nooit regulier behandeld.
 • Jeanine Weemaes :
  Ook ik heb cll en mijn waarden lopen de laatste tijd snel op .
  Had graag informatie waar ik de groene thee extract evt te koop is !
  Mijn oncoloog had mij ook al gezegd dat groene thee er goed was ...
  Graag wilde ene informatie
  In afwachting op antwoord alvast heel veel dank
  • e.valstar :
   Weet ook dat het EGCG-gehalte enorm kan varieren. Het moet duidelijk zijn hoeveel EGCG er in een preparaat zit.
  • Kees :
   Beste Jeanine, lees mijn antwoord aan Doortje hier onder. Neem in ieder geval contact op met een complementair werkend arts. Die weten wel welke dosering nodig is en waar te bestellen.

   Mvgr. Kees Braam
   Webmaster
 • Jeanine Weemaes :
  Ook ik heb cll en mijn waarden lopen de laatste tijd snel op .
  Had graag informatie waar ik de groene thee extract evt te koop is !
  Mijn oncoloog had mij ook al gezegd dat groene thee er goed was ...
  Graag wilde ene informatie
  In afwachting op antwoord alvast heel veel dank
 • Doortje :
  Zeer hoopgevend verhaal. Ook ik heb CLL en weiger een chemokuur omdat het de kanker slechts voor 1 of 2 jaar uitstelt en daarna keihard terug komt. Immunotherapy zal ik nog in overweging nemen maar dit artikel geeft me weer hoop. Ik ga deze EGCg nemen maar mijn vraag is
  Hoeveel er van genomen moet worden.
  Ik neem aan dat er een hogere dosis dan op de potjes beschreven staat genomen moet worden?
  Mer vriendelijke groet, Door

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Man - 48 jaar - met al 20 >> CLL - Chronische Lymfatische >> CLL - Chronische Lymfatische >> Groene thee lijkt remmend >> CLL: Groene thee extract - >>