Raadpleeg ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij alvleesklierkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

Lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/immuuntherapie-met-maretak-injecties-met-hoge-dosis-viscum-album-extract-geeft-volledige-remissie-en-langjarige-blijvende-overleving-van-een-patient-met-uitgezaaide-melanoom.html

En zie in gerelateerde artikelen meer publicaties over maretakinjecties.

22 november 2018: Bron: European Journal of Integrative Medicine

Jaren geleden maakte ik een reportage over de maretak in Duitsland. En soms zijn er successen met maretakinjecties aanvullend op standaard behandelingen. Ook zijn er wel studies die dit aantonen. Zie in gerelateerde artikelen. Maar studies waarbij echt alleen maretakinjecties voor een totale remissie zorgen zijn er weinig.

Toch hier twee ervaringsverhalen van twee vrouwen die ieder met een eigen vorm van kanker ervoor kozen om alleen maretakinjecties als behandeling te accepteren.

1 vrouw (75 jaar) kreeg een zoveelste recidief van een Merkelcell carcinoom, een vorm van huidkanker die bijna altijd terugkomt hoe vaak je die ook weghaalt, en 1 vrouw (50 jaar, had bij de diagnose al borstkanker in beide borsten (met in elke borst een vorm van een tumor met andere receptoren expressie en mutatiepatroon. De tumor in de ene borst was HER2 negatief, de andere borsttumor juist HER2 positief). 

Beide vrouwen wilden geen reguliere standaard behandelingen als chemo of bestraling, zelfs geen operatie en  kozen ervoor om zich alleen te behandelen met maretakinjecties. Wel met hogere doses dan normaal gesproken en beiden namen ook intraveneuze injecties met een maretak extract. Zelfs injecties in de tumor zelf.

Hoe werd de vrouw met het recidief van een Merkel cell carcinoom behandeld?

Photo 1. Merkel cell cancer, primary tumour. Voorbeeld van een Merkelcell carcinoom

De arts behandelde de 75-jarige vrouw met een combinatie van intratumorale (in de tumor), subcutaan (onder de huid) en reguliere intraveneuze behandelingen van een maretakextract. De arts gaf haar relatief zeer hoge doses van het extract (592 mg per maand) gedurende 9,8 maanden. De reden? Hij wilde koortsreacties opwekken (waarbij ze rillingen, pijn, koorts, enz. zou ervaren) op basis van hoeveel ze kon verdragen en de arts wilde zien wat dat met de tumor zou doen.

De vrouw ervaarde "duurzame ziektereacties" na haar behandeling met alleen de maretak. Een "duurzame ziekterespons - ziektereactie" is een langdurige positieve reactie op een tumorbehandeling, die meestal minstens een jaar aanhoudt. Haar tumor van 3 cm was na vier maanden volledig verdwenen en ze blijft na de 9,8 maanden van maretakinjecties in volledige remissie. De vrouw leeft inmiddels al tien jaar zonder kanker. Volgens de statistieken (maar ja wat zijn statistieken niet waar?) is  dit zeer bijzonder! Sommigen zeggen onmogelijk.

Maar niets is onmogelijk blijkt want de andere vrouw had een nog veel opmerkelijkere ervaring.

maretak injectie

Vrouw met borstkanker komt in duurzame totale remissie met maretakinjecties hoge dosis

De andere vrouw was bij de diagnose een 50-jarige postmenopauzale vrouw met borstkanker in beide borsten maar met verschillende kenmerken tussen beide borsttumoren (rechterborst: graad 1, hormoongevoelig, linkerborst: graad 3, hormoonongevoelig en HER2-positief ductaal carcinoom).Deze vrouw weigerde alle conventionele kankerbehandelingen. I.p.v. daarvan koos zij voor een behandleing met alleen maretakinjecties, maar wel met een hoge dosis. Haar arts behandelde haar maar liefst 2,6 jaar met alleen mistletoe met hoge doses (gemiddeld 290 mg per maand). 

De respons / reactie van de vrouw op deze aanpak was uitstekend. Ze bereikte een volledige remissie (tumoren verdwenen)  van beide tumoren na 31 maanden behandeling met intratumorale en subcutane toegediende maretakinjecties. En op moment van publicatie van deze case studies (2010) was ze al vier jaar in remissie! 

Het studierapport: Durable tumour responses following primary high dose induction with mistletoe extracts: Two case reports is tegen betaling volledig in te zien.

Hier het abstract van de studie:

Durable tumour responses following primary high dose induction with mistletoe extracts: Two case reports


Plaats een reactie ...

Reageer op "Maretakinjecties hoge dosis doen kanker volledig verdwijnen bij vrouw met recidief van Merkelcel carcinoom (75 jaar) en bij vrouw met borstkanker in beide borsten (50 jaar) zonder andere behandelingen. Beide vrouwen leven al jaren zonder kanker"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Maretak extract (Viscum Album) >> Maretakextracten, meestal >> Maretakinjecties hoge dosis >> Immuuntherapie met maretak >> Maretakinjecties - Viscum >> Voorlichtingsfilm over de >> Maretak injecties geven een >> Maretak injecties brengen >> Maretak - Viscum Album (bv. >> Maretak injecties - Viscum >>