20 februari 2020: Bron: Winclove nieuwsbrief

Letterlijk overgenomen uit de nieuwsbrief van Winclove No Guts No Glory:

Onderstaande bericht is gemaakt aan de hand van deze studie: 

The impact of food additives, artificial sweeteners and domestic hygiene products on the human gut microbiome and its fibre fermentation capacity

Afwasmiddel verstoort darmmicrobioom


De bacteriën in onze darmen en de metabolieten die zij produceren zijn belangrijk voor onze gezondheid. Dit darmmicrobioom wordt beïnvloed door diverse factoren. Een van de belangrijkste is voeding. Stoffen die samen met de voeding in onze darmen terechtkomen, kunnen ook de samenstelling van het darmmicrobioom, en daarmee mogelijk de gezondheid, beïnvloeden. Een van die stoffen is afwasmiddel. 

Wanneer de vuile vaat op de hand wordt afgewassen, kunnen er restjes sop achterblijven, zeker wanneer er niet goed wordt nagespoeld. Deze komen vervolgens bij de volgende maaltijd via het eten in de darmen terecht. Daar kunnen ze, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Glasgow, zorgen voor een significante afname van de diversiteit van het darmmicrobioom.
 
Daarnaast zorgen restjes afwasmiddel ervoor dat de samenstelling van de darmbacteriën in negatieve zin verandert, onder meer doordat de groei van de pathogene bacterie E. coli gestimuleerd wordt. Ook neemt het aantal bifidobacteriën in de darmen af onder invloed van afwasmiddel. Bifidobacteriën zijn belangrijk voor de productie van bijvoorbeeld korteketenvetzuren (KKVZ) als boterzuur (butyraat) en bepaalde vitamines. Minder bifidobacteriën betekent een lagere productie van KKVZ. En dat terwijl een hoge productie van KKVZ, met name boterzuur, algemeen gezien wordt als een belangrijke biomarker voor een goede gezondheid.
 
Afwasmiddel dat achterblijft op de vaat kan dus een behoorlijk verstorend effect op het darmmicrobioom hebben. Een onderzoek uit 2018 vond zelfs een verband tussen een afname van hart- en vaatziekten en een toename van het bezit van vaatwassers. Deze spoelen grondiger na, waardoor de vaat schoner wordt. Naspoelen van de vaat bij een handafwas is dus niet alleen goed voor het darmmicrobioom, maar mogelijk ook voor de gezondheid.
 
Referentie
Gerasimidis, K., Bryden, K., Chen, X., Papachristou, E., Verney, A., Roig, M., ... & Parrett, A. (2019). The impact of food additives, artificial sweeteners and domestic hygiene products on the human gut microbiome and its fibre fermentation capacity. European journal of nutrition, 1-18.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Resten van afwasmiddel hebben nadelig effect op darmmicrobioom"


Gerelateerde artikelen